Skip to main content

2/2016

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu Streza

Cu adevărat, sfântă şi plină de bucurie este această noapte de mântuire, în care toţi suntem purtători de lumină şi alergăm la mormântul tainic al Mântuitorului Hristos, care este Sfânta Biserică, pentru a ne împărtăşi de Lumina cea veşnică a Sfintei Învieri. Suntem copleşiţi acum de o cerească stare de fericire, pe care o mărturisim prin salutul creştin: „Hristos a înviat!”, şi cu care ne întâmpinăm unii pe alţii, vestind marea bucurie care a cuprins lumea. Prin răspunsul: „Adevărat a înviat!”, emoția sfântă a acestei bucurii devine o adevărată mărturisire de credinţă. Mărturisim astfel, sincer, că prin credinţă trăim în adâncul sufletelor noastre această nouă şi minunată realitate a vieţii veşnice, pe care a adus-o în lume Învierea Mântu­itorului Hristos.
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Laurenţiu Streza - Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - ÎPS Dr. Irineu Pop

Iată, a venit la noi praznicul cel dorit şi mântuitor, Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, temeiul păcii, pricina împăcării, nimicirea morţii, înfrângerea diavolului.” Cu aceste cuvinte întâmpina Sfântul Ioan Gură de Aur această mare sărbătoare care revarsă bucurie şi luminează cu speranţă nezdruncinată sufletele noastre. De aceea, se cuvine să ne veselim astăzi şi, dimpreună cu Sfântul Apostol Petru, să exclamăm: „Binecuvântat să fie Dumnezeu Care, după marea Sa milă, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă, neîntinată şi neveştejită” (I Pt. 1, 3-4).
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Irineu Pop - Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Adresă : - Alba Iulia, Alba
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - PS Dr. Sofronie Drincec

Profeții falși ai duhului antihristic, vestitorii încrân­ce­nați ai așa-zisei morți a lui Dumnezeu, solii mincinoși ai structurilor oculte de tot felul s-au ostenit în zadar, de prea multă vreme, încercând să convingă pe cât mai mulți că noi nu am avea dreptate. Le-au venit și le stau și acum în ajutor ideologii înșelătoare, mecanisme sofisticate și extrem de costisitoare și, vai, îndeosebi oștiri întunecate de mercenari și năimiți din toate neamurile și din toate păturile sociale, având un singur scop: sufocarea speranței din inimile oamenilor. Numai că armiile triste ale deznădejdii nu au înțeles nimic din bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeul cel Viu și Nemuritor, pentru că nu pot să se apropie de Mielul lui Dumnezeu, Care ridică asupra Sa păcatele lumii, și, astfel, rămân uimiți când văd că, după atâtea atacuri și asedii, atentate și prigoniri, calomnii și îndemnuri la ură, bucuria noastră, a creștinilor, rămâne neîntinată.
Cuvinte-cheie: -
PS Dr. Sofronie Drincec - Episcop al Oradiei
Adresă : - Oradea
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului - PS Andrei Moldovan

Hristos a Înviat!
Cu multă bucurie în suflet, Vă trimit acum, la împlinirea unui an de la instalarea ca părinte duhovnicesc al Covasnei și Harghitei, cuvântul pastoral prilejuit de Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.
Prăznuim sărbătoarea luminii și a bucuriei. La miezul nopții în Sfânta noapte a Învierii, ne bucurăm la chemarea preotului: „Veniți de luați lumină!”, și cu lumânarea aprinsă în mâini, ieșim afară din Sfântul locaș și săltăm împreună cu natura înconjurătoare pentru Învierea Domnului din morți.
Este noapte, însă noi, prin rugăciune și cântare vestim ziua Luminii lui Hristos. Dumnezeu Preasfântul a dat posibilitatea omenirii care era în întunericul păcatelor prin iubirea Sa de oameni.
Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune așa în pericopa evanghelică citită la Slujba Învierii puțin mai devreme: „Și lumina luminează în întuneric, și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 5) [Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, 2008]. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune tuturor: „ Eu Lumină am venit în lume, ca tot omul ce crede în mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12, 46).
Cuvinte-cheie: -
PS Andrei Moldovan - Episcop al Covasnei si Harghitei
Adresă : - Miercurea-Ciuc, Harghita
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului - PS Dr. Gurie Georgiu

Mare bucurie revarsă în sufletele noastre Praznicul Învierii Domnului. Ridicarea din morți a Mântuitorului a avut repercusiuni mondiale, schimbând fața pământului și orientând în altă direcție întreaga istorie a omenirii. Dar în ce direcție, oare? În direcția vieții de dincolo, a lumii eterne, a existenței fericite în Împărăția lui Dumnezeu. Cu toții mărturisim în Crez: ,,…aștept învierea morţilor şi viața veacului ce va să fie. Amin”. Învierea Mântuitorului ne invită să trăim viața de aici pătrunsă de harurile Învierii, de realitatea vieții de dincolo, să valorizăm existența pământească pe coordonatele vieții cerești și veșnice; Învierea Domnului transformă viața pământească într-o posibilitate de pregustare a vieții veșnice, într-o deprindere cu veșnicia! Prin Învierea Sa, Mântuitorul ne-a arătat că viața noastră continuă după moarte, într-o formă superioară, la un alt nivel al realității, iar pentru a fi acolo fericiți, trebuie, de pe acum, să ne șlefuim ființa interioară, să ne disciplinăm sufletul, să eliminăm răul din viața noastră, să ne înnoim lăuntric: în limbaj creștin, să fim buni, să iubim, să iertăm. ,,Să zicem «fraților» și celor ce ne urăsc pe noi” – precum ne îndeamnă cântarea pascală.
Cuvinte-cheie: -
PS Dr. Gurie Georgiu - Episcopul Devei si Hunedoarei
Adresă : - Deva, Hunedoara
E-mail : -
Descarcă PDF

Reconciliere prin aducere aminte O privire de ansamblu asupra metologiei Vindecării memoriei - Rev. Drd. Dieter Brandes

Vindecarea memoriei este o metodologie care a fost, mai întâi, dezvoltată în Africa de Sud spre a ajuta la depășirea istoriei înghețate și a „istorisirilor” (istorisirile spuse), punând accent pe acele voci care nu au fost încă ascultate, cele care au fost ignorate, sau nu au fost luate în seamă până acum. Vindecarea memoriei ca proces post-conflictual cu multiple aspecte, contribuie la procesul de reconciliere și pace sustenabilă în următoarea ordine: transformarea conflictului, dreptate tranzițională, vindecarea memoriei și cultura amintirii. În mod obișnuit, Vindecarea memoriei este subordonată procesului transformării conflictului și justiției tranziționale și supraordonată dezvoltării culturii aducerii aminte. Însă, în funcție de diferitele contexte, aceste procese pot să se suprapună.
La origine, Vindecarea memoriei a fost dezvoltată ca un proces de consiliere în grija pastorală și în dezvoltarea reconcilierii comității. Totuși, în decursul procesului de vindecarea memoriei în Sud-Estul Europei, a devenit clar foarte devreme că în tratarea tensiunilor și a experiențelor dureroase dintre religii și culturi, este foarte important să se „adâncească fluxurile istorice” și să se modeleze identitatea persoanelor precum și a religiilor și culturilor de-a lungul timupului și să ofere – de cele mai multe ori în mod inconștient – „în memorii acumulte și atitudini, paradigmele și imaginile pentru interpretarea și clasificarea experiențelor prezente”. Pe baza acestei percepții a fost dezvoltată, cu scopul formării ecumenice, Fundația „Reconciliatio în sud-estul Europei” în Sibiu, cu o nouă metodologie a vindecării memoriei ca un „proces de reconciliere între religii, culturi și națiuni și în cadrul comunităților, orientat spre societate”.
Cuvinte-cheie: - Vindecarea memoriei; bazele teologice ale vindecării memoriei; transformarea conflictelor, nivelele macro și micro ale vindecării memoriei
Rev. Drd. Dieter Brandes - Consultant științific al Misiunii Evanghelice Unite, Germania
Adresă : - Germania
E-mail : -
Descarcă PDF

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (II) - ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa

Studiul aprofundează analiza amănunţită a condiţiilor şi raporturilor unirii firilor dumnezeiască şi omenească în Ipostasul unic al Mântuitorului Hristos, reliefând, împotriva reprezentanţilor gândirii eretice vechi – Sever al Antiohiei şi Nestorie, dar şi împotriva monotelismului faptul că cele două firi, dumnezeiască şi omenească, au două lucrări şi două voinţe proprii, armonizate în unitatea Ipostasului unic al Logosului întrupat prin puterea Duhului. Expresia Sf. Chiril al Alexandriei – o singură fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat, este explicată în contextul, subtilităţile şi profunzimile ei istorice şi doctrinare, în sensul confirmării teologiei diofizite şi diotelite a Sf. Maxim Mărturisitorul, realizându-se astfel argumentarea – împotriva „unirii formale” sau „deosebirii simple-formale” a firilor prevăzute de aceşti ereziarhi – „unirii şi deosebirii reale” a firilor unite în Ipostasul Logosului ca temei al mântuirii omului în Hristos. Subtila demonstraţie logică a acestui mod inefabil de unire a firilor în Hristos poate constitui un posibil actual discurs antropologic şi soteriologic în condiţiile tot mai bulversante ale postmodernităţii ce imaginează noi şi noi orizonturi şi condiţii de existenţă în viitor a omului.
Cuvinte-cheie: - hristologie, unire ipostatică, comuniunea firilor, comunicarea însuşirilor, afecte, Maxim Mărturisitorul, Chiril al Alexandriei, diofizitism, diotelism, mântuire.
ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa - Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Adresă : - Craiova, Dolj
E-mail : -
Descarcă PDF

Academia Teologică de la Kiev (1615-2015) - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a decis ca în anul 2015 să se organizeze ambele manifestări legate de sărbătorirea a 400 de ani de învăţământ teologic la Kiev. Şcoala Teologică a Frăţiei din Podolsk, înfiinţată în anul 1615, a fost unită în anul 1632 cu Şcoala de la Lavra Peşterilor din Kiev, formând astfel Colegiul Teologic sub îndrumarea duhovnicească şi academică a mitropolitului de neam român Petru Movilă al Kievului. Cu timpul colegiul a fost ridicat la rang de academie, pusă sub patronajul marelui ei îndrumător, fiind numită „Academia Movilească”. În urma reformei educaţionale din anii 1817-1819, învăţământul teologic kievean era susţinut de trei instituţii distincte: Academia Teologică din Kiev, Seminarul Teologic din Kiev şi Şcoala Duhovnicească din Podolsk. Desfiinţate în timpul regimului comunist, şcolile kievene şi-au reluat activitatea după 1989, fiind redeschis mai întâi Seminarul Teologic de la Kiev, iar din 1992 funcţionând şi Academia Teologică, prin aceasta asigurându-se pregătirea personalului clerical, a celui administrativ pentru instituţiile bisericeşti şi a celui didactic pentru şcolile teologice.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr - Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna" Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Studiul de faţă prezintă succint evoluţia intelectuală, clericală şi cărturărească a câtorva dintre absolvenţii Academiei kievene din secolele XIX-XX, reliefându-se, îndeosebi, contribuţia majoră a formării lor intelectuale şi teologice în cadrul Academiei kievene, precum şi contactele ecclesiale şi culturale pe care le-au cultivat cu Biserica şi teologia rusă. Sunt prezentate astfel aspecte din viaţa şi activitatea marilor personalităţi bisericeşti Filaret Scriban (1811-1873), Melchisedec Ștefănescu (1822-1892), Silvestru Bălănescu (1838-1900), Nicodim Munteanu (1864-1948) şi Visarion Puiu (1879-1964), într-un tablou ce evocă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxă Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: - Academia kieveană, studenţi români, Filaret Scriban, Melchisedec Ștefănescu, Silvestru Bălănescu, Nicodim Munteanu, Visarion Puiu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr - Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna" Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuviosul Paisie Velicikovscki la Academia Duhovnicească de la Kiev. Semnificaţiile unui gest - Arhim.Drd. Damaschin Luchian

Articolul expune motivele înființării și specificitatea învățământului din cadrul Academiei Duhovnicești din Kiev, insistând pentru înțelegerea nuanțată a beneficiilor/pericolelor determinate de modelele occidentale luate ca surse de inspirație. Sunt prezentate apoi aspecte din timpul anilor de studiu ai Cuviosului Paisie de la Neamț și sunt analizate motivele invocate de către acesta pentru părăsirea învățământului teologic kievean, propriile mărturii ca și activitatea sa ulterioară proiectându-l ca un adevărat profet al necesității recursului la moștenirea patristică pentru o teologie ortodoxă veritabilă. Ultima parte a materialului analizează modul receptării în teologia academică a programului de înnoire neopatristică, precum și evidențierea actualității altor surse inspiraționale de care dispune Răsăritul, în efortul articulării unei teologii fidele Tradiției și receptivă la provocările contemporane.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Paisie Velicikovscki, Academia Kieveană, George Florovsky, teologie neopatristică, teologie ortodoxă contemporană
Arhim. Damaschin Luchian, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.

Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Învățământul teologic kievian – matrice a învățământului teologic românesc- Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel

Studiul de faţă evocă câteva dintre personalităţile, momentele şi aspectele semnificativei colaborări şi convieţuiri dintre poporul rus şi cel român, dintre Bisericile Ortodoxe din cele două ţări dea lungul Evului Mediu şi în Epoca Modernă, reliefând modul în care moştenirea spirituală a marelui Ierarh Petru Movilă s-a transmis peste generaţii şi veacuri în chiar definirea tradiţiei învăţământului teologic din Transilvania şi din Sibiu. Locuri şi momente istorice mai mult sau mai puţin celebre, personalităţi istorice, politice sau culturale sunt evocate într-un tablou ce prezintă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxe Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: - relații româno-ucrainiene, influenţe slavone, Seminarul şi Academia Teologică din Sibiu
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Învățământul teologic kievean și clujean între istorie și perspective - Arhim. Lect. Dr. Benedict Valentin Vesa

A existat o lungă istorie de colaborare între instituțiile teologice din Ucraina și cele românești, în special în timpul Sfântului Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, născut în Moldova. De atunci, metodologia teologică a fost dezvoltată folosind tradiția teologică comună de la Kiev, Iași sau București. Cercetarea de față este dedicată, în prima secțiune, acestei influențe organizaționale reciproce, apoi, în a doua parte, se focalizează pe educația teologică din Cluj-Napoca, în cadrul moștenirii metodologico-științifice a academiilor teologice vechi menționate mai sus. În cele din urmă, secțiunea a treia pune în discuție câteva principii generale privind metodologia teologică în jurul binomului ortodoxie-ortopraxie în timpurile actuale.
Cuvinte-cheie: - Academia Teologică de la Kiev, Petru Movilă, învățământul teologic din Cluj-Napoca, teologia și experiența, teologia ascetică
Arhim. Dr. Benedict Valentin Vesa, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România

Adresă : - Cluj-Napoca, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Un opuscul exegetic maximian ignorat pentru o aniversare uitată
- Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr.

Acest studiu reia efortul internațional de editare, evaluare și înțelegere a marelui teolog Sf. Maxim Mărturisitorul de la începuturile sale în 1941 (HU von Balthasar) și 1946 (Părintele D. Stăniloae) până în zilele noastre, când a existat o mulțime de monografii și studiile explorând bogăția teologiei Maximiene oferă un acces multidimensional la splendida bogăție a universului său teologic. Ca un tribut adus aniversării a 75 de ani de studii Maximiene și a 70 de ani de la eliberarea primului volum al Filocaliei Române la Sibiu din 1947, sondajul se încheie cu prezentarea și traducerea românească a lui Quaestiones ad Theopemptum (CPG 7696) editat de Bram Roosen și Peter Van Deun în 2013, un tratat mic și neglijat al pedagogiei ascetice și mistice scrise de Sf. Maxim ca răspuns la trei întrebări exegetice ale avocatului bizantin Theopemptus.
Cuvinte-cheie: - maximian bibliography, spiritual exegesis, Quaestiones ad Theopemptum, Eden, Tree of life, Cherubim, etc.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr. , profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

O omilie pseudo-hrisostomică recent editată: Despre străpungerea inimii şi înfrânare (CPG 5062) - Pr. Dr. Radu Gârbacea

Pseudo-Chrysostomian Homily De Compunction et Continentia (CPG 5062) a fost recent editată de Guillaume Bady după un manuscris din secolul al 14-lea. Editorul său consideră că acest lucru ar potrivi corpusul "Efremului grec" și oferă două argumente în favoarea acestei viziuni. Predica este tradusă aici pentru prima dată în limba engleză și este destinată a fi o lectură utilă pentru timpul fascinant și provocator al Postului Mare și Postul Mare, pentru creștini, acordând prea multă atenție hranei postului, nu trebuie să uităm eforturile spirituale de asemenea.
Cuvinte-cheie: - Pseudo-Chrysostomian homily, corpus of „Greek Ephrem”, spiritual endeavors, useful reading, Holy and Great Lent
Pr. Dr. Radu Gârbacea , membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Documentul „Misiunea Bisericii în lumea contemporană” a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 18-26 iunie 2016, Creta, Grecia - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Fără îndoială, evenimentul cel mai important al anului 2016 pentru Ortodoxia mondială este Sfântul și Marele Sinod Panortodox care a avut loc între 17 şi 26 iunie la Academia Ortodoxă din Creta, Grecia. Rezultatul concret al acestui Sinod sunt documentele și mesajele produse de acesta. Drept urmare am decis să traducem aici unul dintre documentele sinodale, anume „Misiunea Bisericii în lumea contemporană”.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).

Adresă : - Sibiu, Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Contribuția Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între oameni și la eliminarea discriminării rasiale și a altor forme de discriminare - Traducere din engleză de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (In 3,16). Biserica lui Hristos există în lume, dar nu este a lumii (cf. In 17, 11, 14-15). Biserica, Trup al Logosului lui Dumnezeu întrupat (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia dinainte de Exil, 2 PG 52, 429), care constituie prezența” vie ca semn și imagine a Împărăției Dumnezeului Treimic în istorie, proclamă vestea cea bună a unei creații noi (2 Co 5, 17), ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea (2 Ptr 3, 13); vestea unei lumi în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu va mai fi (Ap 21, 4-5).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu - Dr. Ștefan Mărculeț

Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de la înființarea învățământului teologic ortodox de la Sibiu au început astăzi, 16 mai, fiind precedate de Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi format din cadre didactice de la facultatea menționată. La Sfânta Liturghie au participat Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Daniil, Episcop locțiitor al Episcopiei Dacia Felix, și Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ştefan Mărculeţ, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 230 de ani de învățământ teologic ortodox neîntrerupt la Sibiu, 16-22 mai 2016 - † D A N I E L

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 230 de ani de învățământ teologic ortodox neîntrerupt la Sibiu, 16-22 mai 2016
Învățământul teologic-pedagogic ortodox sibian împlinește zilele acestea 230 de ani de existență neîntreruptă. Încă de la începutul domniei sale, împăratul Iosif II (1780-1790), de la Viena, a emis o lege specială pentru învățământul din Principatul Transilvaniei, anume Norma Regia, care prevedea dezvoltarea uniformă a învățământului mediu, prin înființarea de gimnazii confesionale. Dacă reprezentanții altor confesiuni beneficiau de un sistem de învățământ confesional organizat, cu sprijin de la Stat, ortodocșii români, fiind membri ai unei confesiuni tolerate, nu aveau dreptul la sprijin financiar din partea Statului pentru funcționarea școlilor confesionale. Abia în anul 1786 s-a aprobat finanțarea din bugetul de Stat a opt școli primare ortodoxe. Totodată, la Sibiu a fost instituit „Cursul de normă” pentru pregătirea învățătorilor și a preoților.
Cuvinte-cheie: -
Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi membru de onoare al Academiei Române.
Adresă : - București, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Vocație și dăinuire - † Laurenţiu

Aniversarea a 230 de ani de învăţământ teologic la Sibiu ne prilejuieşte o întreită bucurie și împlinire, în calitatea de absolvent, de profesor și de coordonator și responsabil spiritual al actualei Facultăți de Teologie, care îi poartă numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului (1808-1873), întemeietorul ei.

În toamna anului 1786 se deschideau, la Sibiu, primele cursuri pentru formarea preoţilor şi a învăţătorilor ortodocşi români din Transilvania. Au trecut de atunci peste două secole, cu greutăţi şi neajunsuri, dar şi cu realizări notabile.

Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu la ceas aniversar - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Toate universităţile de tradiţie multiseculară din lume au în componenţa lor o Facultate de Teologie. De fapt, învăţământul teologic a constituit dintotdeauna un element fondator al acestor universităţi. Chiar dacă în spaţiul românesc, mai ales în cel transilvan, unde credinţa ortodoxă era doar tolerată, şi nu încadrată între religiile recepte, începuturile învăţământului teologic ortodox românesc pot fi aşezate abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, stăruinţa şi dăruirea ierarhilor şi a dascălilor români au făcut ca lucrul început să dăinuie. Ceea ce se iniţia în anul 1786 la Sibiu, sub oblăduirea episcopului Ghedeon Nichitici şi a profesorului braşovean Dimitrie Eustatievici, drept cursuri elementare de pregătire a viitorilor preoţi, s-a dezvoltat ca învăţământ teologic ortodox, de nivel seminarial, şi apoi academic-universitar, cu o existenţă neîntreruptă de 230 de ani, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu fiind, astăzi, cea mai veche instituţie de învăţământ teologic ortodox din ţară.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Chifăr, profesor de Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Bibel. Jugendbibel der Katholischen Kirche, Youcat Foundation / Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2015, 430 p.; ISBN 978-3-945148-12-9 www.youcat.org; ISBN 978-3-460-32587-6 www.bibelwerk.de - Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea

Există cărți de care te apropii greu, pentru ca apoi să nu le mai lași din mână. E și cazul cărții de față, editată de Österreichische Bischofskonferenz (Conferința Episcopilor Catolici din Austria). Lucrarea a fost alcătuită de către un colectiv coordonat de Prof. Dr. Michael Langer (Regensburg). De Vechiul Testament s-au ocupat Prof. Dr. Georg Fischer SJ (Innsbruck) și Prof. Dr. Dominik Markl SJ (Roma), iar de Noul Testament Prof. Dr. Thomas Söding (Bochum). Lor li se adaugă numeroși colaboratori care au contribuit la redactarea lucrării. Cuvântul înainte e semnat de Papa Francisc. La realizarea proiectului au participat mulți tineri, numele lor fiind amintite pe ultima pagină (p. 430).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin Oancea, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Armand Puig i Tàrrech, John M.G. Barclay, Jörg Frey, The Last Years of Paul, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, 608 p., ISBN 978-3-16-153346-4 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Acest volum, de dimensiuni impresionante, cuprinde contribuțiile prezentate la congresul despre Ultimii ani ai vieții lui Pavel care a avut loc la Tarragona, Spania, între 25-29 iunie 2013 cu participarea unor specialiști din mediul german, anglo-saxon și latino-mediteranean. Contribuitorii nu au fost doar specialiști în Noul Testament sau în scrierile apocrife, ci și în istoria Imperiului Roman sau dreptul roman. Congresul a fost promovat de Facultatea de Teologie din Catalonia (Barcelona) și găzduit de Excelența Sa Jaume Pujol, Arhiepiscop de Tarragona. Deja Introducerea volumului, semnată de John M.G. Barclay, unul dintre editori, are forma unui studiu. Având subtitlul Ultimii ani ai vieții lui Pavel: Care sunt chestiunile(de abordat)? (p. 14), aceasta amintește o parte din chestiunile rămase neelucidate în legătură cu ultimii ani ai vieții Apostolului Pavel, adică de după anul 55 d. Hr., care sunt izvoarele care ne pot ajuta în elucidarea acestor chestiuni și cum anume au fost ele abordate în cercetarea modernă de până acum. Știm doar că în Romani 15, 22-25, Apostolul Pavel a formulat anumite planuri. Au fost ele duse la îndeplinire? Ce a făcut apostolul în ultimii ani de viață? Cum a fost procesul din Roma al Apostolului Pavel? Cum anume a fost sfârșitul Apostolului Pavel? Toate acestea și multe altele sunt întrebări la care studiile din acest volum încearcă să răspundă.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Jack J. Gibson, Peter between Jerusalem and Antioch. Peter, James and the Gentiles, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 340 p., ISBN 978-3-16-151889-8 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Acest volum este versiunea ușor modificată a tezei de doctorat pe care autorul a susținut-o în martie 2011 în studiul Noul Testament. Punctul de plecare al cercetării este textul din Galateni 2, 11-14, cunoscut între specialiști sub numele de „incidentul de la Antiohia”. Din acest fragment aflăm că Apostolul Petru, care se afla la Antiohia și mânca alături de creștinii provenind dintre neamuri, și-a schimbat total atitudinea după ce la Antiohia au ajuns „unii de la Iacov”, ceea ce i-a atras înfruntarea Apostolului Pavel. Principala întrebare în legătură cu acest text este: Care au fost motivele care l-au determinat pe Apostoul Petru să-și schimbe atitudinea față de cei dintre neamuri? Dacă cercetarea anterioară asupra acestui fragment s-a concentrat până acum pe rolul jucat de Apostolul Pavel în acest incident, autorul prezentei lucrări își propune să se concentreze pe rolul Apostolului Petru.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Metropolitan Hilarion Alfeyev (ed.), St. Isaac the Syrian and His Spiritual Legacy, St. Vladimir`s Seminary Press Yonkers, New York, 2015, 288 p.; ISBN 978-0-88141-526-1 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Acest volum conține studiile prezentate de 24 de autori din diferite țări și de diferite confesiuni în cadrul unei conferințe despre Sfântul Isaac Sirul și moștenirea sa la Institutul de Studii Postuniversitare Sfinţii Chiril și Metodiu din Moscova, între 10-11 octombrie 2013. Editor este Mitropolitul Ilarion Alfeyev de Volokolamsk, Rector al institutului organizator și Șef al Relațiilor Externe al Patriarhiei Moscovei, care semnează primul „articol introductiv” – însă, în mod oarecum curios, lipsește un cuvânt înainte. Articolul introductiv cu titlul În căutarea unei perle spirituale: Sfântul Isaac Sirul și opera sa (p. 7-27) se încheie cu exprimarea speranței Mitropolitului Ilarion ca organizator al conferinței, că studiile despre Sfântul Isaac Sirul vor cunoaște un nou început prin contribuțiile prezentate în cadrul acesteia.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte Athos, traducere din limba greacă de Ieroschim. Ștefan Nițescu (Schitu Lacu, Sfântul Munte Athos), Editura Evanghelismos, București, 2016, 493 p. (ISBN 978- 606-8562-24-7) - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

O carte ca un muzeu de cuvinte și oameni vii. O carte despre gândirea athonită, despre modul de a fi al Părinților Pustiei celei pline de apa cea vie a Duhului Sfânt. În traducerea Părintelui Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, de la Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos publică un volum-eveniment, aparținând Ieromonahului Eftimie Athonitul: „Din tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte Athos” (București, 2016, 492 p.). Pentru cititorul român, acest volum continuă frumoasa colecție de duh pe care inimosul traducător al izvoarelor athonite ne-o pune la dispoziție de ani buni, părând că refuză să dea dreptate unuia dintre bătrânii citați în această carte care spunea: „Acum călugării s-au schimbat. Nu mai iubesc osteneala” (p. 483).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru, Biserica – laborator al învierii: perspective asupra eclesiologiei părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-8459-99-6 - Drd. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru este reprezentatul Patriarhiei Române la Bruxelles şi cadru didactic la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Cartea de faţă constituie teza de doctorat a autorului, susţinută în anul 2008 la Facultatea de Teologie protestantă din Strasbourg, prezentată acum „într-o formă revăzută şi restructurată” (p. 11). Lucrarea, având subiect eclesiologic, este structurată în şapte părţi, precedate de o introducere în două secvenţe, Omul şi opera şi Eclesiologia părintelui Stăniloae, şi succedate de referinţe bibliografice. În introducere, după ce face referire la contextul dinamic al teologiei autohtone, specific secolului al XX-lea, autorul menţionează faptul că, în gândirea părintelui Stăniloae, „vocaţia teologiei este aceea de a fi ştiinţă a mântuirii şi a vieţii veşnice” (p. 9), subliniind caracterul complex, prin vastitate şi profunzimea operei teologului român căruia „un «eclesiolog specializat» de astăzi [sic!] ar putea adresa reproşul că nu a folosit mai mult şi sursele canonice ale Bisericii în argumentaţie, deoarece orice teologie sănătoasă a Bisericii ar trebui fondată pe ceea ce unii numesc «treimea eclesiologică» şi anume: teologie, liturghie şi canon” (p. 11).
Cuvinte-cheie: -
Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob), doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România.
E-mail : -
Descarcă PDF

110 ani de la sfinţirea Catedralei Mitroplitane din Sibiu - Dr. Dragoş Boicu

În luna mai a acestui an aniversăm împlinirea a 110 ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu care s-a ridicat prin eforturile susţinute ale ierarhilor ce au păstorit Mitropolia Ardealului începând cu marele Andrei Şaguna – primul ei ctitor. Contribuţia şaguniană nu s-a mărginit doar la constituirea depozitului din care s-au finanţat lucrările de zidire a sfântului locaş, depunând însemnate sume pentru acest vis pe care nu a apucat să-l vadă împlinit, ci a operat o crucială mutaţie la nivelul conştiinţei naţionale a românilor, determinându-i să creadă în simbolismul excepţional al unui astfel de edificiu.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Dragoş Boicu, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !