Vă invităm să contribuiți cu studii, articole, traduceri patristice, cronici ale unor evenimente misionare şi ecumenice, recenzii sau notiţe bibliografice

Anul 2018 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept “Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam”, şi “Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.” Pornind de la acest impuls, redacția Revistei Teologice anunţă aici tematica numerelor pentru anul 2018:
De asemenea vă invităm să contribuiți cu studii, articole, traduceri patristice, cronici ale unor evenimente misionare şi ecumenice, recenzii sau notiţe bibliografice.
Revista Teologică este una din cele mai vechi publicaţii de teologie din ţara noastră şi din lumea ortodoxă fiind actualmente cotată CNCS-B şi în curs de a fi admisă în catalogul ERIH Plus. Revista Teologică beneficiază de vizibilitate internaţională studiile publicate fiind indexare în bazele de date Religious and theological Abstracts – RTA şi EBSCO)
Studiile ştiinţifice din Revista Teologică sunt publicate bilingv, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
Tematica RT 1/2018
– ianuarie-martie 2018 –
Miscelanea
Termen de predare a materialelor
– 31 ianuarie 2018-

Tematica RT 2/2018
– aprilie-iunie 2018 –
Miscelanea
Termen de predare a materialelor
– 30 aprilie 2018 –

Tematica RT 3/2018
– iulie-septembrie 2018 –
Mărturisire şi martiriu
Referinţe istorice şi perspective actuale

Termen de predare a materialelor
– 30 iulie 2018 –
Tematica RT 4/2018
– octombrie-decembrie 2018 –
Prin unitatea credinţei
la unitatea de neam.

Termen de predare a materialelor
– 30 octombrie 2018 –

Vă invităm să luați la cunoștință politica privind confidențialitatea datelor personale !