Skip to main content

1/2014

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2015
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Dimensiunea eclesiologica a tainei baptismale in imnografia siro-occidentala. Imn la Epifanie despre Biserica, Mireasa a lui Hristos - Diac. Asist. Dr. Ioniţă APOSTOLACHE

Tradiţiile siriene oferă mai multe moduri simbolice de interpretare în teologia creştină. În studiul nostru, am încercat să descoperim cele mai importante aspecte ale simbolurilor dogmatice şi mistice a noţiunilor de Mire Ceresc şi cămară de nuntă. În acest sens, vom încerca să analizăm un imn de botez, scris de un părinte anonim, textul fiind tradus din engleză. De asemenea, este foarte interesantă legătura dintre Taina Botezului şi simbolurile creştine din cartea „Cântarea Cântărilor”. Dimensiunea sa alegorică este demonstrată în lucrările lui Origen şi comentariile Sfântului Grigorie lui. Am încercat să abordăm o temă foarte interesantă, mai puţin analizată în teologia noastră, evidenţiind marea importanţă a teologiei siriace, aflată permanent în legătură şi dialog cu lumea din scrierile şi concepte greceşti.
Cuvinte-cheie: -
Diac. Asist. Dr. Ioniţă APOSTOLACHE
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - nutu_apostolache@yahoo.com
Descarcă PDF

Caracterul kalokagathic al operei lui Hristos in invatatura Sfantului Dionisie Areopagitul - Pr. Dr. Daniel PUPĂZĂ

În teologia areopagitică numele de „Bine” constituie prima şi cea mai înaltă afirmaţie despre Dumnezeu. Frumosul reprezintă, conform Sfântului Dionisie Areopagitul, un aspect esenţial al Binelui. Frumosul şi Binele sunt nume primordiale ale lui Dumnezeu, ca şi Cauză unică a lumii, şi exprimă desăvârşit lucrarea Sa proniatoare. Areopagitul consideră că Hristos este Dumnezeul cel frumos şi bun, iar lumea aflată în afara ierarhiei create de El nu participă la deiformitate, de aceea se află încă în starea anterioară întrupării Sale. Omul căzut este privat de prezenţa Frumosului şi Binelui şi este robit de puterile răului şi urâtului, îşi pierde frumuseţea şi-i stăpânit de urâciunea pustiirii. Din această perspectivă, iconomia întrupării se manifestă ca restabilire a frumuseţii şi bunătăţii firii omeneşti. Omului i se acordă, astfel, din nou posibilitatea înălţării spre unirea cu Frumosul şi cu Binele. Lucrarea lui Hristos de refacere a omului este continuu prezentă în Biserica Sa prin tainele dumnezeieşti.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel PUPĂZĂ
Adresă : - Tesalonic, Grecia
E-mail : - dan_pupaza2000@yahoo.co.uk
Descarcă PDF

Mitropolitul Ioan (de Caffa)/Ioanichie (de Nandor) al Transilvaniei – intregiri biografice si interpretative - Pr. Conf. Dr. Florin DOBREI

La mijlocul secolului al XV-lea, în fruntea diecezei ortodoxe intracarpatice s-a aflat un mitropolit crimeean, Ioan de Caffa, menţionat în contextul încercărilor de reunificare bisericească postflorentine, promovate, în Transilvania, de inchizitorul papal Giovanni di Capestrano. Mai multe documente recent descoperite în Arhivele Vaticanului, coroborate cu rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în străvechea ctitorie „Sfântul Ierarh Nicolae” din Hunedoara, permit formularea ipotezei revenirii ierarhului ardelean în fruntea Bisericii Româneşti după două decenii de la îndepărtarea sa din scaun; între Ioan de Caffa (1456) şi Ioanichie de „Nandor” (1479) ar trebui pus, aşadar, semnul identităţii.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Florin DOBREI, Conferențiar la Departamentul deTeologie Ortodoxă Didactică din Caransebeș din cadrul Universiții Eftimie Murgu din Reșiţa; consilier cultural la Episcopia Devei şi Hunedoarei.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : - cultural@episcopiadevei.ro
Descarcă PDF

Nicolae Firu si Timotei Popovici, reprezentanti de seama ai muzicii bisericesti din prima jumatate a secolului XX. Corespondente - Pr. Conf. Dr. Mihai BRIE

În istoria muzicii bisericeşti polifonice din Transilvania în prima jumătate a secolului al XX-lea, s-au remarcat două nume de referinţă, şi anume: Nicolae Firu şi Timotei Popovici. Atât unul, cât şi celălalt au realizat compoziţii de muzică polifonică de inspiraţie bizantină români, lucrări muzicologice şi pedagogice devenite adevărate standarde pentru educaţia teologică şi de predare în şcolile româneşti. Studiul îşi propune să prezinte pe baza documentelor evoluţia muzicii corale româneşti în timpul celor două Războaie Mondiale şi în perioada interbelică.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Mihai BRIE, Conferențiar la Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Oradea.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : - mihaibrie@yahoo.com
Descarcă PDF

Principiile catehezei biblice. Clasicism si actualizare - Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA

Cuvântul lui Dumnezeu, inclus în circuitul cuvintelor umane provoacă o serie de deplasări către cei care urmează să îl primească, de unde fundamentul prioritar al catehezi biblice: cuvântul lui Dumnezeu nu este doar pentru rostit, ci şi pentru a fi împlinit. Spre deosebire de propovăduirea talmudică, cateheza creştină dezvoltă un dynamis constructiv, Evanghelia conţinând o putere de viaţă nouă, restaurată în Hristos. Pornind de la realitatea că termenul grec kerigma desemnează, istoric şi metodologic deopotrivă, actul, dar şi proiectul construcţiei unei proclamaţii sau a unui anunţ ţine de identificarea polului kerigmatic al propovăduirii.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA, Conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Șaguna" din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfantul Nicolae Cabasila jurist I. Un memoriu despre practica dobanzilor in Tesalonicul anilor 1351-1352 - Arhid. Ioan I. ICĂ JR.

Sfântul Nicolae Cabasila jurist
I. Un memoriu despre practica dobânzilor
în Tesalonicul anilor 1351-1352

Arhid. Ioan I. ICĂ JR

În 1912 tânărul istoric român Oreste Tafrali îşi susţinea la Sorbona sub conducerea celebrului istoric Charles Diehl (1859-1944) un strălucit doctorat în bizantinologie cu o monografie despre Tesalonic în veacul XIV[1]. Viaţa celui de-al doilea oraş după Constantinopol al Imperiului Bizantin în secolul XIV e analizată ştiinţific într-o abordare foarte modernă din toate perspectivele: demografic, economic, social, administrativ-instituţional, religios şi cultural.

Cuvinte-cheie: -
Arhid. Ioan I. ICĂ JR., Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Șaguna" din cadrul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Studentii Institutului Ecumenic din Bossey in vizita la Vatican cu prilejul Saptamanii de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor, 20 – 26 ianuarie 2014 - Ioan Filimon

În perioada 20 – 26 ianuarie a.c., cu prilejul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, studenţii de diferite confesiuni creştine ai Institutului Ecumenic din Bossey au făcut o vizită de studiu la Vatican, la invitaţia Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine, condus de Eminenţa Sa Cardinalul Kurt Koch. Grupul de studenţi a fost însoţit pe perioada vizitei de directorul Institutului Pr. prof. dr. Ioan Sauca, de Rev. dr. Lawrence Iwuamadi, precum şi de Rev. dr. Dagmar Heller, profesori ai aceluiaşi Institut.
Cuvinte-cheie: -
Ioan Filimon, Masterand al Institutului Ecumenic din Bossey din cadrul Universității din Geneva și doctorand al Facultății de Teologie din cadrul Universității "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : - ioanfilimonjr@yahoo.com
Descarcă PDF

Avataruri ale teologiei ortodoxe: o noua carte in limba romana a Mitropolitului Ioannis Zizioulas: Prelegeri de dogmatica crestina - Pr. Dr. Dragoș BAHRIM

A apărut, la Editura Sophia, volumul Prelegeri de dogmatică creștină al Mitropolitului Patriarhiei Ecumenice Ioannis Zizioulas. Cartea reprezintă traducerea în limba română a volumuluiLectures in Christian Dogmatics[1], o serie de lecții de dogmatică, apărute în varii forme de-a lungul anilor și în limba greacă, dar publicate în versiunea definitivă autorizată de autor în limba engleză.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Dragoș BAHRIM, Director al Seminarului Teologic Sfântul Vasile cel Mare, editor și coordonator al colecțiilor de teologie şi literatură patristică ale Editurii Doxologia din Iași.
Adresă : - Iaşi, România
E-mail : - dragos.bahrim@gmail.com.
Descarcă PDF

Pr. Dr. Nicolae-Coriolan Dura, Exercitarea puterii judecatoresti in Biserica. Abaterile si delictele bisericesti, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2014, 179 p., ISBN 978-606-509-259-4 - Pr. Conf. Dr. Irimie Marga

În vara anului 2014 a apărut la Editura „Reîntregirea” a Arhiepiscopiei de Alba Iulia, cu binecuvântarea chiriarhului locului, ÎPS Dr. Irineu Pop, cartea Părintelui Lect. Dr. Nicolae-Coriolan Dura cu titlul Exercitarea puterii judecătoreşti în Biserică. Abaterile şi delictele bisericeşti (179 p.). Este o carte binevenită în domeniulDreptului bisericesc, întrucât în acest domeniu s-a scris destul de puţin în ultimul timp.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, Conferențiar la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - irimiemarga@yahoo.de
Descarcă PDF

Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma, Spiritualitate si misiune crestina in contextul actual, Editura Universitatii “Aurel Vlaicu“, Arad, 2013, 414 p. - Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja

Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a fost îmbogăţită cu o nouă lucrare de referinţă în domeniul Teologie Ortodoxă, lucrare semnată de unul dintre cei mai prolifici profesori de teologie morală şi spiritualitate din Biserica noastră: părintele profesor Sorin Cosma, apărută cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Dr. Lucian Mic, al Caransebeșului. Distins preot, profesor de teologie, formator de formatori mai bine de jumătate de secol la catedra şcolilor de Teologie din Mitropolia Banatului, părintele profesor Sorin Cosma ne oferă, în mod sistematic şi responsabil ,o lucrare de teologie morală, bioetică, spiritualitate şi misiune creştină, în duhul şi cu metoda teologică a Tradiţiei Bisericii Ortodoxe, aşa cum a fost aceasta asumată şi transmisă de marii profesori ai învăţământului teologic românesc. Volumul de faţă reuneşte o parte din studiile publicate în diferite reviste de teologie, revizuite şi adăugite şi este dedicat cu recunoştinţă postumă eruditului profesor de morală şi spiritualitate ortodoxă, Mitropolit Dr. Nicolae Mladin, cu prilejul comemorării centenarului naşterii sale. Un omagiu ce reprezintă un punct de reflecţie profundă asupra contribuţiilorMitropolitului Nicolae Mladin la dezvoltarea Teologiei Morale în Teologia Ortodoxă Română şi un bun prilej de a identifica continuitatea metodei sale de aprofundare teologică în contextul actual al învăţământului teologic românesc. Părintele Profesor Sorin Cosma păstrează şi contextualizează în această lucrare metoda teologică, sobrietatea şi expunerea sistematică a distinsului Profesor şi Mitropolit Nicolae Mladin structurată triadologic-hristologic-eclesiologic în duhul Tradiţiei Răsăritene, permanent conectată la provocările multiple ale lumii în care Iisus Hristos este mărturisit.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad.
Adresă : - Arad, România
E-mail : - cristinel.ioja@uav.ro
Descarcă PDF

Serban Cantacuzino, Antim Ivireanul si Neofit Cretanul, promotori ai limbii romane in cult, editor Pr. Nicolae Cristian Cada, Ed. Cuvantul Vietii, Bucuresti, 2013, ISBN 978-973-7866-06-6, 290 p. - Dr. Dragoș Boicu

În ciuda valorii sale deosebite apariţia volumului de faţă a fost aproape insesizabilă în plin an omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Şi totuşi, problema limbii române în cult are o importanţă deosebită pentru istoria Bisericii Române, în special, şi pentru istoria poporului român, în general, întrucât numai prin introducerea ei în spaţiul liturgic, româna a devenit limbă de cultură sau limbă de civilizaţie, aşa cum arată Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Cuvântul înainte. Pornind de la afirmaţia eminesciană potrivit căreia Biserica este maica limbii române literare, autorii volumului îşi propun evidenţierea legăturii dintre circulaţia cărţilor de cult în limba română şi dezvoltarea conştiinţei unităţii naţionale şi, în ultimă instanţă, afirmarea identităţii proprii, marcată de îmbisericirea limbii române.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Dragoș Boicu, Secretar al Centrului de Cercetare Teologică al Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Olga Moss, In lagarele japoneze. Minuni din secolul XX, traducere din limba engleza de Mihaela Dan, Editura Egumenita, Editura Ortodoxa, Galati, 2010, 217 p., ISBN 978-606-550-010-5, ISBN 978-606-529-076-1 - Daniela-Carmen Sava

Cartea de faţă începe cu o notă a editorului, după care este structurată pe două părţi. În prima parte a cărţii, intitulată „În lagărele japoneze” este descrisă supravieţuirea în aceste lagăre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 1942, când Java a fost ocupată de către japonezi, toţi olandezii au fost încarceraţi, mare parte în lagăre, iar câţiva în închisori. Tânăra Olga, împreună cu mama e,i a fost întemniţată în închisoarea Bantjeuji, din oraşul Bandung, o imensă închisoare împrejmuită de ziduri albe. Olandezii au considerat-o„nepotrivită pentru vieţuirea omenească”.
Cuvinte-cheie: -
Daniela-Carmen Sava, Bibliotecar la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !