Skip to main content

2/2019

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2019
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † LAURENŢIU

This text is the Pastoral letter from Easter 2019 issued by H.E. Laurentiu, Archbishop of Sibiu and Metropolitan of Transylvania. It focuses firstly on Christ's Resurrection as a fundamental belief of Christianity and explains afterwards the iconomy (oikonomia) of salvation through our Saviour`s death and Resurrection. Resurrection also presents a good opportunity to mobilize ourselves towards practicing virtues. The last part speaks about the resultant peace of Resurrection and the spiritual joy we experience in the night of the Easter Feast.

Cuvinte-cheie: - Easter; Christ` Resurrection as fundamental basis for our believe; Resurrection and salvation; Resurrection and virtues; Peace as a result of Resurrection

ARHIEPISCOP AL SIBIULUI ŞI MITROPOLIT AL ARDEALULUI
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului- † IRINEU

This text is the Pastoral letter for Easter 2019 issued by H.E. Irineu, Archbishop of Alba Iulia. Resurrection is the supreme confirmation of Jesus Christ` divinity. The power of death was abolished. Human nature was restored so that those living in Christ may live in harmony with each other and with nature. In the last part, rural life and its challenges is mentioned, as the year of 2019 is dedicated by the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church to this issue.

Cuvinte-cheie: - Easter; Resurrection as supreme confirmation of Christ's divinity; Resurrection and Abolition of death`s power; Resurrection and Restoration of human nature; rural life
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI
Locație : - Alba-Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

SCRISOARE PASTORALĂ CU PRILEJULSĂRBĂTORII ÎNVIERII DOMNULUI 2019 - † SOFRONIE

This text is the Pastoral letter for Easter 2019 issued by H.G. Sofronie, Bishop of Oradea. Resurrection is the ultimate stage of the iconomy (oikonomia) of salvation which is the supreme expression of God`s love for human kind. Resurrection shares a message of love for the entirety of human kind throughout history and makes possible the overcoming of sin, evil, war and all sorts of challenges and threats of ideologies. We received the sacraments as medication for our souls. It ends with a message about the duty of every Christian to spread the message of Resurrection, especially among those who are alone and forgotten.
Cuvinte-cheie: - Easter; Resurrection as supreme expression of God`s love; Resurrection and Hope; Sacraments as medication for human nature; the duty for every Christian to spread the message of Resurrection.
EPISCOPUL ORADIEI
Locație : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † Andrei

This text is the Pastoral letter for Easter 2019 issued by H.G. Andrei, bishop of Covasna and Harghita. Christ`s Resurrection is the greatest event in human history. It links history with eternity. Resurrection is a feast of victory over sin and death, as it is represented in Orthodox iconography. In the final parts of the text the motives behind the Orthodox icon of Christ descending to hell is explained.
Cuvinte-cheie: - Easter; Resurrection and human history; Resurrection in Orthodox iconography; Descent of Christ to hell;
Episcopul Covasnei si Harghitei
Locație : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului - † GURIE,

This text is the Pastoral letter for Easter 2019 issued by H.G. Gurie, Bishop of Deva and Hunedoara. It has as a central theme of the “Resurrected Christ – the divine bread of life.” The traditional rural life of Romanians were built up around the feast of the Resurrection. Their entire life was centered around the liturgical life of the Church. This tradition is about to be lost and traditional values are no longer core principles of life. Therefore, Christians are called to educate their children in the spirit of authentic Christian values within family in which each parent plays a distinctive role.
Cuvinte-cheie: - Easter; Resurrected Christ as divine bread of life; core Traditional Romanian values; Christian Education;
Episcop al Devei şi al Hunedoarei
Locație : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Slujirea diaconală a femeilor în Biserica Ortodoxă Coptă astăzi - Christine Chaillot

Articolul abordează problema slujirii diaconeselor în Biserica Ortodoxă Coptă de la primele începuturi de reorganizare în modernitate în anii 1950 până în zilele noastre, incluzând și istoria și organizarea acestei noi instituţii sau ordin laic dedicat, nu cântării la strană, şi nici unui mod de viaţă de claustrare monastică, ci activităţilor caritative, îngrijirii oamenilor, vizitării familiilor nevoiaşe, catehezei, educaţiei şi rugăciunii împreună cu copiii şi cu cei în suferinţă şi neştiinţă. Acest proces de organizare a fost reglementat în anul 1988, de papa Shenouda şi Sinodul Bisericii Ortodoxe Copte hotărând ca aşa numitele "femei consacrate" să avanseze prin mai multe trepte: "femeie consacrată" (mukarrasa), subdiaconiță și diaconiţă, pe baza unei tradiţii milenare a Bisericii reactivată în modernitate datorită unor necesităţi stringente. Articolul documentează asupra modului de cultivare şi organizare a ethosului slujirii creştine a lumii, descriind experienţa acumulată în Biserica Coptă în această privinţă.
Cuvinte-cheie: - diaconiţe, femei consacrate, ordin laic, Biserica Coptă.
Christine Chaillot (Patriarhia Ecumenică) este o teoloagă ortodoxă de origine elvețiană specializată în situația actuală a Bisericilor Ortodoxe (atât Răsăritene cât și Orientale)
Locație : - Patriarhia Ecumenică
E-mail : - acchailot@hotmail.com
Descarcă PDF

Ortodoxie și credință non-ortodoxă: Calea spre unitate - Sergey Trostyanskiy

Acest articol își propune să investigeze bazele conceptuale și conținuturile tradiției creștine legate de lege. Intenționează de asemenea să prezinte o scurtă analiză a modului în care funcționează gândirea nomică ortodoxă în această epocă a fragmentării (adică a denominaționalismului). Cum anume ar trebui să reacționeze un creștin ortodox față de credința heretoroxă? Cum anume ar trebui să primească un ortodox predica şi învățătura neortodoxă? Aceste întrebări au devenit centrale în contextul unui creștinism fracturat. Aceasta este o chestiune fundamentală care determină în mare măsură viitorul mișcării ecumenice. Acest articol intenționează să aducă lumină asupra acestor chestiuni și să ofere posibile soluții.
Cuvinte-cheie: - Biserica Ortodoxă astăzi; percepția ortodoxă a ecumenismului; unitate; gândire nomică; texte sacre
Pr. Dr. Sergey TROSTYANSKIY, profesor la Union Theological Seminary, Universitatea Columbia, New York, SUA
Locație : - New York, USA
E-mail : - st2399@utsnyc.edu
Descarcă PDF

Mijloace moderne de catehizare a copiilor în Biserica și în Școala Românească. Proiectul ”Hristos împărtășit copiilor” - Pr. Conf. Univ. Dr. Miron Erdei

Prin proiectul ”Hristos împărtășit copiilor” tinerii de azi au posibilitatea de a cunoaște realitatea lumii în care trăiesc și nu o lume iluzorie pe care le-o oferă televizorul și calculatorul. Ei au posibilitatea cunoașterii de sine, cu aptitudinile și carențele pe care le au, fapt care îi va ajuta la transformarea lor interioară și spirituală și la formarea personalității lor. Prin acest proiect catehetic Biserica se implică în a oferi răspunsuri la întrebările pe care și le pun copiii și tinerii cu privire la viața veșnică, dar și la realizarea unei cariere în această viață materială.
La festivitatea de închidere la nivel național a proiectului din anul 2013, directorul executiv al Fundației World Vision România, Cătălin Andrew Popa, a afirmat că ”Alege Școala! este un proiect model pentru că ne arată ce se poate face atunci când Biserica, societatea civilă și statul vin împreună să lucreze pentru bunăstarea copilului”, iar ministrul educației naționale, Remus Pricopie, a subliniat că ”acest proiect este superstrategic, nu strategic”. În același context, directorul general al Organismului Intermediar POSDRU, doamna Ella Ștefan, adresându-se coordonatorilor acestui proiect a evidențiat faptul că ”într-un singur proiect ați reușit să atingeți mai mult de jumătate din țintele asumate de România pentru această perioadă de programare”, aceasta însemnând în cifre că din 54.000 de elevi și 6.000 de persoane adulte, care au fost cuprinse în cele 80 de proiecte ce vizau măsuri de sprijin pentru reducerea abandonului școlar timpuriu, 35.000 de copiii au fost cuprinși doar în proiectul ”Alege Școala!”, la care se adaugă și cei 3.206 preoți și profesori de religie care s-au ocupat de formarea acestora.

Cuvinte-cheie: - arie curriculară, metode de catehizare, educație religioasă, proiecte educaționale, abandon școlar.
Pr. prof. univ. dr. Miron Erdei, professor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea
Locație : - Oradea, România
E-mail : - prmironerdei@hotmail.com
Descarcă PDF

Metafizica fenomenului iconic - Vasile Chira

Acest studiu îşi propune să arate bazele metafizice ale fenomenului iconic, referindu-se atât la metafizica de tip religios creştin cât şi la accepţia filosofică clasică a acestui domeniu.După o scurtă introducere în fenomenul iconic şi speciile iconice urmează un excurs istoric în disputele legate de teologia icoanei: iconofilia şi iconoclasmul. După operarea distincţiilor între noţiunile de idol , simbol , mit , prototip şi asemănare se intră frontal în problematica iconicităţii fiind analizate pe rând Chipul iconic, logica iconică, ocultarea iconicităţii în postmodernitate, iconoclasmul occidental profan, metafizica fenomenului iconic, icoana ca formă de iconicitate transperceptivă şi orizontul iconic al fiinţei umane.

Cuvinte-cheie: - metafizică, chip iconic, simbol, iconofilie, iconoclasm, iconicitate, prototip, asemănare , icoană, logos.

Lector univ. Dr. Vasile Chira, Facultatea de Teologie “Andrei Şaguna” Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - vasilechira@gmail.com
Descarcă PDF

Leonţiu de Bizanţ – Interpret al Calcedonului - Pr. drd. Emanuel Gafiţa

Leonţiu de Bizanţ, a cărui identitate rămâne încă subiect de dezbatere, reprezintă figura teologică centrală a secolului al VI-lea. El introduce noțiunea de enipostaziere, dând prin aceasta o întelegere mai profundă doctrinei hristologice și clarificând totodată problema celor doua naturi sau firi în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Leonțiu subliniază ca nimeni altul, actul de asumare, de preluare, a firii umane in ipostasul Logosului dumnezeiesc

Cuvinte-cheie: - Leonțiu, Calcedon, enipostaziere, fire, persoană.
Pr. Emanuel Gafiţa, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - gafitemanuel90@yahoo.com
Descarcă PDF

Consolidarea donatismului în prima jumătate a secolului al IV-lea - Dragoș Boicu

Mișcarea donatistă reprezintă un fenomen ce poate fi studiat ca paradigmă pentru apariția schismelor și evoluția lor de la o abatere canonico-disciplinară la una dogmatico-morală, transformând gruparea dizidentă într-una eretică. Materialul de față își propune să aprofundeze modul în care s-a consolidat această rezistență a clerului numidian în timpul dinastiei constantiniene în pofida concesiilor și presiunilor exercitate asupra sa.
Cuvinte-cheie: - Constantin cel Mare, Africa de Nord, Donatism, Donatus Magnus, circumcelliones
Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfântul Apostol Pavel în contextul religios al secolelor II-III - repere - Pr.Dr. Marius Ioan Sabou

Studiul operei şi a telogiei Sfântului Apostol Pavel au fost privite, de-a lungul timpului, în moduri dintre cele mai diferite şi surprinzătoare, în funcţie de modul de abordare a celor care făceau aprecierile, moduri ce au oscilat între un Pavel antisemit şi un creştin care a abandonat orice moştenire iudaică, între un antifeminist şi un eliberator al femeilor de sub o autoritate patriarhală, sau altele asemenea, în funcţie de cei care apreciau opera paulină. Aceste perspective confuse pot fi remarcate încă din primele secole creştne. În acest studiu doresc să subliniez perspective potrivit căreia Sfântul Apostol Apostol Pavel nu poate şi nu trebuie a fi considerat un teolog în înţelesul actual al cuvântului, el deosebindu-se faţă de alţi teologi ai vremii sale tocmai prin faptul că nu are un sistem teologic propriu, Evanghelia sa fiind inspirată, în primul rând, şi mai puţin sistematizată.
Cuvinte-cheie: - Pavel, Irineu, Policarp, Marcion, Tertulian, Origen, apostol, teologie, doctrină, Biserică, Noul Testament
Pr. Dr. Marius Ioan Sabou, profesor asociat în cadrul Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, domeniul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”, Facultatea de Litere.
Locație : - Cluj-Napoca, România
E-mail : - mariussioan@yahoo.com
Descarcă PDF

Omilia Sfântului Ioan Gură de Aur Despre reprimirea lui Severian (De recipiendo Severiano – CPG 4395) - Asist. Dr. Dragoș Boicu

The homily De recipiendo Severiano (CPG 4395) is one of the chrysostomic sermons with an undeniable authenticity that gives us an insight of his conflict with Severian, bishop of Gabala. Under the pretext of proclaiming the peace John Chrysostom actually warns his community about the schemes of Severian and buils a new demonstration of strenght in order to prevent further attacks from Severian’s sustainers.
Cuvinte-cheie: - St. John Chrysostom, Severian of Gabala, De recipiendo Severiano, Constantinople, homiletics
Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Omilia In Ascensionem (CPG 4532): Introducere și traducere - Nathalie Rambault și Radu Gârbacea

This article provides the first Romanian translation of In Ascensionem (CPG 4532). We first discuss the structure of the homily, in the introductory part, then we propose an analysis of the Christological aspects present in the homily, and, finally, we address the issues pertaining to dating the homily and the place where it was compiled.
Cuvinte-cheie: - Pseudo-Chrysostom, Ascension, CPG 4532, patristic homilies, Romanian translation
Dr. Nathalie Rambault, Institut des Sources Chrétiennes, Lyon; Pr. Dr. Radu Gârbacea, asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Introducerea a fost inițial redactată de Nathalie Rambault în limba franceză, iar mai apoi tradusă în limba română. Pentru prima versiune a traducerii românești a Introducerii și pentru revizuirea ei, mulțumim lui Alexandru-Marius Crișan, părintelui Cornel Dîrle și maicii Éliane Poirot.
Locație : - Lyon, Franța // Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Impresii personale legate de o vizită în Coreea - Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

This article contains a few commentaries on the speech given by Pope Francis in front of the Central Committee of the World Council of Churches (WCC) at the occasion of his visit to the Ecumenical Centre in Geneva at June 21st 2018. The authors highlight especially the critics and observations the Pope made on the missionary activities of WCC and other aspects which might be of particular importance for the Orthodoxy.
Cuvinte-cheie: - World Council of Churches; Pope Francis, seventhy in biblical perspective; mission of the World Council of Churches.
Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud;
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Pr. Simion Săsăujan, O viață închinată Bisericii lui Hristos. Un sfert de veac de slujire preoțească în Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” şi în Asociaţia Filantropică „Sfântul Nicolae” din Parohia Valea Aurie – Sibiu (1990-2016), editor coordonator Pr. Mihail-Simion Săsăujan, Ed. Andreiana, Sibiu, 2019, 140 pagini, ISBN 978-606-989-062-2 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Aflat continuu pe calea aprofundării credinţei, creştinul este într-o necontenită căutare de modele care să-l iniţieze şi să-l zidească lăuntric, dându-i curajul necesar de a depăşi obstacolele întâlnite la tot pasul. O astfel de pildă, dătătoare de nădejde, o reprezintă activitatea şi stăruinţele Părintelui Simion Săsăujan, care, ajuns la vârsta de 80 de ani, a găsit de cuviinţă să împărtăşească o parte din experienţa sa pastorală şi generaţiilor mai tinere. Demersul este cu atât mai potrivit în contextul manifestărilor din acest an 2019, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Anul omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şi Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti.
Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Dr. Alexandru Briciu, ,,MITROPOLITUL ANTONIE PLAMADEALA, DIPLOMAT CRESTIN. Contributii la dezvoltarea dialogului teologic international.’’, Ed. Andreiana si Ed. ASTRA Museum, Sibiu, 2017, 542 p. + 27 p. cu ilustratii, ISBN: 978-606-989-001-1 si ISBN: 978-606-733-199-8 - Student Antonescu Laurenţiu

Autorul Alexandru Briciu a absolvit in anul 2006 Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe-Vodă Basarab" de la Curtea de Argeș. Apoi a obtinut licenta, masteratul si doctoratul in cadrul Facultatii de Teologie ,,Justinian Patriarhul’’ din Bucuresti. Remarcandu-se ca talentat istoric, devotat scriitor, priceput orator si iscusit editor, s-a angajat in cadrul departamentului Ziarul Lumina al Patriarhiei Romane unde activeaza pana in present.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

CHINONICARUL VECHILOR DASCĂLI - adică chinonice alcătuite de către vechi dascăli și exighisite din vechea notație în cea nouă de către Hurmuz Hartofilax. Partea I: Extrase din manuscrisul 705 al Metocului Sfântului Mormânt din Constantinopol 1829, Tradiția Psaltică 1, Asociația Culturală Byzantion, Iași 2018, 418p. - Pr. Dr. Alexandru Ioniță

Fără îndoială că muzica bisericească se află astăzi într-o situație delicată și precară. Pe de o parte asistăm la explozia posibilităților tehnice de înregistrare și multiplicare audio, avem acces la muzică bisericească din orice colț al pământului și din diferite epoci, avem radio și televiziune care distribuie slujbele ortodoxe prin mijloacele de comunicare în masă, dar pe de altă parte asistăm neputincioși la sărăcirea continuă a muzicii de strană, a muzicii bisericești. Școlile de cântăreți s-au desființat treptat iar numărul celor care pot cânta bine după notația muzicală bizantină a scăzut considerabil în ultimii ani. Chiar și în Transilvania, unde se practică o muzică de tradiție bizantină fără notația psaltică, după Cunțan, sau Lugojan, cântăreții bisericești care să stăpânească bine glasurile bisericești sunt din ce în ce mai puțini. Noua apariție editorială prezentată aici vine să pună degetul în rană, deoarece declanșează sentimente contradictorii, făcându-ne să ne întrebăm cine va mai putea cânta aceste compoziții, dar în același timp oferindu-ne deliciul împărtășirii de unele din cele mai rafinate compoziții muzicale ale perioadei bizantine și post-bizantine.
Pr. Dr. Alexandru Ioniță, Centrul de Cercetare Ecumenică/ULBS
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - alexionita@yahoo.com
Descarcă PDF

Nicu Gavriluță, Noile religii seculare. Corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și transumanismul, Editura Polirom, Iași, 2018, 221p, ISBN: 978-973-46-7203-5 - Drd. Colceriu Daniel-Ilie

Profesor universitar doctor la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Nicu Gavriluță (n. 1963) este bine-cunoscut publicului românesc ca sociolog, antropolog și eseist. Autor prolific , acesta se apleacă în ultima sa carte publicată asupra religiilor seculare. Astfel, el analizează, pe linia hermeneutică deschisă de Mircea Eliade (a „camuflării sacrului în profan”), trei fenomene: corectitudinea politică, tehnologiile viitorului și transumanismul.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Valerie Deleanu & Adrian Stoia, Troiţele Răşinariului, Casa de Presă şi Editură Tribuna, Sibiu, 2019, 156 p.; ISBN 978-606-781-025-7 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Inițiativa Patriarhiei Române de a declara anul 2019 ca Anul Omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești prilejuieşte prezentarea şi valorificarea vieţii satului românesc, în care credința și spiritualitatea ocupă un loc de căpătâi.
Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Teodor Baconschi, Averea bunei educații, Ed. Univers, 2019, 239 p, ISBN 978-973-34-1099-7 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Am așteptat cu deosebit interes apariția acestui volum, promovat cu abilitate de autor pe Facebook unde suntem ”prieteni.” Motivele principale ale interesului personal instant pentru acest volum au fost două: tema abodată, anume educația și reputația autorului. Interesul pentru tema abordată se explică, în cazul meu, prin trei perspective: sunt tată a doi copii, deci interesat să le ofer o bună educație; sunt preot, deci implicat în educarea făcută de Biserică; sunt cadru didactic în sistemul academic românesc, dar și din alte țări, cu alte cuvinte parte a unui sistem care este specializat în școlirea instituționalizată. Reputația autorului este evidentă pentru oricine cunoaște cât de puțin mediul intelectual românesc: teolog laic, creștin practicant, diplomat, (fost) om politic, formator de opinie, critic obiectiv și de aceea aspru al mediului politic și cultural românesc și european. Volumul său Râsul patriarhilor a contribuit decisiv, cu decenii în urmă, la consolidarea interesului meu pentru teologia academică.
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !