2/2018

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2018
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
- † LAURENŢIU

Bucuria sfântă și mântuitoare a Slăvitului Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos se revarsă, în această noapte de taină, peste întreaga lume, iar Sfânta noastră Biserică ne umple iarăși sufletele de lumina cea adevărată a credinței că Hristos, înviind, ne trece și pe noi, împreună cu El, „din moarte la viață și de pe pământ la cer”.
Înaltpreasfinţitul Dr. LAURENŢIU STREZA, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † IRINEU

După Învierea Sa din morți, Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a arătat ucenicilor Săi și aceștia s-au bucurat „văzându-L pe Domnul” (In. 20, 20). Prin prezența Sa în mijlocul lor, Biruitorul morții a șters lacrimile din ochii lor. Apostolul Toma n-a fost prezent la arătarea din Duminica Învierii și, prin această absență, el a pierdut satisfacția de a-L vedea pe „Începătorul vieții” (Fapte 3, 15). Totodată, el nu s-a putut împărtăși de bucuria pe care cei zece ucenici au avut-o întâlnindu-L pe Cel Care murise pe cruce și fusese îngropat în mormânt.
Înaltpreasfinţitul Dr. IRINEU POP, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Locație : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea cea mare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, anul mântuirii 2018 - † SOFRONIE

În atmosferă de pace și bucurie duhovnicească întâmpinăm și de această dată cea mai mare sărbătoare a creștinătății: Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Splendoarea de taină și strălucirea lăuntrică, netrecătoare, a marelui praznic se sălășluiește în noi, prin voia și cu puterea Atotțiitorului, după așteptarea plină de har și de speranță, aducătoare de împlinire, a călătoriei noastre spirituale, a urcușului nostru sufletesc, dublat de umile nevoințe trupești, după călătoria mistică a Sfântului și Marelui Post, după o perioadă îndelungată de așteptare, de zece săptămâni, de la începutul Triodului, prin ostenelile Postului celor patruzeci de zile, culminând cu așteptarea specială a Sfintei și Marii Săptămâni a Pătimirilor, morții pe Cruce, coborârii în Mormântul Sfânt, pogorârii la iad și Învierii celei de a treia zi. În așteptarea Învierii lui Hristos, ne-am regăsit cu toții, împreună, în comuniune, în însăși pacea și bucuria praznicului praznicelor, sărbătoarea cunună a tuturor sărbătorilor: Ziua Învierii Domnului.
Preasfinţitul Dr. SOFRONIE DRINCEC, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Locație : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † ANDREI

Glasul solemn al clopotelor care reprezintă glasul lui Dumnezeu, ne-a chemat și în această noapte la Sfintele Biserici, pentru a ne împărtăși de bucuria Slăvitului Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Astăzi toate s-au umplut de lumină și sufletele noastre vibrează mai intens atunci când credincioșii exclamă într-un glas: Hristos a Înviat! Asemenea Mironosițelor venite dis de dimineață la mormânt sunt credincioșii care vin în această noapte pentru a primi vestea cea bună că „Hristos a înviat!”
Aș vrea ca ziua aceasta, zi de sfântă amintire în istoria mântuirii, să fie și de data aceasta, pentru noi toți, un prilej de reînnoire a credinței, a hotărârii de a fi mai buni, așa cum ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El și-a dovedit dumnezeirea Sa și a învățăturilor Sale, precum zice Sfântul Apostol Pavel: „Hristos a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin înviere” (Romani 1, 4).
Preasfinţitul ANDREI MOLDOVAN, Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Locație : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Înviere și înnobilare „de Sus” - † GURIE

Pentru a 100-a oară, noi, românii, prăznuim măreața Sărbătoare a Învierii Domnului împreună, uniți într-un mare stat românesc, după ce, secole de-a rândul, am fost împrăștiați în „Românii” mai mici, micro-structuri politice fragile, prin unificarea cărora s-a realizat România Mare. În limbajul medieval, când noi, „valahii”, spuneam „Țară Rumânească”, ne refeream la toate ținuturile locuite de români, o adevărată hartă etnică a românilor de pretutindeni, chiar dacă aceste ținuturi se aflau sub dominație străină, ca părți ale unor mari imperii; tot „țară românească” le numeam, adică „ținuturi locuite de valahi”…
Preasfinţitul Dr. GURIE GEORGIU, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei
Locație : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Actualitatea lui Andrei Șaguna în contextul ecumenic de astăzi - Johann Schneider

Articolul prezintă succint câteva importante contribuţii ale Marelui Ierarh Transilvănean, Andrei Şaguna, recent canonizat, reliefând eforturile sale de consolidare a credinţei creştin-ortodoxe în Transilvania, prin cultivarea limbii române în acest scop sprijinind răspândirea și lectura Sf. Scripturi în limba română în bisericile eparhiei sale, şi prin compunerea Compendiului său de Drept canonic prin care a fundamentat temeinic organizarea juridică a Mitropoliei Transilvaniei dar şi, într-o perspectivă mai îndepărtată, a Bisericii Ortodoxe Române.
Cuvinte-cheie: - Andrei Şaguna, drept canonic, traducerea Bibliei, misiune culturală
Episcop regional de Wittemberg-Halle, Germania
Locație : - Germania
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoarea Bisericii din Goţia către cea din Cappadocia, despre Sf. Sava Gotul - Drugaş Şerban George Paul

Viaţa Sfântului Sava Gotul a fost tratată de mari autori ai teologiei româneşti, continuă să ne preocupe întrucât ne dezvăluie un crâmpei din istoria pătrunderii şi consolidării credinţei creştine în aria de locuire a strămoşilor noştri.
Articolul de faţă cuprinde prezentarea textului grec al Scrisorii Bisericii din Goţia către cea din Cappadocia, însoţită de versiunea latină din Acta sanctorum, o traducere în limba română şi una în engleză, precum şi comentarii la final. Această Scrisoare a fost publicată parţial, textul grec şi traducerea, în Fontes Historiæ Dacoromanæ, vol. II. Ea a fost prezentată şi de către P. S. Episcop Gherasim Timuş (1891). Am considerat că acest text are nevoie de o nouă prezentare integrală, pentru a putea fi utilizat în lumina progreselor cunoştinţelor istorice. Comentariile de la finalul acestui articol sunt doar un preambul ce invită discuţii ulterioare.
Cuvinte-cheie: - Sava Gotul, Scrisoarea Bisericii din Goţia, hagiografie
Drugaş Şerban George Paul este cercetător independent, doctor din 2012 al Facultăţii de Teologie Sf. „Andrei Șaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - serbangpdrugas@gmail.com
Descarcă PDF

Cateheza parohială - dimensiunea didactică a pastoralei - Pr. Conf.Univ. Dr. Constantin Necula

Dintre provocările vieții creștine moderne, transmiterea conținutului de credință, a mesajului creștin în valorizarea ei imediată, în viața parohială, devine prioritate imediată. Constatăm tot mai atent și des că o parte din lumea comunicării în care trăim ascund oamenii, îi transformă în avataruri comunicaționale, nu mai descoperă autonomia gândirii personale. Altfel spus cuvintele și-au pierdut omenia iar oamenii și-au pierdut cuvintele, le disprețuiesc. Pentru Biserica creștină Cuvântul lui Dumnezeu, prin Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, devine principala forță a formării vieții celei noi, o cultură a dialogului, a comuniunii și părtășiei. Pentru că în iconomia mântuirii noastre Hristos este Cuvântul care cheamă la frângerea pâinii (Luca 24.29-35), El fiind recunoscut nu doar în cuvinte ci mai ales în Euharistie. Astfel cateheza, ca formă de construcție a comunicării în dimensiunea pastorală a comunității umane, se încadrează în modul în care Dumnezeu comunică voia Sa oamenilor. Un soi de arpegiu- exercițiu pentru constituirea unei bune experiențe la vremea marilor concerte, o reglare a tonului culturii comunicării în regim de creativitate creștină.
Cuvinte-cheie: - logica internă a logicii realității, educația globală, educația pastorală a preotului și operatorului pastoral, colectivul didactic pastoral
Pr. Dr. Constantin Necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie Sfântul „Andrei Șaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Viața și activitatea teologului protestant Karl Barth - Pr. Dr. Mihai Iordache

Karl Barth, unul dintre cei mai importanți teologi protestanți ai secolului XX și chiar ai istoriei protestantismului, este recunoscut a fi un teolog deosebit de prolific și, totodată, un gânditor original, prin ideile și concluziile sale teologice aparte, chiar și în sânul protestantismului, având un aport deosebit asupra teologiei protestate și asupra direcțiilor creștinismului occidental modern și contemporan. Despre Barth, teologul german E. Jüngel afirma că „o dată cu moartea lui Karl Barth se încheie o perioadă din istoria teologiei. Dacă acest sfârșit este un început în același timp, este astăzi încă necunoscut. Incertitudinea nu rezidă în opera teologică pe care Barth a lăsat-o în urmă. Ea stă în puterea de pricepere a timpului nostru, pentru care acest om mare este prea simplu, simplitatea sa este prea mare, viața și activitatea sa sunt prea bogate, iar opera sa bogată este prea vie, pentru a-l cunoaște îndeajuns. Mărirea solicită distanță, iar aici se poate vorbi fără jenă despre mărire. Karl Barth a dat mult timpului său. Timpul său, însă, a luat prea puțin. Putem presupune că viitorul teologiei lui Karl Barth se află încă în fața noastră pentru o vreme îndelungată.” Totuși, Karl Barth este un foarte mare teolog protestant format în exclusivitate în spațiul teologic apusean, iar această conjunctură l-a lipsit total de posibilitatea cunoașterii gândirii și spiritualității patristice a Bisericii Răsăritului, cu profunzimile și bogățiile nemăsurate ale scrierilor Sfinților Părinți.
Cuvinte-cheie: - Basel, protestantism, teologie liberală, teologie dialectică, Kirchliche Dogmatik, etică.

Pr. Dr. Mihail Iordache, paroh al Bisericii Olari din Bucureşti
Locație : - București, România
E-mail : - bisericaolari@gmail.com
Descarcă PDF

Urmarea părintelui duhovnicesc – calea experienței Tainei Crucii și Învierii Domnului. Câteva reflecții asupra gândirii Sfântului Simeon Noul Teolog - Pr. dr. Herban Laurențiu Mihai

Învierea noastră duhovnicească începeîncă de pe pământ în măsura părtășiei noastre Pătimirile Domnului. Omorârea-de-viață-făcătoare (νέκρωσις ζωοποιός) a Domnului se lucrează de aici în cel ce „se lasă jertfit și omorât în chip desăvârșit omorându-și voia proprie” . Calea inițierii în Taina Crucii și Învierii Domnului este pentru Sfântul Simeon concretizată în urmarea și ascultarea părintelui duhovnicesc – icoana lui Hristos . Creștinul nu poate fi părtaș Învierii lui Hristos decât în măsura participării la Crucea și Moartea Sa prin tăierea voii proprii și împlinirea voii Lui.Teoforul Părinte subliniază legătura strânsă dintre Patimile, Crucea și Moartea lui Hristos și asumarea lor la nivel personal prin tăierea voii, accentuând rolul esențial al părintelui duhovnic fără de care nimeni nu poate pătrunde în Taina Bisericii întrucât Sfintele Taine ni se împărtășesc prin intermediul celor ce trăiesc acum . Având ca temei propria sa experiență prin legătura cu părintele său el dă mărturie de necesitatea unui părinte care să ne nască din Duhul Sfânt .
Cuvinte-cheie: - Simeon Noul Teolog, Cruce, Înviere, părinte duhovnicesc, mistagogie
Pr. Herban Laurențiu Mihai, doctor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Preoția și cultul cel nou în teologia Sf. Chiril al Alexandriei (II) - Drd. Ionuţ Vasile Crişan

Studiul în a doua parte are în vedere exegeza chiriliană la o serie de referințe din sistemul sacrificial din Vechiul Legământ ca fapt împlinit prin jertfa/sacrificiul de pe cruce a lui Hristos. Acest lucru se manifestă printr-o închinare/slujire deosebită percepută ca restaurarea adevăratei închinări/slujiri manifestată prin viețuirea chenotică a Fiului lui Dumnezeu. Particularitatea acestui cult, respectiv trăsăturile lui specifice, precum și natura acestei identităția Fiului devenit preot și ofrandă, formează aici cadrul preocupării noastre. Toate aceste elemente sunt analizate ca parte constitutivă din noua relaționare pe care o are acum creștinul prin Hristos, respectiv în Biserică, ca nouă umanitate.
Cuvinte-cheie: - Sf. Chiril, Hristos, sacrificiu, slujire/închinare/cult, arhiereu, chenoză, sclav/rob, economie, minte (nous)
Ionuţ Crişan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - crsnionut@yahoo.com
Descarcă PDF

“Trisaghionul pentru cei morţi” (analiză istorico-liturgică) - Drd. Preda Nicolae

Precizarea unor elemente de ordin istoric, legate de “Trisaghionul pentru cei morţi”, desprinse din manuscrisele liturgice, dar nu numai, ar fi binevenită astăzi mai mult ca oricând, lămurind, pe de o parte, practica veche a Bisericii, iar, pe de alta, întărind elementele și actele din practica liturgică actuală.
În altă ordine de idei, țin să menționez, de asemenea, că abordarea acestor aspecte este mai mult decât oportună, dat fiind faptul că “Trisaghionul” este, fără doar şi poate, parte constitutivă a Rânduielilor de la înmormântare.
Potrivit indiciilor din manuscrise, dar nu numai, “Trisaghionul pentru cei morţi” s-ar săvârşi în mai multe momente din Rânduiala înmormântării, însă a determina exact unele aspecte privind atât rânduiala, cât şi unele particularităţi din structura acestuia este, după cum vom vedea, destul de dificil.
Cuvinte-cheie: - Trisaghion, morți, tropare, stihuri, structură, rânduială, tradiție, manuscrise
Nicolae Preda, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sinodiconul bizantin al Ortodoxiei - Arhid. Ioan I. Ică jr

This article introduces a modern edition of Romanian translation of the complete text of the famous Byzantine “Synodicon of Orthodoxy” based on the magisterial 1967 critical edition by Jean Gouillard, as well on the recent editions of the old versions published in 2016 by a group of scholars in the new corpus Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta (COGD) and on the important editions and studies of the old Slavonic translation published in 2011 and 2103 by A. Totomanova and I. Biliarsky. Following the complex history of the manuscript tradition, the article highlights the fundamental significance of this important liturgical and dogmatic text as a unique source for the understanding and interpretation of Byzantine Orthodoxy and Orthodox identity.
Cuvinte-cheie: - Synodikon of Orthodoxy, confession of faith, theological culture, Byzantine Orthodoxy
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dcisis@rdslink.ro
Descarcă PDF

Omilia In lotionem pedum (CPG 4216) a lui Severian de Gabala: introducere și traducere - Pr. Asist. Dr. Radu Gârbacea

This paper presents the first translation into Romanian of the homily In lotionem pedum of bishop Severian of Gabala. In the introduction are mentioned difficulties of authorship and integrity of the text. It is also underlined that this homily is one of the most important sources for the celebration of the Holy and Great Thursday in Constantinople at the beginning of the 5th century.
Cuvinte-cheie: - Severian de Gabala, CPG 4216, spălarea picioarelor, Joia Mare
Pr. Dr. Radu Gârbacea, asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Vizita Papei Francisc la Centrul Ecumenic din Geneva cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a fondării Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). Câteva comentarii pe marginea prelegerii pontificale rostită cu această ocazie - Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL / Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

This article contains a few commentaries on the speech given by Pope Francis in front of the Central Committee of the World Council of Churches (WCC) at the occasion of his visit to the Ecumenical Centre in Geneva at June 21st 2018. The authors highlight especially the critics and observations the Pope made on the missionary activities of WCC and other aspects which might be of particular importance for the Orthodoxy.
Cuvinte-cheie: - World Council of Churches; Pope Francis, seventhy in biblical perspective; mission of the World Council of Churches.

Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna‖ din cadrul Universităţii „Lucian Blaga‖ din Sibiu / Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna‖ din cadrul Universităţii „Lucian Blaga‖ din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Locație : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Răzvan Brudiu, Incinerarea, provocare misionară sau contramărturie creştină? Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2017, 422p, ISBN 978-606-509-341-6 - Pr. Iosif Zoica

Ineditul, şi surprinzător, curajul şi maturitatea auctoriale, devenirea intelectuală/profesională a tânărului teolog (de curând titularizat asistent universitar la Facultatea de Teologie din Alba Iulia), conflictul disimulat dintre explicaţia aşa-zis obiectivă a lumii (care cere stăruitor şi tot mai vocal slobozirea/exonerarea de rânduială şi canoane, din pricini socio-antropologice moderne, dacă nu sociopate) şi argumentaţia elevată, apologetic-dogmatică, mina livrescă, fermă, a „ucenicului misionar”, caracterul de noutate absolută a excursului, îndeamnă la prudenţă şi abordare semiotică, evident temeinice pandant cu „pasiunea pentru provocare, cercetare, cunoaştere, înţelegere şi interpretare”, în cheia unei persuasiuni antamate şi decriptate prin „studiul simbolurilor şi adevărurilor consacrate, confirmate şi acceptate de însuşi necuprinsul şi labirintul hermeneutic”.
Locație : - România
E-mail : -
Descarcă PDF

Marius Custelcean, Biserica – Factor de ordine și siguranță în comunitățile locale, Editura Andreiana, Sibiu, 2016, 254 p. ISBN 978-606-8602-78-3. - Masterand an II, Vlăduț Ilie

Părintele Marius Custelcean reușește să creeze o teză de doctorat în care transcende elementele aflate în prim-planul tematic, vizând mult mai profunda problematică a clivajului dintre Sacru și profanul aflat sub imperiul parțializărilor și falselor valorizări. Soluția la care recurge este configurarea unei identități umane în care dualitățile nu conduc la contradicție, ci la unitate. În acest sens, postulează o serie de premise în care se reflectă coordonatele evoluției sociale, fiind evidentă manifestarea constantă a unui status quo religios în definirea profilului nostru identitar de-a lungul istoriei. Ca atare, structura unui popor este reprezentată prin constantele manifestări ale ethosului spiritual, dar și prin schimbările firești pe care le generează evoluția socială și istorică.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Andrei Drăgulinescu, Adolescenții și Revoluția Sexuală, Ed. Institutul de Cercetări Psihosociale și Bioetică, București, 2016, 183 pp., ISBN: 978-606-93651-2-0 - Masterand An I, Ionuţ Stăncelu

Andrei Drăgulinescu, absolvent al Politehnicii din București, doctor (din 2008) și lector universitar la aceeași facultate, prezintă revoluția sexuală dintr-o perspectivă creștină, folosindu-se de argumente științifice, specifice profesiei sale de bază (inginer). Se alătură prin această lucrare altor reprezentați ai științelor exacte din România, precum Virgiliu Gheorghe (bio-fizician) și Pavel Chirilă (medic), care încearcă să abordeze interdisciplinar consecințele acestei revoluții.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, Îngerul Siloamului: teologia mistagogică a Agheasmei mari, Ed. Andreiana, Sibiu, 2014, 296 p., ISBN 978-606-8106-27-4 - Student an IV, Vlad-Andrei Fişcă

„Dacă lumea a fost creată prin înţelepciune, cuvânt şi ştiinţă” , înseamnă că întreaga creaţie trebuie să fie cuprinsă şi pătrunsă de acestea trei. Teme principale veterotestamentare, înţelepciunii, cuvântului şi ştiinţei creatoare ale lui Dumnezeu le sunt asociate corespondetele lor umane, conform învăţăturii pr. Dumitru Stăniloae despre corespondenţa atributelor umane cu ceva neînţeles şi negrăit în Dumnezeu, dar nu întrutotul ascunse, căci, vrăjitorul Ballam spune că cel ce ascultă cuvintele lui Dumnezeu, cel ce are ştiinţă de la Cel Preaînalt vede descoperirile lui Dumnezeu, ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi (Num 14, 16).
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Socrate Scolasticul, Istoria Bisericească, trad. de ÎPS Iosif Gheorghian, Mitropolit Primat al României; ed. diortosită și îngrijită de Pr. Lect. Dr. Petru Pantiș; Sibiu, Editura Astra Museum - Ecclesiast, 2016, 298 p. - Dr. Vasile Rojneac

Una dintre cele mai importante apariții editoriale în spațiul teologic ortodox român este Istoria Bisericească a renumitului scriitor bisericesc SOCRATE SCOLASTICUL (380-450), cunoscut în lumea teologică și ca Socrate din Constantinopol, o figură proeminentă a creștinismului antic din Răsărit.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Bogdan Grigore, Imaginea S.U.A. în lumea ortodoxă transilvăneană între 1853 şi 1910, zugrăvită în paginile Telegrafului Român, Ed. Andreiana, 2018, 186 p. ISBN 978-606-989-044-8 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Deschis de prefaţa Părintelui Academician Mircea Păcurariu care evidenţiază rolul publicaţiei şaguniene în preajma Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, volumul domnului Bogdan Grigore aduce în atenţie o temă interesantă, realizând o analiză detaliată a ştirilor de dincolo de Atlantic, referitoare la Statele Unite ale Americii, la preşedinţii de la Casa Albă, la politica externă şi progresul economic al Americii, la învăţământul, cultele şi religia de acolo.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Stephen Shoemaker, Fecioara Maria în credinţa şi evlavia creştină primară, trad. de Lucian Filip, Doxologia, Iaşi, 2018, 360 p., ISBN 978-606-666-730-2 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Lucrarea semnată de Stephen Shoemaker, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul mariologiei şi al emergenţei Islamului, se doreşte a deschide un culoar de investigaţie pe tema dezvoltării cultului Fecioarei Maria în creştinismul antic, pornind de la premisa că importanţa considerabilă pe care a avut-o evlavia faţă de Theotokos de-a lungul istoriei creştine impune o astfel de contribuţie academică.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Dr. Vasile Gafton, Bucuria liniştii. Incursiuni în lumea spirituală a Sfântului Serafim de Sarov, Ed. Andreiana, Sibiu, 2018, 214 p., ISBN 978-606-989-046-2 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Aflarea păcii lăuntrice sau a liniştii autentice a fost dintru început unul dintre marile idealuri ale creştinismului, ca împlinire a binecuvântării date de către Mântuitorul Hristos Apostolilor după Înviere (Εἰρήνη ὑμῖν, In 20, 26). Dobândirea „tihnei” sau a isihiei va deveni chiar ţelul zecilor de mii de călugări care vor evada din „lume” în pustie la începutul secolului al IV-lea, făcând din pace inimii o condiţie sine qua non pentru împlinirea vocaţiei monahale, de a fi singur cu Singurul.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF