REVISTA româna

 

The Theological Review 3 / 2012
Contents


ARTICLES

    Editorial

Editorial Committee of the Theological Review

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Learned Professor, Enthousiast Theologian - Rev. Professor Ioan I. Ică at Anniversary

PF DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Dogmatic Theology and Philokalic Spirituality at Anniversary: Father Professor Ioan I. Ică at Eighties.

IPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Rev. Prof. Ioan Icăs Theology: Science and Christian Witness

Rev. Prof. Valer Bel

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    The contribution of Rev. Prof. PhD Ioan Ică to the theological dialogue between the Romanian Orthodox Church (BOR) and the Evangelical Church in Germany (EKD)

Rev. Prof. Ioan Tulcan

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Die drei Hauptsymbole (Tria Symbola catholica sive oecumenica) der lutherischen Reformation. Texte und Erluterungen

Adolf Martin Ritter

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Sophia die Weisheit Gottes

Karl Christian Felmy

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    The Holy Mystery of Baptism according to the Spiritual and Philokalic Fathers

Archdeac. Prof. Constantin VOICU

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

     The Kallistoi of the Philokalia and Their Hesychastic Writings - Enigmas, Discoveries and Recent Restitution

Archdeacon Ioan I. ICĂ jr

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Some Considerations regarding the Cappadocian Trinitarian Ontology

Rev. Professor Mihai Himcinschi

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

CHURCH AND ECUMENICAL NEWS

    The Unity We Seek: Exploring Hopes and Challenges for Ecumenism Today: 10 Theses to the Present Reflection on the Unity of the Church

Rev. PhD Olav Fykse Tveit

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    International Conference on The future of theology in the changing landscapes of universities in Europe and beyond, Oslo (Granavollen), Norway, 6th to 8th of June 2012

Rev. PhD Daniel Buda

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Societas Ethica Conference, Sibiu, 23th-26th august 2012

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHIC NOTES

    Ioan Gură de Aur, Omilii la statui, studiu introductiv, traducere şi note de Adrian Podaru, volumul I şi II, Ed. Polirom, 2011, 448 şi 454 p., ISBN 978-973-46-2362(3)-1

Ioan Dăian

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Maximele Părinţilor sfaturi înţelepte pentru o viaţă creştină, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2010, 212 p., ISBN 978-973-7859-57-0

Rev. Crişan Cătălin

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Pr. Prof. Dr. Adrian Murg, Soteriologia scrierilor lucanice, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2011, 326 p., ISBN 978-973-752-579-6

Rev PhD Sorin Cosma

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Marie Verdoner, Narrated Reality. The Historia ecclesiastica of Eusebius of Caesarea, Early Christianity in the Context of Antiquity, vol. IX, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc., 2011, 209 p., ISBN 978-3-631-60588-2

Rev. PhD Daniel Buda

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Sabino Chialà, Isaac Sirianul asceză singuratică şi milă fără sfârşit, trad. Maria-Cornelia şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2012, 508 p. + 8 planşe, ISBN 978-973-7859-83-9

PhD Ciprian-Iulian Toroczkai

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Jean-Claude Larchet, Despre iubirea creştină, traducere Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 334 p., ISBN 978-973-136-219-9

Rev. Crişan Cătălin

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Ieromonah Calinic (Berger), Provocări ale gândirii şi vieţii ortodoxe astăzi reflecţii despre temeiurile creştine, traducere Maria-Cornelia şi diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2012, 224 p., ISBN 978-973-7859-80-8

Rev. Crişan Cătălin

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    James F. Puglisi (ed.), How can the Petrine Ministry be a Service to the Unity of the Universal Church? William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2010, 369 p., ISBN 978-0-8028-4862-8

Rev. PhD Daniel Buda

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Olav Fykse Tveit, Christian Solidarity in the Cross of Christ, World Council of Churches Publications, Geneva, 2012, 145 p., ISBN 978-2-8254-1568-9

Rev. PhD Daniel Buda

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    P.S. Macarie Drăgoi, Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916): convergenţe şi divergenţe, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 465 p.

Rev. PhD Florin Dobrei

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, coordonator: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Pr. Dr. Laurenţiu Rădoi, Vâlcea. Vatră de cultură şi spiritualitate românească, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2012, 564 p.

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Vasa Lupulovici, Viaţa bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918, Presa Universitară Clujeană, 2009, ISBN 978 973 610 916 4, 522 p.

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Raimar Kremer, Jutta Lutzi, Bernd Nagel, Unfall als Krise. Beratung von Menschen nach einem traumatischen Erlebnis (Accidentul ca şi criză. Consilierea oamenilor după un eveniment traumatic), Vandenhoeck & Ruprecht, Gttingen, 2011, 139 p., ISBN 978-3-525-67006-4

Deac. PhD ştefan L. Toma

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Mark Hill QC (ed.), Religion and Discrimination Law in the European Union/ La discrimination en matiere religieuse dans l'Union Europeenne, Institut for European Constitutional Law, University of Trier, 2012, 428 p., ISBN 978-3-9814926-0-6

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    The Routledge International Handbook of Religious Education, Edited by Derek H. Davis and Elena Miroshnikova, Routledge, Londra & New York, 414 p., ISBN 978 0 415 53630 1

PhD Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Karl Giberson, Mariano Artigas, Oracolele ştiinţei. Oameni de ştiinţă celebri despre Dumnezeu şi religie,traducere din limba engleză de Adina Aleman, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2011, 384 p., ISBN 978-606-588-100-6

Călin Emilian Cira

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Panayotis Nellas, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu şi îndreptarea noastră pentru o soteriologie ortodoxă, traducere: pr. prof. Ioan Ică sr, Editura Deisis, Sibiu, 2012, 364 p., ISBN 978-973-7859-81-5

Rev. Crişan Cătălin

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    López Salva, M. (ed.), De cara al más allá. Conflicto, convivencia y asimilación de modelos paganos en el cristianismo antiguo, Zaragoza, Pórtico, 2011, 350 p., ISBN 978-84-7956-075-1

Ciprian-Iulian Toroczkai

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Pr. Prof. Dr. Vasile Muntean, Scrieri teologice şi istorice, Ed. Episcopiei Caransebeşului, 2012, ISBN 978 606 92513 7 9

Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author

    Pr. Prof. Dr. Dumitru Găină, De la Segarcea Deal la Melbourne. Memorii, Ed. GrafoAnaytis, Ploieşti, 2012

Emanuel Tăvală

Abstract (HTML) >> Full text (HTML) >> Full text (PDF) >> About the Author