Skip to main content

3/2011

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Formula διεσώθησαν δι᾽ὕδατος în 1 Pt 3, 20
şi raportul său cu tradiţia iudaică.
Spre o tipologie baptismală a potopului - ILIE CHIŞCARI

Studiul de faţă reprezintă o încercare de a oferi unele explicaţii formulei διεσώθησαν δι᾽ὕδατος din 1 Pt 3, 20, unul din textele care a ridicat probleme majore exegeţilor biblici de-a lungul timpului. Tipologia potop – Botez, pe care doreşte să o contureze autorul biblic, este confruntată cu diversele texte biblice şi extra-biblice, care ne permit o reconstruire parţială a modului în care era receptat evenimentul potopului în acea epocă. Se acordă o atenţie deosebită surselor iudaice de interpretare a acestui eveniment, considerate atestări reale ale diverselor idei care animau epoca primului secol d.Hr., cunoscute, desigur, atât autorului biblic, cât şi destinatarilor scrierii sale. Cele două sensuri posibile ale prepoziţiei διά – local şi instrumental – dau naştere la două interpretări posibile ale formulei διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος, fundamentate pe unele tradiţii privitoare la potopul biblic, atestate în literatura iudaică contemporană epocii apostolice. De asemenea, considerate în relaţia tipologică dorită de către autorul biblic, iau naştere două viziuni diferite cu privire la actul Botezului. Această tipologie potop – Botez, prezentată în mod sumar de către autorul biblic, este preluată, dezvoltată şi aprofundată de către întreaga tradiţie patristică, luând naştere o adevărată teologie baptismală fundamentată pe acest text.
Cuvinte-cheie: - potop, Botez, tipologie, literatura iudaică, 1 Petru
ILIE CHIŞCARI, Facultatea de Ştiinţe Biblice şi Arheologice „Studium Biblicum Franciscanum” din Ierusalim, Univeristatea Pontificală „Antonianum”.
Adresă : - Ierusalim, Israel
E-mail : - iliechiscari@yahoo.com
Descarcă PDF

Dimensiunea ascetică a vieţii duhovniceşti
în gândirea Sf. Vasile cel Mare - Pr. Asist. Univ. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN

În acest studiu este analizată şi prezentată viziunea ascetică a Sf. Vasile cel Mare. Astfel, după ce subliniază că pentru Sf. Vasile asceza s-a contopit cu viaţa sa, autorul ia în dezbatere o serie de elemente de spiritualitate ortodoxă pe care viaţa ascetică le presupune. Fiind percepută de Sf. Vasile ca o formă de manifestare a iubirii credinciosului faţă de Dumnezeu, asceza se realizează printr-un sinergism permanent între nevoitor şi Hristos. Scopul ascezei este mântuirea, şi din această cauză lupta duhovnicească trebuie începută imediat şi menţinută permanent în viaţa credinciosului. În acest sens, Sf. Vasile vorbeşte despre starea de asceză şi despre implicarea totală a omului, în integritatea elementelor sale psiho-somatice, în procesul nevoinţelor duhovniceşti.
Cuvinte-cheie: - asceză, luptă duhovnicească, sinergism, virtute, comuniune, îndumnezeire
Pr. Asist. Dr. NICOLAE RĂZVAN STAN, Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - nicolaerazvanstan@yahoo.com
Descarcă PDF

Istoria ca identitate: o contribuţie
la conştiinţa ortodoxă a istoricităţii - Dr. DARKO DJOGO

Studiul de faţă ia în discuţie acuza conform căreia Biserica Ortodoxă este prea tradiţionalistă şi conservatoare, urmărind să demostreze că această „încăpăţânare” de a trăi în răspărul dinamicii vieţii nu e altceva decât o stabilitate permanentă în formă şi conţinut într-o lume aflată în schimbare rapidă. Pentru creştinii ortodocşi, atitudinea adecvată nu este abolirea trecutului, ci o hermeneutică aptă să se îmbine cu istoria, deoarece teologia este un eveniment istoric, iar istoria este un process de nature teologică.
Cuvinte-cheie: - Ortodoxie, istorie, teologie, identitate
Dr. DARKO DJOGO.
Adresă : - Velecevo B.B. 73, 388 Foca, Republika Srpska, Bosnia-Herzegovina.
E-mail : - darkodjogo@gmail.com
Descarcă PDF

Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici - ALEXANDRINA SCRIBA (CUŢUI)

Cel mai de seamă ierarh al Bucovinei s-a ridicat din marea familie a Morărenilor, Silvestru Morariu (numele de botez Samuil). La Cernăuţi a fost un student eminent, a învăţat limbile greacă, ebraică şi latină, pe lângă româna şi germana pe care le stăpânea foarte bine. Silvestru Morariu considera că ştiinţa pentru un om este la fel de necesară ca şi arma pentru soldat. A participat la mişcarea naţională a românilor bucovineni, alături de colegii săi din Societatea pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina. S-a împotrivit introducerii limbii rutene în administraţia bisericească, precum şi încercărilor Guvernului austriac de a cumpăra domeniile bisericeşti din Rădăuţi. Prin lupta sa de o viaţă pentru binele Bisericii şi al poporului român, Silvestru Morariu poate fi considerat cel mai de seamă ierarh din Biserica românească din Bucovina. Şi pe bună dreptate poate fi numit un mare patriot, că el nu numai că era un arhiereu vrednic, dar şi un înfocat naţionalist român, pentru că a trăit şi a luptat pentru poporul din care însuşi făcea parte.
Cuvinte-cheie: - Biserica Ortodoxă din Bucovina, biserica, preot, conflicte interetnice.
ALEXANDRINA SCRIBA (CUŢUI), Universitatea ,,Ştefan cel Mare” – Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie.
Adresă : - Suceava, România
E-mail : - cutuial@yahoo.com
Descarcă PDF

Procesul de consultare dintre Facultăţile
de Teologie Europene (procesul Graz) - Pr. Prof. Dr. VIOREL IONIŢĂ

Acest studiu cuprinde o scurtă prezentare a procesului Graz, precum şi o analiză a prezentărilor principale şi a programului celor trei conferinţe, cu un accent deosebit pentru importanţa acestora pentru învăţământul teologic ortodox precum şi pentru formarea ecumenică din Europa.
Cuvinte-cheie: - Formare ecumenică; educaţie teologică ortodoxă; studii religioase; procesul Graz, procesul Bologna
Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, Director de studii la Conferinţa Bisericilor Europene, Geneva; profesor la Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din cadrul Universităţii Bucureşti.
Adresă : -
E-mail : - vio@cec-kek.org
Descarcă PDF

„Funcţia şi limitele raţiunii în Teologia Dogmatică”
A treia Conferinţă a Asociaţiei Internaţionale
a Dogmatiştilor Ortodocşi (IAODT),
Tesalonic, 23-26 iunie 2011 - Pr. Conf. Nicolae Moşoiu

Asociaţia Internaţională a Dogmatiştilor Ortodocşi (International Association of Orthodox Dogmatic Theologians – IAODT), înfiinţată la Arad în anul 2007, odată cu prima sa conferinţă1 organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, este, conform statutului său, o comunitate academică de profesori, cercetători şi instituţii implicate în studierea şi predarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe. Scopul principal este promovarea cercetării la nivel internaţional, în conformitate cu Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, hotărârile Sinoadelor Ecumenice, scrierile Sfinţilor Părinţi şi cu viaţa liturgică a Bisericii.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Moşoiu, conferenţiar la catedra de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Simpozionul ştiinţific –
„Părinţii Profesori Teodor Bodogae şi Milan Şesan, promotori ai învăţământului teologic sibian” - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

În perioada 26-27 mai 2011 s-a desfăşurat la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu simpozionul cu tema „Părinţii Profesori Teodor Bodogae şi Milan Şesan, promotori ai învăţământului teologic sibian”, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea părintelui Teodor Bodogae şi a 30 de ani de la trecerea la cele veşnice a părintelui Milan Şesan. Organizat de titularul disciplinei Istoria Bisericească Universală, Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, şi desfăşurat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi decanul Facultăţii de Teologie, simpozionul a întrunit distinşi dascăli ai învăţământului teologic românesc din Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia şi Oradea, precum şi de la Facultatea de Teologie din Sarajevo. De asemenea, au fost prezenţi membrii familiei părintelui Şesan şi părinţii: Vasile Pop, protopopul Sighetului Marmaţiei, şi Silviu Negruţiu din Târgu Mureş, ambii autori ai câte unei lucrări de licenţă care ilustrează personalitatea celor doi profesori omagiaţi.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr, profesor la catedra de Istorie bisericească universală la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - chifar_n2002@yahoo.com
Descarcă PDF

Taina Sfântului Botez în viaţa actuală a Bisericii - Conf. Univ. Dr. Ciprian Ioan Streza

În cadrul Anului Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu a organizat un simpozion intitulat Taina Sfântului Botez în viaţa actuală a Bisericii. Lucrările s-au desfăşurat într-o singură zi-maraton, 7 iunie, şi au fost deschise festiv printr-un cuvânt al ÎPS Prof. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Programul simpozionului a fost împărţit în patru secţiuni – fiecare din ele fiind urmată de discuţii –, în care Taina Sfântului Botez a fost abordată din perspectivă: dogmatică, biblică, liturgică, misionară şi moral-duhovnicească.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Ciprian Streza, Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Natura şi misiunea Bisericii. Un stadiu pe calea
spre o declaraţie comună
(partea a doua: urmare din nr. 2/2011, p. 253-277) - Prezentare, note explicative şi traducere, Pr. Conf. Nicolae Moşoiu

II. Biserica în istorie
A. Biserica in via
48. Biserica este o realitate eshatologică, anticipând Împărăţia. Totuşi, Biserica de pe pământ nu este încă deplina realizare văzută a Împărăţiei. Fiind şi o realitate istorică, Biserica este expusă la ambiguităţile întregii istorii umane şi, de aceea, are trebuinţă de o permanentă pocăinţă şi reînnoire, pentru a răspunde pe deplin chemării sale.2
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Moşoiu, conferenţiar la catedra de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !