Skip to main content

REVISTA TEOLOGICA nr. 3/ 2014 - DOCUMENT INTEGRAL

CUPRINS - NR. 3/2014

3/2014

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2015
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Rolul femeii în istoria Bisericii - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

"Rolul femeilor în istoria Bisericii" - acesta este un subiect care, din mai multe motive, a fost cercetat cu intensitate în ultimele decenii. Totuşi, motivul pentru care am cerut Revistei Teologice să găzduiască o astfel de temă în cel de-al treilea număr al ei pe 2014, nu este legat direct de tendinţa aceasta existentă în cercetarea istoriei bisericeşti, ci este mai degrabă un motiv de ordin practic.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Mişcarea religioasă a femeilor din Evul Mediu apusean clasic şi târziu - A.M. RITTER

Studiul relevă în ce condiții a fost posibil, în Europa Evului Mediu clasic și târziu (adică din sec. al XIII-lea până în sec. al XV-lea), mai ales în acele regiuni care atunci erau cele mai dezvoltate din punct de vedere cultural și economic, ca femeile să se emancipeze și să se manifeste independent, fie în cadrul mănăstirilor, fie al asocierilor libere ale comunităților (Beginen). Moștenirea lor literară ne arată în mărturii mișcătoare o mistică feminină specifică. În final este prezentat un exemplu din Anglia (Julian of Norwich), iar pornind de la aceasta, se ridică întrebarea: ce anume ar trebui să exprime omul de azi, atât bărbatul, cât și femeia?
Cuvinte-cheie: - emanciparea femeilor, mistica feminină, interdependența (dependență și influențe reciproce) între istoria pietății și istoria socială, Julian of Norwich.
Adolf Martin Ritter, profesor emerit al Universităţii din Heidelberg, Germania
Adresă : - Heidelberg, Germania
E-mail : - amritter@t-online.de

Vindecând o rană. Sfântul Ioan Hrisostom despre femei și chipul lui Dumnezeu - Prof. Dr. Andreas HEISER

Există vreun motiv biblic pentru supunerea femeii față de bărbat? Chestiunea este la fel de veche precum interpretarea Bibliei. În exegeza sa la Facere 1–3, preotul din Antiohia și viitorul episcop al Constantinopolului Ioan Hrisostom (cca 350–407), le prezintă pe femei ca fiind subordonate bărbaților atât în paradis, cât și după cădere. Înainte de toate însă femeia este un ajutor demn. Apoi este sclava soțului ei. Hrisostom interpretează relatarea căderii din afara perspectivei că această cădere ar putea fi restaurată de calea creștină înapoi spre paradis. Există o legătură reciprocă a iubirii și o dorință de a anula greutatea sclaviei. Hrisostom nu poate să conceapă viața dinainte și de după cădere fără ierarhii, pentru că ierarhia este necesară pentru a stabili ordinea – dar nu prin subjugare sau servilitate. Hrisostom deschide calea cum anume să se abolească dezordinea în relația dintre bărbat și femeie. Esența exegezei lui Hrisostom la referatul creației constă în faptul că el încearcă să înțeleagă „chipul lui Dumnezeu” nu ca pe o calitate ontologică, ci pe ca o calitate funcțională care este dată de Dumnezeu în creație spre a opri dezordinea. Astfel, femeia se confruntă cu ambele posibilități, pentru că ea și bărbatul ei pot să aleagă între virtute și păcat, stagnare în condițiile păcatului sau drumul înapoi spre paradis, pe drumul lor împreună în viață ca parteneri și colaboratori. Prezentul studiu relevă paralele moderne care adoptă în parte viziunea lui Hrisostom, precum dialogul anglicano-ortodox din 1978. Acolo ortodocșii nu fac diferență ontologică între bărbat și femeie și nu deduc nicio inferioritate. De asemenea ei sugerează necesitatea ordinii și rolul specific, dar complementar, precum și funcțiunile fiecărui gen (bărbat și femeie), și că aceste funcțiuni nu pot fi schimbate. Acest studiu ia în considerare împreună cu Hrisostom și în contradicție
cu opinia sa, dacă forma specifică de ordine este dată de creație sau dacă este mai
degrabă formată de timp, cultură, rațiune și voința liberă a bărbatului și a femeii.
Cuvinte-cheie: - Ioan Hrisostom, Facere 1–3; chipul lui Dumnezeu; bărbatul și femeia; rolul genurilor
Dr. Andreas Heiser, profesor la Institutul de Teologie Ewersbach din Germania şi rector al aceluiaşi institut.
Adresă : -
E-mail : -

Locul femeii în Biserica Ortodoxă şi problema hirotonirii femeilor - Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea IELCIU

Misiunea Bisericii este aceea de a proclama în lume demnitatea fiinţei umane create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, egalitatea în demnitate a bărbatului şi a femeii, dar motivul pentru care susţine caracterul exclusiv masculin al preoţiei sacramentale îşi are originea în concepţia privind însuşirile sacerdoţiului, indicând faptul că imposibilitatea hirotonirii femeii într-o preoţie specială, care se întemeiază pe tradiţia Bisericii, a fost dovedită cu exemple profund înrădăcinate în învăţătura ecleziologică.
Cuvinte-cheie: - sacerdoţiu sacramental, preoţie universală, hirotonia femeilor, eclesiologie
Pr. Dr. Ioan Mircea Ielciu, conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - mirceaielciu@yahoo.co.uk

Profilul femeilor în acţiunea militară a cruciadei I. Structura socială a armatei cruciadelor pe frontul de acasă şi în Levant - Drd. Daniel CERGAN

După o perioadă neîntreruptă caracterizată prin dezinteres, primele licăriri de curiozitate cu privire la participarea femeilor la cruciadă au început să apară în lumea istoriilor medievale abia la jumătatea secolului al XIX-lea. Și astăzi, lipsa femeilor din narațiunile cruciadelor face obiectul unor analize critice. Articolul de față încearcă să ofere un profil al femeilor participante la acțiunea militară a cruciadei I. De cele mai multe ori, istoriile medievale ne invită să valorizăm şi să apreciem gesturile eroice ale bărbaţilor. Cel mai adesea, femeile au fost descrise în raport cu bărbații în calitate de soții, fiice, mame, văduve, surori sau menţionate succint în legătură cu anumite dezastre naturale, succese ori eşecuri militare. Cu toate acestea, expunerea anumitor intervenţii ale femeilor la acţiunile militare ale cruciadei, descrise de martorii contemporani, confirmă importanţa contribuţiilor aduse de acestea. Fie că vorbim de participarea directă sau indirectă, contribuțiile și sprijinul femeilor în campaniile militare din Orientul Apropiat sunt o davadă clară că ele nu au fost numai victime sau observatoare, ci o parte activă a acestor conflicte. Atitudinile unor femei ca cea a contesei Adela de Blois(1137), Hildegund de Schönau (1170), Godehilde de Tosny († 1097) sau al contesei Florina de Burgundia († 1097) alcătuiesc cel mai bine profilul femeii cruciate.
Cuvinte-cheie: - cruciade, femei, suport militar, pelerinaj, Ierusalim
Drd. Daniel CERGAN, Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Adresă : - Cluj-Napoca
E-mail : - daniel.cergan@yahoo.com

„A te îngriji și a te sili pentru multe”, dar și „a alege partea cea bună”: Femeile ortodoxe în istoria mișcării ecumenice dintr-o perspectivă ecumenical ne-ortodoxă - Dr. Fulata Lusungu MOYO

Acest studiu prezintă, din perspectiva actualei coordonatoare a Programului Consiliului Mondial (CMB) al Bisericilor pentru femei, angajamentul femeilor ortodoxe care sunt parte a diferitelor Biserici membre ale CMB în activitatea ecumenică a femeilor. Studiul relevă contribuția femeilor ortodoxe la programul pentru femei al CMB de-a lungul anilor, precum și provocările și dificultățile întâmpinate de acestea în munca lor alături de surorile creștine de alte confesiuni.
Cuvinte-cheie: - Programul CMB pentru femei; femeile ortodoxe în mișcarea ecumenică
Dr. Fulata Lusungu Moyo, Director de program în cadrul Departamentului Femeile în Biserică şi Societate al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : -
E-mail : -

Femeile și misiunea în Biserica primară. Câteva dovezi aduse de Julian Apostatul - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Acest studiu încearcă să demonstreze, pe baza unor dovezi oferite de lucrarea „Urâtorul de barbă” a lui Julian Apostatul, că creştinismul a dat mai mare importanţă rolului femeilor în misiune decât păgânismul. În vreme ce păgânismul era blocat în vechea mentalitate cu privire la femei şi rolul lor, creştinismul ca religie nouă a ştiut să le folosească darurile şi abilităţile. Aceasta a contribuit la dezvoltarea şi la succesul creştinismului în misiune, în lumea greco-romană.
Cuvinte-cheie: - Julian Apostatul, rolul femeilor în misiune, Antiohia în secolul al IV-lea d.Hr.
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, onferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Panarion-ul Sfântului Epifanie, capitolul 79: Împotriva collyridienilor - Dr. Dragoş BOICU

Panarion sau „Cutia cu leacuri” (CPG 3745) este o operă de referinţă a literaturii patristice din a doua jumătate a secolului al IV-lea, dar, în mod paradoxal, conţinutul acestui tratat alcătuit de către Sfântul Epifanie, episcopul de Constanţia (Salamina) din Cipru, este cât se poate de puţin investigat de către patristica răsăriteană, fiind clasificat după norme scolastice între alte corpora haereseologicum şi clasat ca o listă depăşită a unor mişcări şi grupări eretice dispărute demult în timp. În ciuda caracterului „anacronic”, Panarion rămâne o lucrare de maximă importanţă pentru cunoaşterea condiţiilor în care a avut loc amplul proces de edificare a doctrinei creştine în plină epocă a ereziilor antitrinitare, şi nu numai. Fiind elaborat într-un context politic nefavorabil neo-niceanismului, catalogul antieretic cu accente polemice şi apologetice conţine preţioase informaţii privind viaţa Bisericii din secolul al IV-lea, oferind modele eficace de contracarare a deviaţiilor de la dreapta credinţă.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Dragoş BOICU, Secretar al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com

Pr. prof. dr. Ioan Sauca, noul secretar general asociat al Consiliului Mondial al Bisericilor - Drd. Ioan FILIMON

Din data de 8 iunie 2014, Pr. prof. dr. Ioan Sauca, profesor şi director al Institutului Ecumenic din Bossey, este noul secretar general asociat pentru educaţie şi formare ecumenică al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), cu sediul la Geneva. Comisia de Educaţie şi Formare Ecumenică (CEFE) este organ consultativ primar al CMB pentru întreaga arie de educaţie, formare ecumenică şi întărirea credinţei, care a fost identificată ca o prioritate centrală de cea de-a 9-a Adunare Generală a CMB în anul 2006. CEFE dezvoltă priorităţi şi metodologii în aceste arii, schimb şi colaborare între instituţiile ecumenice şi experţi în domeniul de formare ecumenică. Având în vedere spiritul Adunării Generale, CEFE a fost integrată cu conducerea Institutului Ecumenic din Bossey. Ca structură, CEFE are 28 de membri din toate Bisericile membre ale CMB, dintre care 2 membri sunt numiţi de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine şi de Universitatea din Geneva. Din Comisia aleasă de Comitetul Central în septembrie 2006, fac parte atât bărbaţi, cât şi femei, laici şi clericii, iar 21% dintre aceştia sunt tineri adulţi. Începând cu anul 2009, Comisia se întruneşte în două grupuri: un grup de acompaniament pentru Educaţie teologică ecumenică şi un grup de acompaniament pentru Institutul Ecumenic din Bossey. În cadrul celei de a 10-a Adunări Generale a CMB, care a avut loc în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2013 la Busan (Coreea), s-a ales noua conducere a CEFE, care are datoria de a conduce prin activitatea CMB la realizarea apelului de a se angaja într-un „pelerinaj al dreptăţii şi păcii”. După numirea sa, noul secretar asociat a subliniat faptul că se va strădui să îndeplinească tot ce-i stă în putinţă pentru a fi la înălţime şi, totodată, că îşi va reprezenta Biserica şi neamul cu cinste şi responsabilitate.
Cuvinte-cheie: -
Drd. Ioan FILIMON, Masterand al Institutului Ecumenic din Bossey din cadrul Universităţii din Geneva şi doctorand al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.
Adresă : - Alba Iulia
E-mail : - ioanfilimonjr@yahoo.com

Mica Biblie, cu icoane – după 100 de ani de la apariţie - Pr. Prof. Dr. Dumitru ABRUDAN

Cartea ce poartă acest titlu reprezintă o selecţie de texte, din toate scrierile biblice vechi şi neotestamentare. A fost tipărită la Bucureşti, în 1913, şi a fost răspândită mai ales în mediul rural, adică în casele acelora dintre românii ortodocşi, în care lipsa Bibliei integrale se făcea tot mai mult simţită. A fost direcţionată şi spre instituţii de învăţământ liceal şi seminarial.
Decizia de a se tipări şi răspândi o astfel de variantă prescurtată a Bibliei a fost adoptată în contextul unei stări de lucruri cu adevărat îngrijorătoare, stare provocată de răscoala din 1907, declanşată în Moldova şi extinsă, la scurtă vreme, şi în Ţara Românească.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Dumitru ABRUDAN, Profesor emerit al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -

Urs Von Arx - Doctor Honoris Causa al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu - Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI

În data de 19 iunie 2014, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă "Sfântul Andrei Şaguna", a oferit titlul de Doctor Honoris Causa pr. prof. univ. dr. Urs von Arx, de la Universitatea din Berna, Elveţia. La eveniment au participat mai multe cadre didactice de la facultatea sibiană, studenţi, preoţi şi alţi invitaţi de onoare.
Cuvinte-cheie: -
Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com

LAUDATIO pentru acodarea titlului de Doctor honoris causa al Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Părintelui Profesor Urs von Arx - Pr. Prof. Dr. Dorin OANCEA

De ani buni, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, prin diferitele ei facultăţi, îşi manifestă preţuirea faţă de personalităţi importante care s-au distins prin activitate profesională sau prin implicarea lor în viaţa Universităţii, conferindu-le titlul de Doctor honoris causa sau Senator de onoare. Sentimentul acesta de preţuire este exprimat astăzi, prin Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din şi la propunerea ei, faţă de Pr. Prof. Urs von Arx, fost profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Berna, Elveţia.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Dorin Oancea, profesor la Facultatea de Teologie "Sfântul Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -

Comuniunea eclesială întemeiată pe o teologie euharistică a Bisericii Locale. Biserica Vechi-Catolică şi dialogurile ei bilaterale - Urs von ARX

Referat susţinut cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa

În cadrul relaţiilor sale ecumenice cu alte Biserici, Biserica Vechi-Catolică are o relaţie deosebită cu Biserica Ortodoxă, deoarece cu ea a avut dialogul teologic cel mai profund: este vorba de Comisia Teologică Mixtă Vechi-Catolică-Ortodoxă, care s-a întrunit în şapte sesiuni plenare, în perioada 1975-1987, şi a adoptat un total de 26 de texte de consens.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Prof. Dr. Urs von Arx, profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Berna, Elveţia.
Adresă : - Berna, Elveţia
E-mail : -

Clare K. Rothschild, Jens Schröter, The Rise and Expansion of Christianity in the first Three Centuries of the Common Era, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 543 p., ISBN 978-3-16-152249-9; ISSN 0512-1604 - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Titlul acestui volum – Dezvoltarea şi expansiunea creştinismului în primele trei secole ale erei noastre – ne duce în mod inevitabil cu gândul la lucrarea monumentală a lui Adolf von Harnack, Misiunea şi expansiunea creştinismului în primele trei secole (Leipzig, 1902). Editorii prezentului volum, primul dintre ei, american activ la Chicoago, al doilea, german activ la Berlin, au ales cu bună intenţie titlul volumului lor apropiat cu cel al lui Harnack, vechi de peste o sută de ani, spre a sublinia faptul că tema propusă spre cercetare în acest volum nu este nouă, ci doar perspectivele de cercetare. Volumul cuprinde textele prezentate la o conferinţă cu acelaşi titlu precum cel al volumului, organizată de editori între 23-26 iulie 2010 la Universitatea Humboldt din Berlin. Au participat cercetători de primă mărime în domeniu, care au fost chemaţi «să exploreze enigma de lungă durată a dezvoltării politice şi a creşterii rapide a creştinismului, cu accent pe secolele întâi, al doilea şi al treilea ale erei noastre» (p. V). Ei au abordat tema apelând la varii strategii: teoretice, istorice, retorice şi socio-istorice. Textele au fost prezentate urmând cronologia temelor abordate. Abordarea unei teme atât de vechi a fost considerată de către editori necesară, întrucât astăzi ipoteza propusă de Harnack cu privire la răspândirea creştinismului chiar dacă reprezintă până astăzi un mare progres în cercetare, nu mai este acceptată, fără amendamente serioase, de majoritatea specialiştilor. De asemenea, ipotezele lansate de alţi cercetători după Harnack, precum Ramsey MacMullen sau Rodney Stark necesită să fie analizate critic.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Christoph Markschies, Jens Schröter, Andreas Heiser (editori), Antike christliche Apokryphen in deutscher Übersetzung Band: I. Band: Evangelien und Verwandtes Teilband I, p. XXV + 850, Teilband II, 851-1468, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, ISBN 978-3-16-150087-9; 978-3-16-149951-7 - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Şcoala protestantă germană de teologie are o lungă tradiţie atât în cercetarea, cât şi în publicarea apocrifelor antice creştine în traducere modernă, însoțite de studii introductive și analitice. Edgar Hennecke (1865-1951, profesor la Göttingen) a fondat o colecţie de apocrife neotestamentare în traducere germană (Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung) care a fost publicată în două ediţii (1904 şi 1924). Proiectul a fost continuat de Wilhelm Schneemelcher (1914-2003, profesor la Bonn), care a publicat o a treia ediţie în 1959, republicată în 1968. O ediţie fundamental extinsă şi îmbunătăţită pe baza textelor descoperite la Nag Hammadi a apărut în 1987-1989, republicată în 1990 cu mici îmbunătăţiri. Christoph Markschies (n. 1962, azi profesor la Berlin) a preluat cu cincisprezece ani înainte responsabilitatea de a continua acest proiect. Pentru realizarea acestuia, şi-a asociat pe cei doi editori amintiţi în titlu: Jens Schröter (n. 1961, azi profesor la Berlin) și Andreas Heiser (n. 1971, asistent al Profesorului Markschies la Berlin până cu scurtă vreme înainte de finalizarea proiectului; azi profesor la Institutul Teologic Ewersbach). Aceste două volume reprezintă prima parte a celei de-a şaptea ediţii de apocrife neotestamentare publicate de şcoala germană de teologie. Sunt programate alte două părţi, conţinând o colecție de Fapte ale Apostolilor, respectiv Apocalipse apocrife, ambele planificate să fie însoţite de numeros material introductiv și bibliografic.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Friedrich W. Horn, Ulrich Volp, Ruben Zimmermann, Ethische Normen des frühen Christentums. Gut – Leben – Leib – Tugend. Kontexte und Normen neutestamentlichen Ethik/Contexts and Norms of New Testament Ethics, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 478 p., ISBN 978-3-16-152499-8; ISSN 0512-1604 - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

În anul 2010, profesorii de Noul Testament Friedrich W. Horn şi Ruben Zimmermann, împreună cu istoricul bisericesc, specialist în creştinismul primar, Ulrich Volp, au decis să înfiinţeze la Mainz, în Germania, un Centru pentru Etică în Antichitate şi în Creştinism (Zentrum für Ethik in Antike und Christentum), cu scopul de a cerceta în manieră interdisciplinară mari teme legate de etica creştinismului antic. Centrul a iniţiat o serie de întâlniri numite „Mainz Moral Meetings” (Întâlnirile despre Morală de la Mainz). Volumul de faţă cuprinde textele conferinţelor prezentate în primele patru astfel de întâlniri, în perioada iulie 2009-februarie 2011, precum şi două studii cu caracter introductiv semnate de R. Zimmermann şi Gerd Theissen. Fiecare parte a volumului cuprinde textele prezentate în cele patru întâlniri ale „Mainz Moral Meetings”. Organizatorii au reuşit să câştige pentru iniţiativa lor specialişti nu numai din Germania, ci şi din SUA, Anglia, Israel, Elveţia, Austria şi Africa de Sud. Studiul introductiv al lui R. Zimmermann se ocupă de fundamentarea etică pluralistă şi analiza normelor din perspectiva unei „etici implicite” în scrierile creştine primare. Renumitul exeget neo-testamentar Gerd Theissen încearcă să răspundă, cu ajutorul hermeneuticii biblice, la întrebarea: cum pot să fie fundamentate imperativele şi experienţele religioase?
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Susanna Elm, Sons of Hellenism, Fathers of the Church. Emperor Julian, Gregory of Nazianzus and the Vision of Rome, University of California Press, 2012, 553 p., ISBN 9780520287549 - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Acest volum monografic poate fi asociat cu noțiunea de monumental atât prin dimensiuni, cât și prin tema aleasă și modul în care aceasta este tratată. Autoarea a reușit publicarea unui volum cum rar am avut în mână în ultimii ani. A reușit să asocieze două personalități antice opuse: Julian Apostatul și Sfântul Grigorie de Nazianz, cărora le analizează viziunile competitive asupra universalismului Imperiului Roman, în cazul lui Julian, şi a universalismului creştinismului în cadrul Imperiului Roman, în cazul Sfântului Grigorie de Nazianz. Mai mult, autoarea susţine că cele două viziuni au fost de fapt una, de vreme ce creştinismul în secolul al IV-lea era esenţial roman. „Universalismul creştinismului a supravieţuit pentru că a fost, de la început, adânc împietrit în ideologiile fondatoare oferite de supremația Romei” (p. 1), scrie autoarea. Alegerea a două personaje din secolul al IV-lea nu este întâmplătoare: atunci ar fi fost universalismul creştin cel mai influenţat de ideologia romană şi atunci s-ar fi dat ultima bătălie semnificativă între creştinismul în plină dezvoltare şi păgânismul decadent pe care a încercat să-l revigoreze Julian cu toate forţele sale.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Andreas Andreopoulos, Gazing on God. Trinity, Church and Salvation in Orthodox Thought and Iconography, James Clarke & Co, Cambridge, 2013, 160 p., ISBN 978- 0-227-17446-3 - Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI

Pr. Andreas Andreopoulos este conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Winchester, specializat în hristologie și iconografie. Ca și alte lucrări ale sale – This is my Beloved Son: The Transfiguration of Christ (2012), Art as Theology: From the Postmodern to the Medieval (2007), The Sign of the Cross: the Gesture, the Mystery, the History (2006), Metamorphosis: The Transfiguration in Byzantine Theology and Iconography (2005) – și această carte se înscrie în aceleași coordonate teologice.
Cuvinte-cheie: -
Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com

Volker Leppin, Geschichte des mittelalterlichen Christentums, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, 459 p., ISBN 10: 3161506774; ISBN 13: 978-3161506772 - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Volumul apare în seria „Noi texte teologice fundamentale” şi ne propune o prezentare a istoriei creştinismului medieval din perspectivă evanghelică. Autorul este reputat istoric bisericesc activ la Universitatea din Tübingen şi, aşa cum precizează în Cuvântul înainte (p. V), a lucrat la acest volum vreme de zece ani, textul acestuia având la bază prelegeri susținute în fața studenților din Frankfurt, Jena şi Tübingen, oraşe unde autorul a fost activ ca profesor. Volumul cuprinde, pe lângă prezentarea, de maniera unui manual, a istoriei creştinismului medieval, o amplă introducere şi importante trimiteri bibliografice.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Daniel Buda, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de

Aristotle Papanikolaou, The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy, University of Notre Dame Press, 2012, x + 238 pp., ISBN 978-0-268- 03896-0 - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

Chipul Mântuitorului, dezmembrat în mai multe fâşii orizontale deplasate alternativ, spre stânga şi dreapta, ne priveşte de pe coperta ultimei cărţi a titularului catedrei „Arhiepiscop Demetrios” de la Universitatea Fordham, din SUA, profesorul de teologie şi cultură ortodoxă Aristotle Papanikolaou (AP), un nume nou şi în plină afirmare în diaspora ortodoxă americană. Titlul, la fel de provocator, arată intenţia autorului de a ne purta în universul uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă Biserica Ortodoxă (sau Bisericile Ortodoxe, BO) în zilele noastre, aceea a relaţiei sale cu forma politică dominantă, anume democraţia. Practic, e prima formă politică post-monarhică în care se regăsesc majoritatea creştinilor ortodocşi după două milenii de istorie.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !