Skip to main content

2/2014

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2015
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu Streza

Iubiţii mei fii duhovniceşti,

Bucuria tainică a celei mai mari sărbători creştine, Învierea Domnului, este descrisă de Sfântul Ioan Gură de Aur, în Cuvântul său de învăţătură, ca fiind bucuria unui ospăţ ceresc la care Hristos ne cheamă pe toţi să luăm parte, indiferent de cât am lucrat sau de ora la care am venit, indiferent de poziţia noastră socială pe care o avem, pentru că Stăpânul este darnic şi El „primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintâi, odihneşte pe cel din al unsprezecelea ceas ca şi pe cel ce a lucrat din ceasul dintâi;… faptele le primeşte, şi gândul îl ţine în seamă; şi lucrul îl preţuieşte, şi voinţa o laudă…”

Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Laurenţiu Streza ,Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Dr. Irineu Pop

PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI

Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi bine-credincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu,
iar de la noi, părintească binecuvântare!

Iubiţi fii duhovniceşti,

Din Sfintele Evanghelii aflăm că, din momentul Învierii Sale şi până în momentul Înălţării Sale la cer, „timp de patruzeci de zile” (Fapte 1, 3), Hristos, Domnul slavei, S-a arătat Apostolilor, femeilor evlavioase şi altor credincioşi. Prin aceste arătări, El i-a încredinţat că a înviat cu adevărat şi că nu mai este dependent nici de spaţiu, şi nici de timp. Adevărul creştinătăţii se bazează pe faptul că Fiul lui Dumnezeu „S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptăţirea noastră” (Rom. 4, 25).

Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Irineu Pop, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - PS Dr. Sofronie Drincec

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,

Sărbătoarea Învierii Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Paștile Hristos-Izbăvitorul, cea mai mare și mai luminoasă sărbătoare a întregii creștinătăți ortodoxe, este, pentru noi toți, prilejul sfânt și unic, privilegiul de a ne bucura negrăit și nesfârșit, pentru că ne-a învrednicit Dumnezeu să fim împreună cu El și cu toți Sfinții Săi la marea lumină ce se revarsă din Împărăția Cerurilor peste întregul Univers, la prăznuirea pascală, ale cărei sensuri adânci, duhovnicești, sunt inepuizabile, bucuriile pascale crescând în intensitate și putere, în amplitudine și vigoare, în profunzime și frumusețe, pe măsura trecerii noastre prin viață, de la întuneric la lumină, din moarte la viață, de pe pământ la cer, prin Hristos, cu Hristos, în Hristos, Paștile nestricăciunii, odată cu apropierea noastră de marea trecere, pentru a dobândi nepieritoare aripi, neostoit avânt, neobosite urcușuri, în veșnicie.

Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Ioan Selejan

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Binecuvântat să fie Bunul Dumnezeu Care ne-a împărtășit acum două mari bucurii: sosirea primăverii – înnoirea firii înconjurătoare – și trăirea unei clipe din primăvara Învierii lui Hristos.
S-au auzit în tot spațiul nostru românesc ortodox, în acest post, dangăt de clopot, chemări de toacă și rugă către Preasfânta Treime Dumnezeu.
Un Iordan de lacrimi a curs din ochii celor care s-au întâlnit cu Hristos în minunata Taină a Spovedaniei.
Aceste lacrimi vor face să rodească pe mai departe întreg spațiul nostru duhovnicesc.
Prin post, mulți dintre frații noștri au reușit să urce pe Everestul durerii – Golgota – locul întâlnirii cu Hristos cel răstignit.
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Ioan Selejan, Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - PS Dr. Gurie Georgiu

Iubiţi credincioşi,

Învierea din morţi a Mântuitorului Iisus Hristos ne încălzeşte inimile nouă, celor credincioşi, pentru că simţim că noi înşine vom învia din morţi şi vom trăi veşnic, alături de toţi cei dragi, în lumea de dincolo. „Cât este de sfântă, cu adevărat, şi cu totul prăznuită această noapte de mântuire şi strălucită, mai înainte vestitoare fiind a Zilei celei Purtătoare de lumină, a învierii tuturor, noapte în care Lumina cea fără de ani, din mormânt, cu trupul tuturor a strălucit!” (Stihira a 4-a a Cântării a 7-a din Canon).

Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Pocăinţa, conlucrare divino-umană în lupta cu păcatul
Studiu de caz: Adam și Eva, Cain și Abel, Natan și David - Pr. Lect. Dr. Constantin POGOR

Studiul de față prezintă din perspectivă narativă trei episoade din Vechiul Testament. În urma analizei realizate, se poate constata existența în aceste texte scripturistice a unei conduite divine repetitive în fața păcatului săvârșit de primii oameni și de urmașii acestora. Astfel, Yhwh propune, în faţa propagării răului, o pedagogie în trei etape.
Cuvinte-cheie: - Adam și Eva, Cain, David, pocăința, pedagogie
Pr. Dr. Constantin Pogor, lector la Institutul ortodox „Apôtre Paul” din Bruxeles, Belgia
Adresă : - Bruxeles, Belgia
E-mail : - constantinos10@gmail.com
Descarcă PDF

Elemente de isagogie în epistola 2 Petru (Partea I) - Pr. Cătălin VARGA

Cercetarea de faţă (partea întâi) doreşte să expună detaliile de bază din domeniul isagogiei celei de-a doua Epistole a Sfântului Apostol Petru. Cu privire la autenticitatea Epistolei, studiul subliniază cele mai importante argumente pro/contra ale criticii moderne şi nu numai, oferind şi câteva direcţii originale de cercetare (ex. paralela Faptele Apostolilor – 2 Petru, teologia lui en-theosis din 1, 4, şi altele). În ceea ce priveşte data redactării Epistolei, aceasta intră în strânsă legătură cu poziţionarea noastră la subcapitolul „autorul epistolei”, iar în ceea ce priveşte locul scrierii, autorul combate teoriile „Asia Minor” respectiv „Egipt”. Lucrarea de faţă examinează şi relaţiile formale (vocabular, lexic, surse primare) dintre Epistola lui Iuda şi Epistola 2 Petru, dovedindu-se că pentru Apostolul Iuda, Sfântul Petru este o sursă primară de inspiraţie. Iuda îl remodelează pe Petru, în încercarea de-a combate învăţăturile falşilor profeţi iviţi în sânul comunităţii sale. Cu privire la punctele de bază ale Epistolei (hristologia, soteriologia, eshatologia), acestea îndrumă către o teologie matură şi de nezdruncinat a marelui pescar, acest subiect urmând a fi dezvoltat în partea a doua a cercetării mele.
Cuvinte-cheie: - autorul, titlul şi prologul manuscriselor, dezbateri moderne, relaţii formale
Pr. Cătălin VARGA, masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Adresă : - Cluj-Napoca, România
E-mail : - catalinvarga1987@gmail.com
Descarcă PDF

„Animalul margos” în scrierea maximiană Quaestiones et dubia - Dr. Florin CRÎŞMĂREANU

În scrierea Quaestiones et dubia, q. 126, Maxim Mărturisitorul vorbeşte despre o creatură mitologică: „animalul margos” [„ζῴου μαργοῦ”]. Maxim îşi fundamentează această referinţă pe un text al lui Aristotel, Despre animale, însă descrierea respectivului animal nu este de găsit în acest text, cum nu poate fi identificată nici în alte scrieri aristotelice. În anul 2003, Despina Denise Prassas traduce în engleză textul maximian, şi în dreptul cuvântului „margos” trimite într-o notă la „Fragmenta varia Category 7, treatise 39, frag. 361, 3”, fragment atribuit lui Aristotel de către editorul V. Rose după Scholia graeca in Homeri Odysseam. În acest articol, am încercat să argumentez teza potrivit căreia scrierea lui Maxim Mărturisitorul Quaestiones et dubia, ar trebui să fie considerată sursa primă pentru fragmentul atribuit lui Aristotel, şi nu Scholia in Odysseam.
Cuvinte-cheie: - Maxim Mărturisitorul, Quaestiones et dubia, animalul margos, Aristotel, Scholia in Odysseam
Dr. Florin CRÎŞMĂREANU, Cercetător ştiinţific, Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Departamentul de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.
Adresă : - Iaşi. România
E-mail : - fcrismareanu@gmail.com
Descarcă PDF

Sfântul Ioan de Kronstadt. Păstor, preoţie, vrednicie - Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU

Personalitatea Sfântului Ioan de Kronstadt, pe plan pastoral, se evidenţiază prin modul ordonat şi părintesc cu care a redimensionat măreţia slujirii, folosind măsura iubirii, prin felul în care l-a văzut şi apoi l-a întruchipat pe cel căruia i se dau în grijă suflete şi vieţi, spre a lumina traiectorii şi destine. L-a preocupat tot ce ţine de vocaţia sa preoţească, de împuternicirea lui de către Domnul de a păstori oile Sale. Importanţa cinului preoţesc, dar şi neputinţele şi nevrednicia păstorului, încercările, dar şi reuşitele, crizele pastorale, precum şi soluţionarea lor, au fost unele dintre reperele principale care i-au marcat zbaterile cotidiene. Recunoscut de contemporani şi de posteritate ca om al lui Dumnezeu, a lăsat ca etalon modul elegant şi accesibil de a percepe şi a trăi viaţa în Hristos.
Cuvinte-cheie: - măreţia slujirii, măsura iubirii, răbdarea, blândeţea, credinţa, omenia, viaţa în Hristos
Pr. Dr. Mihai IOSU, lector la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.iosu@yahoo.com.
Descarcă PDF

Mănăstirea din Arpaşu de Jos în secolul al XVIII-lea - Dr. Susana ANDEA, Dr. Avram ANDEA

Lucrarea de faţă reprezintă un studiu de caz ilustrat de mănăstirea din satul Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu. Reconstituirea istoricului acesteia – cu funcţia sa complexă duhovnicească, culturală şi economică – este realizată pe baza a două documente inedite din anii 1753 şi 1764 păstrate la Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, în fondul familiei Teleki de Luna.
Cuvinte-cheie: - mănăstire ortodoxă, învăţământ monastic, inventar de carte, bunuri mănăstireşti
Dr. Susana Andea, cercetător ştiinţific I la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca; Dr. Avram Andea, Profesor la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Adresă : - Cluj-Napoca, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Funcţia cognitivă a bolii şi a morţii în opera cioraniană - Lect. Dr. Vasile CHIRA

Acest studiu încearcă să demonstreze că boala și moartea au în lucrările lui Emil Cioran o funcţie cognitivă, o natură terapeutică. Pentru filozoful român, sănătatea este o formă de viață vegetativă, deoarece ne face să ignorăm arhitectura noastră anatomică și fiziologică. În schimb, durerea ca o formă de patologie semiotică, este modul în care carnea trezește conștiința şi se modelează conform unor modele metafizice. Conștiința thanatică crește complexitatea și conținutul vieţii, vindecă de la sine jocul aparenţelor. În mod paradoxal, viața poate fi schimbată și îmbunătățită numai prin gradul de conștientizare a forțelor care de fapt o anulează.
Cuvinte-cheie: - nimicnicie, suferinţă, divinitate, fenomenologie, suferință, funcţie cognitivă, boală, patologie, moarte, extincţie, agonie, univers, poezie, funcție terapeutică, conștiință thanatică
Dr. Vasile Chira, lector la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sfântul Amfilohie al Iconiului: Omilia la Sâmbăta Sfântă - Pr. Dr. Radu GÂRBACEA

Omilia la Sâmbăta Sfântă este cea mai scurtă dintre omiliile greceşti care s-au păstrat de la Sfântul Amfilohie al Iconiului (cca 340/345-394/403). Scrisă ca un „encomion” pentru Sâmbăta Mare, omilia aceasta este cea mai veche omilie la Sâmbăta Mare care s-a păstrat şi care comemorează îngroparea Domnului, coborârea Sa la iad şi biruinţa asupra morţii. J.H. Barkhuizen afirmă că această omilie aparţine aşa-numitelor omilii despre „biruinţa lui Hristos”, în care moartea lui Hristos şi coborârea Sa la iad sunt prezentate în termenii unui război duhovnicesc în care Mântuitorul sfărâmă porţile iadului, îi eliberează pe cei ţinuţi captivi de diavolul şi îi conduce în chip triumfal în ceruri.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Radu Gârbacea, membru asociat al Centrului de Cercetare teologică al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - radu_gabacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfântul Nicolae Cabasila jurist II. Un tratat despre teoria şi practica dobânzilor în Tesalonicul anilor ’40 ai secolului XIV - Arhid. Ioan I. ICĂ JR.

În ultimii ani ai secolului XVI eruditul elenist David Hoeschel (1556-1617), rector al gimnaziului umanist din Augsburg, harnic editor de texte greceşti, coresponda în acest sens cu nu mai puţin eruditul umanist grec Maxim Margunios (1549-1602), episcop de Kythera, rezident în Veneţia. Savantul episcop trimitea învăţatului german o serie de cópii după lucrări de teologie patristică şi bizantină cu rugămintea de a se îngriji de publicarea lor. Între ele s-a numărat şi prima ediţie a textului original grec al faimoasei Mistagogii a sfântului Maxim Mărturisitorul tipărită de Hoeschell în broşură la Augsburg în 1599 (traducerea ei latină realizată de umanistul Gentien Hervet fusese deja publicată alături de traducerea latină a „Tâlcuirii Liturghiei” a lui Nicolae Cabasila la Veneţia în 1548 şi retipărită la Paris în 1560). Cu câţiva ani înainte, în 1595, David Hoeschel editase într-o broşură de 25 de pagini textul grec trimis de episcopul Margunios al unui opuscul inedit al lui Nicolae Cabasila intitulat „Cuvânt împotriva cămătarilor” (logos kata tokizontōn).
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Dr. Ioan I Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

„Darul unității Bisericii și a lumii, implicații teologico-dogmatice și culturale”
Al V-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică,
Sibiu, 13-14 mai, 2014 - Pr. Conf. Dr. Nicolae MOŞOIU

Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna”, din Sibiu a fost gazda celui de-al V-lea Colocviu Național de Teologie Dogmatică. Inițiativa organizării unui astfel de eveniment academic, care să permită cunoașterea și colaborarea rodnică a cadrelor didactice care predau Dogmatică în România, a aparținut Facultății de Teologie „Ilarion Felea” din Arad. Devenit tradiție (precedentele ediții au fost: Arad, 2006; Bucureşti, 2008; Cluj-Napoca, 2010; Constanţa, 2012), Colocviul urmărește prin întrunirile bianuale ale membrilor români ai Asociaţiei Internaţionale a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi (IAODT, cu întruniri tot bianuale: Arad,2007; Arad, 2009; Tesalonic, 2011; şi Sofia, 2013) aprofundarea învăţăturii de credinţă a Bisericii Ortodoxe în contextul provocărilor şi al problemelor complexe ale societăţii contemporane.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Nicolae Moșoiu, Conferenţiar la Facultatea de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Braşov, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european:
Biserică, Societate, Geopolitică
Sibiu, 12-14 iunie 2014 - Dr. Dragoş BOICU

În perioada 12-14 iunie 2014, Facultatea de Teologie din Sibiu a organizat în colaborare cu Arhiepiscopia Ortodoxă a Sibiului şi Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, colocviul cu participare internaţională pe tema: „Epoca Brâncovenilor în context Sud-Est european: Biserică, Societate, Geopolitică”.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Dragoş Boicu, secretar al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

György Benyik (ed.), The Bible and Economics. International Biblical Conference XXV, Jate Press, Szeged, 2014, 436 p. - Pr. Prof. Vasile Mihoc

Cei doi autori, Paul Bradshaw (anglican) şi Maxwell Johnson (luteran) şi-au propus să alcătuiască împreună o lucrare în care să prezinte istoria Liturghiei şi Teologia euharistică din epoca Noului Testament până în prezent. Chiar dacă abordarea propusă se vrea descriptivă, autorii au reuşit să chestioneze atât din punct de vedere istoric, cât şi teologic modul în care a fost săvârşită şi percepută de-a lungul istoriei Sinaxa euharistică. Lucrarea de faţă se doreşte a fi o completare necesară la impresionanta monografie: The Rites of Christian Initiation: their Evolution and Interpretation, scrisă de Maxwell Johnson în 2007 (Collegeville, MN: Liturgical Press, Pueblo, 2007), şi, în consecinţă, ea adoptă în mare măsură structura acesteia.
Cuvinte-cheie: -
Pr. prof. Vasile Mihoc, Profesor al Facultăţii de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson, The Eucharistic Liturgies: Their
Evolution and Intertretation, Collegeville, MN: Liturgical, 2012. Pp. xvi + 368. - Prof. Dr. Ciprian STREZA

Cei doi autori, Paul Bradshaw (anglican) şi Maxwell Johnson (luteran) şi-au propus să alcătuiască împreună o lucrare în care să prezinte istoria Liturghiei şi Teologia euharistică din epoca Noului Testament până în prezent. Chiar dacă abordarea propusă se vrea descriptivă, autorii au reuşit să chestioneze atât din punct de vedere istoric, cât şi teologic modul în care a fost săvârşită şi percepută de-a lungul istoriei Sinaxa euharistică. Lucrarea de faţă se doreşte a fi o completare necesară la impresionanta monografie: The Rites of Christian Initiation: their Evolution and Interpretation, scrisă de Maxwell Johnson în 2007 (Collegeville, MN: Liturgical Press, Pueblo, 2007), şi, în consecinţă, ea adoptă în mare măsură structura acesteia. Astfel, primul capitol tratează despre originile Liturghiei euharistice, pentru ca mai apoi, în capitolele doi şi trei să analizeze evoluţia istorică a Euharistiei în secolele II şi III. Autorii au găsit potrivit să consacre două capitole (capitolele 3 şi 4), perioadei de aşternere în scris a formularului euharistic prin intervenţia unor mari Sfinţi Părinţi, precum: Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Ambrosie al Milanului.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Ciprian Streza, Conferenţiar la Facultatea de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Brenda Llewellyn Ihssen, They who Give from Evil. The Response of
the Eastern Church to Moneylending in the Early Christian Era, Cambridge,
James Clarke & Co, 2012, ISBN 978 0 227 17398 5, xiv + 207 p. - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

În ultimele două decade numărul monografiilor importante dedicate diverselor aspecte sociale ale patristicii răsăritene a crescut simţitor. Lucrarea de faţă, a profesoarei Ihssen de la Pacific Lutheran University, SUA, se alătură cercetărilor realizate de Barry Gordon, Angeliki Laiou, Roman Garrison, Sarah Drakopoulos-Dodd, Susan Holman, Richard Finn și alții, după mai vechile, dar încă valabilele cercetări ale lui Stanislas Giet, Martin Hengel, Evelyne Patlagean, Peter Charanis sau Demetrios Constantelos. Cu toate că nu a beneficiat de multă atenţie în comparaţie cu alte teme sociale, precum milostenia sau sărăcia, bunăoară, atitudinea Părinţilor răsăriteni faţă de împrumut şi dobânda financiară făcuse deja obiectul unor studii minuţioase începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea (F.X. Funk), apoi la începutul secolului trecut (Ignaz Seipel, Patrick Cleary), la mijlocul său (Stanislas Giet) şi, mai ales, spre finalul acestuia (Robert Maloney, Justo Gonzalez, Thomas Moser, Susan Holman).
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Ieroteos Vlachos, Mitropolit de Nafpaktos şi Sfântul Vlasie, Bioetică şi
bioteologie, trad. din neogreacă de Ierom. Teofan Munteanu, Ed. Christiana/
Sfânta Mănăstire Nera, 2013, ISBN 978-973-1913-62-9, 326 p. - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

În colecţia „Teologie aplicată”, editura Christiana ne oferă, în colaborare cu Mănăstirea Nera, o nouă carte de iniţiere în bioetică din perspectivă creştin-ortodoxă. În acest volum, aflat la a doua ediţie în Grecia (2005, 2010), prolificul mitropolit de Nafpaktos şi Sf. Vlasie, Ieroteos Vachos, unul dintre cei mai renumiţi teologi eleni contemporani, adună laolaltă o parte din contribuţiile sale la dezbaterile iscate de problemele bioetice, unele dintre cele mai provocatoare din zilele noastre, atât din punct de vedere social şi politic, cât şi pastoral. Cartea are trei părţi. Prima conţine, sub genericul „Problemele bioetice şi teologia ortodoxă”, un curs universitar predat la nivel de licenţă studenţilor teologi. Materialul oferă elemente de biologie indispensabile înţelegerii problematicii (în special de genetică), o sumară prezentare a apariţiei bioeticii şi al specificului unei abordări creştin- ortodoxe, rezumatul unor cărţi din mediul elen şi a unor documente internaţionale, ca ilustrare a acestui specific, precum şi o prezentare mai detaliată a marilor teme clasice ale bioeticii, referitoare la începutul vieţii, parcursul şi sfârşitul acesteia. În plus, apar şi teme mai puţin uzuale în preocupările bioetice ale teologilor, precum efectele biotehnologiei asupra mediului şi etica cercetărilor în acest domeniu. Pentru fiecare dintre aceste teme (cuprinse în cap. I.6, „Bioetică şi bioteologie”), sunt prezentate, mai întâi, aspectele morale cele mai relevante, cu multe citate din presa elenă, iar la final aprecieri de ordin teologic. [Modul în care apar acestea în cuprinsul cărţii este derutant: fiecare subcapitol are asemenea precizări însă, pentru subcapitolele 1)-4), nu sunt semnalate ca atare; în schimb, „Aspectele teologice”, care figurează drept subcap. 10) (p. 208 sq), reprezintă, de fapt, aprecieri referitoare la subcap. 5) – „Cercetările medicale şi biomedicale” – şi la cele următoare (toate subsumabile aceleiaşi tematici).]
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Vincent van Gogh, Dragă Theo. Scrisori către fratele său. Selecție, traducere
și note de Constanța Tănăsescu, Editura Art, București, 2012, 664 pp.,
ISBN 978-973-124-771-7 - Pr. Constantin OANCEA

Volumul conține scrisori adresate de celebrul pictor fratelui său mai tânăr, Theo van Gogh, între anii 1872-1890. Selecția și traducerea textelor a fost realizată după edițiile în germană (Briefe an seinen Bruder, Berlin: Paul Cassirer Verlag, 1914), engleză (The Complete Letters of Vincent van Gogh, Greenwich, Connecticut: New York Graphic Society, 1958) și franceză (Correspondance complète de Vincent van Gogh, Paris: Gallimard/Grasset, 1960) ale corespondeței artistului.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Constantin Oancea, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !