Skip to main content

1/2017

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Aspecte doctrinare la Evagrie Ponticul - Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu

Studiu prezintă succint portretul duhovnicesc şi intelectual al marelui scriitor filocalic Evagrie Ponticul, realizând o scurtă prezentare a câtorva aspecte doctrinare ale învăţăturii sale despre Dumnezeu, Sfânta Treime, om, cosmos, îngeri, demoni, păcat, etc., toate acestea definind doctrina sa spiritual.
Cuvinte-cheie: - Evagrie, Dumnezeu, Sfânta Treime, om, cosmos, îngeri, demoni, păcat, lume
Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu - Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Călugărul ca episcop: devotament şi angajament social creştin în Capadocia secolului al IV-lea - Prof. Dr. Ciprian Streza

În triumful creștinismului după victoria lui Constantin la Podul Milvian, unii membri ai aristocrației curiale a Imperiului Roman au intrat în Biserică și au devenit episcopi creștini din secolul al IV-lea. Cei mai mulți dintre aceștia, precum Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie cel Bătrân, Sf. Grigorie de Nazianz, au fost membri ai aristocrației municipale a imperiului estic, așa-numita clasă curială. Educația lor a fost fondată pe trei valori tradiționale: patriotismul civic, devotamentul față de paideia greacă și un puternic simț al importanței legăturilor familiale și a tradiției. Implicarea Părinților Capadocieni în viața socială și politică, în acțiunile civice și patriotice, vorbește despre „aspectul uman” al sfințeniei lor, despre trecutul lor aristocratic ca premisă a conducerii creștine din secolul al IV-lea. Fiind aristocrați, ei au avut posibilitatea să aleagă o poziție de conducere în clasa lor socială, dar ei nu au făcut-o pentru că au înțeles cu atât de multă dorință că numai imperativele Evangheliei creștine pot da adevărata aristocrație, aristocrația lui Hristos.
Cuvinte-cheie: - Părinţi Capadocieni, conducerea creştină, episcop, patriotism civic, aristocraţie creştină, Capadocia
Prof. Dr. Ciprian Streza - Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Între Stoa Poikile şi Ecclesia – Aplecare asupra unui text evanghelic - Dr. Dan Ţăreanu

Studiul face o amănunţită analiză a episodului întâlnirii Sf. Apostol Pavel cu filosofii stoici în Areopagul atenian, reliefând subtilităţile concepţiilor stoice şi iudeo-creştine despre Dumnezeu, cosmos, materie, lume, om, etc., care s-au confruntat în scurtul dialog al Apostolului cu filosofii atenieni descris în Faptele Apostolilor 17, 17-20.
Cuvinte-cheie: - Pavel în Areopag, Dumnezeu, stoicism, creştinism, materie, lume, om, cosmos
Dr. Dan Ţăreanu - Cercetător independent
Adresă : - România
E-mail : -
Descarcă PDF

Biserică și politică în concepția episcopilor Viktor Glondys și Wilhelm Staedel - Dr. Ulrich A. Wien

Această contribuție încearcă să prezinte, în mos succesiv, două etape politico-bisericești clar delimitate una de cealaltă prin două personalități active din cadrul dezvoltării Bisericii Evanghelice C.A. din România spre o organizare bisericească conformată național-socialismului: vor fi prezentate aici atitudinea de bază precum și politica bisericească practicată de ambii lideri religioși, iar pozițiile lor principial opuse vor fi profilate. Pentru aceasta vor fi folosite anumite izvoare selectate, anume cele ale proiectului ediției protocoalelor conducerii Bisericii, ale Consistoriului de la Sibiu dintre anii 1919 şi 1944.
Cuvinte-cheie: - Viktor Glondys, Wilhelm Staedel, național-socialism, politică, biserică, Biserica Evanghelică
Dr. Ulrich A. Wien - Director Academic la Institutul de Teologie Evanghelică din cadrul Universităţii Koblenz-Landau, Germania
Adresă : - Germania
E-mail : -
Descarcă PDF

Legăturile anglo-saxonilor cu bizantinii până la sfârşitul secolului al XI-lea – Partea a doua: Activitatea scandinavă în Imperiul Bizantin - Drd. Petruţ-Ciprian Terciu

Studiul realizează o incursiune în istoria invaziilor şi confruntărilor militare ce au avut loc în perioada de la începutul sec. al VIII-lea şi sfârşitul sec. al XI-lea, între vikingii sau varegii din Peninsula scandinavă, pe de o parte, şi populaţiile şi regatele creştine din Rusia Kieviană, Imperiul Khazar, Azerbaidjan, Imperiul Byzantin, pe de altă parte, urmărindu-se deopotrivă evoluţia încreştinării acestor regate şi populaţii. Este evocată activitatea militară şi politic-religioasă a unor personalităţi de seamă ce au participat la evenimentele din această epocă, precum regele Harald Hardrada al Norvegiei,Nikephoros II Phokas (963-969) Ioan Tzimiskes (969-976), Vasile al II-lea Bulgaroktonul (976-1025), Alexios I Comnenul (1081-1118), Ioan al II-lea Comnenul (1118-1143) şi Manuel I Comenenul (1143-1180). Totodată sunt prezentate legăturile dintre Scandinavia, Rusia Kieveană şi Imperiul Bizantin.
Cuvinte-cheie: - istorie, vikingi, varegi, suedezi, încreştinare, Harald Hardrada, Vasile al II-lea Bulgaroktonul
Drd. Petruţ-Ciprian Terciu - Doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Adresă : - România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuviosul Nichita Stethatos contra celor care acuză sfinţii - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

Studiul prezintă istoria descoperirii și semnificația a două tratative bizantine puțin cunoscute despre viața spirituală: "Împotriva celor care acuză sfinții" (Kata hagiokatēgorōn) și "Logos în întrebare și răspuns" scrise de Niketas Stethatos, biograf și ucenic al lui Simeon, Noul Teolog, în contextul controverselor dezvoltate cu ocazia revenirii în Constantinopol în anul 1052 d.Hr. a Sfântului Simeon, relicvele noului teolog. Controversele au evoluat ca o discuție interesantă cu privire la semnificația sfințeniei și recunoașterea acesteia în secolul al XI-lea de Bizanț asupra tensiunii de fond dintre viziunea ierarhică a patriarhilor și înțelegerea carismatică a vieții spirituale promovată de Niketas. Cele două tratate scurte traduse aici în limba română reiau pledoaria pentru posibilitatea și necesitatea existenței sfinților în viața reală a Bisericii dezvoltate în cele mai faimoase scrieri ale lui Niketas ("Viața Sfântului Simeon" și "300 de Capitole " ). "Împotriva celor care acuză pe sfinții" (Kata hagiokatēgorōn) oferă un suport biblic al cazului, iar "Logosul în cauză și răspunsul" este un scurt rezumat util al înțelegerii carismatice a vieții spirituale a Sfântului Simeon Noul Teolog sistematizat de discipol Niketas Stethatos.
Cuvinte-cheie: - Niketas Stethatos, Symeon The New Theologian, sainthood, eleventh century Byzantium
Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr - Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvântul Sanctității Sale Papa Francisc cu ocazia Comemorării ecumenice a Reformei, Lund, Suedia, 31 octombrie 2016 - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

„Rămâneți în Mine și Eu în voi” (In 15, 4). Aceste cuvinte rostite de Iisus la Cina cea de Taină ne permit să pătrundem în inima lui Hristos cu puțin înainte de ultimul Său sacrificiu de pe Cruce. Putem să simțim inima Lui bătând cu dragoste pentru noi și dorința Lui pentru unitatea tuturor celor care cred în El. El ne spune că El este adevărata viță și că noi suntem mlădițele, căci așa cum El este una cu Tatăl, așa și noi trebuie să fim una cu El dacă dorim să aducem roade.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda - Profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu / Sibiu - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Comemorarea ecumenică a Reformei, Lund, Suedia, 31 octombrie 2016 - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

În data de 31 octombrie 2016 a avut loc în localitatea Lund din Suedia o comemorare ecumenică a Reformei co-organizată de Federația Mondială Lutherană și de Biserica Romano-Catolică. La nivel local, organizarea evenimentului a intrat în responsabilitatea Bisericii Suediei și a Diecezei Catolice de Stockholm. Evenimentul ecumenic s-a dorit a fi o anticipare a aniversării a 500 de ani de Reformă care are loc pe parcursul anului 2017. Comemorarea ecumenică de la Lund a avut două părți: o rugăciune comună în catedrala din Lund și un eveniment ecumenic public în Arena Malmö. Au participat: Papa Francisc, Episcop Dr. Munib A. Younan, Președintele Federației Mondiale Lutherane, Rev. Dr. Martin Junge, Secretar General al Federației Mondiale Lutherane, lideri ai Bisericii Suediei și mai mulți oaspeți ecumenici, printre care Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda - Profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu / Sibiu-Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

† Laurenţiu Streza, Din exilul păcatului la Masa Împărăției. I. Călătorie cu Hristos spre Postul Mare, Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 224 p., ISBN 978-606-8602-05-9 - Alin Timuţ

„Din exilul păcatului la Masa Împărăției”, o singură și atentă privire, nu este nevoie de mai mult, deoarece titlul vorbește de la sine; simplu, și în același timp profund, ne este prezentată astfel tema lucrării de față: chemarea de la păcate la viață, invitația de a lua parte la un urcuș duhovnicesc alături de Hristos, din moarte spre Înviere.
Din punct de vedere structural, avem înainte într-o construcție logică și clară, evidențiind un crescendo, un periplu duhovnicesc prin Duminicile Triodului; Duminici care, așa cum magistral menționa Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică Jr, în prefața lucrării, sunt pentru credincioșii ortodocși „o școală indispensabilă și o călătorie inevitabilă”.
Capitolul întâi aduce în prim plan condiția sine qua non de a porni în călătorie alături de Hristos, anume aceea de „a arde” după și pentru Dumnezeu, marcată de Înalt Preasfințitul în cuprinsul capitolului prin sugestivii termeni „foamea și setea după Dumnezeu”. Manifestând foamea și setea după Dumnezeu, e necesar mai apoi să „urcăm în sicomor”, care este locașul Sfânt al Bisericii. Aici Îl vom vedea pe Hristos și ne vom apropia de El, aceasta fiind șansa vieții noastre, căci în acest sicomor duhovnicesc ne vom face primitori ai Sfintelor Taine, devenind „hristofori”, deci purtători și cunoscători de Hristos. Acesta cunoscându-ne, va proceda la fel ca și în cazul lui Zaheu, ne va striga pe nume și, ca răsplată a dorinței noastre, Se va sălășlui în casa sufletului nostru. Vom deveni astfel fii ai Săi după har, El aducând „mântuire casei acesteia”.
Cuvinte-cheie: -
Alin Timuţ - Doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. George Remete, Fiinţa şi Credinţa, Vol. III: Credinţa, Editura Paideia, Bucureşti, 2016, 650 p. - Dr. Stelian Gomboş

Se spune că talentul, fie el artistic, literar, oratoric, dar nu numai, se împlineşte în, şi întrece doar de „harul iubirii, dragostei, milei, bunătăţii şi căldurii omeneşti de nestins”. Însă, zicem noi, şi de curajul şi asumarea spontaneităţii, sincerităţii, libertăţii, responsabile, de exprimare, de dovedirea abisurilor judecăţii, urâte şi murdare, duhninde, ale atâtor decidenţi şi pretinşi eminenţi ai credinţei, cea din „vitraliile” şi limba(jul) căutării greşite, iresponsabile, şi, cu asupra de măsură, din cel al superbiei. Şi, pentru că am cerut, la un moment dat, illo tempore, „învaţă calea, rosteşte încă nerostitul, scrie încă nescrisul; dezleagă şi împărtăşeşte taina, care este mai mult decât «umbra memoriei» şi subtitlul unor gânduri, semănând a destin care se împarte între rugăciune şi melancolie; adaugă ştiinţei adevărul, acurateţea şi sobrietatea limbii vorbite odată de Dumnezeu şi mai lasă altfel de replici, spre a se opri naufragiul adevărului”, ei bine, de atunci, el, care înţelege mai bine decât noi, marile semnificaţii, tot (mai) scrie.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Stelian Gomboş - Consilier superior al Secretariatului de Stat pentru Culte
Adresă : - România
E-mail : -
Descarcă PDF

Arhimandrit Benedict Ghiuș, Predici și îndrumări omiletice, Scrieri I, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2016, 321 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a PF Sale Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care prefațează ediția, a apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei lucrarea Părintelui Arhimnadrit Benedict Ghiuș, Predici și îndrumări omiletice (Scrieri I) (București, 2016, 321 p.). Încă din Binecuvântare (p. 5-7), semnată de PF Sa PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cititorul face cunoștință cu o serie de date generale asupra vieții Părintelui Benedict, ca și cu icoana pe care el ne-a lăsat-o vie, surprinsă astfel de cuvintele Arhipăstorului: „Cei care l-au cunoscut ca preot slujitor al Catedralei și duhovnic încercat dau mărturie despre cuvântul său cald și mângâietor, convingător și ziditor, erudit și cuceritor, despre sobrietatea și firescul slujirii sale, despre bunăvoința pe care o manifesta față de toți cei care îi cereau îndrumarea și binecuvântarea. Tuturor le insufla nădejde, reamintindu-le că nici un păcat pentru care facem pocăință nu covârșește infinita iubire de oameni a lui Dumnezeu. A fost, neîndoielnic, un monah împodobit cu mari daruri duhovnicești, între care îl remarcăm pe cel al paternității sau îndrumării spirituale; a fost un avvă sau gheron în sensul deplin al cuvântului, un îndrumător cu mare discernământ, însoțitor încercat și fierbinte rugător pentru fiii săi aflați pe calea urcușului duhovnicesc. A trăit învățăturile pe care le picura în sufletele fiilor săi duhovnicești, iar aceștia, cu nemărginită dragoste și evlavie, au depus mărturie despre bunătatea și smerenia sa desăvârșite, despre blândețea și discernământul său, despre noblețea și sensibilitatea sa. De asemenea, fiii săi duhovnicești au mărturisit despre harisma străvederii cu care străbătea adâncul inimii interlocutorului, despre puterea și greutatea cuvântului său și plinătatea iubirii pe care o purta celor care se aflau sub îndrumarea sa. Era o prezență luminoasă, care revărsa în jurul său pacea dumnezeiască, roadă a sălășluirii lui Hristos în inima sa curată și smerită” (p. 6-7).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale/ Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Ecovery of cultural identity, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2016, 1013 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Volumul acesta de bibliografie românească veche în cuprinsul Imperiului Habsburgic (1691-1830) constituie unul dintre cele mai importante monumente de recuperare a memoriei istorice a demnității românești, culturale și duhovnicesc-intelectuale deopotrivă. Studiul introductiv al Evei Mârza (p. 6-64, varianta engleză p. 65-134) urmat de o Bibliografie remarcabilă (p. 135-169) deschide o istorie abia acum cristalizată bibliografic la adevărata măsură. Se doreşte o deschidere spre Europa a colecției realizate de Ioan Bianu, Nerva Hodoș și Dan Simionescu (Bibliografia românească veche, 1508-1830, I-IV, București, 1903-1944) prin identificarea și consemnarea culturii românești cu specific transilvănean în zona de carte românească apărută în Transilvania aflată sub stăpânirea habsburgică, „care s-a configurat în ansamblul realităților geo-politice și culturale din Principat și Marele Principat, purtând amprenta locală” (p. 6).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Arhimandritul Zaharia Zaharou, Omul – ținta cercetării dumnezeiești, trad. din limba engleză de Monahia Porfiria și Monahia Tecla, Doxologia, Iași, 2016, 262 p., ISBN 978-606-666-585-8 - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Luminosul teolog al moștenirii Sfântului Siluan Athonitul și al Părintelui Sofronie de la Essex, Părintele Zaharia Zaharou, propune teologiei românești o nouă temă de aprofundare prin lectură și înțelegere: Omul – ținta cercetării dumnezeiești (Doxologia, 2016, 262 p.). Având ca text antifonic al teologhisirii textul din Cartea lui Iov (7, 17-20) Părintele Zaharia caută să răspundă în amănunt tocmai întrebărilor din retorica acestuia: „Ce este omul, că l-ai mărit pe el sau că iei aminte spre el? De ce îl cercetezi în fiecare dimineață și de ce îl urmărești în orice clipă? (…) De ce m-ai luat țintă pentru săgețile Tale?”. Lucrarea se deschide printr-o atentă teologhisire asupra relației dintre voia lui Dumnezeu și puterea noastră de receptare și conlucrare cu ea. Autorul consemnează: „Domnul este mereu aproape, mereu lângă noi, cercetându-ne în fiecare zi și în fiecare clipă. Fericit este omul care-i înțelege cercetarea!
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula - Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Părintele Gheorghe Colțea, Cugetări necugetate. ECLESIASTUL. Despre Dumnezeu, despre om, despre creație, carte tipărită cu binecuvântarea IPS Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2016, 559 p. - Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță

Ultimă carte a Părintelui Protopop de Bran-Zărnești se înscrie în mod firesc pe linia publicațiilor sale anterioare, din care amintim: Poteci de lumină (2013), Toiagul odrăslit (2015) și Cuvioșii Pustnici din Bucegi (2015), toate publicate cu binecuvântarea IPS Mitropolit Laurențiu la Sibiu. Din prefața Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit la cartea de față am reținut că aceste Cugetări necugetate „pe care ni le propune Părintele Protopop Gheorghe Colțea vin să împingă limitele și granițele instituite din varii motive până acum și să îi determine pe cititori să vadă dincolo de sensurile cu care erau deprinși până acum” (p. 7). Citind cu atenție cartea Părintelui Protopop și revenind la unele pasaje de mai multe ori, precizările Părintelui Mitropolit s-au confirmat atât de pregnant încât am ajuns la concluzia că în setea lui de adevăr și de evidențiere a dragostei nesfârșite a lui Dumnezeu pentru oameni, autorul pune întrebări și dă răspunsuri cu adevărat provocatoare.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță - Profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Bucureşti, România.
Adresă : - Bucuresti, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !