Skip to main content

1/2012

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului - Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza

Ne-a învrednicit şi anul acesta Preabunul Dumnezeu să ajungem slăvitul praznic al Naşterii Domnului cu pace şi bucurie, cântând şi mulţumind lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale cele bogate revărsate asupra noastră. Crăciunul este sărbătoarea bucuriei, căci astăzi Biserica prăznuieşte împlinirea făgăduinţelor făcute patriarhilor şi proorocilor prin arătarea lui Dumnezeu în trup şi venirea Lui printre oameni, pentru izbăvirea neamului omenesc de tirania amară a păcatului, a diavolului şi a morţii. „Ce să zicem? Ce să grăim? – se întreabă Sfântul Ioan Gură de Aur cu privire la acest praznic – Căci ne spăimântează minunea! Cel vechi de zile S-a făcut prunc; Cel ce şade pe scaun înalt şi preaînălţat Se pune în iesle; Cel nepipăit, şi simplu, şi nealcătuit din părţi şi fără de trup Se înfaşă de mâini omeneşti; Cel ce rupe legăturile păcatului Se înfăşură cu scutece, fiindcă aceasta o voieşte. Căci voieşte să facă necinstea cinste, să îmbrace neslăvirea cu slavă, să arate hotarul ocărârii chip de faptă bună. Pentru aceea Se îmbracă cu trupul meu, ca eu să-L încap pe Cuvântul Lui”[1].
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi profesor (Teologie Liturgică) în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com.
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului - Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan

Lăsaţi-vă astăzi inimile să cânte cu îngerii: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire” (Lc 2, 14), căci S-a născut Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.
Naşterea lui Hristos nu este un moment încremenit în timp, ci este un moment dinamic, viu, căci El Se naşte şi astăzi în inima fiecărui credincios.
Inima ta este astăzi un Betleem, care L-a primit pe Pruncul Iisus; de acum, omul se îmbogăţeşte cu ce este mai scump pe lume, se îmbogăţeşte în Hristos – devine hristofor.
După Întruparea şi Naşterea lui Hristos, omul nu mai este doar o creatură a lui Dumnezeu; de azi nu mai suntem singuri, nu mai călătorim singuri spre Împărăţia cerurilor, ci împreună cu Hristos.
Dacă până azi Dumnezeu ne aştepta la poarta Raiului, de acum El L-a trimis în lume pe Fiul Său să ne adune de pe cărările cele rătăcite ale păcatului şi să ne aducă la El.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei
Adresă : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Evrei 13, o relectură a întregii Epistole? Consideraţii literare şi teologice - Pr. Lect. Dr. Ioan MIHOC

În studiul de faţă se dezvăluie faptul că ultimul capitol al Epistolei către Evrei, deşi are un stil aparte şi un vocabular în mare măsură diferit, reprezintă un tot unitar cu restul Epistolei, în pofida criticii actuale care-i contestă autenticitatea. Sunt relevate apoi o serie de teme teologice specifice acestui capitol – dar care, indirect, spun foarte mult despre situaţia primilor cititori ai Epistolei – accentuându-se, totodată, sursa şi puterea altarului creştin întemeiat pe Jertfa Crucii din „afara porţii”, ceea ce determină individualizarea cultului creştin şi separarea lui de cel al Legământului Vechi.
Cuvinte-cheie: - Epistola către Evrei, Jertfa lui Hristos, altar, imagini cultice, omilie, mărturisirea credinţei, autenticitate
Pr. Dr. Ioan Mihoc, lector la Universitatea „Eftimie Murgu” – Reşiţa, Departamentul de Teologie Ortodoxă Didactică – Caransebeş.
Adresă : - Reșița, România
E-mail : - ioanmihoc@yahoo.com.
Descarcă PDF

Sf. Ioan Damaschin –“ Experienţa gândirii - Prof. Dr. Boris B. Brajović*

Experienţa gândirii şi concepţia autorului despre creaţie în epoca medievală nu sunt văzute ca procese autonome, ci ca parte a practicii de reprezentare în cadrul concretului, mai presus de toate cerinţele şi aşteptările teologice. Tipice pentru gândirea medievală sunt sintezele în care filosofia este transformată în teologie, arta într-un mimesis al mimesisului, literatura într-o activitate de rugăciune. Diferitele fluxuri spirituale răsăritene şi apusene au dat naştere la două tipuri de gânditori: unul bizantin, bazat pe Grecia antică şi puterea sintezei, precum şi unul apusean – scolastic, un intelectual sincretic ce se bazează pe gândirea critică. Sfântul Ioan Damaschin este întruchiparea unui gânditor bizantin, care cu o extraordinară uşurinţă a reapropriat şi a reformulat moştenirea intelectuală clasică şi creştină.
Cuvinte-cheie: - a gândi, intelectual, scolastici, credinţă filosofică, eclectism.
Dr. Boris B. Brajović, profesor laFacultatea de Filosofie – Nikšić, Universitatea din Muntenegru.
Adresă : - Muntenegru
E-mail : - bbbrajo@yahoo.gr.
Descarcă PDF

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae - Pr. Conf. Dr. Constantin I. Băjău

Relaţia Dumnezeu-om, aşa cum reiese din teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, constituie un capitol al dogmaticii şi moralei ortodoxe, foarte utilă în teologia practică, pentru că este strâns legată de viaţă, de om, de vieţuirea lui în Dumnezeu, în comuniunea cu El, de perfecţiunea şi îndumnezeirea lui. Relaţionarea omului cu Dumnezeu este posibilă şi necesară, omul având legătura constantă cu El ca dat ontologic întemeiat pe crearea după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, relaţie care devine şi mai accesibilă odată cu Întruparea şi Învierea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos.
Cuvinte-cheie: - relaţie, creaţie, creatură, natură, persoană, eu, mişcare, atracţie, teandrie, îndumnezeire, har, energie, existenţă, conştiinţă.
Pr. Dr. Constantin I. Băjău, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Craiova.
Adresă : - Craiova
E-mail : - dana_bajau_2004@yahoo.com.
Descarcă PDF

Ortodoxie şi Reformă în Transilvania secolelor XVI-XVII - Lect. Dr. Florin Dobrei

Inaugurată în anul 1541, epoca Principatului transilvănean a coincis, din punct de vedere religios, cu protestantizarea, în mare parte, a membrilor celor trei naţiuni privilegiate: maghiarii, saşii şi secuii. Susţinută de principi, de membrii Dietei ardelene şi de episcopii reformaţi ai Transilvaniei, Reforma nu s-a putut însă impune în rândul populaţiei majoritare româneşti; excepţie au făcut doar elitele sociale ale românilor, din dorinţa păstrării vechilor privilegii.
Cuvinte-cheie: - Ortodoxie, Reformă, Protestantism, Transilvania, populaţie românească.
* Dr. Florin Dobrei, lector la Departamentul „Teologie Ortodoxă Didactică” din Caransebeş.
Adresă : - Caransebeș
E-mail : - dobrei.florin@yahoo.com.
Descarcă PDF

Ideea „războiului sfânt” în confruntarea dintre Occident şi Orient - Pr. Lect. Dr. Adrian Ignat

Războiul este consecinţa inevitabilă a inegalităţii, nedreptăţii şi sclaviei, precum şi a falsei egalităţi, justiţii, respectiv libertăţi. Război, nedreptate şi sclavi sau aparenta pace şi dreptate şi libertatea insuficientă alcătuiesc un veritabil lanţ. Istoria Bisericii creştine ne oferă suficiente exemple de încercare a justificării a conflictelor militare, prin învăţătura de credinţă. Prin urmare, Biserica creştină trebuie să depună eforturi pentru a evita conflictul şi pentru instaurarea păcii, bunul cel mai de preţ al umanităţii.
Cuvinte-cheie: - Imperiu Bizantin, creştinătate, cruciade, jihad, papalitate, război religios, război sfânt, Sfântul Mormânt
Pr. Dr. Adrian Ignat, lector la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte.
Adresă : - Târgoviște
E-mail : - bisericavulcanabai@yahoo.com.
Descarcă PDF

In Memoriam Părintele Profesor Ilie Moldovan (1928-2012) - Asist. Univ. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

În după-amiaza zilei de 9 februarie a.c. a trecut la Domnul Părintele Profesor Ilie Moldovan, unul dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi români din secolul XX şi, cu siguranţă, cel mai sârguincios militant din spaţiul nostru pentru dreptul la viaţă al copiilor nenăscuţi.

În ziua următoare morţii, Părintele Profesor Ilie Moldovan a fost depus în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, iar în ziua de sâmbătă, 11 februarie, în Catedrala mitropolitană din Sibiu, unde, cu participarea a peste treizeci de preoţi şi câteva sute de credincioşi, a avut loc slujba prohodirii. Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, şi-a exprimat profunda durere şi sincerele condoleanţe printr-o cuvântare în care a amintit că Părintele Moldovan i-a precedat în parohia de la Lisa (protopopiatul Făgăraş). După evocarea altor întâlniri personale providenţiale, Î.P.S. Laurenţiu Streza a subliniat că „Părintele Profesor Ilie Moldovan a fost una din personalităţile emblematice ale teologiei româneşti”. Principala sa contribuţie a constituit-o dezvoltarea unei etno-teologii încadrate liturgic şi euharistic, având în centru înţelegerea vieţii personale şi a vieţii neamului ca daruri ale lui Dumnezeu. Întreaga sa activitate a fost omagiată şi de distinşii ierarhi, profesori de teologie şi colaboratori care au ţinut să trimită mesaje de condoleanţe familiei. Amintim dintre aceştia pe, P.F. Patriarh Daniel, Î.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Î.P.S. Nicolae, Arhiepiscop al românilor din America şi Canada, Î.P.S. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Iustinian Patriahul” din Bucureşti, Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.

Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 20, RO - 550179 Sibiu
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Mesaje de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan

Credincioşii Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului, cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu conduc în aceste zile, pe ultimul drum, trupul neînsufleţit al distinsului Părinte Profesor Ilie Moldovan, după ce sufletul său s-a mutat la cele veşnice, la Cel pe Care, cu vreme şi fără de vreme, L-a slujit şi L-a mărturisit cu o viaţă aleasă şi cu neostoită râvnă pastorală.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt la trecerea la cele veşnice a Părintelui Profesor Ilie Moldovan - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

Liturghia dumnezeiască la care am fost martori cu toţii în această dimineaţă de sâmbătă este o liturghie deosebită. Faţă de liturghiile pe care le cunoaştem, este în acelaşi timp aceeaşi, dar are şi ceva diferit. Este diferită, însă doar pentru ceea ce vedem, pentru ceea ce ochiul nostru percepe. Pentru că, din punct de vedere duhovnicesc, este una şi aceeaşi dumnezeiască taină, una şi aceeaşi dumnezeiască liturghie, care este sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea jertfei, a morţii făcătoare de viaţă a Domnului nostru Iisus Hristos.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor (Spiritualitate) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice: la Iezechiel –“ Hristos –“ Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2010, 236 p., ISBN 978-973-7859-66-2
Articole RO - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Una dintre personalităţile secolului al XIV-lea este şi cea a lui Nicolae Cabasila, redutabil umanist isihast, laic, care a dorit să demonstreze, printr-o spiritualitate centrată liturgic şi sacramental, că „viaţa în Hristos” poate fi trăită şi de creştinii din lume, nu doar de monahi. Este vorba despre un isihasm în sens larg, înţeles ca o căutare a liniştii şi păcii interioare prin fixarea în meditare a minţii, a inimii şi a voinţei pe Iisus Domnul, prezent sacramental în fiecare creştin iniţiat şi încorporat în Biserică prin Sfintele Taine. Această ediţie se bucură de traducerea a nouă Discursuri teologice în limba română şi de un excepţional studiu introductiv al diac. prof. dr. Ioan Ică jr, care pune în valoare întreaga teologie a lui Nicolae Cabasila, mai ales mariologia acestuia drept „antropologie ideală integrală” (p. 73).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Stelian Dumitru Alin, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Das Gebet im Neuen Testament, ed. Hans Klein, Vasile Mihoc, Karl-Wilhelm Niebuhr, Christos Karakolis, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 249, Mohr Siebeck, 2009, 483 p., ISBN 978-3-16-150102-9 - Pr. Drd. Radu Gârbacea

Volumul pe care dorim a-l semnala prezintă în prima sa parte comunicările făcute cu ocazia celei de-a patra „Conferinţe exegetice europene est-vest” care a avut loc în perioada 4-8 august 2007 la Mănăstirea Brâncoveanu – „Sâmbăta de Sus”. Nevoia semnalării unui astfel de volum este dată, în primul rând, de contribuţiile ştiinţifice pe care două personalităţi ale teologiei biblice româneşti contemporane, Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc (Sibiu) şi Pr. Conf. Dr. Constantin Preda (Bucureşti), le-au adus cu ocazia acestei conferinţe prin referatele pe care le-au prezentat şi, în al doilea rând, de lipsa unor proiecte de cercetare în cadrul Teologiei biblice româneşti. Din nefericire, pentru Studiul Teologiei biblice, pe de o parte, şi pentru activitatea pastoral-misionară, pe de altă parte, studiile exegetice sau hermeneutice sunt prezente sporadic în publicaţiile eparhiale sau ale Facultăţilor de Teologie, iar o cercetare ca cea prezentată la „Conferinţa exegetică europeană est-vest” de Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc despre Rugăciunea către Iisus în Noul Testament (Prayer to Jesus in the New Testament) (referatul a fost prezentat şi publicat în limba engleză) este cunoscută numai în cercurile de specialitate, rămânând necunoscută celor mai mulţi studenţi sau preoţi.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Radu Gârbacea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mèe de Jésus dans la christianisme antique, Genève, Labor et Fides, în colecţia „Christianismes antiques”, 2009, 178 p., ISBN 978-2-8309-1340-8 - Drd. Mădălin Enciu

Deşi dimensiunea prezenţei Maicii Domnului în întreg universul creştin este impresionantă, iar literatura creştină apocrifă apărută în jurul personalităţii acesteia, extrem de vastă, în cuprinsul scrierilor canonice ale Noului Testament observăm referiri mai degrabă discrete la Maica Domnului. În mod firesc apar întrebări în legătură cu originea acestor scrieri necanonice.
Cuvinte-cheie: -
Drd. Mădălin Enciu, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - Madalin.Enciu@euroscript.ro
Descarcă PDF

Paul F. Bradshaw and Maxwell E. Johnson, The Origins of Feasts, Fasts and Seasons in Early Christianity, Alcuin Club Collections 86, SPCK, Minnesota, 2011, 222 p., ISBN 978-0-281-06054-2; 978-0-8146-6244-1 - Pr. Drd. Radu Gârbacea

PROFESOR DE LITURGICĂ LA UNIVERSITY OF NOTRE DAME, INDIANA (USA), DIN 1985, PAUL F. BRADSHAW ESTE SPECIALIST ÎN ISTORIA TIMPURIE A LITURGHIEI CREŞTINE. EDITOR ŞEF MAI BINE DE 18 ANI AL BINE-CUNOSCUTEI REVISTE STUDIA LITURGICA, PROFESORUL BRADSHAW A FOST VREME ÎNDELUNGATĂ ŞI PREŞEDINTE AL SOCIETAS LITURGICA. ÎNTRE LUCRĂRILE SALE CELE MAI CUNOSCUTE SE NUMĂRĂ THE SEARCH FOR THE ORIGINS OF CHRISTIAN LITURGY (ÎN CĂUTAREA ORIGINILOR LITURGHIEI CREŞTINE), OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 1992, 22002, ŞI THE APOSTOLIC TRADITION: A COMMENTARY (TRADIŢIA APOSTOLICĂ: COMENTARIU), EDITAT ÎMPREUNĂ CU MAXWELL E. JOHNSON ŞI L. EDWARD PHILLIP, FORTRESS PRESS, MINNEAPOLIS, 2002.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Radu Gârbacea , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Theodoros Alexopoulos, Der Ausgang des thearchischen Geistes. Eine Untersuchung der Filioque-Frage anhand Photios–™ „Mystagogie”, Konstantin Melitiniotes–™ „Zwei Antirrhetici” und Augustins „De Trinitate”, V&R unipress, 2009, 312 p. - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Dr. Theodoros Alexopoulos este un tânăr patrolog grec, care deşi încă nu este angajat al unei universităţi, cercetează cu deosebită râvnă şi competenţă teme patrologice de mare interes. Un bun exemplu în acest sens este şi prezentul volum dedicat unei teme de un constant interes: Filioque. Volumul de faţă este concentrat asupra abordării problemei Filioque pornind de la Mistagogia patriarhului Fotie (mare adversar al Filioque), Antiereticele lui Constantin Melitiniotes (pro-unionist bizantin, apărător al doctrinei Filioque) şi De trinitate a Fericitului Augustin (considerat părintele acestei doctrine apusene).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericeasacă Universală) la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, 3, korrigierte u. ergänzte Auflage, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 2011, 574 p. - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Hubertus R. Drobner este un patrolog romano-catolic care a activat ca profesor la Facultatea de Teologie din Paderborn. Cea mai populară lucrare a sa rămâne cea recenzată aici, fiind deja tradusă în spaniolă, italiană şi franceză.

Aşa cum ne anunţă subtitlul acestui manual de patrologie, acesta se află la cea de-a treia ediţie în limba germană, ceea ce arată succesul de care a avut parte de la prima ediţie, publicată în 1994. Autorul a ales să publice şiCuvintele înainte ale precedentelor ediţii, ceea ce ne permite să observăm evoluţia textului acestui „Lehrbuch” (lit. „carte de învăţat”; manual). Intenţia volumului de faţă este, potrivit „Cuvântului înainte” al primei ediţii, de a prezenta „cei mai importanţi autori şi opere ale istoriei literaturii creştine primare, în contextul lor politic, social, bisericesc şi cultural, cu bibliografie selectivă” (p. 15). Ediţia a doua a apărut în 2004, cu modificări în text indicate precis în Cuvântul înainte: introducerea la partea a doua; Tertulian, De anima, Adversus Marcionem; opera exegetică şi apologetică a lui Eusebiu de Cezareea; opera exegetică a lui Hilarius de Poitiers; epistolele Sfântului Vasile cel Mare şi cele ale lui Pahomius; corespondenţa şi lucrarea Sermones ad populum a lui Augustin; capitolul al şaselea despre literatura orientului creştin. Capitolul dedicat Sfântului Grigorie de Nazianz a fost modificat cu totul (p. 16).

Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericeasacă Universală) la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Anselm Grün, L’onction des malades-tendresse et reconfort, Mediaspaul, Paris, Collection „Les sacrements”, 2011, 63 p., ISBN 978-2-7122-1207-0 - Pr. Drd. Constantin Iacob

Anselm Grün este călugăr benedictin. S-a născut în Germania la 14 ianuarie 1945 în localitatea Junkershausen din regiunea Franken; copilăria şi-a petrecut-o în München. În perioada 1967-1971 face studii de filosofie si teologie la Roma. În 1974 îsi sustine teza de doctorat în teologie.

La editura mănăstirii Munsterschwarzach, Vier-Turme-Verlag, i-au apărut peste 60 de titluri, multe fiind traduse în mai bine de 25 de limbi, dintre care s-au vândut peste un milion de exemplare. Este unul dintre autorii spirituali cei mai citiţi în ultimii ani. Dintre cărţile lui Anselm Grün traduse în franceză amintim: Exercices spirituels pour tous les jours (12 avril 2002), Apprendre à faire silence (20 août 2001),Jésus un message de vie (8 novembre 2002), Ce qui rend les hommes malades, ce qui les guérit… (20 août 2001), Se pardonner à soi-même (14 avril 2003) ,Chacun cherche son ange (1 octobre 2000), Petite méditation sur le mystère de l’amitié (7 janvier 2004), L’art de vivre en harmonie (1 septembre 2004), Invitation à la sérénité du coeur (1 février 2002), Jésus, la porte de la vie: L’Evangile de Jean (28 octobre 2004), iar în română: Despre suferinţă(Galaxia Gutemburg, 2010), Căi către libertate (Galaxia Gutemberg, 2008).

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Constantin Iacob , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Gerhard Robbers (ed.), Religion in Public Education/ La Religion dans l–™education publique, Trier University Press, 2011, 569 p., ISBN 978-3-00-036029-9 - Emanuel Tăvală

Cazul italian (Lautsi vs. Italia) cu privire la plasarea în şcolile publice a simbolurilor religioase a stârnit numeroase luări de poziţie faţă de ceea ce se cerea prin plângerea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului. În genere, luările de poziţie au fost unele care condamnau această acţiune, din prisma atacului la ceea ce înseamnă, în primul rând, o tradiţie şi cultură europeană grefată pe valori creştine. În contextul discuţiilor ce au avut loc anul trecut s-a încadrat şi conferinţa Consorţiului European pentru cercetarea relaţiei dintre Stat şi Biserică, ce a avut loc sub egida Universităţii din Trier (Germania) şi cu atenta purtare de grijă a cunoscutului Prof. Dr. Gerhard Robbers, profesor de drept canonic şi drept religios la Universitatea amintită.
Cuvinte-cheie: -
Emanuel Tăvală, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - emanuel.tavala@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Raimar Kremer, Religiosität und Schlaganfall/Religiozitatea şi atacul cerebral vascular, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2010, 290 p., ISBN 3-631-36717-1 - Diac. Dr. ştefan L. Toma

În înţelepciunea vechilor greci, în felul lor de a se reporta la ideea de valoare a unei cercetări sau a unui demers cuprins într-o carte, era adesea prezentă afirmaţia că există cărţi ale momentului şi cărţi ale eternităţii. În ce sens orice abil cercetător poate face dintr-un demers al prezentului o cale oferită omului contemporan, pentru a păşi spre eternitate, iată provocarea oricărui erudit, indiferent de domeniu, în a se afla în faţa unor coli albe de hârtie!…
Cuvinte-cheie: -
Diac. Dr. Ștefan L. Toma , Consilier-secretar al Editurii Andreiana din cadrul Mitropoliei Ardealului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - tstefan_lucian@yahoo.com
Descarcă PDF

Prof. S.L. Epifanovici, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi teologia bizantină, traducere din limba rusă şi prefaţă de Pr. Marcel Corja, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2009, 223 p., ISBN 978-973-7812-57-5 - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

S.L. Epifanovici, autorul lucrării de faţă, s-a născut în anul 1886 în Rusia ţaristă, absolvind Academia Duhovnicească din Kiev, ajungând conferenţiar al catedrei de patrologie în 1911, iar în anul 1917 îşi susţine disertaţia pentru titlul de magistru în teologie despre Sfântul Maxim Mărturisitorul. Acest volum face parte din voluminoasa disertaţie, care, în marea ei parte, n-a ajuns să vadă lumina tiparului nici până astăzi.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală de la începuturi până în secolul al XIX-lea, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2009, 584 p., ISBN 978-973-1865-12-6 - Pr. Mihai Roşu

Volumul de faţă a apărut cu ocazia ridicării la rang de Arhiepiscopie a eparhiei Dunării de Jos şi a fost lansat la Galaţi la data de 28 septembrie 2009 în prezenţa Preafericitului Patriarh Daniel şi a unui mare număr de ierarhi, preoţi, monahi şi credincioşi. Sunt prezentate mai multe articole, scrise în mai multe limbi, de mai mulţi istorici care au avut preocupări legate de arealul Dunării de Jos. Un loc deosebit în acest volum îl are momentul creştinării populaţiei care trăia în spaţiul de astăzi al Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a Mitropoliei Tomisului. Prof. dr. Emilian Popescu scrie despre originea apostolică a creştinismului românesc, despre prezenţa Sfântului Andrei în Dobrogea de astăzi, preluând şi analizând o serie de izvoare patristice. Ion T. Dragomir scrie despre descoperirea excepţională a unui mormânt paleocreştin la Tighina-Barboşi, descoperire pusă în relaţie cu creştinarea sudului Moldovei. Referindu-se la perioada secolelor IV-VI, prof. dr. Emilian Popescu scrie despre teritoriile nord-dunărene şi Dobrogea. Episcopul Râmnicului, Gherasim, istoriseşte despre descoperirea sfintelor moaşte ale martirilor de la Niculiţel, în vreme ce un tânăr istoric, diac. dr. Mihai Căţoi, este preocupat de o informaţie a lui Macarius Magnes referitoare la Dunărea de Jos. Este interesant de remarcat şi articolul domnului Dan Teodor privind continuitatea autohtonilor în regiunea de la Dunărea de Jos.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Mihai Roşu, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - mihairosu_71@yahoo.com
Descarcă PDF

Preot Ilie Moldovan, În Hristos şi în Biserică: iubirea euharistică generatoare de viaţă şi destin românesc, Colecţia Logos şi Symbol, Seria Ethnos, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 395 p., ISBN 978-606-509-196-2 - Ciprian Iulian Toroczkai

Această carte se constituie ca al treilea volum din seria „Teologia iubirii” a părintelui profesor Ilie Moldovan („În Hristos şi în Biserică”, vol. I: Iubirea – Taina căsătoriei şi vol. II: Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Alba Iulia, 1996, 254 p., respectiv 256 p.) În Cuvântul înainte ni se spune că mesajul cel mai important al cărţii se adresează „fiilor neamului românesc”, vizând „o aprofundare teologică a iubirii divin-umane, care nu poate fi decât euharistică” (p. 5 şi 8-9).
Cuvinte-cheie: -
Ciprian Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Botezul în Tradiţia patristică, Ediţia a 2-a revăzută, Editura Agnos, Sibiu, 2011, 316 p., ISBN 978-973-1801-85-8 - Ciprian Iulian Toroczkai

După ce ne-a oferit o lucrare de sinteză, rod al mai multor zeci de ani de activitate didactică la Catedra de patrologie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu – ne referim, desigur, la cele trei volume de Patrologieeditate la editura Basilica în 2009 şi 2010 –, iată că distinsul dascăl, care este părintele profesor Constantin Voicu, ne oferă bucuria unei noi lucrări semnificative în teologia ortodoxă – o privire retrospectivă asupra principalelor mărturii patristice referitoare la Taina Sfântului Botez. Este dovada unei capacităţi de lucru încă nesecate, şi nu este exclus ca în viitorul apropiat Domnia Sa, pe lângă diversele studii şi articole pe care le publică în revistele teologice de specialitate, să ne suprindă şi cu alte lucrări de anvergură, cristalizare a efortului de redescoperire şi revalorificare a tezaurului Sfinţilor Părinţi.
Cuvinte-cheie: -
Ciprian Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, editată de Johann Marte, Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernest Christoph Suttner, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, 335 p., ISBN 978-973-45-0619-4 - Drd. Dăian Ioan Alexandru

Fundaţia vieneză Pro Oriente a susţinut, începând cu anul 2001, un grup de cercetători, format din teologi ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, lutherani şi reformaţi, cât şi din istorici laici, pentru elaborarea pe documente a istoriei Unirii din Transilvania, precum şi a rezistenţei împotriva acesteia. Echipa de cercetare din ţări diferite – România, Austria şi Statele Unite ale Americii – a iniţiat un dialog irenic, pentru a discuta punctele diferite de vedere asupra acestei teme care a tulburat sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. În această carte sunt prezente două tipuri de text – cronica şi articolele individuale. În cronica ai cărei autori sunt editorii cărţii ne sunt prezentate relaţiile din Transilvania pornind de la demararea tratativelor de Unire şi până la începuturile opoziţiei. Întregul volum este publicat în mai multe limbi – germană, română şi engleză. Astfel, textele scrise în limbile germană şi engleză au fost traduse în limba română, iar cele redactate în română au fost traduse în limba germană. Pentru a identifica limba în care diferitele articole au fost redactate, avem repere pe paginile din partea stângă, traducerea fiind menţionată pe cele din partea dreaptă. Articolele individuale au fost puse la dispoziţia celorlalţi autori, pentru un interval de timp, spre lecturarea textului şi eventuale obiecţii. În cazul în care se găsea vreo obiecţie din partea vreunui co-autor, autorul articolului şi criticul, într-un caz ideal, conveneau asupra unei formulări comune. În caz că nu se putea ajunge la un astfel de consens, autorul era obligat să menţioneze în text şi obiecţia adusă de către colegul de echipă.
Cuvinte-cheie: -
Drd. Dăian Ioan Alexandru, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daianioan@yahoo.com
Descarcă PDF

Mircea Basarab, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, 174 p., ISBN 978-973-726-625-5 - Emanuel Tăvală

Toamna anului 2011 a fost una destul de prolifică în ceea ce priveşte diaspora ortodoxă română din Europa, ţinând cont de faptul că a fost susţinută la Bucureşti încă o teză de doctorat cu temă diasporală, a fost ales un nou arhiereu vicar pentru o eparhie din diaspora europeană şi părintele profesor Mircea Basarab, parohul uneia dintre comunităţile ortodoxe din München, a editat o lucrare ce abordează câteva aspecte legate de crearea Mitropoliei cu sediul la Nürnberg, alegerea primului episcop eparhiot din diaspora după evenimentele din 1989 şi organizarea acestei noi structuri.
Cuvinte-cheie: -
Emanuel Tăvală, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - emanuel.tavala@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia contemporană, între ideal şi criză, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 383 p. - Stelian Gomboş

După cum se ştie, Biserica Ortodoxă Română a declarat anul 2011 ca an jubiliar al Botezului şi al Sfintei Cununii, în care s-a vorbit foarte mult despre familia creştină, care prosperă şi dăinuie (numai) sub harul Duhului Sfânt şi sub legătura dragostei dintre cei doi tineri, bărbat şi femeie, primită prin Sfânta Taină a Cununiei. Aşa încât activitatea publicistică a părintelui profesor Ioan Cristinel Teşu în materie nu face altceva decât să arate şi să demonstreze că Taina Sfântului Botez şi Taina Sfintei Cununii sunt lucrări fundamentale pentru viaţa creştinului, odată ce prima dintre ele – Botezul creştin – constituie poarta de intrare în Biserică şi, în mod potenţial, în Împărăţia cea cerească şi veşnică a Preasfintei Treimi, iar nunta sau Căsătoria reprezintă actul prin care este binecuvântată dragostea dintre bărbat şi femeie, dintre viitorii soţi, în cadrul familiei creştine, aceasta constituind, la rândul ei, leagănul vieţii şi al civilizaţiei, prefigurare şi pregustare a fericirii veşnice din Împărăţia cea viitoare.
Cuvinte-cheie: -
Stelian Gomboş, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - steliangombos@hotmail.com
Descarcă PDF

Paul Brusanowski, Rumänisch-Orthodoxe Kirchenordnungen (1786-2008). Siebenbürgen-Bukowina-Rumänien, Editura Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 2011 Regulamentele Bisericii Ortodoxe Române (1786-2008). Transilvania-Bucovina-România, ISBN 978-3-412-20698-7 - Emanuel Tăvală

În seria de Scrieri transilvane, Editura Böhlau a editat, cu purtarea de grijă a lui Karl Schwarz şi a lui Ulrich Wien (editorii întregii serii), lucrarea profesorului de teologie de la Sibiu, dr. Paul Brusanowski, Statutele bisericeşti ale Bisericii Ortodoxe Române, de la primele astfel de orânduiri apărute în Transilvania, cele din Bucovina, din vechiul Regat al României şi, desigur, cele de după Marea Unire până la ultimul Statut de organizare şi funcţionare adoptat în anul 2008.
Cuvinte-cheie: -
Emanuel Tăvală, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - emanuel.tavala@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Preot Conf. Univ. Dr. Nicolae Morar, Religia de la ,,homo habilis” la ,,homo adorans”. Studii de teologie religioasă, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, 227 p., ISBN 978-973-631-613-5 - Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

La Editura Marineasa din Timişoara a apărut în 2010, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, cartea părintelui conf. univ. dr. Nicolae Morar intitulată: ,,Religia de la «homo habilis» la «homo adorans». Studii de teologie religioasă”. Cuvântul înainte din deschiderea cărţii este semnat de Preasfinţitul Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Dan Alexandru Streza, Sărbătoarea Naşterii Domnului: Originea apostolică, evoluţia şi importanţa ei în cadrul anului liturgic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu/Editura Andreiana, Sibiu, 2011, 471 p., ISBN 978-606-1202-51-5 şi 978-606-8162-42-7 - Ciprian Iulian Toroczkai

Unul dintre filmele cele mai provocatoare pentru creştini l-a reprezentat Zeitgeist, în care este pus sub semnul întrebării fundamentul hristologic al creştinismului, negându-se originalitatea şi istoricitatea lui Iisus Hristos. Ideea expusă în film este aceea că soarele a fost venerat din cele mai vechi timpuri, fiind obiectul personificării şi al mitizării cu scop religios. Ca exemplu concludent este amintit Horus, un zeu egiptean, pe a cărui schemă s-ar încadra alţi 40 de „mesia solari”, printre care şi Iisus. Printr-o grilă astrologică, sunt identificate paralelisme între diferiţii „zei solari”: naşterea personalităţii solare e asociată solstiţiului de iarnă şi evenimentelor stelare care au loc în această perioadă, iar momentul învierii e relaţionat echinocţiului de primăvară. (Detalii la Lect. Dr. Alina Pătru, „Elemente de critică religioasă în mişcarea Zeitgeist”, în RT nr. 2/2009, p. 341-355.)
Cuvinte-cheie: -
Ciprian Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - SIbiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Andrei Pleşu, Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Vlad Bedros, Ovidiu Victor Olar, Mihail Neamţu, Arhangheli şi îngeri, Editura Deisis/Stavropoleos, 2011, 165 p., ISBN 978-973-7859-76-1 - Drd. Silviu Ciută

Lansat cu prilejul hramului Bisericii Stavropoleos, prin aportul personalului bisericii amintite şi al Editurii Deisis, volumul închinat anghelologiei cuprinde cinci studii inter-relaţionate prin contribuţia lui Andrei Pleşu – care leagă ideea de interval şi intermediar de ideea de ierarhie şi autoritate –, Alexandru Mihăilă – prezentând succint aspecte istorice veterotestamentare ale anghelologiei –, Bogdan Tătaru-Cazaban – prezentând influenţele patristice, în special ale Sfinţilor Dionisie Areopagitul şi Grigorie Palama, asupra cugetării părintelui Dumitru Stăniloae despre sfinţii îngeri –, Vlad Bedros – care face sinteza imaginii arhanghelilor din marile mânăstiri situate în Nordul Moldovei –, Ovidiu Victor Olar – despre minunile îngerilor şi ale arhanghelilor de la Biserica Stavropoleos –, încheind cu Mihail Neamţu, care ne aduce aminte de funcţia doxologică a omului (şi a îngerului, totodată).
Cuvinte-cheie: -
Drd. Silviu Ciută, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - silviuclaudiu9@yahoo.com
Descarcă PDF

Aurel Lupu, Sorin-Dan Damian, Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă, Ed. Herald, Bucureşti, 2009, 140 p., ISBN 978-973-111-120-9 - Drd. Elisabeta Milea

Lucrarea de faţă rezumă sub forma unor medalioane biografice optsprezece personalităţi ale Bisericii apusene, acceptate ca sfinţi şi de cea Răsăriteană.

Izvoarele acestei cărţi, tradusă în limba română de Aurel Lupu, profesor universitar la Catedra de limbi clasice, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, în colaborare cu discipolul său, Sorin-Dan Damian, sunt ediţiile realizate de Louise Duchesne, preot romano-catolic, şi de Gian Domenico Mansi, arhiepiscop romano-catolic.

Cuvinte-cheie: -
Drd. Elisabeta Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.liviumilea@yahoo.com
Descarcă PDF

Sorin-Dan Damian, Martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ed. Herald, Bucureşti, 2010, 155 p., ISBN 978-973-111-161-2 - Drd. Elisabeta Milea

Apărută la Editura Herald, cartea „Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel”, în ediţie bilingvă, sub traducerea lui Sorin-Dan Damian, foloseşte mai multe surse, majoritar latineşti, aducând numeroase argumente istorice, arheologice şi lingvistice, relative la viaţa şi pătimirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Lucrarea se structurează pe cinci secţiuni, introducerea fiind semnată de A.S. Barnes. Scriitorul de origine engleză surprinde lacuna începuturilor din literatura creştină şi astfel, puţinele mărturii scripturistice, şi nu numai, referitoare la cei doi apostoli (p. 7). În continuare, se dezbat probleme legate de locaţia şi de data martiriului apostolilor.

Cuvinte-cheie: -
Drd. Elisabeta Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.liviumilea@yahoo.com
Descarcă PDF

A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurenţiu Nazâru, studiu introductiv de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 799 p., ISBN 978-973-46-0791-4 - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Această lucrare a emeritului bizantinolog A.A. Vasiliev, apărută în ediţie princeps în limba rusă (1921-1925), apoi în lb. engleză în două ediţii (1928-1929; 1952), în lb. franceză (1932), spaniolă (1948) şi turcă (1943), rămâne una dintre cele mai importante şi cuprinzătoare lucrări dedicate istoriei Bizanţului. Aceasta urmăreşte, în desfăşurarea ei, o istorie ce se întinde de la Constantin cel Mare, Justinian cel Mare ajungând până la cucerirea Constantinopolului de către sultanul otoman Mohamed al II-lea. Autorul adoptă o abordare complexă, prezentând şi comentând nu doar evenimentele politice şi militare, ci şi toate relaţiile comerciale, viaţa religioasă şi toate realizările culturale. Impresionează şi vasta bibliografie din cuprinsul acestei lucrări, şi care, după spusele autorului, nu este atât completă, cât ne prezintă mai mult cele mai importante şi recente publicaţii. Dincolo de bogăţia informaţiei şi acurateţea analizei, ne impresionează această mare civilizaţie, cu toate cuceririle ei în materie de învăţământ, ştiinţă, literatură şi artă.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul (Studia Theologica 1), ediţie îngrijită şi traducere în limba română a textelor autorilor străini de Pr. Picu Ocoleanu, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Principium de ÎPS Dr. Irineu Popa, Addenda de K. Ch. Felmy, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009, 235 p., ISBN 978-973-1794-29-7 - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Prezenta ediţie adună contribuţiile ştiinţifice susţinute în cadrul simpozionului cu acelaşi nume, organizat în 16-19 octombrie 2008, la Craiova, în cadrul Facultăţii de Teologie, din iniţiativa ÎPS Dr. Irineu Popa. Studiile reunite în acest volum au fost structurate în patru mari secţiuni, în funcţie de problematica pe care ele o abordează: cea dintâi are ca obiect hristologia Sfântului Maxim şi cuprinde studii semnate de ÎPS Dr. Irineu Popa şi Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan; cea de-a doua se referă la Mistagogia Sfântului Maxim (conţinând prelegeri semnate de Pr. Prof. Dr. h.c. Karl Christian Felmy, Pr. Conf. Dr. Gheorghe Zamfir şi Ierom. Asist. Dr. Vasile Bârzu); cea de-a treia are ca temă Etica şi Spiritualitatea specifice Sfântului Maxim (contribuţiile Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi ale Diac. Lect. Dr. Gavril Trifa); în fine, cea de-a patra secţiune ia în discuţie, în cele trei studii (semnate de Prof. Dr. Nikolaos Loudovikos, Pr. Prof. Dr. Ion Popescu şi Lect. Dr. Ana Ocoleanu), viziunea filosofică a autoruluiRăspunsurilor către Talasie. Acest volum îşi propune să dea un impuls studiilor dedicate teologiei şi filosofiei acestui mare Părinte bisericesc, neridicând pretenţia de tratare exhaustivă a gândirii sale.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama (Studia Theologica 2), ediţie îngrijită de Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, 414 p., ISBN 987-973-1794-41-9 - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Acest volum adună contribuţiile ştiinţifice susţinute în cadrul ediţiei a doua a simpozionului din perioada 11-14 noiembrie de la Mănăstirea Tismana, organizat de Facultatea de Teologie din Craiova, dedicat cugetării teologice şi gândirii Sf. Grigorie Palama. Studiile reunite în această ediţie au reliefat aspecte dogmatice (ÎPS Dr. Irineu Popa, Protos. Lect. Ignatie Trif, Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi, Conf. Dr. Cristinel Ioja, Asist. Drd. Corneliu-Dragoş Bălan), mistice (Pr. Prof. Dr. Ion Popescu, Pr. Prof. Dr. Nicu Dumitraşcu, Pr. Prof. Dr. Vasile Citirigă, Drd. Stelian Gomboş), omiletice (Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae) filosofice (Pr. Prof. Dr. Adrian Niculcea, Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu, Dr. Adrian Boldişor), ale operei marelui isihast, precum şi contextul istoric al vieţii şi activităţii Sfântului (Pr. Lect. Dr. Ion Rizea). Acest volum îşi propune să fie un punct de focalizare, de la care să se meargă mai departe în cercetarea teologică românească a operei Sf. Grigorie Palama.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Claudio Moreschini, Istoria Filosofiei Patristice, traducere de Alexandra Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Editura Polirom, Iaşi, 2009, 735 p., ISBN 978-973-46-1285-7 - Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin

Dorim să semnalăm prezenţa unei deosebite ediţii a profesorului Claudio Moreschini, ce cuprinde gândirea filosofică patristică a primelor şapte secole, împărţită în nouă capitole ce tratează teme cum ar fi: convergenţe şi divergenţe între creştinismul primar şi filosofia păgână, gnosticismul, apologetica (p. 11-94); şcoala din Alexandria cu iluştrii ei reprezentanţi: Panten, Clement, Origen etc. (p. 95-174); epoca lui Constantin cu marii părinţi ai acestui secol de aur, dar şi scriitorii arieni (p. 499-616); Eclectismul gândirii creştine latine în secolele IV şi V: Ilarie de Poitiers, Ieronim; platonismul occidental reprezentat de Ambrozie, Augustin, Boethius (p. 377-498), dar şi cel grecesc; Cultura filosofică a creştinismului grec din secolele al IV-lea şi al V-lea: Atanasie, Chiril al Alexandriei, Şcoala din Gaza, Teodoret din Cyr (p. 617-678); filosofia creştină în secolele al VI-lea şi al VII-lea greceşti: Pseudo-Dionisie Areopagitul, Maxim Mărturisitorul (p. 679-728). Raportul dintre creştinism şi filozofie a fost văzut ca un aspect al interacţiunii mai ample dintre creştinism şi cultura greco-romană. Asumarea unor termeni filosofici de către creştinism nu înseamnă o acceptare nelimitată a conţinutului lor. Creştinismul reia categoriile mentale şi mijloacele expresive proprii filosofiei doar în măsura în care pot să contribuie la prezentarea, clasificarea şi păstrarea Evangheliei.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - alydumy@yahoo.com
Descarcă PDF

Hans Georg Beck, Erotikon Bizantin Ortodoxie-literatură-societate, traducere din limba germană şi prefaţă Mihai D. Grigore, Editura Nemira Publising House, Bucureşti, 2011, 192 p., ISBN 978-606-579-255-5 - Pr. Drd. Vasiu Sorin

Lucrarea de faţă despre eros în societatea şi cultura Bizanţului este urmarea unei comunicări în chip colocvial în faţa Academiei de Ştiinţe Bavareze. Aşa se explică stilul altfel decât cel normal, ştiinţific, cu note de subsol şi trimiteri bibliografice adăugate mai târziu. Oricum, traducerea prezintă importanţă pentru că ne oferă concepţia apuseană asupra Bizanţului sau Ortodoxiei, cu elementul feminin care este analizat în evoluţia lui de la „prostituată la sfântă”, Beck ferindu-se de „clişeul asocierii placative şi precipitate a femeii direct cu sexul”, remarcă fin traducătorul…

Autorul, din nefericire, fără o analiză minuţioasă, se lasă purtat de tenta antimonahală, tratând pe Sfinţii Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur în mod unilateral, afirmând printre altele că „Ortodoxia – în comparaţie cu alte Biserici, inclusiv Catolicismul – ar fi mult mai duşmănoasă faţă de misterul sexual şi faţă de trup”, ceea ce este fals.

„Erotikonul Bizantin” aduce o contribuţie la istoria culturii bizantine, prezentând rezistenţa culturii păgâne în tradiţia creştină a Bizanţului, fapt pentru care recomandăm acest material spre lecturare.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Vasiu Sorin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - effatha_tm@yahoo.com
Descarcă PDF

Ieromonah Teofan Mada, Omul şi educaţia în opera Sfântului Vasile cel Mare, Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2009, 242 p., ISBN 978-973-88513-6-8 - Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Lucrarea ieromonahului Teofan Mada apărută la Editura Vremi în 2009 ne pune înainte gândirea Sfântului Vasile cel Mare despre om, care se formează în duhul Bisericii primind o educaţie creştină întemeiată pe învăţăturile Scripturii, şi având ca mărturie propria experienţă a Sfântului Vasile ca mare dascăl al Bisericii şi ierarh al lui Hristos.

Cartea accentuează rolul pe care-l are educaţia creştină în viaţa omului, în mod special a tânărului, punându-ne înainte atât modul, cât şi mijloacele prin care putem realiza o educaţie creştină.

O atenţie deosebită este dată învăţăturilor Sfântului Vasile despre educaţie, învăţături care, deşi au fost date în primele veacuri creştine, sunt mereu actuale şi practice, contemporane tuturor creştinilor.

Autorul foloseşte o bogată bibliografie, reuşind astfel să surprindă în diferite texte scripturistice şi patristice învăţătura Sfântului Vasile despre educaţie.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Dr. Mircea Florin Cricovean, Aspecte teologico-literare în corespondenţa patristică, Ed. Marineasa, Timişoara, 2008, 330 p - Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

La Editura Marineasa, din Timişoara, a apărut în 2008 cartea Părintelui Dr. Mircea Cricovean, intitulată: „Aspecte teologico-literare în corespondenţa patristică”, carte prefaţată de Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, al cărui ucenic a fost Părintele Cricovean. Această carte este o ,,prelungire” în timp a tezei de doctorat a Părintele Mircea Cricovean, teză în care a analizat ideile dogmatice din epistolele Sfântului Vasile cel Mare. Cartea Părintelui Cricovean apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, şi cuprinde peste 300 de pagini, ancorate într-o vastă bibliografie de specialitate. Cartea este alcătuită din 5 părţi însoţite de câteva consideraţii preliminare. Autorul tratează problematica epistolografiei Sfinţilor Părinţi, prima parte analizând corespondenţa antepatristică, epistolografia vetero şi neotestamentară (p. 15-71). Partea a doua prezintă genul literar epistolografic, inclusiv norme pentru întocmirea unei scrisori (p. 71-81), începând cu epistolele Părinţilor Apostolici şi terminând cu epistolele gregoriene. Partea a cincea, cu care se încheie lucrarea, tratează comparativ corespondenţa clasică şi corespondenţa patristică. Cititorul are în faţă un studiu concis şi coerent despre ceea ce însemna şi înseamnă corespondenţa patristică, corespondenţă în care de cele mai multe ori întâlnim preocupări de ordin filosofic, literar, teologic, moral-educativ, social-politic, dar care au marcat veacuri de existenţă creştină. Lucrarea se încheie cu o bogată bibliografie, bibliografie care arată perseverenţă şi dragoste pentru genul epistolar.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sfântul Ioan de Kronstadt, În lumea rugăciunii, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, 142 p., ISBN 978-973-136-237-3 - Pr. Drd. Liviu Milea

Apărută la Editura Sophia, lucrarea Sfântului Ioan de Kronstadt, „În lumea rugăciunii”, sub traducerea lui Adrian şi a Xeniei Tănăsescu-Vlas, îndeamnă, în cele 21 de capitole, la rugăciune sinceră, personală şi „cu tot duhul” (p. 9).

Cartea de faţă se doreşte a fi un manual pentru cei ce vor să aducă jertfă lui Dumnezeu rugăciunea adevărată. Aşadar, Sfântul Ioan oferă sfaturi practice: „Învăţaţi-vă să vă rugaţi!” (p. 11); „Închipuie-ţi că eşti singur şi înaintea ta este Dumnezeu” (p. 12); „daţi, rugătorilor, lui Dumnezeu inima voastră” (p. 14) şi alte asemenea poveţe ziditoare de suflet.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Liviu Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sfântul Nectarie al Pentapolei, Hristologia, trad. de Cătălin Grigore, Editura Iona, Bucureşti, 2010, 272 p., ISBN 978-606-92707-0-7 - Pr. Drd. Vasiu Sorin

Lucrarea cuprinde o Prefaţă a arhimandritului Iosif, un Cuvânt înainte al autorului, structurată fiind în 4 părţi, cu subcapitolelor, după cum urmează:

Partea I: Aşteptarea neamurilor. Autorul identifică mai întâi cine este Iisus Hristos, care este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, continuând cu explicaţii suplimentare legate de numele „Fiului Omului”, aşteptarea neamurilor şi finalizând cu necesitatea venirii Răscumpărătorului.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Vasiu Sorin , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - effatha_tm@yahoo.com
Descarcă PDF

Ieromonah Grigorie, Chilia Sfântului Ioan Teologul, Sfântul Munte Athos, Pocăinţa fiului şi iubirea Tatălui- o interpretare patristică a „Parabolei Fiului Risipitor”, traducere din limba greacă pr. dr. Constantin Petrache, Editura Egumeniţa –“ Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă –“ Alexandria, 2011, 108 p, ISBN 978-606-550-060-0, ISBN 978-606-529-162-1- Drd. Adrian-Nicolae Păunescu

Teologia greacă a reprezentat dintotdeauna un pilon important al creştinismului răsăritean. Abundenţa scrierilor multor călugări din Sfântul Munte, în mare parte redactate pe înţelesul tuturor credincioşilor, au constituit adevărate căi de convertire religioasă sau îndrumare liturgică înspre cunoaşterea lui Dumnezeu. Ieromonahul Grigorie şi-a asumat lucrarea de a aduce mai aproape de credincioşi teologia Sfinţilor Părinţi, prin explicarea şi interpretarea Sfintelor Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrarea de faţă reprezintă de fapt o introducere în cadrul Tainei Pocăinţei, având ca şi laitmotiv Pilda Fiului risipitor.
Cuvinte-cheie: -
Drd. Adrian-Nicolae Păunescu, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Preot dr. Gheorghe Ispas, Euharistia –“ Taina unităţii Bisericii. Aspecte teologice şi practice, Editura Basilica, Bucureşti, 2008, 226 p., ISBN 978-973-88968-0-2 - Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Cartea Părintelui Ispas, apărută cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, la editura Basilica în 2008, se dovedeşte a fi o carte actuală şi de real folos pentru orice creştin, deoarece răspunde la o serie de întrebări despre timpul, modul şi perioada împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Mântuitorului.

Este bine să ne împărtăşim numai în cele patru posturi?, Este obligatorie o perioadă de pregătire pentru Sfânta Împărtăşanie?, Putem să ne împărtăşim mai des? – iată câteva din întrebările pe care şi le pun creştinii şi la care volumul de faţă încearcă să răspundă.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Despre preoţie în texte alese, alcătuire de Ioan Popescu-Galicea şi Ignatie Monahul, Ed. ştefan 2009, 262 p. ISBN 978-973-118-125-7 - Pr. Drd. Roşu Mihai

Lucrarea celor doi autori, este un florilegiu de texte scripturistice, patristice şi literare, în care se arată frumuseţea şi sublimitatea slujirii preoţeşti. Cuvântul introductiv semnat de Părintele Profesor Ilie Moldovan dă garanţia unei lucrări de valoare, necesară îndeosebi slujitorilor sfintelor altare, elevilor şi studenţilor teologi, dar şi creştinilor în general. Reluând ideea Sfântului Grigore de Nazianz, Părintele Moldovan spune că nimeni nu este vrednic de marele Dumnezeu, de sacrificiu şi de marele Preot, dacă nu s-a adus mai întâi el ca vie jertfă (p. 11).Din mulţimea textelor din această carte aş aminti două care arată misiunea preotului: Preotul are, printre alte meniri, şi pe aceea de a întreţine şi înteţi focul rugăciunii în casa lui David, în parohia şi biserica lui. Vai de preotul care nu se roagă, care nu a luptat să-şi câştige deprinderea rugăciunii, care nu vede în slujba dumnezeiască decât o povară care a stins în sine duhul rugăciunii(Pr. Dumitru Stăniloae, p. 141).Parohia poartă chipul preotului, fiind familia lui spirituală, şi după vrednicia lui va fi acolo o biserică vie sau o celulă moartă. Preotul trebuie să caute parohia, aşa cum un părinte bun îşi caută familia lui (Pr Ion Buga, p. 145).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Roşu Mihai , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - mihairosu_71@yahoo.com
Descarcă PDF

Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Pr. Lect. Dr. Marian Mihai, Sfântul Botez şi Sfânta Cununie azi. Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2011, 106 p., ISBN 978-973-88706-9-7 - Drd. Elisabeta Milea

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul BOR, promotor al catehezei mistagogice în timpurile noastre, se continuă seria volumelor tematice care vin în întâmpinarea nevoilor spirituale ale credincioşilor Bisericii noastre de aprofundare a tainelor credinţei în Hristos. Salutăm bucuroşi apariţia, în anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, la noua Editură Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, a unui nou îndrumător teologic, liturgic şi pastoral.

Lucrarea, având ca autori trei profesori ostenitori la Catedra de teologie practică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, se doreşte a fi nu atât un îndreptar liturgic, cât o călăuză ortodoxă preoţilor, studenţilor teologi şi, nu în ultimul rând, oricărui credincios în conştientizarea importanţei covârşitoare a acestor două lucrări dumnezeieşti în iconomia mântuirii.

Cuvinte-cheie: -
Drd. Elisabeta Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.liviumilea@yahoo.com
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. IV, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti 2010, 211 p., ISBN 978-973-88351-6-0 - Pr. Drd. Roşu Mihai

Cel de-al IV-lea volum al Părintelui Profesor Necula, de la Facultatea Justinian Patriarhul din Bucureşti, are aceeaşi structură, pastoral-misionară, ca şi precedentele. Lucrarea cuprinde 30 de întrebări şi răspunsuri publicate în Vestitorul Ortodoxiei în perioada 2004-2007. Temele abordate sunt de actualitate şi răspund provocărilor vieţii de astăzi. Este un manual necesar studenţilor şi elevilor teologi, în formarea lor liturgică şi pastoral, preoţilor în slujirea lor, dar mai ales credincioşilor pentru instruirea lor corectă (p.5). Lucrarea este prezentată sistematic, asemănătoare manualelor de liturgică, grupându-le pe teme sau capitole mari, după cum urmează: Cultul divin în general, Biserica-locaş de închinare, Anul liturgic, Calendarul bisericesc şi sărbătorile religioase, Sfintele Taine şi Probleme pastorale contemporane. Aşa cum şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, sublinia în Prefaţa acestei cărţi, lucrarea părintelui profesor Necula, este deosebit de preţioasă,prezentând frumuseţea şi importanţa cultului în viaţa creştinului ortodox şi totodată, îndatorirea de a-l săvârşi corect, fără improvizaţii personale, păstrându-i bogăţia doctrinară şi frumuseţea liturgică (p. 8).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Roşu Mihai, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - mihairosu_71@yahoo.com
Descarcă PDF

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Monica Opriş, Diac. George Jambore, Apostolat educaţional. Ora de religie –“ cunoaştere şi devenire spirituală, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, 84 p., ISBN 978-606-8141-37-4 - Drd. Elisabeta Milea

Apărută cu binecuvântarea Preafericirii Sale, PF Daniel, Patriarhul BOR, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, lucrarea de faţă reprezintă un ghid metodic de referinţă pentru educatorii religiei în şcoală şi nu numai. Autorii (Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Monica Opriş, Diac. George Jambore) structurează conţinutul pe trei capitole.

Cel dintâi, „Educaţia religioasă în societatea contemporană”, surprinde parfumul istoriei în context religios, dar şi valenţele educaţiei religioase de tip „axiologic” (educaţie prin valori autentice) (p. 27).

Cuvinte-cheie: -
Drd. Elisabeta Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.liviumilea@yahoo.com
Descarcă PDF

Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria –“ secretele alegerii, secretele bucuriei, secretele trăiniciei, traducere din limba greacă de Preot Vasile Manolache, Editura De Suflet, Editura Tabor, Bucureşti, 2010, 112 p., ISBN 978-973-87967-2-0 - Drd. Adrian-Nicolae Păunescu

Arhimandritul Vasilios Bacoianis, slujitor al Mitropoliei din Patras, a început să scrie din anul 1975. A editat până acum peste 50 de cărţi cu conţinut teologic, multe dintre ele fiind traduse în limbile: engleză, rusă, română, indoneziană, italiană şi arabă. Cărţile părintelui arhimandrit sunt căutate de către public, deoarece prezintă teologia ortodoxă într-o manieră simplă, limpede şi vie. Tema centrală a cărţii este legată de faptul că te căsătoreşti ca să devii fericit şi nu ca să fii nefericit. De fapt, trebuie să devii fericit prin nuntă şi devii fericit numai atunci când vei găsi un tovarăş bun – „Cel care şi-a găsit o soţie bună şi-a îndulcit viaţa lui” (Pr 18, 22).
Cuvinte-cheie: -
Drd. Adrian-Nicolae Păunescu, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cum să întemeiem o familie ortodoxă. 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, 182 p., ISBN 978-973-136-232-8 - Pr. Drd. Liviu Milea

La cunoscuta editură Sophia din Bucureşti, avem fericita ocazie de a răspunde la întrebarea tot mai des întâlnită: Cum să întemeiem o familie ortodoxă?, prin traducerea din limba rusă a cărţii Kak sozdat’ pravoslavnuiu sem’ iu, realizată de Adrian Tănăsescu-Vlas.

Cartea ce cuprinde 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la Sfinţi şi mari duhovnici poartă girul Bisericii Ortodoxe Române, fiind tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Liviu Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia creştină, şcoală a iubirii şi a desăvârşirii, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 220 p. - Drd. Stelian Gomboş

Scurtele articole ce compun acest volum al Părintelui Profesor Ioan Cristinel Teşu nu au nici cea mai mică pretenţie de exhaustivitate, ci o finalitate preponderent duhovnicească, misionară şi pastorală, constituind reflecţii contextuale asupra unor probleme care i-au fost puse în atenţie, autorului. El răspunde unei constatări generale, potrivit căreia omul contemporan, prin iureşul tot mai intens al acestei vieţi, bate adesea la porţile veşniciei, pe calea credinţei şi a rugăciunii, căutând cu predilecţie răspunsuri clare la problemele sale existenţiale, presante. Nu are totdeauna la dispoziţie timpul fizic necesar pentru aprofundări, sistematizări sau clarificări şi de aceea, la neliniştile şi întrebările sale, aşteaptă şi doreşte să primească răspunsuri concrete şi edificatoare – potrivit mărturisirii autorului, făcută în Prefaţa cărţii…
Cuvinte-cheie: -
Drd. Stelian Gomboş, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - steliangombos@hotmail.com
Descarcă PDF

Viaţa de familie, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, 150 p., ISBN 978-973-136-156-7 - Pr. Drd. Liviu Milea

Apărută la Editurile Cartea Ortodoxă şi Sophia, sub traducerea lui Adrian Tănăsescu-Vlas, cartea „Viaţa de familie” abordează probleme sociale şi duhovniceşti existente în orice familie, oferind în acelaşi timp soluţii ale unor sfinţi şi psihologi avizaţi.

În cel dintâi capitol, „Despre famile”, Ivan Ilin – un important filosof, scriitor şi publicist rus – defineşte familia ca „matricea primordială a culturii omeneşti” (p. 8), cea mai importantă şi mai nobilă artă fiind arta educării copiilor. În concepţia scriitorului, lipsa comunicării dintre copii şi părinţi îmbolnăveşte spiritul, familia reprezentând şcoala sănătăţii sufleteşti a membrilor săi, şcoală firească a iubirii creştine, a jertfei creatoare, dar şi a responabiltăţilor sociale (p. 23). Educaţia copiilor îşi atinge finalitatea atunci când aceştia dobândesc capacitatea de autoeducare (p. 21). În continuare, autorul ridică problema sincerităţii în familie, a disciplinei şi a calmului, încheind cu un omagiu la adresa femeii ca mamă – izvor viu al dragostei, dătătoare de hrană şi tămăduitoare (p. 50).

Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Liviu Milea, doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !