3/2020

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2020
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Misiunea în felul lui Hristos? Răspunsul bisericilor coreene la războiul coreean - Jooseop Keum

Articolul analizează abordările şi poziţionările ideologice şi social-religioase ale organizaţiilor creștine nord-coreene și sud-coreene cu privire la războiul coreean și impactul misiologic al acestor poziţionări. Se analizează modul cum Bisericile creştine din ambele părţi ale Coreei au justificat, fiecare cu argumente teologice proprii, poziţia lor faţă de regimul comunist, respectiv capitalist, ce a împărţit Coreea în timpul şi după războiul coreean.
Cuvinte-cheie: - Războiul din Coreea, NKCA, misiune creştină, persecuţie, martiriu
Jooseop Keum, distins profesor de creștinism mondial la Universitatea Presbiteriană și Seminarul Teologic din Seul.
Locație : - Seul, Coreea
E-mail : - jooseop@hotmail.com
Descarcă PDF

Assertio și Doxologia – „Ecumenismul spiritual” al „ecumenicității mărturiei” cu și după Edmund Schlink - Michael Plathow

Termenii „assertio”, vestirea lucrării de mântuire a Dumnezeului Cel Întreit (Biblia, M. Luther, liturghie), și „doxologia”, preamărirea Dumnezeului Cel Întreit (Biblia, A. Kallis, Chr. Felmy, Liturghia) sunt descriși din perspectiva analizei lingvistice a teologului ecumenic E. Schlink. Aceștia se găsesc și sunt trăiți în „ecumenismul spiritual” al slujbelor Bisericii. Provocate de secularizarea mediilor de viață actuale, Bisericile sunt trimise împreună la „ecumenicitatea mărturiei” (In 17, 21b). În aceasta își găsește izvorul „ecumenismul spiritual”.
Cuvinte-cheie: - Assertio, doxologia, ecumenism spiritual, mărturie, Edmund Schlink
Prof. Dr. Mchael Plathow, Wiss.-Theol. Seminar, Kisselgasse 1, 69117 Heidelberg.
Locație : - Heidelberg, Germania
E-mail : - michael@plathow.de.
Descarcă PDF

Satul românesc Cenaloș, un sat al istoriei bisericești și al bunei conviețuiri interconfesionale - Miron Erdei

Satul Cenaloş este aşezat pe malul stâng al râului Barcău, iar denumirea i se trage de la planta numita „urzică”, care în Evul Mediu se găsea din abundenţă în aceste locuri. Cenaloş, în limba maghiară „Biharcsanalos” sau „Csalanos”, se traduce prin „Urzicenii de Bihor”. În decursul istoriei, pentru numirea localității s-au folosit următoarele toponime: în anul 1342 – Chalanus și Ochalanus; 1395 – Chalanus; 1461 – Chalanos; 1692 – Szilanos; 1828 și 1851 – Csalanos.
Cenaloşul împreună cu satele Ciuhoi şi Sfârnaş fac parte din comuna Sâniob, o localitate așezată pe malul drept al râului Barcău, în partea de nord-vest a judeţului Bihor. Este situat între Oradea şi Marghita, la distanţa de 35 km, respectiv 22 km de aceste oraşe, într-o zonă cu dealuri line. Vechimea şi existenţa localităţii este menţionată pe la jumătatea secolului al XIII-lea în însemnările Abaţiei de la Sâniob, o mănăstire benedictină de care aparţineau 25 de sate, toate amintite în registrele de dijme papale. Ocupaţia de bază a locuitorilor din zonă a fost agricultura şi creşterea animalelor. Localitate are o cu populaţie mixtă, având o bună convieţuire în decursul istoriei români, maghiari, slovaci şi evrei. Din punct de vedere numeric, satul a avut şi are puțini locuitori, la ultimul recensământ, din anul 2011, înregistrându-se 256 de locuitori, români şi maghiari.
Cuvinte-cheie: - sat românesc, istorie bisericească, școală confesională, conviețuire interconfesională
Pr. Prof. Univ. Dr. Miron Erdei, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman” din cadrul Universității din Oradea.
Locație : - Oradea, Romania
E-mail : - prmironerdei@hotmail.com
Descarcă PDF

Despre Unitatea şi Unicitatea Bisericii întemeiate de Hristos - Marin Bugiulescu

Prezentul articol subliniază importanța unității și unicității Bisericii întemeiate de Hristos. În doctrina ortodoxă, Biserica este o comunitate și o instituție teantropică (teandrică). Biserica este o prezență și o extindere a lui Hristos Dumnezeul-Om în istorie și umanitate prin Revelația divină supranaturală și integritatea vieții Duhului Sfânt în umanitate. În spațiul teologic ortodox, unitatea și comuniunea sunt strict legate de prezența Persoanei și de Lucrarea lui Iisus Hristos, care prin activitatea harului Duhului Sfânt creează și transmite membrilor Bisericii starea de unitate emanată din voia Tatălui, și astfel adevărul mântuitor este cunoscut și însușit. Un rol esențial în susținerea și menținerea unității creștine îl au unitatea și unicitatea credinței care, împreună cu sacramentele, reprezintă puterea și rezistența Bisericii Ortodoxe la împărțire, dar și la mijloacele de creștere în timp, așa cum arată istoria sa începând de la comunitățile din Ierusalim și „până la marginile pământului” (Fapte 1, 8). Acest studiu aduce în prim-plan argumentele teologiei dogmatice care privesc unitatea credinței și a Bisericii, care este extrem de necesară pentru dezbaterea creștină contemporană și ecumenică.
Cuvinte-cheie: - unitate, unicitate, comunitate, Biserica Ortodoxă, eclesiologie

Pr. Prof. Dr. Marin Bugiulescu, director al Seminarului Teologic Ortodox, „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, membru colaborator al Centrului de Cercetări Științifice „Dumitru Stăniloae” al Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Universitatea „Valahia”, Târgoviște
Locație : - Targoviste, Romania
E-mail : - m_bugiulescu@yahoo
Descarcă PDF

Dreptul Canonic Ortodox la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu - Irimie Marga

Şcoala teologică sibiană ia fiinţă la 20 septembrie 1786, fiind astfel cea mai veche instituţie de învăţământ teologic din ţară, cu existenţă neîntreruptă. Încă de la începuturi s-a pus accent pe pregătirea practică a viitorilor preoţi, prin studiul pravilelor româneşti, adică pe dobândirea de cunoştinţe canonice ortodoxe. Pe lângă acestea, Prof. Gheorghe Lazăr, în urma studiilor de la Viena, a adus şi cunoştinţe de drept canonic apusean. Cursurile de drept canonic au sporit după anul 1820, când episcopul Vasile Moga a publicat un manual de teologie ce cuprindea un capitol separat despre dreptul matrimonial ortodox. Mitropolitul Andrei Şaguna aduce schimbări fundamentale în organizarea Bisericii Ortodoxe ardelene şi a şcolii teologice sibiene, reaşezând structurile bisericeşti pe modelele canonice din Biserica veche, respectiv redescoperind principiul sinodalităţii mixte şi dreptul mirenilor de a participa la exercitarea puterii bisericeşti. Mitropolitul Şaguna alcătuieşte şi primul manual de drept canonic din Biserica noastră şi, începând cu anul 1853, la Sibiu se introduce o disciplină de sine stătătoare: Dreptul Canonic. De acum încolo această disciplină a fost predată numai de profesori specializați pe această materie, până astăzi. Între ei aveau să se distingă cei mai renumiţi canonişti români: Pr. Prof. Liviu Stan, Prof. Iorgu Ivan şi Arhid. Prof. Ioan N. Floca.
Cuvinte-cheie: - drept canonic, canonişti, şcoală teologică, istorie, contribuţii

Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, profesor de drept canonic al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - irimie.marga@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF