Skip to main content

3/2019

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2019
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

EDITORIAL - După douăzeci de ani. Scurtă cronică a bioeticii ortodoxe româneşti - Sebastian MOLDOVAN

În cadrul acestui studiu editorial, realizez un inventar şi o sumară evaluare a evenimentelor şi publicațiilor care ilustrează preocupările pentru bioetică manifestate în cadrul teologiei ortodoxe româneşti din perioada post-comunistă, urmat de o prezentare a cuprinsului acestui număr monografic.
Cuvinte-cheie: - bioetică, teologie ortodoxă românească
Profesor de Teologie Morală, Etică socială şi Bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Amintindu-ne ce este moartea: reflecții asupra îngrijirii la sfârșitul vieții - H. Tristram Engelhardt, Jr.

Cultura seculară a diminuat radical însemnătatea vieții și a morții. Odată ce moartea nu mai este văzută ca o poartă spre judecata lui Dumnezeu, gravitatea sa este radical diminuată. Aflându-ne în chingile culturii secularizate, nu mai putem percepe apropierea morții ca pe o ultimă șansă de a ne orienta cu toată inima în pocăință și în dreaptă cinstire către Dumnezeul cu Care va fi să petrecem în veșnicie. Cultura secularizată încearcă să plaseze toate energiile dedicate îngrijirii celui aflat pe moarte doar în orizontul finitului și imanentului. Preocupările morale sunt reduse la chestiuni de consimțământ liber și informat, de menținere a autonomiei persoanei muribunde, de respectare a modului în care pacientul înțelege moartea cu demnitate și de asigurare a acelor intervenții medicale care să controleze durerea și să suprime conștiința de sine (făcând astfel pocăința imposibilă) și chiar să scurteze și să curme viața. Preocupările religioase sunt reduse fie la probleme de morală, fie la o dimensiune culturală, și nu la una transcendentă. Odată ce se pierde din vedere semnificația transcendentă a morții, semnificația morții este imanentizată, iar moartea este trivializată. Această situație este rezultatul unei schimbări fundamentale în temeiurile și convingerile culturii occidentale.
Cuvinte-cheie: - îngrijire la sfârşitul vieţii, secularism, bioetică, creştinism-ortodox
H. Tristram Engelhardt, Jr. (1941-2018), medic, filosof şi bioetician american ortodox, fost profesor la Universitatea Rice şi la Colegiul Medical Baylor din Houston, Texas.
Locație : - Texas
E-mail : -
Descarcă PDF

Impactul bioeticii seculare asupra bioeticii creștine. Îngrijirea și luarea deciziilor privitoare la momentul sfârșitului vieții. - Corinna DELKESKAMP-HAYES

Articolul de faţă prezintă cele două versiuni ale bioeticii seculare, una de sorginte americană, cealaltă europeană, ambele succedanee ale moralei creştine occidentale, care se concurează şi totodată concură în a ocupa, în detrimentul unei viziuni inspirate de creștinismul-ortodox, poziţii normative în câmpul evaluărilor etice ale îngrijiri sănătăţii într-o ţară recent reintegrată în spaţiul politic european occidental cum este România. Folosind ca studiu de caz îngrijirile pentru persoane în stadiu terminal al vieţii, sunt scose în evidenţă mentalitatea comună celor două variante seculare, anume absenţa oricărei raportări autentice la transcendent şi, în lipsa acesteia, centrarea deciziilor pe sine, respectiv pe egalitatea în afirmarea de sine. Dimpotrivă, o bioetică creştin-ortodoxă are în centru relaţia cu Dumnezeu şi împlinirea voii Acestuia, conform căreia, bunul sfârşit al vieţii este unul în care prioritate o are pocăinţa, iertarea şi împăcarea cu Dumnezeu şi cu semenii.
Cuvinte-cheie: - bioetică creştină, bioetici seculare, îngrijire la sfârşitul vieţii, transcendenţă
Corinna Delkeskamp-Hayes, director de programme europene, International Studies in Philosophy and Medicine Inc., Connecticut, SUA, şi co-editor al revistei academice „Christian Bioethics – non-ecumenical Studies in Medical Morality”, Oxford University Press
Locație : - SUA
E-mail : -
Descarcă PDF

De ce îndârjirea terapeutică? - Mark ANDRONIKOF

Iniţierea sau continuarea unui tratament în condiţiile unei prognoze medicale negative este una dintre situaţiile cele mai dificile moral în contextul îngrijirii sănătăţii. Articolul prezintă sintetic, mai întâi, multiplele aspecte ale identificării şi definirii unui prag dincolo de care îngrijirea medicală nu se mai justifică. În al doilea rând, sunt expuse câteva motive pentru care această problemă există ca atare. Ele ne îndreaptă atenţia către performanţele tehnice ale medicinei contemporane, investiţiile economice şi aşteptările sociale tot mai mari faţă de aceste performanţe. În acest climat, viziunea creştin-ortodoxă asupra omului poate arăta spre valoare superioară supravieţuirii.

Cuvinte-cheie: - îndârjire terapeutică, medicină, scientism, societate, creştinism ortodox
Diacon Dr. Mark Andronikof, şef serviciu de urgenţe APHP, Universitatea Paris-Saclay, Spitalul Antoine Béclère, 92140 Clamart- Franţa.
Locație : - Franța
E-mail : -
Descarcă PDF

Declarații ale Bisericii Evanghelice din Germania și Bisericii Ortodoxe Române cu privire la bioetică. O analiză comparată într-o perspectivă ecumenică - Pr. Dr. Ispas RUJA

Progresul tehnologic din domeniul medical oferă posibilități noi în societatea modernă. Pentru a evita abuzurile în folosirea lor fără discernământ, societatea are nevoie orientare morală în aceste noi orizonturi. Ea așteaptă o poziție referitoare la aceste cuceriri ale științei medicale în special de la Biserică. Aceasta își exprimă poziţia ei prin documentele bisericești, care încearcă să ofere un ajutor în alegerea unei hotărâri etice. Analiza documentelor de bioetică ale Bisericii Ortodoxe Române și ale Bisericilor Evanghelice din Germania, potrivit anumitor criterii, atrage atenția asupra deosebirilor şi convergențelor ce există în aceste declarații bisericești, deschizând dialogul spre o voce comună a Bisericilor în acest domeniu al eticii medicale.
Cuvinte-cheie: - bioetică, documente bisericești, ecumenism, principii etice, avort, transplant de organe, eutanasie
Pr. Dr. Ispas Ruja, Parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou”, Dortmund, Germania.
Locație : - Germania
E-mail : -
Descarcă PDF

Probleme bioetice referitoare la momentul apariției persoanei umane în decursul dezvoltării embrionare - Pr. Roman Tarabrin

Ultimele cercetări din biologie și medicină afectează dramatic deja aprinsa dezbatere asupra momentului începutului vieții umane. La rândul ei, această dezbatere comportă serioase implicații ce conturează viziunea față de un întreg șir de probleme bioetice precum avortul, contracepția, experimentele pe embrioni umani, tehnologiile de reproducere asistată, celulele stem, editarea genetică și terapia genică. Acest referat are ca scop să arate că soluția la aceste probleme este direct legată de stabilirea momentului începutului vieții umane în decursul dezvoltării embrionare. În știința seculară nu există acord în această definire deoarece conceptul de „om” nu este doar o noțiune biologică ori medicală. Pentru a-l defini se impune recurgerea la alte domenii de cunoaștere pentru a analiza informațiile despre embrion. În cadrul referatului oferim fundamentul creștin pentru această definire. Din perspectivă creștină, momentul în care un om capătă viață este fuziunea dintre spermatozoid și ovul. Îndrăznim să credem că argumentele prezentate în acest referat vor duce la recunoașterea faptului că această perspectivă este consensul bioetic cel mai bun posibil, nu doar din punct de vedere creștin, ci și din punct de vedere general uman.

Cuvinte-cheie: - embrion, persoana umană, începutul vieții, zigot, perspectiva ortodoxă

Preot Roman Tarabrin, asistent universitar, Departamentul de Ştiinţe Umaniste al Universităţii de Medicină I.M. Secenov din Moscova, Federaţia Rusă.
Locație : - Federația Rusă
E-mail : -
Descarcă PDF

„Şi care este copilul meu?” Opţiuni parentale în fertilizarea in vitro şi relevanţa lor pentru o etică a procreaţiei - Sebastian MOLDOVAN

Recurgerea la tehnologiile de asistare medicală a procreaţiei este un fenomen tot mai amplu, inclusiv în comunităţile creştin-ortodoxe, dar încă puţin evaluat moral şi evidenţiat pastoral. Un aspect aparte al procedurilor de fertilizare in vitro (FIV), despre care va fi vorba aici, îl reprezintă pierderile care însoţesc nu refuzul de a avea copii, ci, oricât de paradoxal ar părea la prima vedere, tocmai dorinţa de a-i avea. În acest eseu, voi examina acest argument, atât din punct de vedere logic, cât şi teologic. Voi începe cu o tipologie morală a avorturilor în cazul procreaţiei pe cale naturală, apoi voi prezenta pierderile procreative în contextul FIV. Mai departe, voi compara cele două tipuri de pierderi, urmărind să identific aspectele comune şi cele specifice. Cu toate că statutul uman al nenăscutului se impune ca o problemă fundamentală în evaluarea morală a pierderilor procreative, contextul FIV scoate în prim plan rolul pe care proiectul parental îl joacă în raportările şi deciziile privitoare la soarta celor concepuţi.
Cuvinte-cheie: - fertilizare in vitro, pierderi procreative, avort, proiect parental, creştinism-ortodox
Prof. Dr. Sebastian Moldovan, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Credința în existența „ochiului rău” în spațiul românesc – o analiză istorică și teologică - Daniela-Luminița IVANOVICI

The present paper deals with the origins of the belief in the „evil eye” and the connected practices. The ”evil eye” belief is a world-wide phenomenon with personal, social, and moral implications that has spanned the centuries and encircled the globe. We`ll find it today still operating in Romanian villages where the eldmothers defend the newborns, the children and the stock with red rope, garlic and incantations. So, why such an ancient superstition is alive today and what is the official position of the Christian Church? In order to respond, we have divided our research in three main parts, with emphasis on the terminological and theological analysis. The results show the following: ancient Sumer is likely the origin of the belief; for Greeks and Romans, „evil eye” is the destructive power of an angry glance, connected with the emotion of envy. The possesors could be: „evil-eyeing demons”, the gods and the humans. Christian figures like John Chrysostomos, Basil, Jerome or Tertullian suggest that the devil and his demons use men`s envious eyes in order to accomplish their evil purposes.
Cuvinte-cheie: - evil eye, fascinatio, invidia, greek mythology, romanian popular belief, theological perspective
Doctorandă în anul III, în cadrul Școlii Doctorale „Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, sub coordonarea Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan-Vasile Leb; asistent-cercetător în cadrul Institutului de Lingvistică „Sextil Pușcariu”, Academia Română, filiala Cluj-Napoca
Locație : - Cluj, România
E-mail : - ivanovicidanielaluminita@yahoo.com
Descarcă PDF

Relaţia Biserică-Stat în Muntenegru din prisma noului proiect de lege a cultelor - Emanuel TĂVALĂ

In the year of 2007, Montenegro adopted a new Constitution, which in the Article 14 regulates the separation of the religious communities from the state and stipulates that they are equal and free in performing religious rites and religious affairs. Article 46 of the Constitution regulates the right to the freedom of religion, in the manner that is not completely aligned with the Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Montenegro is one of the former Yugoslav Republics, where the Law on Legal Status of Religious Communities as of 1977, from the Communist period, is still in force and it is anachronistic. There isa great struggle now to bring in force a new law on religious denominations which to be in accordance with all the standards nowadays.

Cuvinte-cheie: - religious freedom, denominations, church-state relations, european models
Dr. Emanuel Tăvala, Lector la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - emanuel.tavala@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Omilia lui Severian de Gabala cu privire la pace (De pace – CPG 4214) - Asist. Dr. Dragoş Boicu

The homily De pace (CPG 4214) is one of the severian sermons with an undeniable authenticity that gives us an insight of his conflict with John Chrysostom. The homily was composed on occasion of their reconciliation’s celebration and it’s a reply to Chrysostom's speech on the previous day. Severian skilfully constructs this text by subtly highlighting the shortcomings of John's pastoration. He also emphasizes that the peace of the community does not have its origin so much in the authority of the bishop who claims it – as Chrysostom did in his De recipiendo Severiano homily – but in the grace of Christ who offers it.
Cuvinte-cheie: - Severian of Gabala, John Chrysostom, De pace, Constantinople, homiletics
Asist. Dr. Dragoş Boicu, asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Romania, Sibiu
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Comitetul de Bioetică al Sfântului Sinod al Bisericii din Grecia, Poziții fundamentale asupra eticii reproducerii asistate (2005) - Trad. din limba engleză de Mihaela Drăghici

Noile descoperiri și impresionantele realizări ale societății contemporane din domeniul științelor biomedicale au iscat provocări și probleme inedite, au ridicat întrebări care cer cu insistență răspunsuri și au generat nevoia unei călăuziri specifice și a unei mai profunde înțelegeri a valorilor existente.
Noile informații științifice și tehnologice aduc atingere misterului vieții și sfințeniei persoanei umane și afectează relațiile interpersonale. Astfel, ele influențează din ce în ce mai mult viața credincioșilor care simt nevoia de călăuzire și sprijin din partea Bisericii. În același timp, reprezentanții societății, corpurile legislative, grupurile parlamentare, precum și lumea medicală cer stăruitor un cuvânt ecleziastic temeinic justificat.
Comisia de Bioetică a Bisericii Greciei, după ce a examinat atent și amănunțit problemele bioetice relevante din perspectivă teologică și medicală, a emis un document privitor la reproducerea asistată ce cuprinde 82 de articole, care a fost aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Greciei în octombrie 2005.
Acest document analizează în detaliu problema reproducerii asistate. Scopul său nu este acela de a îngrădi libertatea credincioşilor în limitele unor anume linii directoare, ci, mai degrabă, de a contribui la înțelegerea profundă și amănunțită a diverselor probleme iscate de reproducerea asistată, care îi va conduce la o mai matură şi responsabilă luare de decizii. Mai mult, deși documentul a primit aprobarea Sfântului Sinod, el nu reprezintă o circulară și nu a fost oficial distribuit clerului și credincioșilor. Nu este un text cu o autoritate ecleziastică de necontestat, ci, din contră, publicarea sa este menită a iniția dezbaterea în problematica reproducerii asistate. Însă noi considerăm că acesta face dovada acurateței realității științifice și clinice și respectă principiile fundamentale ale antropologiei creștine. Textul este clar, oferă oamenilor călăuzire, prezintă persoana umană ca chip al lui Dumnezeu și constituie o mărturie a etosului creștin-ortodox.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, Despre botezul copiilor născuți de „mame surogat” (2013) - Trad. din limba engleză de Mihaela Drăghici

Următorul document a fost adoptat în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din data de 25-26 decembrie 2013 (jurnal nr. 158).
În prezent, tehnologia biomedicală reproductivă care a primit numele de „maternitate surogat” a cunoscut o crescândă răspândire. Dar, deși unele țări o îngăduite prin lege, aceasta continuă să provoace în societate dezbateri aprinse. În documentul „Fundamentele concepției sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse”, adoptat de Sinodul Episcopal Jubiliar în anul 2000, s-a luat act de acest fenomen. Cu toate acestea, o întreagă serie de probleme ce vizează atitudinea pastorală privitoare la consecințele „maternității surogat” continuă să genereze controverse. Prezentul document al Bisericii Ortodoxe Ruse oferă călăuzire ecleziastico-practică referitoare la botezul copiilor născuți cu ajutorul unei „mame surogat” (nota redacţiei ruse).
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Comisia Patriarhală pentru Problemele Familiei şi Ocrotirea Maternităţii şi Copilăriei a Bisericii Ortodoxe Ruse, Despre drepturile părinților referitoare la îngrijirea sănătății copilului și la imunoprofilaxie (2019)
- Trad. din limba engleză de Mihaela Drăghici

Comisia Patriarhală pentru Problemele Familiei şi Ocrotirea Maternităţii şi Copilăriei a primit solicitări pentru a comenta discuțiile publice despre măsurile propuse de legiuitorii individuali, departamentele guvernamentale și specialiști pentru a creşte acoperirea cu vaccinuri preventive a populației, în special a copiilor.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Prof. Dr. Pavel Chirilă, Fizician Nicoleta Sturzu, Faţa tristă a medicinei contemporane, Ed. Christiana, Bucureşti, 2019, ISBN 978-606-013-011-6, 86 p. - Prof. Dr. Sebastian Moldovan

Doctorul Pavel Chirilă nu are nevoie de prezentare nici în mediul teologic. Ultima sa carte, alcătuită împreună cu o colaboratoare apropiată, este o culegere de materiale despre o realitate inconfortabilă, însă nu chiar suprinzătoare, ţinând cont de failibilitatea general umană: multitudinea de situaţii în care primul principiu etic al profesiunii medicale formulat în celebrul „jurământ al lui Hipocrate”, anume primum non nocere/mai întâi a nu vătăma (folosit ca subtitlu al cărţii), este încălcat.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, Profesor de Teologie Morală, Etică socială şi Bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Mircea Gelu Buta, Bioetică şi slujire creştină: analize-perspective-convingeri, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2017, ISBN 978-606-607-236-6, 294 p. - Prof. Dr. Sebastian Moldovan

Doctorul Mirea Gelu Buta, profesor de Bioetică creştină la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, mult timp manager al Spitalului Județean de Urgenţă Bistriţa şi, în această calitate, organizatorul cunoscutului „Seminar Internațional de Medicină şi Teologie” din acelaşi oraş, publică la editura arhidiecezană clujană, deşi nu în „Bioetica”, seria consacrată a editurii, un volum conţinând o culegere de studii de autor, cele mai multe dintre ele apărute iniţial în alte publicaţii (volumele colective ale seminariilor bistriţene amintite, Revista Română de Bioetică, între timp defunctă, Studia Universitatis Babeş-Bolyai-Bioethica, lunarul de cultură şi spiritualitate Tabor, revista arhidiecezană Renaşterea).
Dr. Sebastian MOLDOVAN, Profesor de Teologie Morală, Etică socială şi Bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae (editori), Dileme etice la finalul vieţii, Editura Polirom, Iaşi, 2013, ISBN 978-973-46-3551-1, 247 p. - Prof. Dr. Sebastian Moldovan

La Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi s-a desfăşurat între anii 2010 şi 2013 programul „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, probabil cea mai amplă cercetare de etica sănătăţii publice şi bioetică de până acum din ţara noastră. Pe lângă numeroase articole şi simpozioane, rezultatele cercetărilor respective s-au materializat şi în trei volume publicate la aceeaşi editură, în acelaşi an, printre care se află şi volumul colectiv prezentat aici (celelalte două sunt: Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici, Mihaela Vicol, Vasile Astărăstoae, ed., Relaţia medic-pacient; Liviu Oprea, Cristina Gavrilovici, Teodora Manea, Vasile Astărăstoae, ed., La drum cu Hipocrate: migraţia medicilor din România).
Dr. Sebastian MOLDOVAN, Profesor de Teologie Morală, Etică socială şi Bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

James F. Drane, Medicine, Ethics, Religion. A Christian Bioethics and A Philosophy of Life, LIT Verlag, Zürich, 2018, ISBN 978-3-643-91015-8, 163 p. - Prof. Dr. Sebastian Moldovan

Editura LIT, o prezenţă tot mai importantă în spaţiul publicistic al domeniilor umaniste, inclusiv cel teologic, inaugurează cu acest volum o serie de suplimente ale revistei bianuale Acta Bioethica editată de Centrul Interdisciplinar pentru Studii în Bioetică a Universităţii Chile din capitala statului omonim.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, Profesor de Teologie Morală, Etică socială şi Bioetică la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Paul Siladi, Riscul iubirii. Despre buna întrebuinţare spirituală a obişnuitului, Doxologia, Iaşi, 2019, 175 p., ISBN 978-606-666-733-3 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

În cadrul Colecţiei „Eseu” publicată de Editura Doxologia se face remarcat prin titlul extrem de provocator volumul domnului Paul Siladi: Riscul iubirii. Despre buna întrebuinţare spirituală a obişnuitului. Recomandările şi aprecierile teologilor Teodor Baconschi, Nicolae Turcan şi Mihai Neamţu invită şi mai mult la lectură, dar în acelaşi timp creează aşteptări ce se cer confirmate.
Dr. Dragoș BOICU, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Deacon Porphyrios (Fadi) Georgi (Ed.), Bioethics: Need for a Paradigm Shift?, (Balamand Theological Conferences 2), Daccache Printing House, Amchit, 2012, 168 p., ISBN: 978-9953-452-42-5 - Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Acest al doilea volum din seria „Conferințele Teologice Balamand” este consacrat delicatelor și controversatelor teme ale bioeticii. El reunește referatele ținute în cadrul unui simpozion internațional organizat de Institutul de Teologie „Sfântul Ioan Damaschin” al Universității din Balamand, în colaborare cu Academia din Hofgeismar și Biserica protestantă din Kurhessen-Waldech (Germania), în perioada 1-3 decembrie 2008, cu binecuvântarea și sub patronajul Preafericitului Ignatie al IV-lea, patriarhului Antiohiei și al întregului Răsărit. La acest simpozion au luat parte doctori, educatori, teologi și cercetători sociali, care s-au aplecat asupra unor teme și controverse legate de bioetică din diferite perspective.
Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI, cadru universitar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - torocipri@gmail.com
Descarcă PDF

Pr. Marian Vild, Studii biblice, Editura Universității din București, 2018, 159 p. - Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma

Volumul de față cuprinde un număr de șase studii publicate de Părintele lect. univ. dr. Marian Vild în perioada 2008-2016 în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității din București.
Rev. Sorin COSMA, Professor emeritus at the Orthodox Theological Faculty of ”Eftimie Murgu” University, Reșița, Romania
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Edmond L. Gallagher and John D. Meade, The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis, Oxford: University Press, 2017, ISBN 978-0-19-879249-9 - Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea

Lucrarea lui Gallagher și Meade (numiți abreviat în continuare – G și M) prezintă și comentează un număr de 21 de liste ale canonului biblic datând din primele cinci secole creștine. Suplimentar sunt prezentate și 2 „liste” de origine iudaică (Iosif Flaviu și Talmudul babilonian). Prin listă canonică G și M înțeleg „o listă a cărților biblice pe care un sinod sau un autor (antic) le consideră a fi canonul biblic”. G și M sunt conștienți de redundanța conținută în această definiție, întrucât termenii „canon” și „listă” sunt sinonimi pentru mulți cercetători („Introducere”, p. xiii).
Pr. Dr. Constantin Oancea, conferențiar de Teologia Vechiului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - constantinhoriaoancea@yahoo.de
Descarcă PDF

Pr. Gheorghe Maior, Către elevii mei. Sfaturi pastorale, Editura Andreiana, Sibiu, 2019, îngrijire ediţie şi studiu introductiv de Pr. Conf. Dr. Constantin Necula, ISBN 978-606-989-061-5, 257 p. - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

Admirativ constat că preocupările de restituire a valorilor teologice româneşti sunt încă vii. În atâtea domenii prezenţa românească este în poziţii de frunte. Cei ce le ocupă au tot dreptul să fie şi învăţători. Experienţa, în nenumărate ocazii, asigură atât continuitate benefică, cât şi finalitate rodnică în instituţia numită „şcoala vieţii”. Subtitlul cărţii devoalează parte din esenţa ei: rolul, rostul şi folosul sfaturilor pastorale. Părintele Gheorghe Maior (1892-1970) şi-a asumat o misiune şi prin promisiunile ce le-a onorat. Prin ceea ce scrie s-a ţinut de cuvânt. Nu epatează. Renunţa din start la termeni pompoşi (chiar dacă ar avea suficientă „acoperire” să-i utilizeze) şi conferă forţă expunerilor prin originalitate şi, mai ales, simplitate. „Pentru un conducător duhovnicesc e întru totul necesar să ştie să se orienteze în slujba de păstor bun al turmei sale cuvântătoare, care sufletul său şi-l pune pentru oi şi al cărui glas are să fie cunoscut de turmă şi urmat. Să-l înveţe a păstori, voiesc aceste sfaturi ale mele”. Pentru început grija sa de sfătuitor este orientată spre religie tratată din punct de vedere practic. Teme ca religia şi sufletul omenesc, religia în viaţa practică, Biserică, organ de permanentizare a religie, ortodoxia şi sufletul românesc continuă cuvântul lămuritor de la început, dar deschid şi o perspectivă de interes pentru cititor. „V-am pus în mână busola cu forţele ei magnetice.
Pr. Dr. Mihai IOSU, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - pr.iosu@yahoo.com
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !