Skip to main content

3/2012

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Editorial - Comitetul de redacţie al Revistei Teologice

Revista Teologică, Organ de ştiinţă şi viaţă bisericească, înfiinţată în anul 1907 (din anul 1956, cu denumirea Mitropolia Ardealului, iar din 1991, din nou Revista Teologică), unul dintre cele mai vechi periodice ştiinţifice româneşti, îşi datorează bunul prestigiu de care se bucură şi redactorilor ei, distinşi profesori de teologie sibieni. Printre aceştia, o activitate remarcabilă a desfăşurat Părintele Profesor Dr. Ioan Ică sr, care a condus destinele revistei între anii 1978-1992.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, redacţia actuală a Revistei Teologice se alătură Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu în gest de preţuire şi îi dedică cu reunoştinţă numărul 3 pe anul 2012. Ad multos, sanos beatosque annos!

Cuvinte-cheie: -
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Un profesor erudit şi un teolog entuziast – Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică la ceas aniversar - PF DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu îmbracă în această toamnă, pentru a doua oară, haine de sărbătoare, de această dată prilejuită de aniversarea a 80 de ani de rodnică şi binecuvântată viaţă a Părintelui Profesor Dr. Ioan I. Ică.

Ataşamentul faţă de Biserica strămoşească, Părintele Profesor Ioan I. Ică l-a moştenit de la părinţii săi credincioşi, preţuirea pentru spiritualitatea răsăriteană i-a fost insuflată de sora mai mare, intrată de timpuriu în viaţa monahală, iar pasiunea pentru Sfânta Ortodoxie a Părinţilor Bisericii, a Sfintelor Sinoade Ecumenice şi a Mărturisirilor de credinţă i-a fost insuflată de cunoaşterea Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, care l-a îndemnat să se dedice studiului limbilor clasice – greaca şi latina ca apoi să studieze greaca modernă, precum şi limbile franceză, engleză şi germană.

Cuvinte-cheie: -
PF Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Adresă : - București, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Teologia dogmatică şi spiritualitatea filocalică la ceas aniversar: Părintele Profesor Ioan Ică la vârsta de 80 de ani - IPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Facultatea de Teologie din Sibiu a reuşit în decursul timpului să păstreze linia spirituală, zelul şi râvna marelui ei întemeietor, Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna. Pe parcursul celor două veacuri de existenţă Academia Andreiană a avut o pleiadă de profesori, precum: Nicolae Colan (1922-1936), rector din 1928, ulterior episcop la Cluj, mitropolit al Ardealului, membru titular al Academiei Române, Nicolae Terchilă, Dumitru Stăniloae (1929-1946), rector din 1936, Nicolae Popovici, Grigorie Marcu, Spiridon Cândea, Liviu Stan, Teodor Bodogae, Corneliu Sârbu, Nicolae Mladin, Gheorghe Şoima, Dumitru Călugăr, Isidor Todoran, toţi cu studii de specializare în străinătate, fiind însă şi buni cunoscători şi trăitori ai spiritualităţii ortodoxe. Odată cu venirea la Sibiu a Părintelui Dumitru Stăniloae, unul din dezideratele învăţământului teologic sibian a fost profunda ancorare a teologiei ca ştiinţă, dar şi ca viaţă în Hristos, în tradiţia spirituală patristică şi filocalică.
Cuvinte-cheie: -
IPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Teologia ca ştiinţă şi mărturisire în viziunea Părintelui profesor dr. Ioan Ică - Pr. Prof. Dr. Valer Bel

REZUMAT TEXTAcest studiu expune contribuţia adusă de Pr. Prof. Dr. Ioan Ică la cercetarea izvoarelor şi la înnoirea teologiei în congenialitate cu teologia patristică pentru a elabora o teologie mărturisitoare în contextul lumii de astăzi. Opera teologică a dogmatistului român a surprins caracterul prin excelenţă biblic şi patristic, respectiv catafatic şi apofatic, al teologiei ortodoxe. În acest sens, părintele profesor Ioan Ică rămâne un model de acrivie şi seriozitate ştiinţifică teologică pentru teologii ortodocşi de astăzi.
Cuvinte-cheie: - teologia ca ştiinţă, teologia ca mărturisire, rolul dogmelor, Ioan Ică
Pr. Dr. Valer Bel, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Adresă : - Cluj-Napoca, România
E-mail : - belteol@yahoo.com.
Descarcă PDF

Contribuţia părintelui profesor dr. Ioan Ică la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română (BOR) şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) - Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan

Dintre dialogurile bilaterale ale Biericii Ortodoxe Române, unul dintre cele mai fructuoase este cel purtat cu Biserica Evanghelică din Germania. La acest dialog a luat parte şi Pr. Prof. Dr. Ioan Ică, care a susţinut referate şi a participat la discuţiile întâlnirilor dedicate: rolului Sfintei Scripturi şi al Tradiţiei în viaţa Bisericii, prezentării Sfintelor Taine în Confessio Augustana şi în Mărturisirile de credinţă ortodoxe din secolele XVI şi XVII şi, în fine, importanţei Tainei Pocăinţei. Concluzia este că Părintele Profesor Ioan Ică adus o contribuţie importantă pentru lucrarea de apropiere în credinţă a celor două teologii aflate în dialog.
Cuvinte-cheie: - dialogul Biserica Ortodoxă Română – Biserica Evanghelică din Germania,
Ioan Ică, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie, Taina Pocăinţei
Pr. Dr. Ioan Tulcan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad
Adresă : - Arad, România
E-mail : - tulcan_ioan@yahoo.com.
Descarcă PDF

Cele „trei Simboluri principale” (Tria Symbola catholica sive oecumenica) ale Reformei lutherane. Textele şi explicarea lor - Adolf Martin Ritter

Articolul de faţă îşi propune redarea textelor şi explicarea următoarelor simboluri de credinţă ale Bisericii primare: Crezul Apostolic, Crezul Niceo-Constantinopolitan şi Crezul Atanasian. De asemenea, sunt traduse alte texte adiţionale înrudite cu aceste documente. Studiul cuprinde informaţii amănunţite privind originea, dezvoltarea şi conţinutul teologic al celor trei mărturisiri de credinţă. Sunt atinse, de asemenea, o serie de teme teologice, cum ar fi: Botezul în primele secole, Filioque, relaţiile intertrinitare etc.
Cuvinte-cheie: - Mărturisiri de credinţă ale primelor secole; Apostolicum; Nicaeno Constantinopolitanum; Athanasianum; Filioque
Dr. Adolf Martin Ritter, profesor emerit. A predat Istoria Bisericii Vechi şi Patrologie la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii din Heidelberg, Germania.
Adresă : - Wissentschaftlisch-Theologisches Seminar, Kisselgasse 1, DE - 69117, Heidelberg, Germania
E-mail : - amritter@t-online.de.
Descarcă PDF

Sofia – înţelepciunea lui Dumnezeu - Karl Christian Felmy

În Liturghia ortodoxă, în ecfonise şi lecturi, se întâlneşte motivul Sofiei – Înţelepciunii divine. Sfânta Înţelepciune (Hagia Sofia) este hramul unor numeroase şi importante biserici ortodoxe. Diverse tipuri de icoane ale Înţelepciunii lui Dumnezeu se întâlnesc în Serbia şi Rusia. Astfel există o veche tradiţie liturgică ortodoxă sofiologică, arhitecturală şi iconografică, dublată de preocuparea gânditorilor ruşi de a se ocupa intens, sub influenţa idealismului german, cu tema Sofiei divine. Dintre aceştia cei mai importanţi sunt filosoful Vladimir Soloviov, preotul Pavel Florensky şi protopresbiterul Serghei Bulgakov. Pavel Florensky şi Serghei Bulgakov au prezentat Sofia – principiu necreat feminin – aproape ca un Ipostas dumnezeiesc. În opinia lor, sofiologia rusă reprezintă o relaţie personală strânsă între Creator şi creaţie şi un mijloc de combatere a unei înţelegeri secularizate a lumii. Se pune întrebarea dacă preocupările sofiologilor nu pot fi privite prin prisma viziunii Sf. Atanasie, în a cărui concepţie lumea posedă un caracter hristologic, o amprentă a Înţelepciunii lui Dumnezeu.
Cuvinte-cheie: - Sofiologie, Filosofie religioasă, Ortodoxie
Karl Christian Felmy, profesor emerit al Universităţii Erlangen-Nürnberg, Germania
Adresă : - Germania
E-mail : - dr.christianfelmy@web.de
Descarcă PDF

Taina Botezului în viziunea Părinţilor duhovniceşti şi filocalici - Arhid. Prof. Dr. Constantin VOICU

Articolul tratează Taina Botezului aşa cum apare ea descrisă în Omiliile macariene, la Sfântul Diadoh al Foticeii şi la Sfântul Marcu Ascetul. Autori pun în valoare harul baptismal – în polemica lor cu mesalienii – şi văd în Botez începutul unei acţiuni de curăţire şi desăvârşire a omului. Astfel, pentru autorul Omiliilor macariene, Botezul constituie începutul unui proces dominat de luptă, care culminează cu desăvârşirea. După Botez harul şi păcatul coexistă în om, păcatul nu este eliminat în chip automat, fiind necesară o luptă stăruitoare. Dualismul ontologic mesalian devine la Macarie un dualism etic, duhovnicesc, rezultat al luptei în vederea desăvârşirii. Spre deosebire de mesalieni, care repudiau Tainele Bisericii, Macarie accentuează faptul că Duhul Sfânt activează inimile credincioşilor prin intermediul Botezului, Euharistiei şi cultului, subliniind, în acelaşi timp, rolul lui Hristos în cadrul Bisericii. Sfântul Diadoh al Foticeii leagă problema coexistenţei păcatului şi a harului de Botez, considerând că înainte de Botez, sufletul se află sub conducerea satanei, harul lucrând asupra sa din exterior. După primirea Tainei, lucrurile se schimbă: harul lucrează din interior, iar diavolul din exterior, iar prin Botez omul este reînnoit, recâştigând „asemănarea” pierdută. Pentru Sfântul Marcu Ascetul Botezul are un efect desăvârşit, deoarece, pe lângă ştergerea păcatului, prin el ne este împărtăşit Duhul Sfânt. Cu toate că Botezul şterge definitiv păcatul strămoşesc, totuşi posibilitatea de a păcătui rămâne pe mai departe, singura deosebire fiind că motivul care stă la baza păcatului este voinţa noastră liberă.
Cuvinte-cheie: - Botez, Omiliile macariene, Marcu Ascetul, Diadoh al Foticeii
Arhid. Dr. Constantin Voicu, profesor emerit al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, rector al Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu (1979-1992).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Caliştii Filocaliei şi scrierile lor isihaste: enigme, descoperiri şi o recentă restituire - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

Pe baza unor cercetări mai noi, acest studiu expune pentru prima oară în teologia românească încercările de identificare a enigmei celor „patru Calişti” care sunt menţionaţi în Filocalie. Descoperit în 1970, masivul codice Matsuki aduce noi date despre mediul şi opera Patriarhului Ecumenic Calist I, cel mai important autor dintre cei patru amintiţi. În final se oferă o sinteză a „capitolele” isihaste „despre curăţia inimii” ale patriarhului Calist I, cuprinse în codicele amintit.
Cuvinte-cheie: - Filocalie, viaţă ascetică, rugăciune isihastă, patr. Calist I al Constantinopolului
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor (Spiritualitate) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Câteva consideraţii pe marginea ontologiei trinitare capadociene - Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi

Divinitatea nu este circumscrisă, acesta nu poate fi comprehensibilă raţional, deoarece înţelegerea sa completă o face finită şi limitată. Privind planul judecăţii umane, constatăm că este limitat şi doar cele finite pot fi înţelese şi cunoscute, dar Divinitatea nu poate fi cuprinsă de mintea umană şi nici nu poate fi imaginată ca un întreg comprehensibil.

Sfinţii Părinţi au văzut Fiinţa divină ca fiind ipostaziată în cele Trei Persoane şi nu o tratau ca pe ceva separat, sau abstract, şi nu au vedeau ca generatoare de Tată, Fiu şi Duh Sfânt. Fiinţapresupune totdeauna ipostasul, sprijinul ei subzistenţial. Doar în abstract putem cugeta la fiinţă –pentru că nu există în sine – sau, în cazul Sfintei Treimi, comună în toate ipostasurile Ei, de aceeaşiesenţă uninte prin proprietăţi sau însuşiri personale.

Cuvinte-cheie: - Sfânta Treime, existenţa divină, ipostasurile trinitare, intersubiectivitate treimică,
triteism, harul divin.
Pr. Dr. Mihai Himcinschi, profesor (Misiologie şi Ecumenism) la Facultatea de Teologie în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : - himmihai@yahoo.com.
Descarcă PDF

Preasfinţitul patriarh al Constantinopolului kyr [domn] Calist 100 de capitole despre curăţia inimii, cum câte puţin se curăţeşte şi se ridică spre vederea contemplativă - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

Dacă vrei, iubitule, să înveţi cum anume se curăţeşte sufletul şi se ridică spre vederea contemplativă a lui Dumnezeu, atunci înţelege acest suiş înţelegător/inteligent [noera anodos] la modul unei scări [klimax]. Să-ţi fie limpede acest exemplu, fiindcă aşa cum e cu neputinţă pentru cel ce vrea să se ridice la înălţime altfel decât pe treptele acestei scări făcute de mână omenească, tot aşa nu e deloc uşor, ba chiar anevoios, pentru omul potrivit lui Dumnezeu să se ridice la înălţimea vederii contemplative a lui Dumnezeu fără să se cureţe în întregime, fără să-şi şteargă şi să facă să dispară petele sufleteşti. Pentru că prima treaptă duce negreşit la a doua şi înaintează spre a treia, şi aşa urcă neîmpiedicat pe treptele înţelese cu mintea/inteligibile [noētōn] ale virtuţii spre treapta ultimă şi cea mai înaltă străbătându-le în ordine şi-şi face în chip verosimil urcuşurile [anabaseis]. Căci deodată cu primirea jugului ascultării atletul lui Hristos ajunge să respingă şi mişcările trupului, smerenia înfloreşte pe el uşor şi ajunge la el hotarul/limita nepătimirii; şi, ca să vorbim potrivit preadumnezeiescului Ioan Scărarul, martirul fără sânge şi încununatul fără lovituri[2] a ajuns la acesta înainte să umble.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr - profesor (Spiritualitate) la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Omilia la Schimbarea la Faţă a episcopului Vasile al Seleuciei - Pr. Drd. Radu Gârbacea R

Teolog profund şi literat rafinat, episcopul Vasile al Seleuciei († cca 468)[1] a păstorit metropola provinciei Isauria timp de aproape trei decenii[2]. Recunoscut drept un mare orator şi uneori comparat cu Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz sau Ioan Hrisostom, episcopul Vasile al Seleuciei nu avea însă să se bucure de aceeaşi cinste în ce priveşte transmiterea şi receptarea operei sale. Criticat uneori pentru folosirea unei retorici superioare şi pentru abundenţa limbajului metaforic din scrierile sale, care ar îngreuia lectura şi înţelegerea lor, şi pentru poziţia sa echivocă de pe parcursul controverselor hristologice dintre anii 448-451, când, deşi semnase în 448 la Sinodul endemic de la Constantinopol condamnarea lui Eutihie, a trecut în 449 de partea episcopilor semnatari ai hotărârilor „sinodului tâlhăresc” de la Efes, ca apoi să revină la Sinodul de la Chalcedon din 451 de partea celor care au condamnat definitiv pe Eutihie şi au reabilitat pe episcopii antiohieni şi constantopolitani condamnaţi la „sinodul tâlhăresc”, episcopul Vasile al Seleuciei avea să aducă o contribuţie importantă atât în planul dezvoltării omileticii şi imnografiei[3], cât şi la formularea dogmei chalcedoniene[4].
Cuvinte-cheie: -
Pr. Drd. Radu Gârbacea - doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Unitatea pe care o căutăm: explorând speranţele şi provocările pentru ecumenism astăzi: 10 teze despre reflecţia actuală cu privire la unitatea Bisericii - Rev. Dr. Olav Fykse Tveit

Înainte de a-mi începe prezentarea, permiteţi-mi să-mi exprim bucuria şi recunoştinţa pentru faptul că sunt din nou în ţara dvs., de această dată ca Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). Sunt aici pentru a vizita Bisericile din România care sunt membre ale CMB. În ultimele două zile am avut o serie de întâlniri şi discuţii cu mai mulţi ierarhi şi teologi ai Bisericii Ortodoxe Române la Bucureşti şi la Târgovişte, începând cu o audienţă la Preafericirea Sa, Patriarhul Daniel. Am avut, de asemenea, oportunitatea de a mă adresa unui grup mult mai larg de audienţă prin TRINITAS TV şi să vizitez mai multe instituţii ale Bisericii Ortodoxe Române. Sunt, de asemenea, foarte bucuros să fiu în oraşul dvs. pe care l-am vizitat în 2007 ca delegat al Bisericii mele (Biserica Norvegiei) în a Treia Adunare Ecumenică Europeană. În această dimineaţă am avut o audienţă la domnul episcop Reinhardt Guib, liderul Bisericii Luterane de Confesiune Augustană din România, şi aştept audienţa cu Înaltpreasfinţia Sa Mitropolitul Laurenţiu, precum şi cu alţi teologi şi ecumenişti care sunt activi în oraşul dvs. Mâine voi fi la Cluj-Napoca, unde voi vizita Bisericile membre ale CMB care-şi au sediul central acolo, precum şi pe mitropolitul ortodox de acolo.
Cuvinte-cheie: -
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit - Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB)
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Conferinţa internaţională „Viitorul teologiei într-un context în schimbare al universităţilor în Europa şi mai departe”, Oslo (Granavollen), Norvegia, 6-8 iunie 2012 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), prin programul lui de Educaţie Teologică şiEcumenică, a organizat, în colaborare cu Conferinţa Bisericilor Europene (CBE) prin Comisia de Dialog şi Şcoala Norvegiană de Teologie MF, o conferinţă internaţională în Oslo şi Granavollen despre „Viitorul teologiei într-un context în schimbare al universităţilor în Europa şi mai departe”. Au participat 45 de experţi de înalt nivel în teologie, precum şi reprezentanţi din conducerea unor facultăţi de teologie, şcoli de teologie şi asociaţii ale şcolilor de teologie din Europa, Africa, America Latină şi Asia, reprezentând principalele tradiţii creştine. Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Leb (Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca) şi Lect. Dr. Alina Pătru (Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu şi membru al Comitetului Central al CBE) au reprezentat teologia românească înaceastă consultaţie internaţională. Conferinţa a început în clădirea principală a Şcolii de Teologie MF din Oslo cu mai multe mesaje de salut prezentate de reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, precum şi ai Bisericilor norvegiene (Biserica Norvegiei; Biserica Catolică din Norvegia) şi ai guvernului norvegian (Ministerul pentru Administraţie guvernamentală, Reformă şi Afaceri ecleziale). Parte a ceremoniei de deschidere a fost şi o prelegere prezentată de Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, Secretarul General al CMB, intitulată „Teologie şi unitate într-un context în schimbare al creştinismului mondial”. Secretarul General al CMB a subliniat importanţa educaţiei teologice pentru viaţa şi activitatea Bisericilor în general, precum şi pentru comunitatea şi colaborarea ecumenică în special. Educaţia teologică trebuie să rămână o prioritate pentru întreg creştinismul mondial, spre a asigura o dezvoltare potrivită şi sănătoasă în toate dimensiunile vieţii lui spre binele întregii lumi. El a subliniat, de asemenea, rolul dialogului interreligios care a devenit un „imperativ” pentru educaţia teologică într-o lume globalizată în care trăim astăzi.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Conferinţă Societas Ethica la Sibiu, 23-26 august 2012 - Dr. Emanuel Tăvală

În perioada 23-26 august a.c. a avut loc la Sibiu întâlnirea anuală a European Society for Research in Ethics (Societas Ethica). Această organizaţie a fost înfiinţată în anul 1964 de către teologul Hendrik von Oyen la Basel (Elveţia), având în momentul de faţă aproximativ 270 de membri. Aceasta se doreşte a fi o platformă care oferă posibilitatea schimbului de idei şi experienţă între teologi din diverse tradiţii şi universitari specialişti în etică. În fiecare an, la sfârşitul lui august, este organizată o conferinţă la care sunt invitaţi membri şi alte persoane interesate să susţină pe marginea temei alese diverse alocuţiuni. Ajunsă la numărul 49, conferinţa din acest an a avut ca temă Valorile eticii şi migraţia popoarelor. Tema s-a dovedit a fi una interesantă şi de mare actualitate, mai ales că în timpurile noastre migraţia cunoaşte o amploare deosebită, ea fiind determinată de diverse motive: economice, intelectuale, de siguranţă etc. Subiectul conferinţei a fost bine ales dacă ţinem cont şi de locul de desfăşurare al întâlnirii, România fiind confruntată cu acest fenomen al migraţiei imediat după schimbările din 1990 şi este şi în continuare. Dacă ar fi să particularizăm şi mai mult, populaţia săsească a Sibiului şi nu numai a fost confruntată cu acest fenomen chiar din a doua jumătate a secolului trecut în condiţii bine cunoscute şi asupra cărora nu vom insista aici.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Emanuel Tăvală - Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - emanuel.tavala@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !