Skip to main content

1/2020

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2020
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

„Dionisie Areopagitul” ca punte de legătură ecumenică. Reflecții cu privire la raportul dintre platonism și creștinism în Antichitate și relevanța lui ecumenică astăzi - Adolf Martin RITTER (Heidelberg)

Pe baza unei schițe a relațiilor istorice dintre platonism și creștinism în Antichitate, în contradicție cu un partener de dialog marcant care vine din mediul istorico-filosofic, care se pronunță în mod vehement împotriva conexiunii dintre platonism și creștinism ca și topos central al construcției istorice europene, prezentul articol discută aceeași chestiune pe baza exemplului lui Dionisie Areopagitul; mai exact se ridică întrebarea: care ar putea fi scopul ecumenic al acestei punți de legătură dintre filosofie și teologie, dintre platonism și creștinism.
Cuvinte-cheie: - platonism și creștinism; Antichitate și actualitate; Origen; Augustin; Dionisie din Areopag.
Adolf Martin RITTER, profesor emerit pentru teologie istorică (patristică), Seminarul Teologic Kisselgasse 1, 69117, Heidelberg
Locație : - Heidelberg, Germania
E-mail : - adolf.ritter@wts.uni-heidelberg.de
Descarcă PDF

Sfântul Maxim Mărturisitorul: punte de legătură între Biserici - Arhim. Maximos CONSTAS

Sfântul Maxim Mărturisitorul este, din multe privințe, o punte de legătură între Bisericile Răsăritene și cele Apusene. El a trăit vreme de mai mulți ani în Apus, inițial în Africa de Nord și apoi la Roma, unde a fost un aliat al papei în lupta împotriva monotelismului. În secolul al XV-lea, la sinodul de la Florența, Sfântul Marcu Eugenicul a sugerat că teologia Sfântului Maxim oferă locul cel mai bun posibil pentru Bisericile Ortodoxă și Romano-Catolică să se întâlnească și, probabil, să găsească un acord mai apropiat. La acea vreme, sugestia Sfântului Marcu a fost ignorată, însă un număr tot mai mare de savanți moderni sunt de acord cu această apreciere. După ce prezintă un rezumat al vieții Sfântului Maxim, cu accent pe șederea sa în Apus, și în special pe Sinodul Lateran, acest studiu consideră teologia Confesorului despre Biserică ca fiind un corectiv pentru tendințele existente atât în tradițiile creștine răsăritene, cât și în cele apusene. Studiul se încheie cu unele reflecții asupra utilității limbajului simbolic al punților de legătură.
Cuvinte-cheie: - Sf. Maxim Mărturisitorul; eclesiologie; dialogul ortodox-romano-catolic; charismă și instituție
Arhim. Maximos CONSTAS, Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America, Senior Scholar Research, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA, SUA
Locație : - Brookline, MA, SUA
E-mail : - maximos.monachos@gmail.com
Descarcă PDF

Sfântul Neofit şi Grigorie al II-lea, patriarhul Constantinopopului – două voci ale aceleiaşi tradiţii bizantine. Tema luminii în reflecţiile lor pnevmatologice - Gina Luminița SCARLAT

După o trecere în revistă a terminologiei „luminii” ca mijloc de exprimare a tainei comuniunii Persoanelor Sfintei Treimi la principalii mari Părinţi ai Ortodoxiei bizantine, studiul prezintă introspectiv şi rezumativ tema luminii divine în reflecţiile pnevmatologice ale cuviosului Neofit şi ale patriarhului Grigorie al II-lea Cipriotul, personalităţi ale vieţii bisericeşti bizantine din secolele XII-XIII. Exemplele analogice în care este întrebuinţată lumina în contexte teologice diferite contribuie la o înţelegere mai apropiată de realitatea pe care Sfinţii Părinţi au încercat s-o exprime lingvistic, conştienţi de limitele traducerii dumnezeiescului prin ele.
Cuvinte-cheie: - lumină, triadologie, pneumatologie, cuviosul Neofit din Cipru, Grigorie al II-lea, patriarhul Constantinopopului
Gina Luminiţa SCARLAT este lector la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Departementul de Teologie Ortodoxă
Locație : - Galați, România
E-mail : - gina.scarlat@ugal.ro
Descarcă PDF

Modernitatea metodei. O privire teologică asupra raţionalismului cartezian - Dan ŢĂREANU

Pornind de la rolul decisiv pe care René Descartes îl acordă metodei – văzută ca temei unic şi universal al oricărui exerciţiu raţional, şi cu atât mai mult al filosofării, studiul nostru îşi propune să răspundă la o serie de interogaţii pe care le considerăm ca fiind de maxim interes teologic, respectiv de ce, cum şi prin ce anume cartezianismul a influenţat profilul predominant non-religios al modernităţii. Vom avea astfel în vedere identificarea şi evaluarea acelor factori, ale acelor elemente constitutive determinante ale „infrastructurii” filosofice a cartezianismului, care, în pofida „corectitudinii” lor teologice, vor cunoaşte în modernitate o serie amplă de metamorfoze (deformante, în orice caz) care le vor face, în final, utilizabile pentru a-l absolutiza pe om în detrimentul Creatorului şi a-i stimula dorinţa „...de a trăi ca şi când Dumnezeu n-ar exista” (Nicolae Achimescu).
Cuvinte-cheie: - René Descartes, cartezianism, metoda carteziană, teologie, raţiune, modernitate

Dan ŢĂREANU este doctor în teologie și cercetător independent
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dantareanu@yahoo.com
Descarcă PDF

Călugării sciţi şi aportul lor în clarificarea teologiei secolului al VI-lea - Emanuel GAFIŢA

Călugării sciți au un rol important în controversele hristologice din secolul al VI-lea. Majoritatea disputelor de doctrină apar în lumea monahală, vatră de cultură și spiritualitate creștină. Ei propovăduiesc formula teologică: ,,ἕνα δῆς ἁγίας τριάδος πεπονϑέναι σαρχὶ” = ,,Unul din Sfânta Treime a suferit în trup”. După multe controverse expresia lor își va găsi triumful sub Împăratul Justinian cel Mare.
Cuvinte-cheie: - călugării sciți, Scythia, formulă, dispute, decrete
Emanuel GAFIŢA este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - gafitaemanuel90@yahoo.com
Descarcă PDF

Descoperirea [sfintelor moaște] ale Sfântului Ştefan (Revelatio Sancti Stephani – BHL 7850-6) - Andrei-Ion POPESCU

The present text Revelatio Sancti Stephani (BHL 7850-6) is the subject of a Latin translation of one of the reviews of the epistle of Lucian the priest, from which we find numerous elements regarding the discovery of the holy relics of the First Martyr and Archdeacon Stephen in the 5th century near Jerusalem (in the village of Caphargamala) through this priest. Once found following divine discoveries, they were relocated to the city of St. Sion on December 26, and as a result the endless drought that ceased at that time ceased.
Cuvinte-cheie: - Revelatio Sancti Stephani, Lucian priest, Caphargamala, Jerusalem, 5th century
Andrei Ion Popescu, Profesor la Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântul Nicolae”, Rm. Vâlcea, din cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului
Locație : - Râmnicu Vâlcea, România
E-mail : - apostolul30andrei@gmail.com
Descarcă PDF

„Vino și Vezi.“ O scurtă introducere explicativă pe marginea unui nou document publicat de Comisia pentru Credință și Constituție - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Acest scurt articol prezintă procesul de dezvoltare a ideii de realizare a documentului ”Vino și vezi” ca document al Comisiei pentru Credință și Constituție și descrie procesul de scriere, adoptare și publicare a acestuia. Partea a doua prezintă conținutul și receptarea acestuia la nivelul CMB, precum și în alte medii. Scopul acestui studiu este de a acompania traducerea românească a documentului ”Vino și vezi.”
Cuvinte-cheie: - Vino și vezi; Credință și Constituție; Pelerinaj; Eclesiologie; Dialog inter-religios.
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

IN MEMORIAM CONSTANTIN DIMOFTACHE ZELETIN (1935-2020) - Diamantul Smerit - Alexandru D. Popescu PRAHOVARA

Pe 23 Februarie a.c., la Mănăstirea Samurcăşeşti de lângă Bucureşti, l-am condus pe ultimul drum, celebrându-i viaţa şi opera, pe Constantin Dimoftache Zeletin (d. 18 februarie 2020).
Dr. Alexandru D. Popescu PRAHOVARA, Pastoral Associate la Balliol College, University of Oxford;
Locație : - Oxford, SUA
E-mail : -
Descarcă PDF

Ernst Müller, Falko Schmieder: Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium, Suhrkamp Verlag, Berlin, 2016 - Alina PĂTRU

Acest volum este un instrument de lucru foarte util pentru cei interesați de o serie de subdomenii ale științei istorice, precum istoria intelectuală, istoria culturală, istoria conceptelor, analiza discursului istoric, semantica istorică etc. Pentru teologie, lucrarea poate fi folosită ca un ghid metodologic cu ajutorul căruia pot fi abordate o serie de domenii de cercetare, cum ar fi istoria dogmelor, istoria conceptelor teologice etc. Cu alte cuvinte, un astfel volum poate oferi noi impulsuri cercetării teologice, racordând-o discursului internațional din domeniul științelor umaniste.
Dr. Habil. Alina PĂTRU, lector la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Prot. Dr. Ioan Bude, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine și ierurgii bisericești, vol. IV: Sfânta Euharistie, Editurile Învierea și Eurobit, Timișoara, 2019, 144 p. - Pr. Sorin COSMA

Cu prezentul volum IV, serialul publicistic al Prot. Dr. Ioan Bude a ajuns la „jumătatea drumului”, ceea ce ne îndreptățește să sperăm că autorul va reuși să ducă la bun sfârșit această lucrare atât de necesară bunei desfășurări a vieții noastre bisericești, astăzi.
Pr. Dr. Sorin COSMA, profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița
Locație : - Reșița, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Iosephus Diuinus Hazaias, Capita gnostica nunc primum reperta, collecta, edita (Opera Mystica Syriaca, t. 1), edidit Maximus Kalinin, Monte Athone; Aquinci; Moscouiae: in aedibus Interpress, MMXVIII, XIV + 58 p., ISBN: 978-5-906960-58-0 - Ciprian Iulian TOROCZKAI

Maxim Kalinin, cercetător la Universitatea Rusă de Stat pentru Științe Umaniste, Institutul pentru Studii Clasice și Orientale, oferă cititorilor un scurt, dar extrem de incitant volum cu ediția siriacă a două noi fragmente din opera avvei Iosif Văzătorul (Hazzaya), mistic care a trăit în sec. al VIII-lea d.Hr. Aceste fragmente fac parte din Cartea Capitolelor despre Cunoaștere, a cărui text (presupus) integral se regăsea într-un codex datând din sec. al XVI-lea, Seert 78, catalogat și descris de arhiepiscopul de Seert Addai Scher. Dispărut cândva înainte de anul 1915, soarta codexului este necunoscută. În orice caz, multă vreme cercetătorii erau de opinie că scrierea lui Hazzaya se limita doar la cele șase memre păstrate în tradiția siriacă apuseană, respectiv în cele aproximativ 300 de capitole citate de Efrem de Qirqesion în al său Comentariu asupra Capitolelor Dificile despre Cunoaștere.
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI, lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@gmail.com
Descarcă PDF

Atelierele Museikon. Pași spre o erminie a iconarului contemporan, volum îngrijit de Ana Dumitran, Dumitrița-Daniela Filip și Ioan Ovidiu Abrudan, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2019, ISBN 978-606-020-175-5, 96 p. - Alexandru Constantin CHITUȚĂ

Începând cu anul 2017, odată cu deschiderea Museikon din cadrul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, arealul muzeografic românesc s-a îmbogățit printr-o nouă instituție de profil având ca obiectiv restaurarea, promovarea și studierea icoanei românești și nu numai. Pe lângă această parte specifică, Museikon oferă și sanșa de studiu și formare profesională în domeniile: teologie, istorie, istoria artei și restaurare. O activitate deosebită în cadrul acestui nou muzeu este realizarea unei „arene” de discuții și dezbatere a diferitelor probleme actuale cu privire la restaurare, arheologie și mai cu seamă iconografia contemporană românească. În acest ultim caz, anual se organizează în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, ateliere de pictură de icoane deschise publicului intitulate sugestiv Atelierele Museikon. Astfel că până în prezent au fost organizate următoarele ediții: ediția I, 2017, Sf. Simion Ștefan, apostolul Ardealului, ediția a II-a, Icoane vechi – icoane noi – iconari români, ediția a III-a, 2019, Mozaikon.
Dr. Alexandru-Constantin CHITUȚĂ, Muzeul Național Brukenthal
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Fericitul Teodoret al Cirului, Tâlcuire la Epistola către Romani. Traducere din limba greacă veche, studiu introductiv și note de diac. Ilarion M. Argatu, Editura Doxologia, Iași, 2020, ISBN: 9786066668590 - Pr. Alexandru IONIȚĂ

Literatura exegetică și biblică în general, în limba română, a fost întotdeauna destul de săracă. În ce privește interpretarea patristică a epistolelor pauline situația este chiar mai incipientă. Avem traducerea omiliilor marelui predicator Sf. Ioan Gură de Aur de mai bine de o sută de ani, iar alte omilii sau comentarii patristice sunt aproape inexistente sau, mai bine zis, inaccesibile cititorului român. Adevărul este că în toată istoria interpretării epistolelor pauline, atât în Antichitate, cât și în Evul Mediu, sau chiar în contemporaneitate, aceleași texte ale Apostolului Pavel au fost interpretate și de creștinii din Biserică și de cei din afara Bisericii, fiecare fondându-și învățătura pe textele pauline. Epistola către Romani este poate cel mai bun exemplu în acest sens. Primele interpretări scrise ale epistolei fuseseră scrise de gnostici și valentinieni înaintea lui Origen, de la care avem păstrat primul comentariu la Romani, păstrat integral doar în traducerea latină a lui Rufinus. Teodoret de Cir a rămas în istoria creștinismului nu doar ca mare teolog, participant activ la două sinoade ecumenice, ci și ca exeget.
Pr. Dr. Alexandru IONIȚĂ, Centrul de Cerecetare Ecumenică/Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - alexandru.ionita@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !