2/2015

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2016
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza

† LAURENŢIU,

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI

Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi drept-credincioşilor creştini,
har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Ne-a ajutat Preabunul Dumnezeu ca și anul acesta să ajungem în această „sfântă cu adevărat și mult prăznuită noapte de mântuire”, în care cu bucurie ne salutăm unul pe altul prin mărturisirea cea mai scurtă și profundă a adevărului credinței noastre: „Hristos a înviat!” Răspunzând: „Adevărat a înviat!”, fiecare din noi exprimăm faptul că nu doar credem cu toată ființa noastră în această mare taină a creștinismului, ci o și experiem și o trăim cu o bucurie negrăită. În această sfântă zi a Învierii, „Una a Sâmbetelor, Împărăteasă și Doamnă”, la acest „praznic al praznicelor, și sărbătoare a sărbătorilor”, suntem cu toții purtători de lumină și toți, într-un glas, cântăm cântarea de biruință: „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le”.

Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com.
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop

† IRINEU,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI

Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi bine-credincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu,
iar de la noi, părintească binecuvântare!

Iubiţi fii duhovniceşti,
Atrecut perioada Postului Mare și, după ce am parcurs acest „dumnezeiesc stadion al înfrânării”, am ajuns la sărbătoarea luminată a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Care „moartea n-a putut să-L ţină” (cf. Fapte 2, 24). Conştienţi de măreţia evenimentului mântuitor, noi, creştinii, ne exprimăm bucuria pascală glăsuind: „Paştile Domnului, Paştile! Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântăm cântare de biruinţă”.

Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec

† SOFRONIE,

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPUL Ortodox Român al OradIei
Iubitului cler, râvnitorilor după Hristos monahi şi monahii
şi întregii plerome a Bisericii din ţinutul străbun al Bihorului,
din pământul strămoşesc al Crişanei, de la marginea dinspre apus a neamului românesc, har, binecuvântare şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos, iar de la noi, părintească îmbrăţişare şi sărutare sfântă în Duhul Sfânt Mângâietorul!

Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
În lumina învierii Mântuitorului, lumina necreată a lui Dumnezeu, sufletele noastre se bucură şi trupurile se veselesc, primind nădejdea cea mare a propriei învieri, în Ziua Domnului. Iar mărturisirea noastră comună despre învierea lui Hristos, repetată an de an şi generaţie după generaţie, pe faţa întregului pământ, face din civilizaţia creştină civilizaţia învierii, descoperind lumii întregi Biserica Ortodoxă ca Biserica Învierii. Din punct de vedere cultural, creştinismul ortodox este recunoscut ca religia învierii, a vieţii şi a speranţei, sursă nestinsă a bucuriei, în pofida tuturor încercărilor prin care drept-măritorii creştini au trecut, în decursul istoriei, şi le suportă şi astăzi. Pentru că civilizaţia creştină nu este o civilizaţie a morţii, ci a învierii, iar cultura creştină nu este o cultură a morţii, ci a speranţei în înviere.

Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - Preasfinţitul Andrei Moldovan

† Andrei,

Din mila lui Dumnezeu,
episcop al Covasnei şi Harghitei
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântare!

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,
În chiar ziua Învierii, trişti, cu inimile îndurerate, doi apostoli – Luca si Cleopa – , „mergeau la un sat departe de Ierusalim ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus” (Luca 24, 13).
Erau dărâmaţi sufleteşte de suferinţele inumane la care fusese supus, cu trei zile înainte, Învăţătorul lor. Cel care le sădise în suflete nădejdea unei Împărăţii veşnice fusese răstignit ca marii făcători de rele ai vremii și zăcea în mormânt. Zvonurile aduse de femei evlavioase, că nu L-au găsit pe Domnul în mormânt, că îngerul le-ar fi spus că a înviat, nu i-a convins. Erau dezorientaţi şi mai trişti ca oricând. Duhul întristării, o ştim prea bine, paralizează puterile sufletului. „Precum molia roade haina şi caria lemnul, aşa întristarea distruge sufletul omului”.

Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Andrei Moldovan, Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului RT 2/2015 - Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu

† GURIE,

prin harul lui Dumnezeu,
Episcop al Devei şi al Hunedoarei,
Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal
şi drept-măritorilor creştini, sfântă binecuvântare arhierească din străvechea Cetate a Devei, cu prilejul Sfintei Zile a Învierii!

„Cum îmi voi petrece eternitatea?”
Adevărurile ultime proclamate de Ortodoxie,
piedici în calea dictaturii relativismului
„Căci moarte nu există şi ce numeşti tu «moarte»
e-o viaţă altfel scrisă, în sfânta firii carte!”
Mihai Eminescu.

Iubiţi credincioşi,
Învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o prăznuim, confirmă niște adevăruri non-negociabile, niște învățături pe care, în timpul activității Sale pământești, Dumnezeu le-a proclamat tuturor: că viața nu are sfârșit, iar după moarte urmează o altă viață, în lumea de dincolo de materie, în alt plan existențial, că există o Judecată a noastră, a fiecăruia în parte. Ne spune și Sf. Apostol Pavel: „Este rânduit oamenilor ca odată să moară, iar după aceea să fie judecata!” (Evrei 9, 27).

Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Simpozion teologic ortodox bilateral – Moscova, 5-6 iunie 2015 - Editorial

Întâlnirile dintre teologiile formulate în Bisericile locale surori componente
ale Bisericii Ortodoxe universale au loc, cel mai adesea, în cadrul unor evenimente
internaţionale cu caracter pan-ortodox sau ecumenist, unde unitatea de credinţă,
respectiv întrezărirea revenirii la aceasta sunt în centrul atenţiei. Modalitatea
de cunoaştere reciprocă directă a acestor teologii, în detaliile şi diversităţile lor
inerente, este, regretabil, mult mai puţin consacrată. Din acest motiv, Revista Teologică
are bucuria de a contribui la cunoaşterea dintre teologia ortodoxă rusă şi
teologia ortodoxă română prin publicarea, în numărul de faţă, a lucrărilor simpozionului
„Cele mai frecvente abateri în viața bisericească.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : - smoldova@yahoo.com.
Descarcă PDF

Cuvânt de salut către participanţii simpozionului

Dmitri Gasak: Preacucernici părinţi, stimați colegi, fraţi şi surori, ne bucurăm
foarte mult să vedem în Institutul nostru, „Sf. Filaret”, delegaţia de la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu. Recent a fost semnat un acord de cooperare între
instituţiile noastre de învăţământ. Anul trecut, profesorul Alexandr Kopirovski și
eu am participat la un simpozion dedicat epocii lui Constantin Brâncoveanu (materialele
au fost deja publicate).
Adresă : - Moscova, Rusia
E-mail : -
Descarcă PDF

Tradiție în teologia și practica Ortodoxiei: normă și abateri - Prof. David GZGZIAN (Moscova)*

Pe baza formulelor patristice clasice și a reflecțiilor teologilor ortodocși
contemporani, lucrarea explorează fenomenul tradiției. Autorul acordă o atenție
deosebită caracteristicilor care permit discernământul între Tradiția autentică și
distorsionările acesteia, sau „gemenii întunecaţi”. Acest set de probleme este de
o importanță capitală, datorită faptului că nu există criterii rigide, formal definite
pentru a identifica Tradiția creștină autentică. Predicatul „posesiei” nu este aplicabil
aici: orice credincios creștin (precum și orice comunitate creștină) este pus
în situația de a face eforturi spirituale și creatoare continue pentru a rămâne în
adevărata Tradiție și de a confirma, de-a lungul vieții, fidelitatea față de aceasta.
Cuvinte-cheie: - Tradiție, Revelaţie, cunoașterea lui Dumnezeu, Biserică, identitate creștină,
eshatologie, Sfântul Vasile cel Mare, Nikolai Lossky, Søren Kierkegaard
David Gzgzian, profesor universitar, doctor în filologie, master în teologie. Șef al Catedrei de
discipline teologice şi liturgică, Institutul „Sf. Filaret”, profesor de etică creştină şi teologie dogmatică.
Membru al Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse. Interese de cercetare: teologie
dogmatică, eclesiologie, etică creştină, antropologie creştină.
Adresă : - Moscova, Rusia
E-mail : -
Descarcă PDF

Dezbateri - Prof. David GZGZIAN (Moscova)*

Dmitri Gasak: Mulţumesc mult, domnule profesor Gzgzian, pentru reflecțiile
Dumneavoastră care nu sunt foarte ușor de perceput. Însă cred că dezbaterile ar
putea să ne ajute să clarificăm unele momente. Poate, cineva deja are întrebări sau
dorește să-și exprime părerea privind cele spuse de domnul profesor? Vă rog.
Sebastian Moldovan: Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor. Personal,
apreciez foarte mult această prezentare a dumneavoastră şi vă mărturisesc că
m-a provocat în sensul cel mai bun al cuvântului. În special, am fost interesat de
analogiile pe care le folosiți pentru a înțelege subiectul central al discuției, și anume
experiența Tradiției: ce fel de experiență ne mediază Tradiția?
Cuvinte-cheie: -
David Gzgzian, profesor universitar, doctor în filologie, master în teologie. Șef al Catedrei de
discipline teologice şi liturgică, Institutul „Sf. Filaret”, profesor de etică creştină şi teologie dogmatică.
Membru al Adunării Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse. Interese de cercetare: teologie
dogmatică, eclesiologie, etică creştină, antropologie creştină.
Adresă : - Moscova, Rusia
E-mail : -
Descarcă PDF

Respectăm sau neglijăm/încălcăm. O raportare actuală la dispozițiile canonico-liturgice ale Sinoadelor Ecumenice - Pr. Prof. Nicolae CHIFĂR

Ordinea canonică în Biserica Ortodoxă are o foarte mare importanță, pentru că reglementează întreaga viață dogmatică, morală, liturgică și administrativă a Bisericii. De aceea este fundamentală respectarea tezaurului canonic stabilit de Sfinții Apostoli, de Sinoadele Ecumenice, de unele sinoade locale dar și de unii Sfinți Părinți, și pe care Biserica și l-a împropriat. Studiul de față se dorește o reflecție asupra modului cum Biserica se raportează astăzi la acest tezaur canonic și în ce măsură dinamismul ei face ca această ordine canonică să fie respectată sau, după caz, adaptată la cerințele misionare, culturale, pastorale și duhovnicești ale fiecărui popor, așa cum și-a manifestat el loialitatea față de credința și învățătura Bisericii de pretutindeni și din totdeauna, în anumite spații geografice și în anumite timpuri. Unele situații speciale din viața Bisericii, la care se face referire, nu manifestau cea mai mică îndoială că ea nu ar respecta tradiția canonică stabilită de Sinoadele Ecumenice și de alte sinoade particulare, ci arată caracterul dinamic al ei. Ceea ce sesizăm astăzi ca abateri sau neglijență nu țin de disciplina canonică a Bisericii, care a rămas fidelă Predaniei apostolice, ci de aplicarea ei de fiecare ierarh în parte, căci de acrivia sau iconomia aplicării acestor normative depinde, în fond, întreaga viață liturgică, duhovnicească și morală a fiecărei parohii.
Cuvinte-cheie: - canon, ordine canonică, iconomie, abatere, neglijență
Pr. Dr. Nicolae Chifăr, profesor de Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : -
Descarcă PDF

Dezbateri - Pr. Prof. Nicolae CHIFĂR

Dmitri Gasak: Cred că este o continuare bună a dezbaterilor noastre de dimineaţă.
Au fost evocate exemple de diverse abateri eclesiologice. Cred că aici
avem multe de discutat.
Pr. Ioan Mircea Ielciu: Îi mulțumim mult părintelui profesor pentru referatul
prezentat. Meritul acestui referat constă în faptul că este o abordare din
perspectivă canonică făcută de un istoric și îi dă o mai mare fundamentare acestei
abordări. Toate aceste probleme de practică ale prevederilor canoanelor, la care
dânsul a făcut referință, oare le putem înțelege în contextul aspectului dinamic al
Tradiției?
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Chifăr, profesor de Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : -
Descarcă PDF

Imperativul (normă, lege, poruncă, ordine, rânduială, disciplină, autoritate). O perspectivă onto-teologică - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Lucrarea de față își propune să contribuie la dezbaterea problematicii abaterilor de la disciplina Bisericii prin abordarea chestiunii preliminare a temeiului disciplinei ecleziale, respectiv a noţiunii de imperativ, aşa cum apare ea în Noul Testament şi în Tradiţia patristică răsăriteană, cu referire specială la Sf. Maxim Mărturisitorul. Concluzia argumentului poate fi rezumată astfel: imperativul exprimă logica vieţii ca iubire.
Cuvinte-cheie: - imperativ, lege, viaţă, dar, iubire, Sf. Maxim Mărturisitorul
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : - smoldova@yahoo.com.
Descarcă PDF

Dezbateri - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Ierom. Vasile Bîrzu: Nu voi vorbi atât despre iubire, cât despre un aspect
care a fost reliefat implicit de domnul profesor Sebastian, și anume, acest aspect
care a scăpat din nuanțele reliefate, al excesului. Iubirea ca și izvor al vieții, este iubirea
agapică, iubirea care se revarsă din sânul Sfintei Treimi. Ca izvor al vieții, ca
izvor al energiilor divine necreate, ea organizează și alimentează întreaga creație.
Viața din împărăția lui Dumnezeu, despre care Evanghelia spune la un moment dat
că se ia cu râvnă, cel ce se silește o cucerește, o câștigă. Aici mi-a venit în minte
exemplul vieții unui isihast mai mult sau mai puțin cunoscut, anume Alexandru
Achimitu, care a excelat prin exces ascetic şi a tulburat întreaga Biserică a veacului
al V-lea.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : - smoldova@yahoo.com.
Descarcă PDF

Problema superstițiilor la enoriași și calea eliberării de superstiții în procesul catehizării. Reflecțiile catehetului pe baza experienței practice - Vladimir Iakunțev

Autorul analizează experiența personală îndelungată de cateheză pentru cei botezaţi și definește problema principală și cea mai complexă a acesteia, anume credințele superstițioase ale creştinilor moderni. Activitatea catehetică a celor botezați anterior, cere catehetului să pună un accent deosebit nu numai pe stabilirea cu fermitate a credinței ortodoxe, ci şi pe combaterea unor superstiții specifice. Articolul analizează natura superstițiilor și distincția între superstiții și erezii. Este discutată cu precădere credința superstițioasă cea mai comună, după care Tainele sunt eficace ex opere operato. Această superstiție încurajează un anumit tip de pietism caracterizat printr-o falsă speranță de mântuire. Titularii de această credință superstițioasă au fost porecliţi, „zahozhane” („creştini picaţi”). Autorul trece în revistă, pe scurt, modalitățile de depășire a puterii superstiților prin renașterea unei cateheze patristice cuprinzătoare înainte de Botez.
Cuvinte-cheie: - cateheza, tradiție, superstiție, erezie, ex opere operato
Vladimir Iakunțev, Master în teologie, conferențiar universitar la Institutul „Sf. Filaret”, cercetător al Centrului știinţifico-metodologic pentru misiune şi catehizare pe lângă Catedra de misiologie, catehetică şi omiletică din cadrul SFI. Interese de cercetare – misiologie şi catehetică.
Adresă : - Moscova, Rusia.
E-mail : -
Descarcă PDF

Dezbateri - Vladimir Iakunțev

B. Voskresenki: Cer public permisiunea de a folosi concluziile Dumneavoastră
în activitatea mea psihoterapeutică. Întrebarea mea, este, de asemenea,
legată de profesie, dar poate că va fi de interes și pentru toți cei prezenți. Ați
caracterizat pe scurt contingentul „enoriașilor trecători”, înainte de toate, după
poziția lor socială locul de reşedinţă. Puteţi spune ceva despre caracteristicile lor
sufletești? Cât de deschiși sunt față de comunicare: cea de zi cu zi, cât și cea în
cadrul catehizării? Cât de rezistenți, rigizi sau, dimpotriva, mai vioi şi flexibili,
etc.?
Cuvinte-cheie: - cateheza, tradiție, superstiție, erezie, ex opere operato
Vladimir Iakunțev, Master în teologie, conferențiar universitar la Institutul „Sf. Filaret”, cercetător al Centrului știinţifico-metodologic pentru misiune şi catehizare pe lângă Catedra de misiologie, catehetică şi omiletică din cadrul SFI. Interese de cercetare – misiologie şi catehetică.
Adresă : - Moscova, Rusia.
E-mail : -
Descarcă PDF

A doua Întrunire a Comitetului Interortodox Special pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambesy/Elveția 15-21 feb 2015) - Ştefan L. Toma

Urmare a hotărârii Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale (care a avut loc între 6-9 martie 2014 în Fanar), în perioada 15-21 februarie a.c., sub președinția Înaltpreasfințitului Ioan de Pergan (Zizioulas), reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, s-a desfășurat a doua întrunire a Comitetului Interortodox Special pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (prevăzut pentru anul 2016), la Centrul Patriarhiei Ecumenice de la Chambesy.
Scopul acestei întruniri l-a constituit reevaluarea textelor (documentelor) care au fost redactate de către cea de-a III-a Conferință Panortodoxă Presinodală, din anul 1986.
Cuvinte-cheie: -
Ştefan L. Toma, Habilitand al Universităţii Christian-Albrecht din Kiel.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Alegerea şi hirotonia noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului: Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul - Ştefan Mărculeţ

Sfântul Sinod a ales prin vot secret, cu 25 de voturi din 40 valid exprimate, pe părintele Arhimandrit Ilarion Urs, cu titulatura de Făgărăşanul, în postul vacant de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.
Stareţul Mănăstirii Brân­co­vea­nu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, arhi­mandritul Ilarion Urs, a fost hirotonit arhiereu şi va sluji de acum înainte ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. Soborul de arhierei a fost condus de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, iar noul Episcop-vicar va purta titulatura „Făgărăşanul”.
Cuvinte-cheie: -
Ştefan Mărculeţ.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Porphyrios Georgi, Înviere şi viaţă. Eshatologia în învăţătura Sf. Grigorie Palama, traducere de Diac. Dr. Ştefan Toma, Ed. Andreiana, Sibiu, 2015, 240 p., ISBN 978-606-8602-33-2 - Vlad-Andrei Fişcă

„Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne!” (Ps. 4, 6). Cu siguranţă stihul rostit de „Duhul Sfânt prin gura lui David” este cea mai bună caracterizare care poate însoţi această lucrare deosebită, remarcabilă prin adâncimea temei abordate, prin modalitatea de expunere a gândirii autorului, prin structura şi, nu în ultimul rând, prin limbajul foarte concentrat şi profund teologic. Este vorba de teza de doctorat în teologie a părintelui Porphyrios Georgi, susţinută la catedra de Teologie Dogmatică a Facultăţii de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, în anul 2007, sub îndrumarea profesorului Dimitrios Tselengidis. Publicată trei ani mai târziu, ea s-a dovedit a fi un reuşit demers de sistematizare a învăţăturii eshatologice a Sfântului Grigorie Palama.
Cuvinte-cheie: -
Vlad-Andrei Fişcă, Student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : - vladfisca@yahoo.com
Descarcă PDF

Antoine Arjakovsky, The Way. Religious Thinkers of the Russian Emigration in Paris and their Journal, 1925-1940, Translated by Jerry Ryan, Edited by John A. Jillions and Michael Plekon, Foreword by Rowan Williams, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2013, 766p., ISBN 13: 978-0-268-02040-8, ISBN – 10: 0-268-0240-X - Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Această masivă carte are la bază teza de doctorat susținută (1998), iar apoi publicată în limba franceză (2002) de Antoine Arjakosvky, cercetător și profesor la Paris și la Lvov (Ucraina). Tema cărții este reprezentată de emigrația rusă și, mai ales, de cea mai impresionantă publicație a intelighenției ruse, revista Puti („Calea”).
Cuvinte-cheie: -
Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

The transhumanist reader: classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future, edited by Max More and Natasha Vita-More. Wiley-Blackwell, 2013 - Protos. Vasile Bîrzu

Un nou efort de a face cunoscută perspectiva existenţei umane influenţate tot mai mult de revoluţiile continue ştiinţifice şi tehnologice e prezentat în prezentul volum, ce însumează contribuţiile introspective mai vechi şi evaluarea descoperirilor tehnico-ştiinţifice mai noi pentru a oferi o schiţă a ceea ce transhumanismul vrea să însemne şi să definească în evoluţia recentă a omenirii. Adunând între coperţile sale contribuţiile a peste 40 de renumiţi profesori şi cercetători din diverse domenii de cercetare teoretică-ştiinţifică şi practică-tehnologică, volumul realizează o reuşită trecere în revistă a principalelor teme şi tendinţe de evoluţie şi dezvoltare a noului curent filosofic şi ştiinţifico-tehnologic ce vizează schimbarea radicală a condiţiilor existenţei umane, care este transhumanismul.
Cuvinte-cheie: -
Protos. Vasile Bîrzu, Lector la Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF