Skip to main content

2/2011

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu Streza

Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa” (Ps. 117, 24), aceasta este Ziua Învierii, ziua bucuriei şi a biruinţei, ziua care mângâie pe cei credincioşi, ziua în care toate s-au umplut de lumină, şi „cerul şi pământul şi cele dedesubt”, ziua în care„prăznuim omorârea morţii şi sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi veşnice”. Astăzi este ziua revărsării dragostei Stăpânului asupra întregii făpturi, este praznicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor întru care binecuvântăm pe Hristos, mulţumindu-I pentru toate câte ne-a dat nouă prin Învierea Sa.
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului. Este decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din Sibiu şi profesor de Teologie Liturgică în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Ioan

După ce am călătorit pe calea cea îngustă a postului cu mult dor duhovnicesc, am ajuns acum în pace, marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este cel mai sfânt dor pe care-l poate avea un muritor pe pământ- de a se întâlni cu Hristos Cel Înviat, Cel ce a biruit moartea – vrăjmaşul existenţei umane. Ne este dor în această viaţă de părinţi, de copii; lucru bun este, dar se pune şi cuvenita întrebare: îi mai este oare azi dor de Hristos Cel Înviat omului modern?! Iubite frate creştine, ai tu un dor sfânt? Şi care ar fi acela? Iată ce ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca despre ce Şi-ar fi dorit Hristos înainte de Patima Sa: „ Şi a zis către Apostoli: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti , mai înainte de Patima Mea. ” (Luca 22, 15).
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Ioan, Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei
Adresă : - Miercurea-Ciuc, Harghita
E-mail : -
Descarcă PDF

De ce Hristos trebuie să fie şi Dumnezeu: Sfântul Atanasie, episcop al Alexandriei - A. M. Ritter

Studiul de faţă urmăreşte demonstraţia Sf. Atanasie al Alexandriei că a fost absolut necesar, în primul rând din motive soteriologice, ca Hristos să fie mărturisit de către Biserica nu doar ca Fiu al lui Dumnezeu, ci şi ca Dumnezeu. Studiul pledează, de asemenea, pentru o înţelegere a istoriei Bisericii şi din perspectivă doctrinară.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Atanasie al Alexandriei; controversa ariană; istoria impactului
A. M. Ritter, profesor emerit. A predat Istoria Bisericii Vechi şi Patrologie la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii din Heidelberg, Germania.
Adresă : - Wissentschaftlisch-Theologisches Seminar, Kisselgasse 1, DE - 69117, Heidelberg, Germania
E-mail : - amritter@t-online.de
Descarcă PDF

Deisis în pictura românească a secolelor XIV-XVIII. Teme şi semnificaţii - Elisabeta Negrău

Compoziţia iconografică numită Deisis, având origini pre-iconoclaste, s-a dezvoltat în Bizanţ în special ulterior Triumfului Ortodoxiei din 843. Cel mai adesea, tema reprezintă actul de intercesiune pentru credincioşi, împlinit de Maica Domnului şi de Ioan Botezătorul către Hristos Pantocrator. Deisis în care Hristos este înveşmântat în haine arhiereşti şi poartă pe cap coroană imperială, a apărut în jurul anului 1330 în arealul Ohridei, având scopul de a-l exalta pe Hristos drept adevăratul autor şi actor al Liturghiei. Hristos Arhiereu este uneori însoţit de Fecioară ca intercesoarea oamenilor, înveşmântată împărăteasă (ilustrând psalmii liturgici 92:1, respectiv 44:11). Imaginea relevă natura domnitoare atât divină, cât şi umană a lui Hristos, care este adesea numit în inscripţii „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor”. Această formulă iconografică a temei Deisis proliferează în arta românească post-bizantină fiind reprezentată în pictura murală din naosul bisericilor, în pictura exterioară moldovenească şi în icoanele de iconostas. În Muntenia, ea apare ca temă de iconostas doar după jumătatea secolului al XVII-lea, pe filiera unor pictori moldoveni. Concluzia generală a studiului este aceea că Deisis în care Hristos este reprezentat ca Mare Arhiereu relevă actul lui Hristos de jertfire şi de primire a jertfei din oficiul liturgic, care se împlineşte cu scopul eshatologic al mântuirii oamenilor.
Cuvinte-cheie: - teologia icoanei, liturghie, Deisis, iconografie, pictură, artă bizantină şi post-bizantină.
Elisabeta Negrău, doctorand la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti.
Adresă : - București, România
E-mail : - e_negrau@yahoo.com
Descarcă PDF

Activitatea ecumenică a mitropolitului Nicolae Bălan al Ardealului - Ștefan Argatu

Mitropolitul Nicolae Bălan a fost unul din marii teologi ai vremii, îndrumător al culturii bisericeşti, militant pentru pace şi apropiere între confesiuni, unul din iniţiatorii şi promotorii de seamă ai ecumenismului românesc. El a militat în permanenţă pentru participarea Bisericii Ortodoxe Române la întrunirile ecumenice internaţionale.
Cuvinte-cheie: - ecumenic, Congres, Sfântul Sinod, Stat, Constituţie, cooperare, Mişcarea Ecumenică, Adunarea Eparhială, francmason, greco-catolic.
Ștefan Argatu, doctorand al Universităţii ştefan cel Mare din Suceava.
Adresă : - Suceava, România
E-mail : - argatu_stefan@yahoo.com
Descarcă PDF

Secularizarea – o problemă contemporană - Mihai Himcinschi

Secularizarea reprezintă fenomenul de desacralizare a lumii ca urmare a tendinţei de a aduce sacrul sub autoritatea profanului.

Secularizarea este procesul care „fură” religiei toate sectoarele vieţii sociale şi culturale, de la artă la filozofie, de la justiţie la ştiinţă, de la educaţie la politică, fiecare dezvoltându-se ca procese autonome.

Astăzi, acest proces de secularizare a atins asemenea proporţii încât, după cum spun experţii, probabil pentru prima oară în istorie, justificarea religioasă a lumii şi-a pierdut credibilitatea, nu doar pentru nişte intelectuali ori pentru nişte persoane izolate, ci pentru segmente largi ale întregii societăţi.

Cuvinte-cheie: - secularizare, autonomie, misiune, indifferentism religios, ateism, spiritualitate, comuniune, glorificare, Biserică
Mihai Himcinschi, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.
Adresă : - Bd. „1 Decembrie 1918”, No.13; 510207, Alba Iulia(AB), România
E-mail : -
Descarcă PDF

Spiritul antreprenorial şi valorile ortodoxe - Ţifrea(căsătorită Filip) Elena, Filip Bogdan Alexandru

Economia şi ortodoxia par domenii care promovează valori contradictorii. Studiul nostru pune în paralel două noţiuni care par să nu aibă nimic în comun- antreprenoriatul şi valorile ortodoxe.
Prima parte a lucrării reprezintă o imagine în oglindă a modului cum economiştii privesc valorile ortodoxe, respectiv cum văd teologii adunarea de bogăţii. Principala dilemă care se încearcă a se desluşi este dacă într-adevăr ortodoxia încurajează atracţia spre putere în detrimentul atracţiei spre bogăţie. Această chestiune constituie de fapt scopul final al lucrării şi un posibil răspuns îl vom găsi abia în ultima parte, cea de concluzii.
În cea de-a doua parte se pune în discuţie modul în care economiştii şi teologii înţeleg sistemul proprietăţii private, respectiv a proprietăţii colective. Întrebarea la care se încearcă a se da un răspuns este dacă omul poate fi considerat proprietar sau Dumnezeu este singurul proprietar.
La final, am trasat câteva concluzii bazate pe cercetarea documentară şi pe raţionamentul inductiv.
Cuvinte-cheie: -
Elena Ţifrea, doctorand la şcoala Doctorală de Economie din Iaşi. Bogdan Alexandru Filip, absolvent al secţiei de Master Istorice la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - elena_tifrea85@yahoo.com; fillip.alexandru23@yahoo.com.
Descarcă PDF

De la sfinţii Iustin Martirul şi Iustin Filozoful la Iustin Filozoful-Martir – un Itinerar hagiografic şi lecţiile lui - Ioan I. Ică jr

În 1686, regele polon Ian Sobieski (1674–1696) — salvatorul Europei în septembrie 1683, prin intervenţia sa militară decisivă care a dus la eliberarea Vienei aflată pe punctul de a fi cucerită de o imensă armată otomană — pătrunde în Moldova condusă de domnul Constantin Cantemir, cu scopul de a o integra în planurile sale militare antiotomane. Campania s-a dovedit a fi un eşec. În retragere, polonezii au devastat Iaşii luându-l cu ei în Polonia şi pe bătrânul şi sfântul mitropolit al Moldovei, Dosoftei (1624–1693, episcop din 1658, iar mitropolit din 1671) împreună cu odoarele mitropoliei şi moaştele Sfântului Ioan cel Noul.
Cuvinte-cheie: -
Ioan I. Ică jr, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Facultatea de Teologie Andrei Șaguna Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 20, RO - 550179 Sibiu.
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !