Skip to main content

1/2019

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2019
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Dialogul dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene și Bisericile necalcedoniene sau Bisericile Ortodoxe Orientale - Christine CHAILLOT

Acest articol cuprinde o prezentare a dialogului modern dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene și cele Orientale, atât a celui oficial cât și a celui neoficial. Începe cu o scurtă prezentare a hristologiei Bisericilor Ortodoxe Orientale și o analiză a rezultatelor dialogului modern. De asemenea analizează alte chestiuni care trebuiesc abordate pentru a se ajunge la unitate deplină, precum recunoașterea reciprocă a sfinților, ridicarea anatemelor, recunoașterea celor șapte sinoade etc. Se încheie cu o scurtă prezentare a motivelor continuării dialogului și a pașilor care trebuiesc urmați spre a se realiza unitatea deplină dintre cele două familii bisericești ortodoxe.
Cuvinte-cheie: - Biserici Ortodoxe Orientale; Biserici Ortodoxe Răsăritene; dialogul modern dintre Bisericile Ortodoxe Răsăritene și Orientale.
Doamna Christine Chaillot (Patriarhia Ecumenică) este teolog ortodox de origine elvețiană specializată în situația actuală a Bisericilor Ortodoxe (atât Răsăritene cât și Orientale).
Locație : - Patriarhia Ecumenică
E-mail : - acchailot@hotmail.com
Descarcă PDF

Filosofie şi teologie etică în Sfaturile lui Manuel al II-lea Paleologul pentru educația împărătească - Gina Luminița SCARLAT

Studiul prezintă introspectiv şi rezumativ conţinutul lucrării Sfaturi pentru educaţia împărătească [Ὑποθῆκαι τῆς βασιλικῆς ἀγωγῆς]1, adresată de împăratul Manuel al II-lea fiului şi succesorului său, Ioan al VIII-lea Paleologul (1425-1448). Analiza în acest studiu este focalizată asupra dimensiunii paideice a Sfaturilor împăratului Manuel, evidenţiindu-se un proiect educativ fondat pe valorile etice validate de tradiţia filosofică greacă precreştină şi de cea teologică creştină.
Cuvinte-cheie: - Istorie bizantină; educație; retorică; teologie; filosofie; etică.
Gina Luminiţa SCARLAT este lector la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Departementul de Teologie Ortodoxă.
Locație : - Galați, România
E-mail : - ginaluminis85@yahoo.com
Descarcă PDF

Spinoza şi socinianismul - O evaluare a compatibilităţii teologice - Dr. Dan ŢĂREANU

Pornind de la interacţiunile lui Benedict Baruch Spinoza cu grupările desprinse din calvinismul dominant în Ţările de Jos, studiul nostru şi-a propus să evalueze modul în care viziunea teologică, atât de neconvenţională, a filosofului din Amsterdam, se suprapune gândirii socinienilor, confesiunea sistematic subordinaţianistă care, opunându-se Bisericii Reformate oficiale, a ajuns pe parcursul sec. XVII, să ocupe poziţii oarecum relevante în peisajul confesional al provinciilor Olanda, Zeeland şi Friesland. La capătul încercării noastre, vom putea conchide că, deşi autentice din punctul de vedere al formei de manifestare (arianism, pnevmatomahie, dezavuarea semnificaţiei soteriologice a jertfei şi învierii Mântuitorului, respingerea lucrării şi autorităţii sacramentale a Bisericii ş.a.), suprapunerile invocate mai sus sunt, în realitate, finalităţile parţial convergente ale unor dezvoltări şi construcţii teologico-filosofice prea puţin compatibile, ceea ce nu reprezintă altceva decât o consecinţă implicită a antagonismului ireconciliabil dintre panteismul învăţat de Spinoza şi teismul de inspiraţie biblică profesat de urmaşii lui Lelio şi Fausto Sozzini.
Cuvinte-cheie: - Benedict Baruch Spinoza; socinianism; colegieni; panteism; arianism; pnevmatomahie; teoria exemplului; soteriologie.
Dan Ţăreanu este doctor in teologie și cercetător independent.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dantareanu@yahoo.com
Descarcă PDF

Dialogul împăratului Manuel al II-lea Paleologul. Context și istorie - Bogdan TIMARIU

Acest articol va încerca să ofere o descriere a contextului și istoriei Dialogului cu un persan, operă literară aparținând împăratului bizantin Manuel al II-lea Paleologul. Voi începe prin prezentarea vieții autorului, subliniind aspectele generale ale activităților și evenimentelor importante din timpul vieții sale, care au avut un impact asupra viziunii împăratului și i-au influențat gândirea, reflectată în propriile scrieri. Acestea vizează în principal starea decadentă a statului bizantin și servitutea față de inamicul turc musulman. Opera cea mai largă a împăratului (textul grecesc publicat în 1966 are 301 pagini), dar neglijată până în epoca noastră de cercetători, Dialogul cu un mouterizes persan în Ankyra Galatiei, este o lucrare deosebit de bogată din punct de vedere literar și tematic, cu un înalt nivel teologic și spiritual, transpusă pe fondul dialogului interreligios dintre un creștin și un musulman. Contextul apariției sale este important datorită faptului că include câteva aspecte care au intrat în atenția publică chiar și în zilele noastre, mai cu seamă în septembrie 2006, când papa Benedict al XVI-lea a citat un pasaj critic din dialog cu privire la Islam. Acest studiu va surprinde aspectele generale ale Dialogului și contextul apariției sale ca relevante pentru înțelegerea rolului său în dialogul interreligios actual.
Cuvinte-cheie: - Bizanț, Manuel al II-lea Paleologul, Islam, dialog, polemică musulmană
Bogdan Timariu este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - bogdantmr@yahoo.com
Descarcă PDF

„Liturghia după Liturghie” ca reper misionar-ecumenic al gândirii Pr. Prof. Ion Bria. O perspectivă critică - Valentin MOŞOIU

Studiul explorează sensul bogat al uneia dintre cele mai importante formulări teologice dezvoltate de părintele Ion Bria în abordarea sa spirituală a teologiei misionare, expresia "Liturghia după Liturghie", care reunește și dă noi înțelegeri diaconiei, spiritualității, teoriei educației teologice, eticii sociale, disciplinei politice creștine, etc. Aceste subiecte legate de Liturghie au fost tratate de el în numeroase studii și apoi au fost reluate și dezvoltate într-un volum purtând exact titlul "Liturghia după Liturghie" care intenționează să "redescopere semnificația primordială a liturgiei ortodoxe, și anume forța ei evanghelizatoare și mărturisitoare, care se extinde în toate sferele vieții creștine, în comunitatea Bisericii și în societate".
Cuvinte-cheie: - Liturghie; misiune; Ion Bria; mărturie; diaconie; educaţie teologică.
Valentin MOŞOIU este preot ortodox, doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - valentinmosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Preoția și cultul cel nou în teologia Sf. Chiril al Alexandriei (I) - Ionuț-Vasile CRIȘAN

Studiul în ambele părți prezintă în mod sistematic concepția fundamentală a Sfântului Chiril al Alexandriei despre preoția și particularitatea cultului adus de Iisus Hristos. Un rol capital pentru acest demers îl ocupă receptarea exegetică a operelor chiriliene. Analiza noastră în prima parte, are în vedere pe lângă acest fapt incipient, identitatea compozițională și funcțională a Marelui Preot din Vechiul Legământ, analizat în trăsăturile sale specifice coroborate în persoana Fiului lui Dumnezeu înomenit, ca arhiereul întregii umanități prin excelență.
Cuvinte-cheie: - Sf. Chiril al Alexandriei ; sacrificiu ; preoție ; e/iconomie ; răscumpărare
Ionuț-Vasile CRIȘAN este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă, Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Acest articol a fost publicat inițial în Revista Teologică XXVIII (1/2018), p. 160-188. Publicăm aici o versiune corectată a acestui articol.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - crsnionut@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfântul Germanos I patriarhul Constantinopolului. Tratat despre erezii și sinoade - Ioan I. ICĂ jr.

Editat prima dată la Roma în 1840 și la Atena în 1852, tratatul De haeresibus et synodis (CPG 8020) atribuit patriarhul Germanos I (715-730) e un mic rezumat al istoriei Bisericii din primele șapte secole inclus în colecțiile canonice bizantine ca material istorico-dogmatic de introducere în problematica, personajele și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și locale. Tratatul ilustrează genul așa-numitelor „sinopse ale sinoadelor” studiate de F. Dvornik și J. Munitiz și valorificate teologic de H. J. Sieben. Istoricii recenți consideră astăzi argumentat tratatul drept compilat în forma lui inițială înainte de 692 cu un finalul adăugat după încheierea primei faze a iconoclasmului. Chestiunile de paternitate vor putea fi clarificate plecând de la o ediție critică a textului, care lipsește încă. Independent de rezultatele filologice și evaluările istoricilor, tratatul germanian „despre erezii și sinoade” reflectă însă un moment important din constituirea conștiinței de sine a Ortodoxiei bizantine ca Biserică a celor Șase Sinoade Ecumenice și merită cunoscut și receptat ca atare.
Cuvinte-cheie: - Germanos I patriarch of Constantinople; heresies; Syntagma; Byzantine theological and political thinking; confession of faith; theological culture.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr este profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - ioan.ica@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Omilia la Nașterea Domnului a celui între Sfinți, Părintelui nostru Atanasie (PG 28, 959-972): Introducere și traducere - Cornel TOMA

The translation of the Homily to the Nativity of St. Athanasius is an attempt to complete the Athanasian corpus in Romanian. Its importance lies in the Christological dogmatic value, which refers to the theology of the hypostatic union of Jesus Christ and its consequences: the communication of the attributes between the divine nature and the human nature, the Theotokos, the chenosis, the uniqueness of the divine hypostasis of the Logos and deification.
The homily is remarcable for its emphasis on the divinity of Christ, a theological feature of the Alexandrian School and its representatives.
Cuvinte-cheie: - Athanasius; Homily; Birth of God; Son of God; Mother of God; Birth of Being; Incarnation iconomy; Holy Virgine
Pr. Cornel TOMA este doctor în Teologie Dogmatică și preot paroh la Biserica „Sfinților Ioan Botezătorul și Mina” din Brașov.
Locație : - Brașov, România
E-mail : - evphymia@gmail.com
Descarcă PDF

Sf. Ioan Hrisostom, Cu privire la întoarcerea din Asia / De regressu (CPG 4394) - Dragoş BOICU

The homily De regressu (CPG 4394) is one of the chrisostomic sermons with an undeniable authenticity that gives us a wonderful picture of how St. John relates to his audience and at the same time offers a demonstration of strength to his rival, Bishop Severian of Gabala, whom he tries to get him to abandon his plans for usurpation of the archbishop's throne.
Cuvinte-cheie: - St. John Chrysostom; Severian of Gabala; Palladius of Helenopolis; De regressu; Ephesus; Constantinople; homiletics.
Asist. Dr. Dragoş Boicu este asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

In memoriam: Pr. Robert Taft SJ – portretul unui intelectual fascinat de ritul bizantin - Alexandru-Marius CRIȘAN

This short paper contents a short biography of Father Robert Taft SJ, as well as a brief review of his works and contribution in field of liturgical studies, as Father Taft recently passed away. His name is well known for his contribution in the theological research of the history of the Liturgy through his many books, studies and articles published, but also thanks to the students he tutored during his career at the Oriental Pontifical Institute in Rome. In the Roman Theological Faculties one can still hear the expression taftismo to catalogue Taft academic research style. On the 2nd of November, last year, the Pontifical Oriental Institute academic community announced that Father Robert Taft SJ passed away. This article is intended to be an intellectual and spiritual review of his life and activity. In the following lines we will try to summarise the main biographical stages of this great figure of both Roman and Oriental academic theology, starting from the roots of his fascination regarding the Eastern liturgy, trying to reach the main aspects of his life and activity: the importance of his publications and the ecumenical relevance of his academic career. Another aspect will be the identification of some of his students, now professors in different universities of the world and belonging to both Catholic Church and Orthodox Church who represent today a continuation of his vision about the academic research of the Liturgy.
Cuvinte-cheie: - Robert Taft; The Byzantine Rite; Liturgy; The Great Entrance; Pontifical Oriental Institute; the story of the Liturgy.
Dr. Alexandru-Marius Crișan este colaborator la Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - alexandru_marius@yahoo.com
Descarcă PDF

IOTA – Asociația Teologică Internațională Ortodoxă. Conferința inaugurală ”Unitate Pan-Ortodoxă și Conciliaritate” 9-12 ianuarie, Iași, România - Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Am decis încă de la început că voi scrie un fel de cronică despre conferința IOTA din 2019. În orice caz, aceasta este departe de a fi o cronică clasică despre un eveniment științific. Mai degrabă este o opinie sinceră și personală despre Conferința IOTA din 2019. Pentru a fi sigur că prezint aici opinia proprie și neinfluențată, am evitat în mod intenționat să citesc alte cronici despre această conferință. Știu că despre IOTA au fost scrise numeroase recenzii și cronici, publicate în diferite periodice și mai ales pe internet.
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Arhimandrit Casian Rușeț, Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-lea: Studiu canonic, Presa Universitară Clujană, 2018, 437 p. - Pr. Dr. Sorin COSMA

O teză de doctorat ca cea de față reprezintă o încununare a activității de cercetare științifică de mai mulți ani, în măsură să se înscrie ca o lucrare de referință în literatura de specialitate. În același timp, acest studiu canonic conferă autorului, Părintelui Arhimandrit Casian Rușeț, chezășia competenței depline în activitatea pe care o desfășoară în calitate de consilier la sectorul cultural, de coordonator al Oficiului Canonico-Juridic al Episcopiei Caransebeșului, și de lector universitar la catedra de Drept bisericesc în cadrul Facultății de Teologie.
Pr. Dr. Sorin COSMA este profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița
Locație : - Reșița, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Lucian Zenoviu Bot, Dinamica unității ecleziale. Comuniunea și comunitățile, Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 p. - Pr.Dr. Sorin Cosma

Caracterul militant și de-a dreptul agresiv al secularismului din societatea postmodernă, ca și frământările spirituale aflate în derută și confuzie, determină tot mai mult apelul la eclesiologie, încât variatele aspecte eclesiologice constituie obiectivul studiilor biblice, patristice, moral-spirituale, canonice și mai ales pastoral-misionare, ce se săvârșește „in nomine Christi” și „in nomime ecclesiae”.
Pr. Dr. Sorin COSMA este profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița
Locație : - Reșița, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Marina Ngursangzeli Behera, Michael Biehl, Knud Jørgensen, Mission in Secularised Contexts of Europe: Contemporary Narratives and Experiences, (Regnum Studies in Mission), Regnum, Oxford, 2018, 222p., ISBN: 978-1-912343-75-1 - Ciprian Iulian TOROCZKAI

O parte din studiile publicate în volumul de față au fost inspirate de și dezvoltă prezentări susținute la conferința „Misiunea în contexte secularizate”, care a fost ținută între 22-26 februarie 2016 la Berekfürdő, Ungaria. La invitația editorilor, s-au alăturat și alți autori care au reflectat – mai îndeaproape decât se făcuse în documentul elaborat de Consiliul Mondial al Bisericilor, „Împreună spre viață. Misiune și evanghelism în contexte în schimbare” – asupra sensului și consecințelor pe care le are secularizarea în diversele tradiții creștine.
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI este lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@gmail.com
Descarcă PDF

Slawomir Sztajer, Jarema Drozdowicz, Changing Trajectories of Religion and Popular Culture. Cognitive and Anthropological, (Development in Humanities 15), LIT Verlag, Zürich, 2018, 158 p., ISBN: 978-3-643-91056-1 - Ciprian Iulian TOROCZKAI

Autorii cărții de față, cadre didactice la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan (Polonia), ilustrează modul în care tinerii cercetători, în fața provocărilor puse de postmodernitate la adresa studiului religiilor, adoptă o metodă de cercetare ce ține de abordările cognitive ale fenomenului religios. Astfel, încă din introducere se afirmă cu claritate că „știința cognitivă a religiilor oferă un nou cadru teoretic pentru explicarea variabilității și diversității religiilor”, un cadru care „ne poate ajuta să înțelegem originile, structura și răspândirea reprezentărilor religioase” (p. 7)
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI este lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@gmail.com
Descarcă PDF

Markku Heikkilä, Simo Heininen, A History of the Finnish Church, Helsinki, 2016, 276 p., cu numeroase ilustrații, ISBN 897-952-222-732-4; ISSN 2323-7392 - Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Așa cum anunță autorii în Prefața volumului (p. 9), acesta cuprinde ”prima istorie a Bisericii din Finlanda destinată cititorilor internaționali, care începe de la sosirea creștinismului în Finlanda la sfârșitul primului mileniu și continuă până în zilele noastre.” Avem de-a face cu o lucrare ”bazată pe cercetări recente”, dar ”fără utilizarea de note de subsol și terminologie pentru specialiști.” Doar la finalul volumului există o scurtă listă bibliografică (p. 274).
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

John A. McGuckin, Collected Studies, St. Vladimir’s Seminary Press, Yonkers, New York, 2017: Vol. I: Witnessing the Kingdom. Studies in New Testament History and Theology, 266 pp, ISBN 978-088141-588-9 ; vol. II Seeing the Glory. Studies in Patristic Theology, 389 pp., ISBN 978-0-88141-589-6 ; vol. III Illuminated in the Spirit. Studies in Orthodox Spirituality, 408 pp, ISBN 978-0-88141-590-2 - Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Editura Seminarului Sf. Vladimir din New York a publicat în condiții grafice excelente o colecție de trei volume care cuprind studii publicate de renumitul teolog ortodox John Anthony McGuckin de-a lungul anilor. Așa cum arată Părintele John Behr, autorul unei prefețe la această colecție, McGuckin este ”unul dintre cei mai profunzi, enciclopedici și prolifici teologi ortodocși în viață și unul dintre cei mai erudiți savanți ai creștinismului primar din întreaga lume” (p. 9).
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !