Skip to main content

3/2017

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Sfântul Maxim Mărturisitorul şi disputa monoenergistă-monotelită
- Prof. Dr. Heinz Ohme

De obicei activitatea teologică a Sfântului Maxim Mărturisitorul este prezentată ca model de reactivare a vocaţiei profetice din cadrul Bisericii, fără a se urmări toate implicaţiile canonice ale atitudinii sale. Studiul de faţă se opreşte tocmai asupra modului în care trebuie privită intransigenţa Sfântului Maxim în raport cu învăţătura monotelistă şi ataşamentul faţă de propriile sale convingeri, formulate mai degrabă ca teologumene, iar nu ca dogme.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ekthesis, Typos, monotelism, dogmă, teologumenă

-
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Cauzele Reformei Protestante și noțiunea de libertate la marii reformatori: Martin Luther, Jean Calvin și Ulrich Zwingli - Pr. Dr. Mihai Iordache

Intenția acestui studiu este de a cerceta cu obiectivitate cauzele reale ale izbucnirii Reformei Protestante în Apus și de a descoperi importanța noțiunii de libertate pentru gândirea marilor reformatori, Martin Luther, Jean Calvin și Ulrich Zwingli. Care sunt implicațiile acestui deziderat teologic și social pentru acțiunea revoltătoare și organizatoare a acestora și în ce măsură gândirea teologică și întreaga cultură a Occidentului este tributară gândirii acestor „noi deschizători de drumuri”? Textul de față încearcă și conturarea unui exercițiu de libertate și analizarea acestui concept în contextul Reformei Protestante, a cauzelor și efectelor acesteia. Cum și în ce fel au putut apărea marii reformatori ai secolului al XVI-lea? Care sunt premisele gândirilor și orientărilor lor și care sunt caracteristicile specifice ale teologiei fiecăruia? Care sunt implicațiile și ce rol a jucat noțiunea de libertate în opera și, mai cu seamă, în activitatea acestora?
Cuvinte-cheie: - Reforma protestantă, Biserica Protestantă, libertate, credință
Pr. Dr. Mihai IORDACHE, paroh al Bisericii Olari din București
Adresă : - București
E-mail : -
Descarcă PDF

Părintele Ioan Vladovici o viață în slujirea semenului... - Pr. Dr. Ionuț Dragoș Manu

În materialul prezent ne propunem să punctăm reperele biografice ale părintelui Ioan Vladovici, cel mai în vârstă preot ortodox, încă în viaţă, din Arhiepiscopia Sibiului şi foarte probabil din Mitropolia Ardealului, aşa cum se găsesc în dosarele din arhiva C.N.S.A.S şi prin prizma interviurilor realizate cu domnia sa. Scopul acestui demers este punerea în lumină a unei biografii cât mai bine documentată şi cuprinzătoare a unui preot hirotonit greco-catolic şi devenit ortodox în contextul istoric al secolului trecut.

Cuvinte-cheie: - comunism, supraveghere informativă, arestare, deținuți politici, Securitate, măsuri represive, viața în detenție a preotului Ioan Vladovici.
Pr. Dr. Ionuţ MANU, slujitor la Biserica ortodoxă română Berlin, Germania
Adresă : - Berlin, Germania
E-mail : -
Descarcă PDF

Cununia, divorţul şi recununarea în Biserica Ortodoxă - Pr. Conf. Dr. Irimie Marga

Omul în deplinătatea lui nu poate fi înţeles altfel decât „împreună”. Din acest „împreună”, constitutiv omului, s-a născut familia, ca expresie primă şi inalienabilă a comuniunii. Familia se întemeiază pe o pogorâre a harului Duhului Sfânt, adică prin Taina Cununiei, de aceea Taina Cununiei mai poate fi numită ca „Cincizecimea Bisericii mici”. Noi mărturisim că Biserica este una, sfântă, sobornicească şi apostolească, iar când afirmăm acestea ne referim atât la Biserica mare, cât şi la Biserica mică. Biserica Ortodoxă învaţă că Taina Cununiei este o taină indisolubilă, dar indisolubilitatea Cununiei nu este un act static, care ţine de trecut şi care constrânge până la sufocare, ci un act dinamic, viu, o ţintă care atrage şi care se atinge printr-o luptă duhovnicească susţinută de harul Tainei Cununiei. Divorţul este un păcat şi o tragedie. El există, nu poate fi negat şi nici nu poate fi interzis. Prin divorţ indisolubilitatea nu este anulată, ci doar abandonată. Biserica Ortodoxă nu acceptă divorţul, cum nu poate accepta păcatul, ci numai îngăduie, tolerează, sau recunoaşte divorţul, ca o realitate dureroasă incontestabilă. După divorţ, Biserica s-a aflat între două situaţii nedorite: sau să-i respingă pe soţii divorţaţi, ca unii care şi-au ratat mântuirea, sau să-i reintegreze în Biserică prin tolerarea unei noi căsătorii. Potrivit principiului iconomiei, dintre acestea două, Biserica a ales răul mai mic, adică tolerarea recăsătoririi celor divorţaţi.
Cuvinte-cheie: - Biserică, căsătorie, cununie, familie, taină, har, dragoste, eşec, divorţ, tolerare, mântuire, recununare.
Pr. Dr. Irimie Marga, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Aspecte ontologice ale timpului liturgic - Pr. Lect. Dr. Dan Streza

Timpul sacru reprezintă înrădăcinarea unor practici în conștiința comunității ca datând din vremuri străvechi, mitice. Acest timp cuprinde o perioadă investită cu un sens mult mai profund decât rutina zilnică și presupune suspendarea tuturor activităților comune în favoarea practicilor dedicate acestuia. Perspectiva ontologică a timpului liturgic, festiv se referă la timpul sacru în percepția generală a religiilor lumii – perspectiva lui Mircea Eliade, la sărbătorile istoriei mântuirii în iudaism și creștinism și la Riturile de trecere în ciclurile vieții și sărbătorile creștine. Timpul liturgic creștin înglobează prin dilatare trecutul, prezentul și viitorul, fiind deopotrivă, linear, prin constanta istorică a timpului cât și ciclic, prin celebrarea liturgică a iconomiei mântuirii, matricea anului liturgic.
Cuvinte-cheie: - timp, liturgică, antropologie, praznic, Ortodoxie
Pr. Dr. Dan Streza, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

„Îngerul puternic”, cartea mică și slujirea profetică a Sf. Ioan (Apoc. 10) - Lect. Dr. Daniel Mihoc

ificația cuvintelor și acțiunilor sale, precum și a cărțuliei pe care el o oferă Profetului Ioan constituie câteva dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă comentatorii ultimei cărți a canonului Noului Testament. Cercetarea modernă a adus o mulțime de observații interesante asupra acestora, dar, studiind literatura de specialitate, cititorul aflat în căutare de răspunsuri poate rămâne cu impresia că „puzzle”-ul rămâne nedezlegat. Conștient de problemele aproape insurmontabile care ne stau înainte, cu cuget smerit în fața lucrărilor valoroase ale autorilor care au deschis atâtea cărări, purtând marea responsabilitate care apasă asupra exegetului ortodox de a interpreta textul inspirat în Biserică și prin Biserică, autorul acestui studiu încearcă să aducă o lumină nouă asupra acestui enigmatic text biblic. O analiză critică a textului în lumina teologiei ioaneice, a contextului biblic, a Tradiției și a cercetării moderne scoate în evidență faptul că identificarea „îngerului puternic” din Apoc 10 pur și simplu cu un înger, chiar cu unul „puternic”, ca „îngerul Domnului” sau unul dintre arhangheli, este cel puțin incompletă. Mai mult suport putem găsi în text și în contextul său pentru o interpretare hristologică, dar, din nefericire, nici aceasta nu oferă răspunsuri satisfăcătoare la toate problemele. O abordare exegetică potrivită textului nostru nu va căuta să sublinieze punctele tari ale unei căi și să diminueze relevanța elementelor care le pot favoriza pe celelalte, ci va încerca să le concilieze. Studiul de față demonstrează că acest lucru este posibil și subliniază valoarea acestei perspective pentru înțelegerea adecvată a textului în contextul său.
Cuvinte-cheie: - Apocalipsa, înger puternic, carte mică, Iisus Hristos, profet, slujire profetică

Dr. Daniel Mihoc, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Practicarea iconomiei bisericești în Bizanț în secolul al X-lea - Conf. Dr. Remus Mihai Feraru

În privința aplicării normelor canonice, Biserica s-a orientat după două principii: pe de o parte, akribeia (rigoare), care presupune observarea strictă și aplicarea riguroasă a dispozițiilor canonice, pe de altă parte, oikonomia (excepție) care constă în adaptarea canoanelor la cazul personal al penitentului, fără ca acest fapt să implice anularea acestor canoane și nici încălcarea akribeia-ei. Prin aplicarea oikonomia-ei, Biserica este în măsură să diminueze rigoarea canoanelor sau chiar să suspende aplicarea acestora dacă circumstanțele o impun. Principiul iconomiei a fost evocat în repetate rânduri în prima jumătate a secolului al X-lea, în contextul conflictului dintre stat și Biserică, care i-a avut ca protagoniști pe împăratul Leon al VI-lea Filosoful (886-912) și pe patriarhul Nicolae Misticul al Constantinopolului (901-907; 912-925). Studiul nostru are ca obiect expunerea concepției despre iconomie a patriarhului Nicolae Misticul și modul în care iconomia a fost aplicată în disputa tetragamică.
Cuvinte-cheie: - canon, iconomie, Biserică, disputa tetragamică, patriarhul Nicolae Misticul, împăratul Leon al VI-lea Filosoful
Dr. Remus Mihai Feraru, Conferențiar (Istoria Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Adresă : -Timișoara, România
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

Proclu al Constantinopolului Laudatio Sancti Ioannis Chrysostomi (CPG 5819) - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Laudatio - Sfântului Ioan Gură de Aur, proclamată de Proclus, Arhiepiscop de Constantinopol, reflectă, în ciuda dimensiunii sale mici, o realitate foarte delicată în viața bisericească a Constantinopolului: sfârșitul schismei Johannite, anticipând aducerea sfintelor moaște ale episcopului ilustru înapoi în capitala Imperiului Roman de Est.
Cuvinte-cheie: - Proclus of Cyzicus, John Chrysostom, Constantinople, Johannite Schism
Dr. Dragoş Boicu, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Omilii la Duminica Floriilor (CPG 5808) şi la Joia Mare (CPG 5809) ale arhiepiscopului Proclu al Constantinopolului - Pr. Dr. Radu Gârbacea

Potrivit catalog Maurice Geerard în Clavis Patrum Graecorum, de la Arhiepiscopul Proclu al Constantinopolului s-au păstrat o predică în Duminica Floriilor (CPG 5808) și una din Joia Mare (CPG 5809). Aceste două predici nu sunt cunoscute în spațiul teologic românesc. În această lucrare încerc să subliniez importanța acestor predici pentru originile sărbătorilor de duminică și Joia Mare și să propun prima lor traducere în limba română.
Cuvinte-cheie: - Proclus of Constantinople, homily, Palm Sunday, Maundy Thursday
Pr. Dr. Radu GÂRBACEA, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Un necunoscut ansamblu de pictură exterioară de la Petru Rareș: Biserica Sfântul Nicolae Domnesc Popăuți - Drd. Gheorghe Diaconu

Comunicarea de față prezintă, în baza unor mărturii inedite mai vechi, dar neutilizate, și a unei cercetări atente a monumentului istoric și de artă de la Popăuți-Botoșani, ctitoria lui Ștefan cel Mare (1496), dovezi ale existenței unui nou ansamblu de pictură exterioară de la Petru Rareș, realizat în 1533 pe fațadele bisericii domnești Sfântul Nicolae de aici, care a fost distrus, din păcate, în perioada 1897-1906, odată cu „restaurarea” arhitecturii bisericii de către Alexandru Băicoianu.

Cuvinte-cheie: - Popăuți-Botoșani, pictură exterioară, arhitectură, restaurare, Alexandru Băicoianu.

Gheorghe Diaconu, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Vizita Sanctității Sale Mathias, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene, la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), februarie 2017 - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel
/ Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda

În februarie 2017, Sanctitatea Sa Mathias, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene, a vizitat Centrul Ortodox de la Geneva, în special sediul CMB-ului. Programul a inclus o întâlnire cu studenții de la Institutul Ecumenic Bossey, conducerea CMB și o vizită la Centrul Ortodox din Chambésy.
Publicăm mai jos mesajul adresat de Sanctitatea Sa Patriarhul Mathias în fața membrilor staffului CMB spre a înțelege mai bine ce anume înseamnă o organizație ecumenică precum CMB pentru una dintre bisericile sale membre.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Mathias al Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene rostit cu ocazia vizitei la Consiliul Mondial al Bisericilor, februarie 2017
- Patriarhul Mathias al Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene

Mă simt onorat și privilegiat să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să vă aduc salutări frățești din partea poporului meu și în special din partea celor peste 50 de milioane de membri ai Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene. Psalmistul spune: „Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună” (Psalm 132:1).
Cuvinte-cheie: -
Patriarhul Mathias al Bisericii Ortodoxe Tewahedo Etiopiene
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Opt predici ale Dr. Martin Luther rostite de către el în Wittenberg în vremea Postului
(1522) - Drd. Maria Curtean

Cele opt predici ale lui Martin Luther, cunoscute și sub numele de „Invokavitpredigten”, pe care le dăm acum spre publicare în limba română, au fost rostite de acesta în biserica orașului (Stadtkirche) din Wittenberg, în anul 1522, începând cu prima duminică a Postului Paştelui, numită și Duminica Invocavit (9 martie) până în duminica Reminiscere (16 martie), în contextul tulburărilor legate de implementarea forțată a reformelor în viața bisericească și socială a germanilor.
Cuvinte-cheie: -
Maria Curtean, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Regina Polak / Wolfram Reiss (ed.), Religion im Wandel. Transformation religiöser Gemeinschaften in Europa durch Migration – Interdisziplinäre Perspektiven (Religia în schimbare. Transformarea comunităţilor religioase din Europa prin migraţie), Seria: Religion and Transformation in Contemporary European Society, 2015, Göttingen: V & R unipress şi Vienna University Press, 400p, ISBN: 978-3-8471-0369-1. - Lect. Dr. habil. Alina Pătru

Fenomene precum migraţia şi existenţa în condiţii de diaspora au luat în ultimele decenii o amploare fără precedent, ajungând să capteze tot mai mult atenţia studiilor sociale. Cercetarea dimensiunii religioase a migraţiei reprezintă un subdomeniu relativ nou, dar tot mai dinamic, în interiorul acestui areal al preocupărilor ştiinţifice cu fenomenul migraţional. Majoritatea cercetărilor de până acum au avut în vizor religiozitatea personală a migranţilor şi au încercat să răspundă la întrebarea dacă aceasta este sau nu un impediment în calea integrării nou veniţilor în statele lor de reşedinţă. Volumul colectiv coordonat de Regina Polak şi Wolfram Reiss îşi propune să aşeze noi accente, urmărind transformările socio-religioase care au loc în Europa ca urmare a migraţiei şi felul în care se modifică discursul despre religie în sectorul social, politic, juridic şi chiar în cel al dialogului interreligios (p.9).
Cuvinte-cheie: -
Dr. Alina PĂTRU, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Tim Dowley, Atlas istoric al Reformei, Oradea, Casa Cărții, 2016, 159 p.
- Maria Curtean

În contextul Jubileului de 500 de ani de Reformă protestantă, sărbătorit în 2017, Casa Cărții din Oradea oferă specialiștilor în Teologie și Istorie și nespecialiștilor deopotrivă, un instrument salutar de lucru, prin traducerea și publicarea în limba română a Atlasului istoric al Reformei în anul 2016. Apărut în engleză cu titlul Atlas of the European Reformation (Oxford, 2015), lucrarea este rezultatul efortului transdisciplinar a doi cercetători, londonezul Tim Dowly, deținător al unui doctorat în Istoria Bisericii la Universitatea din Manchester, autor și editor a numeroase materiale pentru studiul biblic și istoria Bisericii, care s-a ocupat de partea documentară și de realizare a textului și al lui Nick Rowland, profesor la Universitatea din Cambridge, căruia îi aparține realizarea cartografică.
Cuvinte-cheie: -
Maria CURTEAN, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu., România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ieroschimonahul Nil Dorobanțu, „nebun pentru Hristos” și flacără vie a monahismului secolului XX, ediție îngrijită de pr. Ionel D. Adam, Babel, Bacău, 2015, 189 p., ISBN: 978-606-8583-24-2 - Masterand Nicu Posa

Rezultatul unei munci asidue de cercertare în arhivele bisericești și naționale, cartea este un omagiu – și, în același timp, un profil bine conturat – pe care părintele Ionel D. Adam îl aduce, în colaborare cu Asociația Nicolae (Nil) D. Dorobanțu, celui ce a fost și va rămâne flacără vie a monahismului secolului XX, ieroschimonahul Nil Dorobanțu.
Făcând o paralelă cu autobiografia Sfântului Luca al Crimeii, lucrarea, departe de a fi o simplă punere într-o lumină favorabilă – fundamentată pe autobiografia ieroschimonahului – se încadrează în lista acelor cărți, puține la număr, care oferă detalii din viața interioară, duhovnicească, ascunsă ochilor sensibili, a unui posibil sfânt, a unui om cu viață de sfințenie.
Cuvinte-cheie: -
Nicolae POSA, masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Constantin Necula, pr. Cristian Muntean, Bucuria credinței: dialoguri în cetate, Sibiu, Editura Agnos, 2017, 234 p. - Maria Curtean

Bucuria credinței: dialoguri în cetate, cartea celor doi preoți brașoveni mărturisitori, păstrează realismul și savoarea convorbirilor dintr-o serie de emisiuni televizate (TV Nova), moderate de pr. Cristian Muntean, avându-l ca invitat pe pr. Constantin Necula. Cartea unei prietenii „începute undeva în miez de copilărie… pe străzile Brașovului” și „statornicită în împreună-slujire pentru Hristos” cum afirmă Romeo Petraşciuc, editorul și prefațatorul cărții, aduce nouă teme pe care le dezvoltă din perspective adesea nebănuite, imprevizibile, răspunzând provocărilor contemporane de pastorație: „Evanghelie și propovăduire”, „Ogorul cu îngeri sau despre starea îngerească a omului”, „Educația între Cruce și răscruce”, „Comunicarea în Biserică sau modul în care Biserica își comunică adevărurile de credință”, „Familia modernă și riscurile la care este supusă ea astăzi”, „Despre Seminarul de Pedagogie clinică. Aspecte ale pedagogiei în educația copilului în situații speciale”, „Omul frumos”, „Creștinism de vacanță”, „Apocalipsa de lumină sau Luminile din Apocalipsă”.
Cuvinte-cheie: -
Maria CURTEAN, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Luke Veronis, Reîncreștinarea Albaniei. Misiune și înviere în Albania, Ed. Ecclesiast/Astra Museum, Sibiu, 2016, 292 p., ISBN: 978-606-733-118-9; ISBN: 978-606-93186-2-1 - Bogdan Cerveneak

Cartea părintelui Luke Veronis se încadrează, alături de alte cărți apărute la editura Ecclesiast, într-o serie dedicată misiunii creștine în lume, ediția de față fiind coordonată și îngrijită de Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, cu o prefață foarte bine documentată istoric de Lect. Dr. Ciprian Toroczkai Cruce și înviere în Albania. Model de misiune ortodoxă contemporană (pp. 7-28).
Cuvinte-cheie: -
Bogdan CERVENEAK, masterand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Dr. Vasile Gafton, Omul în lume, icoană a Chipului lui Dumnezeu sau iluzie a propriilor gânduri, prefaţă de IPS Dr. Laurenţiu Streza, Ed. Andreiana, Sibiu, 2017, 200 p., ISBN 978-606-989-013-4 -

Credinţa autentică este întotdeauna la început şi acest început se manifestă printr-o perpetuă iniţiere în învăţătura de credinţă, aprofundând aspecte tot mai rafinate ale înţelegerii dogmei pe măsură ce reuşim să ne purificăm, exorcizând proprii idoli ai prejudecăţilor noastre. Aşa cum ne-a obişnuit deja prin meditaţiile sale asupra Spovedaniei ca probă a maturităţii duhovniceşti – deopotrivă a preotului şi a penitentului –, asupra morţii, ca prag între vieţi, dar şi asupra textelor biblice cu caracter didactico-poetic, Părintele Vasile Gafton realizează şi de această dată un pas remarcabil în identificarea şi mai ales problematizarea unor teme mai puţin accentuate în antropologia ortodoxă. Sub titlul Omul în lume, icoană a Chipului lui Dumnezeu sau iluzie a propriilor gânduri, autorul reuneşte o suită de observaţii clădite pe convingerea că „doar acceptarea unui singur gând, acela al lui Hristos, poate realiza ceea ce îşi propune psihanaliza sau oricare alt demers psihoterapeutic sau chiar teologic” (p. 28). Nevoia omului de recunoaştere socială, necesitatea de a se simţi special, unic şi important nu pot fi satisfăcute decât în propriul for interior, ţesând o lume a gândurilor care de fapt ne izolează de restul semenilor. În acest context înţelegerea importanţei pe care ne-o acordă Dumnezeu (p. 25) devine un imperativ terapeutic pentru toţi cei amăgiţi de iluzia propriilor gânduri.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !