Skip to main content

2/2017

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † LAURENŢIU

An de an, noaptea de Paşti ne aduce lumină și bucurie sfântă în viaţa noastră. Pentru această noapte de taină, „Praznic al Praznicelor și Sărbătoare a Sărbătorilor”, ne-am pregătit sufletește de-a lungul Postului Mare, hrănindu-ne cu lumina rugăciunii, a nevoințelor și a Sfintelor Taine, pentru ca, înveșmântați în „haina de nuntă”, să intrăm întru bucuria Domnului nostru. hemaţi să intrăm și să cinăm împreună cu Hristos cel Înviat la Sfânta Liturghie – ospățul ceresc al bucuriei nesfârșite a biruinței Lui asupra morții veșnice.

Cuvinte-cheie: - cuvant, pastoral, sarbatoarea invierii domnului
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza - Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † IRINEU

Ca Dumnezeu adevărat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos are, de la crearea lumii, o demnitate împărătească. El este Stăpân până la marginile pământului, împărţind darurile Sale tuturor neamurilor (cf. Ps. 2, 6; Ier. 27, 5; Zah. 9, 9). Această demnitate împărătească a primit-o şi ca Om adevărat, exercitându-Şi puterea prin suportarea suferinţelor şi prin săvârşirea minunilor, iar după moarte, prin Coborârea la iad şi prin Învierea Sa, sfărâmând stăpânirea răului. La sfârşit, va veni în mare strălucire la Judecata de obşte, când va împărţi dreptatea (cf. II Cor. 5, 10).
Cuvinte-cheie: - cuvant, pastoral, sarbatoarea invierii domnului
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop - Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - † SOFRONIE

Ceea ce ne unește pe toți, în Duhul Sfânt, în aceste zile sfinte de sărbătoare, în chip vădit, dar și în celelalte zile ale vieții noastre pământești trecătoare, mai mult sau mai puțin evident, dar sigur și fără nicio îndoială, este sfânta și dreapta noastră credință, încălzită de focul dragostei duhovnicești, în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Înomenit și în Sfânta Sa Înviere din morți, nădejdea și începutul propriei noastre învieri, chezășia mântuirii pe care o așteptăm și o râvnim cu toții, după inspiratul cuvânt al corifeului apostolilor, Sfântul Petru, Apostolul Domnului: „Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiți; întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea sufletelor” (I Petru 1, 8).
Cuvinte-cheie: - scrisoare pastorala, praznic împaratesc, Invierea Domnului, Dumnezeu, Mantuitorul nostru Iisus Hristos
Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † Andrei

Domnul nostru Iisus Hristos a propovăduit, timp de trei ani și jumătate, cuvântul Evangheliei Sale, săvârșind multe fapte și minuni, care au uimit pe cei care l-au văzut și l-au auzit. Mulți dintre cei care l-au auzit doreau să-L urmeze, simțind o deosebită plăcere în a-L asculta. Între cei care L-au ascultat și s-au bucurat de minunile pe care le-a săvârșit au fost și cei cărora Domnul Iisus le-a făcut mult bine. I-a tămăduit de boli, le-a redat vederea și a izgonit duhurile necurate din cei îndrăciți. Toate minunile le-a săvârșit Fiul lui Dumnezeu din dragoste față de oameni.
Cuvinte-cheie: - cuvant, pastoral, sarbatoarea invierii domnului
Preasfinţitul Andrei MOLDOVAN, Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † GURIE

După șapte săptămâni de post, de pregătire, de înnoire lăuntrică, am ajuns în măreața zi a Învierii. Astăzi s-a reparat greșeala lui Adam, astăzi s-au anulat efectele păcatului său, astăzi ființa noastră se regenerează. Întreaga creație se umple de entuziasm și de dinamism.
De marile sărbători, noi ne urăm unii altora: Sărbători fericite! Și – cu adevărat – ele devin astfel, dacă Dumnezeu este prezent în inima noastră; devin zile de pace, de bucurie, de liniște, de odihnă, de prosperitate, de savurare a bucuriei de a trăi, atât cât este posibil oamenilor pe pământ. Sărbătorile constelează calendarul anual și sunt așteptate cu drag de către fiecare dintre noi; de sărbători, putem fi mai fericiți mai mult decât oricând.
Cuvinte-cheie: - cuvant, pastoral, sarbatoarea invierii domnului
Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Glorificând în slava lui Dumnezeu:O prezentare contemporană despre slăvirea divină din perspectiva unui teolog metodist - Prof. Dr. Tom Greggs

Acest studiu caută să înțeleagă poporul lui Dumnezeu care dă slavă lui Dumnezeu ca participare responsivă la infinita slavă a lui Dumnezeu care este cunoscută în radierea spendorii ei perfecte. Studiul începe cu prezentarea implicațiilor afirmației că Dumnezeu este perfect glorios în Sine. A doua secțiune caută să explice ce anume înseamnă a vedea slava lui Dumnezeu ca o perfecțiune a mișcării divine în care radierea spledorii slavei lui Dumnezeu este făcută prezentă în planul creației. A treia secțiune a studiului este dedicată slăvirii lui Dumnezeu de către creștini.Această glorificare este înțeleasă, în virtutea secțiunilor precedente, ca o participate responsivă la viața debordantă, prea-abundentă, plină de har și glorioasă a lui Dumnezeu. Această participare responsivăa creștinilor este răspunsul la sanctificarea activă în care creatura este conformată de către Duhul la chipul lui Hristos astfel încât să participe la perfecțiunea slavei eterne a lui Dumnezeu. Acest răspuns al creștinului este în sine unul de efuziune și har când acesta participă la logica și mărturia slavei Domnului, strălucirea spendorii care atinge lumea pe care Domnul o mântuiește.
Cuvinte-cheie: - slavă,sanctificare, har, Duh, Dumnezeu
Dr. Tom Greggs, Profesor de Patrologie la Universitatea din Aberdeen, Scoţia.
Adresă : - Aberdeen, Scoţia
E-mail : -
Descarcă PDF

Sinodalitatea episcopală, întâistătătorul și adunarea credincioșilor în slujirea unității Bisericii. Perspectivă teologică ortodoxă - Protos. Dr. Nathanael Neacșu

Sinodalitatea Bisericii nu poate fi concepută fără a avea în vedere catolicitatea ei. Manifestările ei specifice sunt sinodul episcopilor, slujirea primatului și adunarea credincioșilor. Sfântul Sinod nu poate fi deasupra Bisericii, nici considerat ca fiind Biserica în sine. Mai degrabă, organizarea ei este legitimă numai atunci când este prezidată de un primat care servește la menținerea unității Bisericii și numai dacă este orientat spre adunarea credincioșilor. În absența unei astfel de perspective conciliară / universală, o schizofrenie eclesială distructivă amenință Biserica.
Cuvinte-cheie: - sinodalitate, primat, catholicitate, unitate, Biserica.
Protos. Dr. Nathanael Neacşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Adresă : - Iaşi,România
E-mail : -
Descarcă PDF

Papa Grigorie al II-lea al Romei şi iconoclasmul - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Un important apărător al cultului icoanelor în prima fază a iconoclasmului a fost papa Grigorie al II-lea al Romei, care s-a ridicat împotriva împăratului iconoclast Leon al III-lea, condamnând eroarea basileului, căruia i-a trimis două scrisori păstrate numai în versiune greacă, însoţite de o epistolă către patriarhul Gherman. Studiul de faţă urmăreşte scrutarea teologiei iconodule a papei Grigorie al II-lea, aşa cum se desprinde ea din aceste documente.
Cuvinte-cheie: - iconoclasm, Biserica Romei, papa Grigorie al II-lea, scrisori papale
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, profesor şi decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Maica Domnului - prototipul vieţii isihaste – viziunea de excepţie a Sf. Grigorie Palama - Pr. Lect. Dr. Dan Streza

Persoana plină de sfinţenie a Maicii Domnului ocupă un loc central atât în învăţătura, cât mai ales în cultul Bisericii, întrucât ea, făcându-se Mamă a lui Dumnezeu Cuvântul, a devenit Mamă a întregii omeniri, în special al creştinilor. În ceea ce priveşte învăţătura despre Sf. Fecioară Maria, literatura patristică se focalizează pe câteva direcţii clare, ce au fundament biblic, şi anume: maternitatea miraculoasă (theotokia), pururea fecioria ei (aieparthenia), şi viaţa ei plină de sfinţenie, pentru care i se cuvine o cinstire mai presus decât a tuturor sfinţilor si a îngerilor (hyperdoulia), toate aceste aspecte fiind mereu puse în legătură cu învăţătura despre persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, în ceea ce privește alte aspecte legate de viaţa Sf. Fecioare, acestea sunt reluate și detaliate în contextul disputelor palamite legate de învăţătura Bisericii despre harul divin necreat, şi despre isihasm, ca practică monastică autentică. Sf. Grigorie Palama, demonstrează în scrierile sale, că monahismul este atât viaţă în Hristos, dar în acelaşi timp şi după modelul Fecioarei Maria, prima şi cea mai desăvârşită isihastă.
Cuvinte-cheie: - Maica Domnului, isihasm, Sf. Grigorie Palama
Pr. Dr. Dan Streza, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

De la idol la icoană și „iconomahia” zilelor noastre - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel

Acest studiu își propune să urmărească valențele misionare ale icoanelor în societatea noastră. Acceptând ca premisă că Biserica și-a însușit cu oarecare rezerve cultul icoanelor în paralel cu condamnarea practicilor idolatre și bazîndu-se pe argumantarea teologică a Sfinților Părinți din secolele VIII și IX, cultul ortodox și-a asumat această necesitate ontologică de reprezentare, denunțând excesele care, interpretate ca închinare la idoli, au provocat reacțiile iconoclaste bizantine. Ca și atunci, și astăzi rezistența față de simbolul religios reflectă, pe de o parte, inflația de reprezentări și expunerea uneori ostentativă a icoanelor, iar pe de altă parte, evidențiază neînțelegerea adevăratei naturi a icoanei și teama justificată de revenire la practici idolatre.
Cuvinte-cheie: - cinstirea icoanelor, misiune creștină, iconoclasm, idolatrie
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu,România
E-mail : -
Descarcă PDF

Chipul Sfântului Paisie Velicikovski și deshumarea moaștelor sale - Gheorghe Diaconu

Lucrarea de față constituie partea a doua a unui studiu mai dezvoltat și prezintă deshumarea sfintelor relicve ale Sfântului Paisie Velicikovski din mormântul său, aflat în biserica voievodală a Mănăstirii Neamț, ca și cauzele deprecierii osemintelor acestuia, tradițiile nemțene referitoare la mormânt și deshumare – în lumina realității istorice, restaurarea mormântului, precum și așezarea în raclă spre venerare a sfintelor rămășițe.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Paisie Velicikovski, Mănăstirea Neamț, gravuri, portrete, icoane, mormânt, deshumare, sfinte moaște, tradiții, realitate istorică, venerare.
Gheorghe Diaconu, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Arta icoanei în limitele canonice şi doctrinare ale Ortodoxiei - Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor

Iconografia ortodoxă implică existența unei ordini canonice și a unor limite fără de care icoana își pierde sensul și semnificația pentru viața liturgică a credincioșilor Bisericii. Limitele canonice trebuie să se bazeze pe marcațiile doctrinare ale Bisericii care consacră icoana ca o mărturie a misterului Întrupării, dar și ca o fereastră permanent deschisă spre veșnicie. Iconografia canonică și doctrinară a Bisericii este cu adevărat o artă, o artă liturgică care nu poate fi separată sau izolată de contextul ei eclezial, adică de Sfânta Scriptură și de contextul ei bogat în doctrină și spiritualitate. Manuscrisul bizantin al teologiei icoanei a focut posibilă eliminarea riscului așa-numitului „existențialism artistic” unde imaginația face loc halucinației și delirului, spre a transforma arta sacră a icoanei într-o ”artă brută”, ca o caracteristică primitivă a bolilor mintale care trăiesc religiozitatea lor în forma unui „coșmar mistic”, într-un primitivism absolut.
Cuvinte-cheie: - Icoană; arta icoanei; iconografie ortodoxă; artă sacră; canon; doctrină; Ortodoxie; existențialism artistic; artă brută; artă primitivă; coșmar mistic
Pr. Dr. Gheorghe ISTODOR, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Adresă : - Constanţa, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Două omilii la Înălţarea Domnului atribuite lui Proclu al Constantinopolului:
-De Ascensione Domini (CPG 5820) şi In Assumptionem Iesu Christi (CPG 5836) - Pr. Dr. Radu Gârbacea

Conform catalogului lui Maurice Geerard din Clavis Patrum Graecorum, de la arhiepiscopul Proclus al Constantinopolului, au fost păstrate două predici despre Înălțarea Domnului. Aceste două predici par să nu fie cunoscute în spațiul teologic românesc. Această lucrare prezintă istoria textuală a omiliilor, problema autenticității lor și prima lor traducere în limba română.
Cuvinte-cheie: - predici, omilii, despre Înălțare, Proclusul din Constantinopol
Pr. Dr. Radu Gârbacea, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă a luat atitudine față de criza globală și a dezbătut posibile căi pentru depășirea ei - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă (în engleză Interparliamentary Assembly on Orthodoxy) este o organizație interparlamentară care are ca membri parlamentari ortodocși din ambele ramuri ale Ortodoxiei mondiale (răsăriteni și orientali). Prin intermediul acestei organizații parlamentarii ortodocși încearcă să promoveze valorile specifice ale Ortodoxiei în politică și în societate. În cadrul acestei Adunări sunt reprezentate delegații parlamentare naționale din Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, Kazakhstan, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Montenegro, Slovacia și Ucraina. De asemenea adunarea include grupuri parlamentare și/sau parlamentari din Australia, mai multe țări din Asia și Africa, precum și din Statele Unite.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Treizeci de ani de la trecerea la Domnul a preotului profesor Ioan G. Coman - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Anul acesta s-au împlinit treizeci de ani de la trecerea la Domnul a preotului profesor Ioan G. Coman (27. 11.1902 – 11. 03. 1987). Născut în judeţul Buzău, a studiat teologia ortodoxă la Bucureşti, continuându-şi studiile la Strasbourg. Aprofundarea filologiei clasice a făcut parte din formarea sa ca cercetător şi profesor de Patrologie. Autor al manualului universitar de Patrologie în trei volume, Părintele Ioan G. Coman a slujit învăţământul teologic românesc prin efortul de trasmintere a tradiţiei patristice după o metodă accesibilă care trimite constant la surse. Apreciat de Nicolae Iorga, apropiat de patriarhul Justinian Marina (1901-1977), magistrul cu dublă specializare s-a remarcat prin rigoare ştiinţifică, spirit de sistematizate şi deschidere către perspective noi de cercetare. Inedite şi captivante, lucrările părintelui Ioan G. Coman îşi păstrează actualitatea şi calitatea de a stimula cercetarea patristică. Miracolul clasic l-a fascinat, iar filosofia şi teologia patristică l-au îmbogăţit spiritual. A investit în cultură şi în suflete, trasmiţând discipolilor săi imboldul de a scrie. La Sibiu, părintele arhidiacon profesor dr. Constantin Voicu (1929-2015) a aprofundat disciplina la care şi-a susţinut doctoratul, onorându-şi îndrumătorul de la Bucureşti.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Barbara Hellensleben (ed.), Einheit in Solidarität. Die offiziellen Dokumente der Orthodoxen Synode auf Kreta 18. bis 26. Juni 2016, Münster, 2016, IV+112 pp. - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

A apărut deja traducerea în limba germană a documentelor oficiale ale Sinodului din Creta, prin grija renumitei profesoare romano-catolice, specialistă în relațiile dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, Dr. Barbara Hallensleben, ca rezultat al muncii Institutului pentru Studii Ecumenice a Universității Freiburg/Fribourg, Elveția. După cum rezultă din Cuvântul înainte (p. I-IV ) al editoarei, traducerea germană era deja terminată pentru publicare la 17 iulie 2017, la mai puțin de o lună după Sinodul din Creta.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Jan Jorrit Hasselaar, Peter-Ben Smit (editori), An Ongoing Conversation. The Great Patriarch in the Netherlands, The Old Catholic Church of the Netherlands, 2015, 167 pp., cu numeroase ilustrații, ISBN 978-90-70596-74-3. - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Prezentul volum documentează vizita realizată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în Olanda, între 23-27 aprilie 2014. Volumul este introdus de către Joris A.O.L. Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht și lider al Uniunii de la Utrecht, Biserica Veche-Catolică (p. 9-10) precum și de Dr. John Chryssavgis, Consilier teologic al Patriarhiei Ecumenice în chestiuni de ecologie (p. 12-13). Capitolul întâi descrie prima zi a vizitei, 23 aprilie 2014, și include textul cuvântului de bun venit rostit la aeroportul Schipol din Amsderdam de Dick Schoon, episcop vechi-catolic de Haarlem (p. 16-17).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Bishop Maxim of Western America, Diary of the Council. Reflections from the Holy and Great Council at the Orthodox Academy in Crete, June 17-26, 2016, Los Angeles, 2016, ISBN 978-1-936773-29-9, 139 p., cu mai multe fotografii - Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda

Au apărut deja cărți despre Sinodul din Creta! Este și cazul acestui volum scris de Preasfințitul Maxim, episcop sârb pentru coasta de vest a Statelor Unite, care a participat la Sinodul din Creta și care este unul dintre cei mai erudiți episcopi de azi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe și o speranță a acestei Biserici. Episcopul Maxim a publicat un fel de jurnal al Sinodului din Creta care conține în primul rând informații despre mersul acestuia, impresii generale, comentarii personale pe marginea documentelor emise de Sinod și a temelor acestora, câteva texte și scrisori prezentate Sinodului de membri ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum și fotografii luate în timpul Sinodului. Acest mic volum conține de asemenea două interviuri acordate de autor unor ziare înainte (ziarul sârbesc Politika; în volum este publicată o versiune extinsă a interviului sub titlul Conciliaritate în lumina zilei; p. 15-35) și după (ziarul Weekly Magazine; publicat în volum ca Postscriptum; p. 129-139) Sinod. Așa cum autorul declară în Cuvântul înainte al volumului (p. 7-10), acesta a fost scris la cererea mai multor persoane din Serbia, Franța și Statele Unite, care, știind că Preasfinția Sa va fi parte a delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe, l-au rugat să scrie un fel de jurnal, astfel încât să afle cât mai multe despre Sinod (p. 7). De asemenea, autorul speră ca efortul său livresc să ajute la îndepărtarea unor prejudecăți legate de Sinod (p. 8). Pot deja să afirm că, în opinia mea, lecturarea acestui scurt volum ar putea îndepărta anumite prejudecăți legate de Sinod.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Răzvan Codrescu, Introducere în Creştinism, Editura Christiana, Bucureşti, 2016, 471p. ISBN: 978-973-1913-91-9 - Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan

Eseistul, poetul, dascălul, publicistul, (redactor şef al publicaţiei „Puncte Cardinale”, redactor literar al Editurii „Anastasia”, director literar al Editurii Christiana) şi alesul om de cultură, Răzvan Codrescu, a înscris recent, în lunga listă de cărţi publicate, până în prezent, şi volumul cu titlul pe care l-am redat mai sus.
Acest volum, şi nu este singurul dintre cele publicate, ne-ar îndreptăţi să adăugăm la diversitatea de profesiuni, pe care le-a onorat, şi pe cea de elevat cunoscător al istoriei şi doctrinei creştine.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Dumitru ABRUDAN, profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Aa,Vv. (a cura di Giuseppe Alcamo), Far Toccare Dio. La narazzione nella catechesi, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2016, 201 pg. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Un colectiv de specialiști în catehetica specială, coordonați de Giuseppe Alcamo, propun un demers de epistemiologie catehetică. Să-l faci pe aproapele tău să-L atingă pe Dumnezeu pe calea narațiunii aplicate în cateheză. Autorii, alcătuind o diversitate de profiluri catehetice și pastorale, plecând de la perspectiva personală ne ajută să descoperim în ce mod narațiunea, expunerea narativă a conținuturilor de credință se îmbunătățește prin conținuturi coerente și în ce mod oferă oportunitatea, celui ce povestește Evanghelia, să personalizeze narațiunea așa după cum au făcut-o și Apostolii ori mărturisitorii credinței, mărturisind cu entuziasm și curaj credința lor în Hristos, Unicul Domn. Povestirea în sine, cea evanghelică în primul rând, ajută celor ce ascultă să se lase surprinși de ceea ce este narat și, mai mult, de cel care vorbește, care, în ethosul Evangheliei este Însuși Hristos. Prezența tainică a acestui Narator, incisiv și determinant, nu conferă narațiunii catehetice numai exigență teologică ci și un contur de viață prin care propovăduitorul se restaurează ca ucenic, discipol activ. Dacă a povesti conținuturile de credință te asemănă cu cel care povestește iubirea (Introducere, pp.10-11) experiența acestui mod personal de a iubi, real și exigent, dezvoltă una dintre trăsăturile cele mai importante ale catehezei: înțelegerea ei în iubire.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Antonio Damasio, Sinele: construirea creierului conştient, trad. Doina Lică, ed. Humanitas, Bucureşti, 2016; ISBN: 978-973-50-5002-3. Ediţia engleză: Self comes to mind, 2010. - Protos. Lect. Dr. Vasile Bîrzu

Traducerea şi apariţia acestei importante cărţi şi în limba română cere cu necesitate aplecarea cu atenţie asupra problematicii raportului subtil dintre neurofiziologia cerebrală şi fenomenele psihologice şi spirituale ale sinelui, conştiinţei şi persoanei.
Vom rezuma, în cele ce urmează, concepţia despre sine, conştiinţă şi persoană formulată în una din ultimele apariţii din domeniu, cartea Sinele a renumitului cercetător neurofiziolog Antonio Damasio, încercând să înţelegem cum anume e implicat creierul în funcţiile specifice producerii acestor realităţi spirituale care sunt sinele, conştiinţa şi persoana.
Cuvinte-cheie: -
Protos. Dr. Vasile Bîrzu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !