3/2015

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2016
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Ființă şi Substanță, Ipostas și Persoană: considerații cu privire la elaborarea și cristalizarea terminologiei trinitare în secolele II-IV - Lect. Dr. Remus Mihai Feraru

Obiectivul studiului nostru este de a evoca contribuţia scriitorilor și Părinţilor Bisericii – atât cei din Orient, cât şi cei din Occident – la elaborarea conceptelor și a formulei trinitare. Termenii folosiți pentru a desemna esența sau ființa comună a Dumnezeirii și, respectiv, Persoanele Treimii au fost împrumutați din limbajul filosofic grecesc; este vorba despre οὐσία (esență, substanță, ființă), ὑπόστασις (fundament, bază, temelie, sediment, substanță) și πρόσωπον (față, chip, mască de actor). Scriitorii creştini din secolele II-III (Teofil din Antiohia, Origen) au creat fundamentele terminologiei trinitare. În Occident, Tertulian a fixat limbajul trinitar. El a utilizat, pentru prima oară, termenii substantia și persona în domeniul trinitar. În Orient, Părinții capadocieni – în special Sfântul Vasile cel Mare – au avut o contribuție decisivă la cristalizarea formulei trinitare. Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol (381) și sinodul de la Antiohia (382) au consacrat definiția clasică a Sfintei Treimi: μία οὐσία καὶ τρεῖς ὑποστάσεις.
Cuvinte-cheie: - ființă, substanță, ipostas, persoană, Sfânta Treime, concept trinitar, formulă trinitară
Lect. Dr. Remus Mihai Feraru, Lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Adresă : -
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

„Sarx zoopoios” – Întrupare şi Euharistie în învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei - Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu

În acest studiu, autorul tratează strânsa legătură dintre Întrupare şi Euharistie în învăţătura Sfântului considerat a fi Părintele prin excelenţă al hristologiei ortodoxe. Deşi învăţătura despre Euharistie nu a fost obiectul unei dispute directe, au apărut câteva dezbateri pe tema Euharistiei indirect şi temporar în timpul controversei hristologice. Studiul subliniază câteva aspecte importante, precum: valoarea trupului uman care reiese clar din Întrupare, realitatea prezenţei lui Iisus Hristos în Sfintele Daruri, o scurtă exegeză la 2Pt 1, 4 – unul dintre principalele texte biblice despre theosis –, Euharistia ca unire a credincioşilor cu viaţa Logosului Întrupat şi cu Sfânta Treime şi, în cele din urmă, Euharistia ca sămânţă a nemuririi şi dar al vieţii veşnice.
Cuvinte-cheie: - trup omenesc, întrupare, prefacerea Sfintelor Daruri, „părtaşi ai dumnezeirii” (theias koinonoi physeos, divinae naturae consortes) (2Pt 1, 4), Euharistie, theosis, Logos întrupat, Sfânta Treime, sămânţa nemuririi, darul vieţii veşnice
Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Brașov, România.
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Mărturii patristice despre viaţa şi opera Sfântului Diadoh al Foticeei - Protos. Lect. Dr. Vasile Bîrzu

Studiul prezintă o scurtă sinteză a principalelor referiri la viaţa şi lucrarea duhovnicescului şi filocalicului Părinte al Bisericii, Sfântul Diadoh al Foticeei, evaluând percepţia lor de către unii cercetători ca influenţat de mesalianism. Astfel, se subliniază afinitatea şi strânsa legătură dintre lucrarea şi tematica spirituală a Sfântului Diadoh, şi diferite alte lucrări şi dispute spirituale ale epocii sale, şi doar puţine detalii biografice şi istorice permit considerarea lui ca succesor al sintezei tradiţiei spiritualităţii creştine care s-a dezvoltat acum.
Cuvinte-cheie: - Diadoh al Foticeei, mesalianism, tradiţie bisericească
Protos. Lect. Dr. Vasile Bîrzu, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - perevasile@yahoo.fr
Descarcă PDF

Un vestigiu de artă bisericească românească de la mijlocul secolului al XVIII-lea: fragmente din decorul mural al vechii biserici de lemn dispărută de la Poiana Sibiului - Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan

Studiul de faţă a fost prilejuit de descoperirea, în timpul lucrărilor de restaurare a bisericii de lemn din Poiana Sibiului, a mai multor componente dintr-un ansamblu iconografic ce a aparţinut unui edificiu de cult anterior celui actual care datează de la 1766.
Identificarea acestor fragmente (28 de piese) dezleagă misterul prezenţei de mulţi ani, în pronaosul bisericii din Poiana, a unei piese răzleţite din acel vechi decor iconografic reprezentând scena „Marea Deisis”, şi pe care autorul acesteia, Dumitru Zugravul, şi-a lăsat iscălitura, alături de menţiunea numelui celui care a donat pictura, la anul 1743. Atribuirea întregului ansamblu de imagini regăsit acestui artist, despre care se cunosc doar puţine lucruri, între care şi faptul că a fost ucenicul lui Ştefan de la Ocnele Mari, precum şi posibilitatea datării la mijlocul secolului al XVIII-lea, fac din acest grup de imagini, al doilea cel mai vechi ansamblu de pictură bisericească românească care se păstrează la ora actuală în judeţul Sibiu.
Cuvinte-cheie: - Dumitru Zugravul, Poiana Sibiului, biserici de lemn din judeţul Sibiu, al doilea cel mai vechi ansamblu de pictură bisericească din judeţul Sibiu
Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - abrudanioanovidiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Arhiereul Inochentie Burghele, egumen al Mănăstirii Sfântul Nicolae Popăuți (I) - Drd. Gheorghe Diaconu

Studiul de față prezintă, în baza izvoarelor istorice inedite sau insuficient utilizate, personalitatea arhiereului Inochentie Burghele Iliupoleos, care s-a conturat, mai întâi, ca tipograf, duhovnic și eclesiarh al mitropoliei, și apoi, grație mitropolitului Veniamin Costachi, ca egumen al Mănăstirii Popăuți, Botoșani, închinată Patriarhiei de Antiohia, fiind totodată unicul român egumen la această mănăstire și primul român care a primit arhieria nominală cu titlul de mitropolit al eparhiei Iliupolei din jurisdicția acestei patriarhii. Avându-și reședința la biserica voievodală de la Popăuți, Inochentie și-a conturat personalitatea de ierarh, atât în viața sacramentală a Bisericii, oficiind toate slujbele specific arhierești, inclusiv hirotonii și sfințiri de biserici, cât și în cea socială a țării, în calitate de membru în Obșteasca Adunare a Moldovei și de autoritate bisericească de judecată în cazurile bisericești și civile. Dintre toți egumenii, doar de la el s-a moștenit un important patrimoniu mobil de obiecte de artă bisericească și un interesant fond de carte veche.
Cuvinte-cheie: - Popăuți-Botoșani, Patriarhia de Antiohia, Veniamin Costachi, Inochentie Burghele Iliupoleos: viață, activitate, patrimoniu de artă moștenit
Drd. Gheorghe Diaconu, Doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Un nou Director al Comisiei „Credință și Constituție” din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor - Pr. Ioan Filimon

Din data de 12 iunie a.c., Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, profesor de teologie ecumenică la Institutul Ecumenic de la Bossey (Geneva) este noul director al Comisiei „Credință și Constituție” (Faith and Order) a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). El a fost numit de către Comitetul Executiv al CMB, la reuniunea din Armenia (în perioada 8-12 iunie a.c.), la recomandarea secretarului general Olav Fykse Tveit, susținut fiind și de recomandarea clară și unanimă a membrilor Comisiei „Credință și Constituție”, precum și a conducerii CMB.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Ioan Filimon, Doctorand al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : - ioanfilimonjr@yahoo.com
Descarcă PDF

Biserica: înspre o viziune comună (I) - Pr. Dr. Nicolae Moşoiu

În vizitele mele la biserici din întreaga lume, iau cunoştinţă de multitudinea provocărilor la adresa unităţii dintre şi în interiorul bisericilor. Multiplele dialoguri ecumenice dintre biserici şi familiile de biserici sunt o realitate care contribuie, de asemenea, la relaţiile multilaterale dintre ele. Se stabilesc astfel legături noi. Totuşi, există o anumită nerăbdare firească de a vedea mai multă acţiune legată de receptarea dialogurilor şi a acordurilor ecumenice. Unele dintre biserici şi familiile de biserici consideră că există noi probleme care au un potenţial de a produce separări. Mişcarea ecumenică pare, de asemenea, în unele biserici să aibă mai puţină putere şi mai puţini purtători de cuvânt dedicați, așa cum au avut în perioadele anterioare.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Nicolae Moşoiu, Conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.
Adresă : - Brașov, România
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Simeon Mitropolitul Evhaitelor, Ioan Pustnicul, Vasile Maleinos, Epistole ascetice (Col. Viața în Hristos, seria Mărgăritare, nr. 4), traducere din greaca veche de Laura Enache, ediție îngrijită, introducere și note de pr. Dragoș Bahrim, Editura Doxologia, Iași, 2014, ISBN 978-606-666-319-9, 78p. - Pr. Dr. Ioan Bădiliță

Volumul al IV-lea din seria „Mărgăritare” a colecției „Viața în Hristos”, colecție ce se impune din ce în ce mai pregnant în rândurile iubitorilor de literatură duhovnicească ortodoxă, este afierosit unei triade de autori ascetici bizantini, mai puțin cunoscuți în ceea ce privește informațiile biografice (βίος και πολιτεία): Simeon Mitropolitul Evhaitelor, Ioan Pustnicul și Vasile Maleinos. Introduse printr-o succintă, dar necesară notă preliminară de către părintele Dragoș Bahrim, coordonatorul colecției și al seriei, și traduse într-un autentic duh filocalic și cu un evident simț calofil de către Laura Enache, cele trei Epistole ascetice cuprinse în acest volum se conturează într-un veritabil micro-manual de ascetică și mistică ortodoxă, de care se pot folosi în chip rodnic nu numai viețuitorii mănăstirilor și iubitorii de pustie, ci și creștinii de pretutindeni, care sunt însetați după trăirea unei vieți în Hristos și care pot transforma prin rugăciune și curăția minții mediul lor de activitate, familia și întreaga lume într-o chilie cosmică, un veritabil „stup al virtuții, lucrând mierea lui Hristos” (p. 39).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Ioan Bădiliță, Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași.
Adresă : - Iași, România
E-mail : -
Descarcă PDF