Skip to main content

3/2016

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Iconografie şi memorie . Chipuri de preoţi în pictura românească din spaţiul sibian, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea - Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan

Dincolo de funcţia primordială pe care o îndeplineşte iconografia creştină, de exprimare artistică a conceptelor religioase şi de manifestare concretă a evlaviei credincioşilor, acest domeniu a mai dobândit, pe parcursul unei îndelungate evoluţii istorice, şi o dimensiune evocatoare a trecutului. În spatele celor mai multe zidiri bisericeşti sau al icoanelor care le decorează interiorul se ascund gesturi de pocăinţă şi acte de devoţiune, din partea celor care, făcându-le posibile au nădăjduit că în felul acesta nu vor fi uitaţi şi că rugăciunile lor se vor reaprinde iar şi iar, în rugăciunile închinătorilor de după ei, întocmai cum se reaprind candelele şi se reînnoiesc lumânările pe sfeşnicele altarelor.
Numelor cuprinse în inscripţii votive le-au fost asociate tot mai adesea chipuri de ctitori, reproduse de zugravi după realitate, şi nu doar din „închipuire”. Cele care au supravieţuit trecerii timpului au contribuit la marea operă de reconstituire pe care ştiinţa istorică îşi propune să o realizeze, lucrând în primul rând cu documente scrise, atunci când acestea există, dar, aşa cum spunea Lucien Febvre, şi „cu tot ceea ce ingeniozitatea istoricului îşi poate permite să folosească pentru a-şi fabrica mierea, în lipsa florilor obişnuite”.
Ne propunem în cele ce urmează să recuperăm câteva asemenea documente iconografice care ar putea sluji, în asociere cu alte surse, unei reconstituiri mai bogate şi mai expresive a condiţiei preoţimii transilvănene din perioada secolelor XVIII şi XIX.
Cuvinte-cheie: - Preoţi transilvăneni; Popa Ivan Zugravul; Nistor Dascălul zugravul; Petru din Topârcea Zugravul; Dimitrie Dimitriu Zugravul; Ioan din Boiţa zugravul; pictorul Ioan Costande
Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Chipul Sfântului Paisie Velicikovski și deshumarea moaștelor sale (I) - Drd. Gheorghe DIACONU

Lucrarea de față prezintă, în prima parte, după un scurt context al vieții personale a Sfântului Paisie Velicikovski de la Neamț, chipul său transpus de posteritate în gravuri, portrete și în icoane, atrăgând atenția asupra perpetuării unei imagini îndepărtate de înfățișarea sa reală, propunând, totodată, o nouă transpunere a acesteia într-o icoană special pictată în baza acestui demers, iar în cea de a doua parte, deshumarea cinstitelor moaște ale sfântului, cauzele deprecierii osemintelor sale, tradițiile nemțene referitoare la mormânt și la deshumare în lumina realității istorice, restaurarea mormântului, precum și așezarea în raclă spre venerare a sfintelor sale oseminte.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Paisie Velicikovski, Mănăstirea Neamț, gravuri, portrete, icoane, mormânt, deshumare, sfinte moaște, tradiții, realitate istorică, venerare.
Gheorghe Diaconu, PhD Student at the “Andrei Şaguna” Orthodox Faculty of Theology, “Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania.
Adresă : - Sibiu, Romania.
E-mail : -
Descarcă PDF

Autoritatea Anafoarei bizantine a Sfântului Vasile sub anchetă cu baza de date TLG: secțiunea Post Sanctus din Scrierile Anafoarei și Sfântului Vasile Un studiu comparativ (rezumat) - Prof. Dr. Ciprian Streza

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare este unul din cele mai importante şi larg răspândite texte euharistice ale Răsăritului Ortodox. Până la începutul celui de al doilea mileniu ea a fost principalul text euharistic folosit la Constantinopol şi în teritoriile aflate sub influenţa marii metropole. Astăzi ea este celebrată doar de zece ori pe an, devenind anaforaua de schimb a ritului bizantin odată cu stabilirea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur ca formularul euharistic central al cultului ortodox. Textul euharistic atribuit Sfântului Vasile cel Mare este unul din cele mai frumoase formulare euhologice ale Răsăritului ortodox în care misterul negrăit al iubirii divine arătat prin jertfa de răs­cum­părare a Fiului lui Dumnezeu întrupat apare descris într-un poem liturgic de o rară frumuseţe. Prin bogăţia şi diversi­tatea pa­sajelor biblice ce sunt ingenios şi armonios îmbinate, prin atenta structurare a expu­ne­rii şi prin stilul elevat al naraţiunii este exprimată o viziune teologică impresionantă în care opo­ziţia cuplurilor păcat – moarte şi viaţa – răscumpărare constituie elementul central al mul­ţumirii aduse în Liturghie pentru iubirea lui Dumnezeu arătată prin Jertfa Noului Adam.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Streza, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Supravegherea clericilor după eliberarea din detenție. Cazul părintelui Nicolae Grebenea - Pr. Drd. Ionuţ Manu

În materialul prezent am încercat să expunem greutățile, șicanările și supravegherea perpetuă de care au avut parte clericii ortodocși, foști deținuți politici ai regimului comunist român, pornind de la cazul preotului Nicolae Grebenea. Am dorit a surprinde – coroborând informațiile provenite din arhivele C.N.S.A.S. cu cele oferite de memoriile redactate de părintele Grebenea − modul în care Serviciul de Securitate Român desfășura urmărirea informativă, măsurile represive dispuse de acesta de-a lungul procesului de supraveghere, notele oferite de informatorii sub acoperire, imixtiunile Securității în viața publică și privată a părintelui Nicolae, interesele și tentativele de compromitere la nivelul societății, cât și metodele practice folosite pentru eliminarea fizică a domniei sale.
Cuvinte-cheie: - viața după detenție a preotului Nicolae Grebenea, supraveghere informativă, Securitate, măsuri represive, compromitere morală, eliminare prin otrăvire și/sau iradiere.
Pr. Ionuţ Manu, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Educaţia pentru valori Frumosul uman – rezultat al învățării școlare integrate - Carmen Maria CHIŞIU

Considerând valoarea ca proprietate a ceea ce este bun, dezirabil și important, constatăm că trăim într-o lume în care nonvaloarea se regăsește prea des în relațiile interumane. Școlii, îi revine sarcina să găsească modalități prin care să intervină, în educația copiilor, spre a da naștere frumosului uman, însemnând frumosul din atitudinile noastre; față de cei din jur, față de sine și față de Providență.
Dacă întreaga comunitate școlară manifestă a atitudine inteligent emoțional, dacă adulții sunt ei înșiși modele vii pentru elevii, curriculumul ascuns va influența formarea și dezvoltare morală și estetică a copiilor
Cuvinte-cheie: - frumosul uman; abordare integrată; curriculum ascuns;educația pentru valori; inteligența emoțională
Dr. Carmen Maria Chişiu, conferenţiar în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ștefan al Nicomidiei și Catehismul său pentru laici în Bizanțul anului 1000 - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

This study is resuming the scholarly debates concerning the identification of the historical context in which a forgotten author, Synkellos and Metropolitan Stephen of Nicomedia, has written at around the year 1000 a sort of cathechism for the Byzantine laymen elite ascribed in manuscripts mostly to St. Athanasius the Great: Ad quaedam politicum syntagma (CPG 2286). Parts of the text were included also in two very popular ascetic compilations De virtutibus et vitiis ascribed to St Ephrem (CPG 4055) and to St. John Damascene (CPG 4055), the latter published in the famous Philokalia, 1782. The study analyses the complex relationships of the author with St. Symeon New Theologian and with his spiritual theology, with the Byzantine general Nicephorus Ouranos identified recently by Dirk Krausmuller as the addressee of this cathechism, resuming its the spiritual and dogmatic teaching. The author presents also the Romanian translation of this forgotten byzantine spiritual and dogmatic treatise.
Cuvinte-cheie: - Stephen of Nicomedia, cathechism, virtues, capital sins, passions, tripartite structure of soul.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Omiliile la Schimbarea la Faţă atribuite lui Proclu al Constantinopolului. O nouă traducere a Homiliae VIII. In transfigurationem domini (BHG 1980, CPG 5807) - Pr. Dr. Radu Gârbacea

In this paper I present the homilies attributed to Proclus of Constantinople by the manuscript tradition and by modern scholars, and I try to answer a simple question: how many homilies on Transfiguration do we actually have from Proclus. Even though the manuscript tradition assigns several homilies to Proclus, in fact the authorship of only one of these homilies has not been contested so far. I thereafter present this particular homily and propose a new Romanian translation for it.
Cuvinte-cheie: - Proclus of Constantinople, Transfiguration of Christ, homolies, patristic exegesis, BHG 1980, CPG 5807
Pr. Dr. Radu Gârbacea, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Planificarea celei de-a 14-a Conferință Misionară Mondială de Misiune și Evanghelism, 8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Așa cum se știe în interiorul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) și în cadrul cercurilor misionare mondiale, Comisia pentru Misiune mondială și Evanghelism a CMB pregătește de ceva vreme o nouă conferință misionară mondială de misiune și evanghelism. Comitetul Central al CMB întrunit între 22-28 iunie a.c. la Trondheim, Norvegia, a aprobat un document pregătit de Comisia pentru Misiune mondială și Evanghelism despre locul, data, dimensiunea, profilul, tema și specificul acestei viitoare conferințe. Am considerat că este necesat ca acest document să fie tradus și în limba română.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).

Adresă : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

A 14-a Conferință Mondială de Misiune și Evanghelism „Mișcându-ne în Spirit: Chemați la ucenicie transformatoare”, Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism, 8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania - Trad. din eng. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Prezentul raport este împărțit în patru părți principale. În prima parte, Comisia reflectă asupra a trei aspecte de bază ale Conferinței Mondiale Misionare din 2018, a Comisiei pentru Misiune Mondială și Evanghelism a CMB – caracterul ei misionar, ecumenic și african. În partea a doua, Comisia încearcă să expună unele dintre „semnele timpului” cu care misiunea creștină trebuie să se confrunte astăzi. Partea a treia conturează o posibilă temă a Conferinței. În deliberările sale, Comisia și-a exprimat cu tărie nevoia unei conferințe care să reflecte misiologic – într-un context african și ecumenic – asupra semnelor timpului din lumea noastră de astăzi. Aceasta este o lume în care Dumnezeu este activ și prezent, aducând contemplare creației lui Dumnezeu. Este o lume în care Biserica este chemată să participe ca partener al lui Dumnezeu Cel treimic la lucrarea mântuitoare și creatoare a lui Dumnezeu. În final, partea a patra conturează un cadru pentru stilul și forma conferinței.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Thomas Porter, The Spirit and Art of Conflict Transformation: Creating a Culture of JustPeace, Upper Room Books, Nashville, 2010, 158 p. (Marian Gh. Simion) - PhD Marian Gh. Simion

Whether triggered by economic competition or by identity—in most cases by both—our world seems to fully subscribe to the inevitability of violence, whether inside the family, the church, the school, the civil society, or between states. Haunted by fear, by ideological realism, and by zero-sum rational calculations, numerous policymakers seem trapped by a worldview of evolutionary determinism, where the big fish eats the small fish, or as a cynical Romanian proverb would put it, a world in which “every godfather will eventually find his own godfather.” Yet, as the Peace Nobel Laureate, Archbishop Desmond Tutu put it in a lecture given a decade ago at the Episcopal Divinity School, the question becomes, “what the heck is the use of theology?” Fortunately, this volume, The Spirit and Art of Conflict Transformation: Creating a Culture of JustPeace, authored by Thomas Porter, gives an answer to Archbishop Tutu’s question, by showing that religious faith is not a return to a primitive survival instinct, but perhaps the very reason for human progress.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Paul M. Blowers, Maximus the Confessor: Jesus Christ and the Transfiguration of the World, în seria „Christian Theology in Context”, Oxford University Press, 2016, 368 p. ISBN: 9780199673940 - Crișan Ionuț Vasile

Lucrarea de față încununează proiectul cercetătorului și profesorului american Paul M. Blowers, început în urmă cu peste trei decenii, în aventuroasa călătorie în lumea tumultoasă a Bizanțului secolului VII, respectiv a monahului Maxim (580-662). Pregătită de lucrările Exegesis and Spiritual Pedagogy in Maximus the Confessor. An Investigation of the Quaestiones ad Thalassium (1991) și Drama of Divine Economy. Creator and Creation in Early Christian Theology and Piety (2012), dar și de-o seamă de studii (dintre care enumerăm, „The Passion of Jesus Christ in Maximus the Confessor: A Reconsideration?” în Studia Patristica, vol. 37, nr. 4, 2001, p. 361-377, și „Gentiles of the Soul: Maximus the Confessor on the Substructure and Transformation of the Human Passions”, în Journal of Early Christian Studies 4:1, 1996, p. 57-85), volumul prezentat aici, aduce în primul rând, o contextualizare la toate nivelurile a universului maximian, în spectrul monahal, teologic, cultural și politic.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Întâlnire cu Taina. O prezentare contemporană a Ortodoxiei, Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 335 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

În traducerea din limba greacă a distinsului Diac.Dr. Habil. Ștefan L. Toma a apărut lucrarea Patriarhului Bartolomeu „Întâlnire cu Taina. O prezentare contemporană a Ortodoxiei” (Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 335 p.). După edițiile lucrării în limba engleză (New York, 2008), greacă (Atena, 2011) și franceză (Paris, 2011) ediția în limba română, în anul 2016, are menirea, după cum consemnează traducătorul în Cuvântul său (p. 7), în perspectiva Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a comunica pleromei unei biserici locale, cum e cea din România, particularități ale profilului de teolog și păstor al Patriarhului Ecumenic Bartolomeu.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Arhimandritul Zaharia Zaharou, Omul – ținta cercetării dumnezeiești, trad. din limba engleză Monahia Porfiria și Monahia Tecla, Doxologia, Iași, 2016, 262 p. (ISBN 978-606-666-585-8) - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Luminosul teolog al moștenirii Sfântului Siluan Athonitul și a Părintelui Sofronie de la Essex, Părintele Zaharia Zaharou, propune teologiei românești o nouă temă de aprofundare prin lectură și înțelegere: Omul – ținta cercetării dumnezeiești (Doxologia, 2016, 262 p.). Având ca text antifonic al teologhisirii textul din Cartea lui Iov (7.17-20), Părintele Zaharia caută să răspundă în amănunt tocmai întrebărilor din retorica acestuia: „Ce este omul, că l-ai mărit pe el sau că iei aminte spre el? De ce îl cercetezi în fiecare dimineață și de ce îl urmărești în orice clipă? (…) De ce m-ai luat țintă pentru săgețile Tale?”. Lucrarea se deschide printr-o atentă teologhisire asupra relației dintre voia lui Dumnezeu și puterea noastră de receptare și conlucrare cu ea.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Aa.Vv. (a cura di Giuseppe Alcamo), Far Toccare Dio. La narazzione nella catechesi, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2016, 201 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Un colectiv de specialiști în catehetica specială, coordonați de Giuseppe Alcamo, propun un demers de epistemiologie catehetică. Să-l faci pe aproapele tău să atingă pe Dumnezeu pe calea narațiunii aplicate în cateheză. Autorii, alcătuind o diversitate de profiluri catehetice și pastorale, plecând de la perspectiva personală ne ajută să descoperim în ce mod narațiunea, expunerea narativă a conținuturilor de credință, se îmbunătățește prin conținuturi coerente și în ce mod oferă oportunitatea, celui ce povestește Evanghelia, să personalizeze narațiunea așa după cum au făcut-o și Apostolii ori mărturisitorii credinței, mărturisind cu entuziasm și curaj credința lor în Hristos, Unicul Domn. Povestirea în sine, cea evanghelică în primul rând, ajută celor ce ascultă să se lase surprinși de ceea ce este narat și, mai mult, de cel care vorbește, care, în ethosul Evangheliei, este Însuși Hristos. Prezența tainică a acestui Narator, incisiv și determinant, nu conferă narațiunii catehetică numai exigență teologică ci și un contur de viață prin care propovăduitorul se restaurează ca ucenic, discipol activ. Dacă a povesti conținuturile de credință te aseamănă cu cel care povestește iubirea (Introducere, p. 10-11) experiența acestui mod personal de a iubi, real și exigent, dezvoltă una dintre trăsăturile cele mai importante ale catehezei: înțelegerea ei în iubire.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Reflecţii critice asupra misiunii creştine, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-16-5 - Dr. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)

Autorul, decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” – Sibiu, autor al mai multor lucrări şi studii de Misiologie şi Ecumenism, postulează, de la începutul cărţii, necesitatea unei cercetări teologice autentice, prin actualizarea, valorificarea marilor teme ale teologiei şi prin ancorarea lor permanentă în dinamismul şi specificul fiecărei etape istorice. Pe lângă promovarea aceloraşi valori veşnice, celor implicaţi în slujirea teologică li se cere să contribuie la exprimarea acestora „într-un mod cât mai actual şi accesibil pentru contemporani, în aşa fel încât cuvintele să devină duh” (p. 8).
Cuvinte-cheie: -
Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob), doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !