Skip to main content

3/2020

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2020
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Misiunea în felul lui Hristos? Răspunsul bisericilor coreene la războiul coreean - Jooseop Keum

Articolul analizează abordările şi poziţionările ideologice şi social-religioase ale organizaţiilor creștine nord-coreene și sud-coreene cu privire la războiul coreean și impactul misiologic al acestor poziţionări. Se analizează modul cum Bisericile creştine din ambele părţi ale Coreei au justificat, fiecare cu argumente teologice proprii, poziţia lor faţă de regimul comunist, respectiv capitalist, ce a împărţit Coreea în timpul şi după războiul coreean.
Cuvinte-cheie: - Războiul din Coreea, NKCA, misiune creştină, persecuţie, martiriu
Jooseop Keum, distins profesor de creștinism mondial la Universitatea Presbiteriană și Seminarul Teologic din Seul.
Locație : - Seul, Coreea
E-mail : - jooseop@hotmail.com
Descarcă PDF

Assertio și Doxologia – „Ecumenismul spiritual” al „ecumenicității mărturiei” cu și după Edmund Schlink - Michael Plathow

Termenii „assertio”, vestirea lucrării de mântuire a Dumnezeului Cel Întreit (Biblia, M. Luther, liturghie), și „doxologia”, preamărirea Dumnezeului Cel Întreit (Biblia, A. Kallis, Chr. Felmy, Liturghia) sunt descriși din perspectiva analizei lingvistice a teologului ecumenic E. Schlink. Aceștia se găsesc și sunt trăiți în „ecumenismul spiritual” al slujbelor Bisericii. Provocate de secularizarea mediilor de viață actuale, Bisericile sunt trimise împreună la „ecumenicitatea mărturiei” (In 17, 21b). În aceasta își găsește izvorul „ecumenismul spiritual”.
Cuvinte-cheie: - Assertio, doxologia, ecumenism spiritual, mărturie, Edmund Schlink
Prof. Dr. Mchael Plathow, Wiss.-Theol. Seminar, Kisselgasse 1, 69117 Heidelberg.
Locație : - Heidelberg, Germania
E-mail : - michael@plathow.de.
Descarcă PDF

Satul românesc Cenaloș, un sat al istoriei bisericești și al bunei conviețuiri interconfesionale - Miron Erdei

Satul Cenaloş este aşezat pe malul stâng al râului Barcău, iar denumirea i se trage de la planta numita „urzică”, care în Evul Mediu se găsea din abundenţă în aceste locuri. Cenaloş, în limba maghiară „Biharcsanalos” sau „Csalanos”, se traduce prin „Urzicenii de Bihor”. În decursul istoriei, pentru numirea localității s-au folosit următoarele toponime: în anul 1342 – Chalanus și Ochalanus; 1395 – Chalanus; 1461 – Chalanos; 1692 – Szilanos; 1828 și 1851 – Csalanos.
Cenaloşul împreună cu satele Ciuhoi şi Sfârnaş fac parte din comuna Sâniob, o localitate așezată pe malul drept al râului Barcău, în partea de nord-vest a judeţului Bihor. Este situat între Oradea şi Marghita, la distanţa de 35 km, respectiv 22 km de aceste oraşe, într-o zonă cu dealuri line. Vechimea şi existenţa localităţii este menţionată pe la jumătatea secolului al XIII-lea în însemnările Abaţiei de la Sâniob, o mănăstire benedictină de care aparţineau 25 de sate, toate amintite în registrele de dijme papale. Ocupaţia de bază a locuitorilor din zonă a fost agricultura şi creşterea animalelor. Localitate are o cu populaţie mixtă, având o bună convieţuire în decursul istoriei români, maghiari, slovaci şi evrei. Din punct de vedere numeric, satul a avut şi are puțini locuitori, la ultimul recensământ, din anul 2011, înregistrându-se 256 de locuitori, români şi maghiari.
Cuvinte-cheie: - sat românesc, istorie bisericească, școală confesională, conviețuire interconfesională
Pr. Prof. Univ. Dr. Miron Erdei, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ep. Dr. Vasile Coman” din cadrul Universității din Oradea.
Locație : - Oradea, Romania
E-mail : - prmironerdei@hotmail.com
Descarcă PDF

Despre Unitatea şi Unicitatea Bisericii întemeiate de Hristos - Marin Bugiulescu

Prezentul articol subliniază importanța unității și unicității Bisericii întemeiate de Hristos. În doctrina ortodoxă, Biserica este o comunitate și o instituție teantropică (teandrică). Biserica este o prezență și o extindere a lui Hristos Dumnezeul-Om în istorie și umanitate prin Revelația divină supranaturală și integritatea vieții Duhului Sfânt în umanitate. În spațiul teologic ortodox, unitatea și comuniunea sunt strict legate de prezența Persoanei și de Lucrarea lui Iisus Hristos, care prin activitatea harului Duhului Sfânt creează și transmite membrilor Bisericii starea de unitate emanată din voia Tatălui, și astfel adevărul mântuitor este cunoscut și însușit. Un rol esențial în susținerea și menținerea unității creștine îl au unitatea și unicitatea credinței care, împreună cu sacramentele, reprezintă puterea și rezistența Bisericii Ortodoxe la împărțire, dar și la mijloacele de creștere în timp, așa cum arată istoria sa începând de la comunitățile din Ierusalim și „până la marginile pământului” (Fapte 1, 8). Acest studiu aduce în prim-plan argumentele teologiei dogmatice care privesc unitatea credinței și a Bisericii, care este extrem de necesară pentru dezbaterea creștină contemporană și ecumenică.
Cuvinte-cheie: - unitate, unicitate, comunitate, Biserica Ortodoxă, eclesiologie

Pr. Prof. Dr. Marin Bugiulescu, director al Seminarului Teologic Ortodox, „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, membru colaborator al Centrului de Cercetări Științifice „Dumitru Stăniloae” al Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Universitatea „Valahia”, Târgoviște
Locație : - Targoviste, Romania
E-mail : - m_bugiulescu@yahoo
Descarcă PDF

Dreptul Canonic Ortodox la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu - Irimie Marga

Şcoala teologică sibiană ia fiinţă la 20 septembrie 1786, fiind astfel cea mai veche instituţie de învăţământ teologic din ţară, cu existenţă neîntreruptă. Încă de la începuturi s-a pus accent pe pregătirea practică a viitorilor preoţi, prin studiul pravilelor româneşti, adică pe dobândirea de cunoştinţe canonice ortodoxe. Pe lângă acestea, Prof. Gheorghe Lazăr, în urma studiilor de la Viena, a adus şi cunoştinţe de drept canonic apusean. Cursurile de drept canonic au sporit după anul 1820, când episcopul Vasile Moga a publicat un manual de teologie ce cuprindea un capitol separat despre dreptul matrimonial ortodox. Mitropolitul Andrei Şaguna aduce schimbări fundamentale în organizarea Bisericii Ortodoxe ardelene şi a şcolii teologice sibiene, reaşezând structurile bisericeşti pe modelele canonice din Biserica veche, respectiv redescoperind principiul sinodalităţii mixte şi dreptul mirenilor de a participa la exercitarea puterii bisericeşti. Mitropolitul Şaguna alcătuieşte şi primul manual de drept canonic din Biserica noastră şi, începând cu anul 1853, la Sibiu se introduce o disciplină de sine stătătoare: Dreptul Canonic. De acum încolo această disciplină a fost predată numai de profesori specializați pe această materie, până astăzi. Între ei aveau să se distingă cei mai renumiţi canonişti români: Pr. Prof. Liviu Stan, Prof. Iorgu Ivan şi Arhid. Prof. Ioan N. Floca.
Cuvinte-cheie: - drept canonic, canonişti, şcoală teologică, istorie, contribuţii

Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, profesor de drept canonic al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - irimie.marga@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Cuviosul Luca Adialiptos și opera sa duhovnicească regăsită și pierdută - Ioan I. Ică jr

The study presents the history of recovery and the definitive loss of the ascetic-hesychastic corpus of hieromonk Lukas Adialeiptos, a forgotten Byzantine spiritual author around the 1000 AD, known from the catalogue of the manuscripts of the Mega Spileon monastery published in 1915 by N. Beis, before a fire destroyed the library and the entire precinct in 1934. It also surveys the discussions of this work and of its author by modern Byzantinists, such as A. Ehrhard or H. G. Beck. The only surviving piece from the thirty lost writings of Lukas Adialeiptos is an "Exhortation to virgins" published from a Wien manuscript by K. Dyovuniotis in 1935-1936 and recently by A. Rigo in 2009 in a masterful edition. The analysis of this interesting motivational discourse written as an encouragement in persisting in the ascetic-spiritual life for an unknown female monastic community in Bythinia around 1000 AD, allows a unexpected new vision on the history of Byzantine spirituality
Cuvinte-cheie: - The pious Luke Adialiptos, opera, virginity, hesychasm, monastic catechesis, Byzantine monasticism
Arhid. Ioan I. Ică jr, profesor dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - ioan.ica@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Omilia In Pentecosten (CPG 6665) a sfântului Vasile, episcopul Seleuciei - Radu Gârbacea

This article provides a brief list of studies on the sermons of bishop Basil of Seleucia in the last decade, a presentation and a Romanian translation of the sermon In Pentecosten (CPG 6665).
Cuvinte-cheie: - In Pentecosten (CPG 6665), Basil of Seleucia, Sermon on Pentecost, Apostles

Pr. Radu Gârbacea, asistent dr. la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com.
Descarcă PDF

Codex Theodosianus. Liber XVI.6: Ne sanctum baptisma iteretur - Dragoș Boicu

Among the 11 themes of Liber XVIth that concludes the Theodosian Codex is an extremely interesting section on performing the Baptism, prohibiting the repetition of the holy sacrament as practiced in North Africa by the Donatist schismatics. There are also included the restrictions and sanctions to be applied to Donatists. These measures are based on the group of decrees that constitute the section Ne sanctum baptisma iteretur, which we render in Romanian translation for the first time.
Cuvinte-cheie: - Codex Theodosianus, Donatism, Roman Empire, Roman Law

Dragoș Boicu, asistent dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfânta Sofia a devenit (din nou) moscheie. Câteva considerații cu privire la modul în care au reacționat liderii religioşi și organizațiile religioase la această chestiune - Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

Acest studiu prezintă mai întâi o scurtă analiză a documentului Religiile pentru pace se pronunță în ceea ce privește Sfânta Sofia: Trăind împreună în pace și în respect publicat de către organizația Religiile pentru Pace (eng. Religions for Peace). Apoi prezintă în mod critic câteva dintre declarațiile pe aceeași temă publicate de unii lideri religioși și organizații ecumenice și inter-religioase care sunt menționate în declarația organizației Religiile pentru Pace (Patriarhia Ecumenică, papa Francisc, Consiliul Mondial al Bisericilor, Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu, Centrul de dialog Regele Abdullah Bin Abdulaziz), precum și alte declarații (precum cele ale Patriarhului Teofil III al Ierusalimului și al Federației Mondiale Lutherane).
Cuvinte-cheie: - Sfânta Sofia; libertate religioasă; declarații despre Sfânta Sofia.
Pr. Daniel BUDA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat al Facultății de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Organizația Religions for Peace se exprimă cu privire la Sfânta Sofia: a trăi împreună în pace și respect • - Trad. din eng. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Noi, bărbați și femei care suntem lideri religioși, ne-am adunat împreună în acest moment al istoriei pentru a vorbi cu o singură voce. Facem trimitere la declarațiile pline de putere făcute deja în legătură cu Hagia Sofia de către unii dintre noi – inclusiv Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Sanctitatea Sa Papa Francisc, Consiliul Mondial al Bisericilor, Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu și KAICIID. Auzindu-i pe frații noștri creștini, noi, liderii religioși care reprezentăm credințele baháʼí, budistă, creștină, hindusă, spiritualitatea indigenă, jainistă, evreiască, musulmană, sikh și zoroastriană, ne ridicăm vocile noastre.
Pr. Daniel BUDA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat al Facultății de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Dr. Irineu Popa, Cibernetica iubirii în mistica îndumnezeirii: viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2019, 526 p. (ISBN 978-973-27-3148-2) - Drd. Adrian-Antoniu Lădariu

Faptul că există o „cibernetică” a iubirii nu poate să însemne decât că iubirea este cea mai autentică putere, aşa cum afirma părintele profesor Dumitru Stăniloae ori cea mai puternică forţă nevăzută, în accepţiunea lui Albert Einstein; vorbim de legităţi ale existenţei, legităţi constituite şi dinamizate de iubirea divină, iar aceste legităţi, în lumina cărţii Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, profesor universitar de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie din Craiova, se referă la originea, structura şi destinul hristic al omului. Existenţa acestor legităţi nu este în fond decât o o chemare adresată omului – chemarea de a iubi.
Adrian-Antoniu LĂDARIU, Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - adrian.ladariu@gmail.com

Descarcă PDF

Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii şi articole, Editura Magic Print, Oneşti, 2019 - Prof. Dr. RADU CARP

Trebuie să mărturisesc faptul că am început lectura acestei cărţi la debutul carantinei provocate de pandemie. A fost, probabil, cea mai indicată lectură într-un asemenea context, întrucât am dorit o deconectare de la ştirile sumbre din acele zile. Ȋntr-o lume total incertă, ancora personală a fost dată, pentru o vreme, de gândirea lui Ioan Dură.
Radu CARP, Profesor Dr. la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.
Locație : - Bucuresti, Romania
E-mail : - radu.carp@fspub.unibuc.ro
Descarcă PDF

Peter Frankopan, Drumurile mătăsii. O nouă istorie a lumii, traducere din engleză de Smaranda Câmpeanu, Smaranda Nistor și Bogdan Perdivară, Editura Trei, București, 2019, 703 p., ISBN: 978-606-40-0549-6 - Lect. Dr. Toroczkai Ciprian Iulian

Cine ar putea spune toată istoria lumii într-o carte? Orice încercare pare, din start, sortită eșecului. Și totuși, cartea pe care o vom prezenta în continuare trebuie inclusă în categoria reușitelor, în sensul în care sintetizează esențialul căilor istorice ale umanității. Este, cu siguranță, motivul pentru care ediția originală a fost inclusă încă de la apariție, mai mulți ani la rând, pe lista de best-seller-uri din Marea Britanie, fiind, de asemenea, pe lista celor mai bune cărți ale unor edituri și publicații prestigioase ca Blackwell, Bloomberg, Foreign Policy, The Guardian/Observer, Sunday Times, The Times, Daily Telegraph, Le Point, L’Histoire, L’Express ș.a.
Ciprian Iulian TOROCZKAI, Lector Dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - torocipri@gmail.com
Descarcă PDF

Arnold Angenendt, Ehe, Liebe und Sexualität im Christentum. Von den Anfängen bis heute, Aschendorff Verlag, Münster, 2015, ISBN 978-3-402-13146-6, 324 pp. - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Autorul acestui volum este preot romano-catolic și fost profesor la Münster. Din 1999 este pensionar. Prezentul volum despre căsătorie, dragoste și sexualitate în creștinism este rezultatul mulților săi ani de cercetare și predare, în diferite universități, pe aceste teme. Așa cum arată însuși autorul în scurtul Cuvânt înainte (p. 6), volumul pare a promite pe de o parte prea mult și pe de altă parte prea puțin. Pe de o parte, titlul promite o prezentare asupra celor trei teme (căsătorie, dragoste și sexualitate) din perspectivă creștină, pe de altă parte, autorul însuși spune că, cu excepția unor referiri destul de scurte la alte confesiuni creștine, el va face referire la temele anunțate în principal din perspectivă romano-catolică. De asemenea autorul arată că volumul său va conține unele referiri la perioada precreștină, și, am adăuga noi, după lecturarea volumului, la unele aspecte extra-creștine, ceea ce nu este anunțat în titlu, dar este binevenit. Totuși, volumul este departe de a fi o monografie despre cele trei teme mari. Mai degrabă discută anumite aspecte ale celor trei teme, aspecte care sunt, e drept, bine alese și tratate.
Pr. Daniel BUDA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat al Facultății de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro;
Descarcă PDF

Neil MacGregor, Living with the Gods. On Beliefs and Peoples, Allen Lane an imprim of Penguin Books, 2018, 488 p., ISBN 978-0-241-30829-5 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Neil MacGregor, autorul acestui volum, este una dintre cele mai renumite personalități la nivel mondial în domeniul muzeografic și istoric, care a deținut funcții de conducere în ambele domenii atât în Marea Britanie cât și în Germania. Volumul de față cunoaște o răspândire globală, fiind publicat în același timp în Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Irlanda, Australia, India, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Este descris pe coperta de prezentare publicitară ca fiind orice altceva decât o istorie a religiei sau un argument în favoarea credinței. Este mai degrabă o colecție de istorisiri care descriu viața umană în raport cu sacrul și diferitele căi în care diferite societăți își imaginează locul lor în lume. Este o încercare de a înțelege ce anume modelează credința așa cum este ea exprimată în viața unei comunități sau a unei națiuni, cu alte cuvinte cum anume trăim fiecare dintre noi cu divinul (literal „cu zeii”).
Pr. Daniel BUDA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat al Facultății de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro;
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !