Skip to main content
2-20162016

2016 – Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului – ÎPS Dr. Irineu Pop  

Iată, a venit la noi praznicul cel dorit şi mântuitor, Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, temeiul păcii, pricina împăcării, nimicirea morţii, înfrângerea diavolului.” Cu aceste cuvinte întâmpina Sfântul Ioan Gură de Aur această mare sărbătoare care revarsă bucurie şi luminează cu speranţă nezdruncinată sufletele noastre. De aceea, se cuvine să ne veselim astăzi şi, dimpreună cu Sfântul Apostol Petru, să exclamăm: „Binecuvântat să fie Dumnezeu Care, după marea Sa milă, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă, neîntinată şi neveştejită” (I Pt. 1, 3-4).
Cuvinte-cheie: –
ÎPS Dr. Irineu Pop – Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Adresă : – Alba Iulia, Alba
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !