Skip to main content

1/2011

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Hristos, Lumina cunoştinţei! - IPS Dr. Laurentiu Streza

A sosit din nou şi în acest an Praznicul mare şi sfânt al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudeii. Deschizând şirul zilelor sfinte de sărbătoare ale creştinilor din miezul iernii, el se prelungeşte, din slavă în slavă, cu sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului şi a Anului Nou civil, încheindu-se în lumina praznicului Arătării şi Botezului Domnului Hristos.

Despre importanţa deosebită a Crăciunului şi a celorlalte praznice, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea atât de frumos:

„O sărbătoare se apropie, cea mai venerată şi mai înfricoşătoare din toate sărbătorile, şi pe care n-ar greşi cineva dacă ar numi-o «mamă» a tuturor sărbătorilor. Care este aceasta? Naşterea lui Hristos după trup. Pentru că de la ea şi-au primit obârşia şi întemeierea Arătarea lui Dumnezeu, Paştele sfânt, Înălţarea şi Cincizecimea. Căci dacă Hristos nu S-ar fi născut după trup, n-ar fi fost nici botezat, care este Arătarea lui Dumnezeu. N-ar fi fost nici răstignit, care este Paştele. N-ar fi trimis pe Duhul, care este Cincizecimea. Astfel încât de aici s-au născut pentru noi aceste sărbători, ca diverse râuri ce curg dintr-un izvor”[1].

Cuvinte-cheie: -
IPS Dr. Laurentiu Streza - este Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului. Este decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din Sibiu şi profesor de Teologie Liturgică în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - ipslaurentiu@yahoo.com
E-mail : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Pastorala la Naşterea Domnului - IPS Ioan Selejan

Deschideţi-vă inimile şi braţele, ca să primiţi astăzi Darul Cerului, să-L primim cu toţii pe Pruncul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit să locuiască o vreme pe pământ- grădina iubirii, unde florile iubirii Sale se ofiliseră. În inima omului– bucuria lui Dumnezeu, nu mai rodeau virtuţile, ci păcatul, adică moartea.Omul- bucuria lui Dumnezeu, se depărtase de Creatorul său şi se îndrepta spre moarte. Satan voise să-I fure bucuria lui Dumnezeu şi să-L lase trist. Câtă durere să vezi Iubirea înlăcrimată, să-L vezi pe Dumnezeu înlăcrimat!
Iubiţilor, cine aduce bucurie într-o familie? Naşterea unui fiu! Tot aşa şi în lume, bucuria a adus-o Naşterea Fiului lui Dumnezeu; a fost o mare sărbătoare pentru omenire şi de aceea Hristos este sărbătoarea noastră. Astăzi nu cinstim doar Naşterea Domnului, ci Îl sărbătorim pe Hristos, Care este Praznicul nostru, al bucuriei venirii Sale la noi şi în noi cei ce-L vom primi în peştera inimii noastre.
Cuvinte-cheie: -
IPS Ioan - Arhiepiscop Onorific al Episcopiei Covasnei și Harghitei
Adresă : - Miercurea-Ciuc, Harghita
E-mail : -
Descarcă PDF

Editorial - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel

Consiliul Mondial al Bisericilor, în colaborare cu Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, a organizat la Sibiu, în 9-12 noiembrie 2010, o consultare interortodoxă cu tema „Mişcarea ecumenică în educaţia teologică şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe”. Au participat reprezentanţi din diferite Biserici Ortodoxe Răsăritene şi Orientale. Scopul principal al întâlnirii a fost de a analiza cum anume au fost implicate Bisericile Ortodoxe şi şcolile teologice în mişcarea ecumenică modernă de la începuturile acesteia şi ce fel de paşi înainte ar trebui iniţiaţi astăzi. Programul acestei consultări a inclus în principiu două feluri de prezentări: prezentarea mai multor studii legate de tema consultării, urmate de discuţii şi prezentări de rapoarte cu privire la educaţia teologico-ecumenică în diferite Biserici Ortodoxe. Acest număr al Revistei Teologicepublică patru din cele şase studii prezentate în cadrul consultării. Primul studiu aparţine domnului Georges Lemopoulos, Secretar General adjunct al CMB, şi reflectă asupra „Participării Ortodoxe în mişcarea ecumenică: câteva întrebări cu privire la educaţia teologică astăzi şi mâine”. Prezentarea lui Lemopoulos a jucat un rol important în cadrul consultării, în special datorită întrebărilor ridicate. Sperăm că publicarea acestui studiu aici va provoca pe cititorii acestei reviste în acelaşi mod în care a făcut-o în cadrul consultării de la Sibiu. Cel de-al doilea studiu îl are ca autor pe Pr. Dr. K.M. George, un bine-cunoscut teolog ortodox oriental şi prezintă „Educaţia teologică în tradiţia orientală ortodoxă şi în mişcarea ecumenică”. L-am selectat spre a fi publicat aici pentru ideile lui clare şi pentru faptul că subliniază unitatea dintre toate Bisericile Ortodoxe în ceea ce priveşte valorile lor, însă şi provocările cu care se confruntă şi speranţele pentru viitor.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Participarea ortodoxă la mişcarea ecumenică şi rolul educaţiei teologice: câteva chestiuni sub forma unor gânduri introductive - Georges Lemopoulos

Acest studiu cuprinde un impuls elaborat prezentat de autor participanţilor la conferinţa cu temaMişcarea ecumenică şi educaţia teologică în viaţa Bisericilor Ortodoxe (Sibiu, România, noiembrie 2010). Autorul abordează, în formă interogativă, chestiuni precum rolul educaţiei teologice în formarea ecumenică, raportul dintre provocările eclesiologice ale tradiţiei ortodoxe şi implicaţiile lor ecumenice, rolul ortodocşilor de a vesti lumii valorile tradiţiei lor.
Cuvinte-cheie: - ecumenism, educaţie teologico-ecumenică, mărturie ortodoxă
Georges Lemopoulos este teolog ce aparţine de Patriarhia Ecumenica. Este Secretar General adjunct al consiliului mondial al Bisericilor.
Adresă : - Patriarhia Ecumenică
E-mail : - Yorgo-Lemopoulos@wcc-coe.org.
Descarcă PDF

Educaţia teologică în tradiţia ortodoxă orientală şi în mişcarea ecumenică - Kondothra M. George

Acest studiu prezintă pe scurt situaţia actuală a Bisericilor Ortodoxe Orientale după care se concentrează asupra prezentării sistemului educativ tradiţional al Bisericii Ortodoxe Orientale Malankara care a fost împunutat din tradiţia indiană şi a valorilor teologice şi tradiţionale impărtăşite de acestă Biserică împreună cu toţi ortodocşii din lume.
Cuvinte-cheie: - ecumenism, Biserici Ortodoxe Orientale, educaţie tradiţională indiană
Kondothra M. George - este profesor emerit al Seminarului Teologic Orthodox din Kottayam, provincia Kerala, India şi membru al Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor.
Adresă : - Kottayam, provincia Kerala, India
E-mail : - frkmgeorge@hotmail.com
Descarcă PDF

Mişcarea ecumenică şi gândirea teologică în viaţa Bisericilor Ortodoxe - Ghenadios de Sassima

Acest studiu prezintă mai întâi o viziune elaborată a autorului cu privire la modul în care teologia ortodoxă a acceptat să abordeze teme de larg interes, ridicate de filosofia şi teologia occidentală în secolele XIX-XX. Partea a doua se concentrează asupra provocărilor eclesiologice legate adoptarea discutării acestor teme de către teologia ortodoxă, iar finalul prezintă o viziune a autorului cu privire la viitorul implicării teologiei ortodoxe în mişcarea ecumenică şi rolul pe care educaţia ar putea să-l joace în aceasta.
Cuvinte-cheie: - işcarea ecumenică, eclesiologie, mărturia ortodoxă astăzi
Ghenadios de Sassima - este Mitropolit de Sassima al Patriarhiei Ecumenice şi vice-moderator al Comitetului Central al Consiliului Mondial al Bisericilor.
Adresă : - Patriarhia Ecumenică
E-mail : - gennad@attglobal.net
Descarcă PDF

Viitorul angajamentului ortodox ecumenic: tradiţionalist, în curentul principal sau profetic? - John A. Jillions

Adesea se presupune că Biserica Ortodoxă are o concepţie unitară faţă de angajamentul ecumenic cu celelalte Biserici. Acest studiu susţine că în vreme ce există un model al curentului principal („mainstream”) (reflectat în special în gândirea lui Georges Florovsky), există, de asemenea, un model „tradiţionalist” minoritar. În vreme ce au atitudini radical diferite faţă de mişcarea ecumenică modernă (tradiţionaliştii sunt respinşi cu vehemenţă), totuşi ambele poziţii acceptă premisa că singură Biserica Ortodoxă istorică este deplinătatea Bisericii creştine şi că acordul doctrinar şi încorporarea în Biserica Ortodoxă trebuie să preceadă comuniunea sacramentală. Un model alternativ mult mai deschis (cel „profetic”) reflectă propunerile făcute în secolul al XX-lea de către teologi precum: Sergius Bulgakov, Nicholas Afanasiev, Anton Kartashev şi Nicholas Zernov. Acestea nu au făcut impresie la acea vreme, dar ele merită să fie studiate din nou drept căi proaspete pentru ortodocşi de a gândi despre alte Biserici şi alte posibilităţi de unitate creştină.
Cuvinte-cheie: - ecumenism, teologie ecumenică, poziţia ortodoxă faţă de ecumenism, Florovski, Bulgakov, Afanasiev, Kartashev, Zervov.
John A. Jillions este profesor de studii creştine răsăritene şi ecumenism la Universitatea Sf. Paul, Ottawa, Canada.
Adresă : - Sf. Paul, Ottawa, Canada.
E-mail : - jjillions@sympatico.ca
Descarcă PDF

Responsabilitatea liturgică şi sacramentală a episcopului - IPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului

După cele mai vechi mărturii istorice, episcopul a fost, dintru început şi în chip natural, centrul în jurul căruia gravita toată viaţa religioasă a obştii creştine din fiecare Biserică locală. În calitatea lui de întâistătător al Bisericii creştine, episcopul deţinea deplinătatea puterii slujitoare a preoţiei. În exercitarea funcţiei sale liturgice, episcopul îl reprezintă pe Mântuitorul Însuşi, ca Mare Preot şi Arhiereu[1].
Cuvinte-cheie: -
Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului este Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului. Este decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din Sibiu şi profesor de Teologie Liturgică în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Rev. Ioan Tulcan Ph.D., Cristinel Ioja Ph.D., Michael Stavrou Ph.D., Peter Bouteneff Ph.D. (coordinators), Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition, Arad 11th to 13th of June 2009, Center for Theological/ Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis Studies from the Theology Faculty of Arad, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, 375 p. - Pr. Conf. Nicolae Moşoiu

Volumul cuprinde varianta finală a comunicărilor din cadrul celui de al doilea Colocviu Internaţional de Teologie Dogmatică desfăşurat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad în iunie 2009 şi, de asemenea, statutul Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmaticieni Ortodocşi (International Association of Orthodox Dogmatic Theologians – I.A.O.D.T., www.orthodoxe-dogmatic.de), aprobat la primul colocviu internaţional (Arad, iunie,2007) şi revizuit în cadrul celui de al doilea.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Nicolae Moşoiu este conferenţiar la catedra de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Întoarcerea fiicei nerisipitoare - Florin Crâşmăreanu

Rândurile de mai jos sunt scrise pornind de la un volum recent apărut la editura Polirom, Despre diafan. Doamna Anca Vasiliu îşi propune să surprindă în paginile volumului invocat „istoria noţiunii de diafan”, care se manifestă în intervalul cuprins între tratatul aristotelic De anima şi sfârşitul scolasticii latine. Noţiunea de diafan reprezintă o piesă indispensabilă în mecanismul noeticii aristotelice. Voi încerca să evidenţiez câteva din limitele acestui tip de noetică. Mai mult decât atât, extrapolarea acestui model – de noetică aristotelică – la întreaga „concepţie medievală despre mediere” îmi pare nejustificată.
Cuvinte-cheie: - diafan, noetică, phantasmă, filosofie, intermediar, teologie, Mijlocitor.
Florin Crâşmăreanu este doctor în Filosofie (Univ. „François Rabelais”, Tours şi Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi), cercetător post-doctoral, Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, Departamentul de Filosofie şi ştiinţe Social-Politice.
Adresă : - Iași, România
E-mail : - fcrismareanu@gmail.com
Descarcă PDF

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE

Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !