Skip to main content

1/2018

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2018
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Câteva aspecte ale relaţiilor actuale dintre Bisericile Luterane şi Vechi-Orientale - Martin Tamcke

Studiul prezintă succint contribuţia Bisericii Luterane Germane în dezvoltarea şi intensificarea relaţiilor ei cu Bisericile ortodoxe orientale, reliefându-se prezentarea misiunilor de cunoaştere şi sprijin reciproc mai ales în ultimele secole şi perioade în care atrocităţile războaielor teroriste, confesionale islamice fac tot mai multe victime (emigranţi dar şi martiri) printre creştinii ortodocşi orientali.
Cuvinte-cheie: - relaţii bisericeşti, misiune, luterani, Herrnhutieri, copţi, ortodocşi orientali,
Prof. Dr. Martin Tamcke, profesor emerit al Universităţii din Göttingen.
Locație : - Universitatea din Göttingen.
E-mail : - martin.tamcke@theologie.uni-goettingen.de
Descarcă PDF

Armata și Biserica în trecutul neamului nostru - Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu

Istoria națiunii noastre dă mărturie despre bună colaborare între Armată și Biserică, deoarece știm că Dumnezeu este și al Armatei. Prezentul studiu își propune să reamintească generațiilor actuale despre clericii valoroși din Biserica Ortodoxă care au jucat un rol important în istoria națiunii noastre prin participarea lor activă la bătăliile care au avut loc de-a lungul timpului. Acești preoți parohi, care s-au implicat în luptele timpului, sau capelanii în slujba Armatei Române erau nu numai slujitori blânzi care îi slujeau pe cei răniți sau morți (cărora le oferea slujbe funerare), dar și martiri curajoși care au protejat granițele, unitatea și valorile naționale și spirituale, viața fraților lor cu propria lor viață, devenind astfel un simbol spiritual de urmat chiar și în zilele noastre. Ne simțim responsabili să ne amintim de ei deoarece stau la temelia păcii și libertății de care națiunea noastră se bucură astăzi și sunt un bun model spiritual de urmat de către toate generațiile.
Cuvinte-cheie: - armată, capelani, parohi, revoltă, primul război mondial, al doilea război mondial, etc.
Pr. Dr. Mircea Păcurariu, profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - pacurar@univ.sibiu.ro
Descarcă PDF

Prezenţa reală a lui Hristos în Taina Sfintei Euharistii - Pr. dr. Marin BUGIULESCU

Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, transcende timpurile şi spaţiile, şi este prezent real cu scopul sfinţirii şi îndumnezeirii fiecărui membru al Trupului Său tainic, sacramental, şi anume Biserica. Hristos este prezent în Biserică prin Euharistie,Trupul şi Sângele Său sub chipul pâinii şi vinului.Prin tot acest proces tainic are loc extinderea mântuirii obiective, a sfinţirii şi a îndumnezeirii, însuşită în mod personal de toţi cei credincioşi, care în calitatea de membri ai Bisericii se unesc cu Hristos în cadrul Jertfei aduse Tatălui ceresc. Privită sub acest aspect, dogmatiştii ortodocşi arată că Euharistia are un întreitcaracter: Anamnetic, de Taină şi de Jerfă.( I Co 11)Studiul de faţă, plecând de la aceste realităţi scoate în evidenţă prezenţa lui Hristos în istorie prin întrupare, şi a Aceluiaşi Hristos, dar în mod tainic sacramental în Euharistie, în pâinea şi vinul sfinţite, care prin prefacere devin Însuşi Sfântul Trup şi Sfântul lui Sânge.
Cuvinte-cheie: - Biserica, Euharistie, Sacrament, Sfânta Jertfă, Preoţie, Creştini
Pr. dr. Marin BUGIULESCU, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Teologie Pastorala
Locație : - Târgoviște, România
E-mail : - m_bugiulescu@yahoo.com
Descarcă PDF

Supunerea necondiționată și limitarea libertății umane în gândirea lui Emil Brunner - Pr. Dr. Mihai Iordache

Putem considera că libertatea noastră este limitată chiar de început din dorința lui Dumnezeu sau că ea ar putea însemna o supunere necondiționată față de Creator, ca și cum ne-am găsi într-o relație de „Stăpân – rob” cu Dumnezeu? Sau, mai degrabă, înțelegem raportul nostru cu Părintele ceresc după modelul „Părinte – copil”, și atunci, nu mai putem concepe că Dumnezeu așteaptă de la noi supunere necondiționată și nici că libertatea noastră este limitată. Această problematică o ridică studiul de față, în smerita încercare de comparare a două teologii: cea protestantă apuseană, prin vocea teologului Emil Brunner, și cea patristică răsăriteană, prin mărturisirea și trăirea unor Sfinți Părinți și a unor teologi ortodocși moderni.
Cuvinte-cheie: - Supunere, alegere, libertate, limitare, persoana umană, teologie protestantă, teologie ortodoxă, raport Părinte – copil, raport Stăpân – rob
Pr. Dr. Mihai Iordache, paroh al Bisericii Olari din București
Locație : - București, România
E-mail : - bisericaolari@gmail.com
Descarcă PDF

Practicarea iconomiei bisericești în Bizanț în secolul al X-lea - Conf. dr. Remus Mihai FERARU

În privința aplicării normelor canonice, Biserica s-a orientat după două principii: pe de o parte, akribeia (rigoare), care presupune observarea strictă și aplicarea riguroasă a dispozițiilor canonice, pe de altă parte, oikonomia (excepție) care constă în adaptarea canoanelor la cazul personal al penitentului, fără ca acest fapt să implice anularea acestor canoane și nici încălcarea akribeia-ei. Prin aplicarea oikonomia-ei, Biserica este în măsură să diminueze rigoarea canoanelor sau chiar să suspende aplicarea acestora dacă circumstanțele o impun. Principiul iconomiei a fost evocat în repetate rânduri în prima jumătate a secolului al X-lea, în contextul conflictului dintre stat și Biserică, care i-a avut ca protagoniști pe împăratul Leon al VI-lea Filosoful (886-912) și pe patriarhul Nicolae Misticul al Constantinopolului (901-907; 912-925). Studiul nostru are ca obiect expunerea concepției despre iconomie a patriarhului Nicolae Misticul și modul în care iconomia a fost aplicată în disputa tetragamică.
Cuvinte-cheie: - canon, iconomie, Biserică, disputa tetragamică, patriarhul Nicolae Misticul, împăratul Leon al VI-lea Filosoful
Dr. Remus Mihai Feraru, Conferențiar (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Locație : - Timișoara, România
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

Preoția și cultul cel nou în teologia Sf. Chiril al Alexandriei (I) - Drd. Ionuț Vasile Crişan

Studiul prezintă în mod sistematic concepția fundamentală a Sfântului Chiril al Alexandriei despre preoția și particularitatea cultului adus de Iisus Hristos.Un rol capital pentru acest demers îl ocupă receptarea exegetică a operelor chiriliene. Analiza noastră în prima parte, are în vedere pe lângă acest fapt incipient, identitatea compozițională și funcțională a Marelui Preot din Vechiul Legământ, analizat în trăsăturile sale specifice coroborate în persoana Fiului lui Dumnezeu înomenit, ca arhiereul întregii umanități prin excelență.
Cuvinte-cheie: - Sf. Chiril al Alexandriei, sacrificiu, preoție, e/iconomie, răscumpărare
Ioan Crişan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Misiunea Ortodoxiei românești în timpul domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521) - Pr. Drd. Marian Bădulescu

După 1453, centrul culturii bizantine se păstrează în Ţările Române, unde are loc un fenomen similar Renașterii apusene. Ortodoxia românească a avut în persoana şi opera voievodului Neagoe Basarab principalul exponent misionar în exteriorul ţării şi în interiorul ei. Lucrarea sa principală, Învăţăturile către fiul său Theodosie, urmează tradiţia bizantină şi zugrăveşte modelul unui principe chemat să întrupeze cel dintâi ideile morale creştine, apoi idealul politic. În comparație cu opere similare din Apus, opera lui Neagoe este dovada că Ortodoxia românească medievală a influenţat major gândirea politică a domnitorilor români, într-o manieră profund umană.
Cuvinte-cheie: - misiune internă, misiune externă, Bizanț, Renașterea italiană, umanism, baroc, cultură teologică, literatură veche, limba slavonă, relații diplomatice, relația Stat-Biserică
Pr. Drd. Marian Bădulescu, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - marianbadulescu1@gmail.com
Descarcă PDF

Vechea traducere românească uitată a Sinodiconului Ortodoxiei (I) - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ jr

This article introduces a modern edition of the forgotten old Romanian translation of the famous Byzantine “Synodicon of Orthodoxy” printed in the Slavonic-Romanian edition of Triodion published 1700 in Buzău by the famous printer Mitrofan (ca 1640-1702), bishop of Buzău. Ignored by the Romanian scholars, the translation was identified in 2013 by Ivan Biliarsky. This article suggests that the translation was made from Greek by the famous Romanian Hellenist Radu Greceanu (1655-1725), a close partner of bishop Mitrofan in his printing endeavors sponsored by the prince of Wallachia, saint martyr Constantin Brâncoveanu in order to promote the Orthodox faith in a context of Catholic missionary activities in Eastern Europe.
Cuvinte-cheie: - Synodikon of Orthodoxy Triodion, ancient Romanian literature, confession of faith, theological culture.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dcisis@rdslink.ro
Descarcă PDF


Cele două omilii la Botezul Domnului atribuite lui Proclu al Constantinopolului (CPG 5806; CPG 5827)
- Pr. Asist. Dr. Radu GÂRBACEA

According to Maurice Geerard’s catalogue in Clavis Patrum Graecorum, from archbishop Proclus of Constantinople, were preserved two sermons on Baptism of Christ. The first of them had been translated into Romanian by Fr. D. Fecioru, but the second does not. This paper presents very briefly the textual history of homilies, the question of their authenticity, a new Romanian translation of CPG 5806 and the first translation into Romanian of CPG 5827.
Cuvinte-cheie: - sermons, homilies, on Baptism, Proclus of Constantinople
Pr. Dr. Radu Gârbacea, asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

”Chemarea la ucenicie din Arusha.” Câteva observații preliminare din perspectivă ortodoxă - Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL / Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) a organizat o conferință mondială misionară, între 8-13 martie 2018, la Arusha, Tanzania. Autorii prezentului studiu au făcut eforturi să informeze mediul teologic românesc și nu numai despre conceptul acestei conferințe, publicând traducerea textului acesteia, precum și primele reflecții preliminare din perspectivă ortodoxă, asupra conferinței din Arusha.
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Locație : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Ieroschimonah Nil Dorobanțu, Cuvinte cerești, vol. I, Ed. Floarea de april, Zemeș, 2016, 154 p., ISBN: 978-606-94141-8 - Posa Nicolae-Toma

Din realitatea caustică a unei ideologii desfiguratoare, glasul mărturisitorilor din închisorile comuniste s-a făcut cunoscut dincolo de gratii prin cuvinte cerești. Transfigurați într-o lume desfigurată , martirii - o adevărată măsură a identității neamului românesc - trăiau după modelul lui Hristos, adică al deplinei jertfelnicii, a renunțării desăvârșite la sine, pentru a face prezentă Împărăția harului în lumea dinarului.
Posa Nicolae-Toma, Masterand, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Paul L. Gavrilyuk, George Florowsky și renașterea religioasă rusă, traducere din limba engleză Adela Lungu, Editura Doxologia Iași, 2014, p. 471. - Spulber George

În urma unei temeinice documentări despre elementele biografice despre George Florovsky, Paul L.Gvrilyuik își propune ca să reevalueze dihotomia radicală în gândirea rusă dintre modernismul religios al filozofilor religioși ruși (cel mai reprezentativ fiind Serghei Bulgakov), și direcția neopatristică a lui George Florovsky și a adepților săi. Autorul nu doreștesă facă o haghiografie despre George Florowsky, ci dorește să analizeze gândirea neopatristică a lui G. Florowsky si receptarea lui în cadrul teologiei ruse apusene.
Spulber George, Student anul IV, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Părintele GHEORGHE COLȚEA, Toiagul odrăslit. Dialoguri inedite. Zburând peste prăpăstii, Editura Andreiană, Sibiu, 2015, 560 pagini - recenzie - Pr. prof. univ. dr. Ioan C. Teșu

Părintele Protopop Gheorghe Colțea este binecunoscut publicului duhovnicesc larg, iubitor de viață morală îmbunătățită, prin inspiratele și pătrunzătoarele sale apariții și intervenții TV și radio, în care, în dosul unei constituții impunătoare, dar purtând în sine „ghimpele” unei suferințe tainice, dă încredere în mila și ajutorul lui Dumnezeu, speranță și bunătate, insuflă iubire și dăruire. Acestea întregesc înalta sa slujire preoțească, la Biserica Sf. Nicolae, din Moeciu de Jos, din Ținutul Branului, și sarcinile sale administrative, ca protopop de Bran-Zărnești, pe care le îndeplinește cu exemplară responsabilitate față de Biserica străbună și Neamul nostru, față de confrații preoți și credincioșii, pe care îi îndrumă spiritual.
Profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Locație : - Iași, România
E-mail : - tesu_i@yahoo.com
Descarcă PDF

Adrian D. Covan, Subordinaţionismul ca erezie antitrinitară şi combaterea lui la primele două sinoade ecumenice, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2016, 263 p., ISBN 978-606-733-126-4 - Andrei Fişcă

Lucrarea de faţă, elaborată ca teză de doctorat a părintelui asistent universitar Adrian Covan, propune o analiză foarte concentrată şi cuprinzătoare a problemei ereziei antitrinitare subordinaţioniste, care a tulburat Biserica secolului IV, dar este greşit să considerăm obiectul unei astfel de dezbateri -învăţătura despre Sfânta Treime- specific numai timpului respectiv. Dogma Sfintei Treimi există în Biserică de la începutul ei, dar „pentru primii creştini, Sfânta Treime reprezenta o realitate înainte de a deveni o dogmă” (p.10). Formularea dogmei s-a făcut treptat ca urmare a provocărilor care au solicitat şi potenţat Biserica „căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi” (I Cor 11, 19), spune Sf. Ap. Pavel.
Andrei Fişcă, Student anul IV, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ciprian Iulian Toroczkai, Literatura teologică românească în secolul XX: accente, sinteze și repere bio‐bibliografice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018, ISBN 978‐606‐37‐0370‐6, 240 p. - Asist. Dr. Dragoş Boicu


Învăţătura de credinţă se cere întotdeauna explicată şi transmisă în acord cu necesităţile şi particularităţile unei epoci sau ale unui spaţiu anume, iar volumul de faţă aduce în atenţie modalitatea în care s-a dezvoltat teologia ortodoxă română de-a lungul secolului XX. Autorul reuneşte în câteva medalioane portretele a patru teologi români care au marcat evoluţia învăţăturii ortodoxe autohtone.
Asistent Universitar la Facultatea de Teologie ,, Andrei Șaguna” Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !