Skip to main content

4/2010

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sfântul Nicolae - IPS Laurenţiu

Sărbătoarea de astăzi, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, are, pentru poporul nostru, alese semnificaţii duhovniceşti, Sfântul Nicolae fiind unul din cei mai apropiaţi mijlocitori către Dumnezeu pentru noi. De aceea, aproape în fiecare biserică de pe cuprinsul ţării noastre, la loc de cinste, imediat după icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Maicii Domnului, vom regăsi icoana Sfântului Ierarh Nicolae. Şi, nu de puţine ori, zugravii noştri populari au găsit de cuviinţă să îl reprezinte, în iconostasul sau pe pereţii bisericilor noastre, pe Sf. Nicolae în port popular românesc.
Cuvinte-cheie: -
IPS Laurenţiu, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului. Este decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei şaguna din Sibiu şi profesor de Teologie Liturgică în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt înainte - Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

În 2001 Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) a lansat „Decada pentru depăşirea violenţei”, cu scopul declarat de a aduce în centrul reflecţiei teologice şi al practicilor eclesiale preocupările pentru pace, dreptate şi reconciliere. Bisericile Ortodoxe membre ale CMB au dat o atenţie semnificativă acestui proiect. Au fost deja organizate două conferinţe cu participare din partea teologilor ortodocşi. Prima dintre aceste conferinţe a avut loc la Bucureşti, România, între 29 iunie-3 iulie 2009, cu tema „Etica păcii ortodoxe în creştinismul oriental şi răsăritean – o consultare creştină ortodoxă cu privire la învăţăturile şi practica eticii ortodoxe pentru pace”. Scopul ei a fost acela de a explora diversele aspecte ale eticii păcii aşa cum se regăsesc în istoria Bisericilor Răsăritene. În zilele noastre, tradiţia ortodoxă are o bogată varietate de experienţe istorice, culturale şi antropologice, inclusiv complexităţile cu privire la etica păcii, atitudinile cu privire la conflicte etc. Conferinţa de la Bucureşti a invitat diferite tradiţii ortodoxe să-şi prezinte poziţiile şi practicile lor cu privire la pace şi alte provocări legate de tema păcii. Cea de-a doua conferinţă a avut loc în Leros, Grecia, între 15-22 septembrie 2009, şi s-a concentrat pe formularea unui prim răspuns al teologilor ortodocşi la proiectul de Declaraţie Ecumenică cu privire la pacea dreaptă numită „O pace care surprinde toate înţelegerile...”. Studiile prezentate au încercat să acopere aria tematică a Decadei pentru depăşirea violenţei: pace în comunitate, pace pentru pământ, pace în piaţă, pace între oameni. O a treia conferinţă a avut loc în Saidnaya, Siria, între 17-22 octombrie 2010, cu tema „Contribuţia ortodoxă la o teologie a păcii drepte – dezvoltarea principiilor unei păci drepte”. Aceasta s-a concentrat pe exemple concrete şi concepte cu privire la cum au tratat diferitele Biserici Ortodoxe, de-a lungul istoriei, provocările legate de pace.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” Sibiu, România;
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Programme Executive Coordinator, CMB, Geneva, Elveţia.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

O viziune ortodoxă asupra păcii şi a lucrării ei, înţeleasă ca vocaţie interconfesională şi ecumenică - Pr. Dr. Emmanuel Clapsis

În accepțiunea ortodoxă, pacea este legată de dreptatea şi libertatea pe care Dumnezeu le-a dat, prin lucrarea lui Hristos şi a Duhului Sfânt, tuturor ființelor umane, cu titlu de dar şi vocație. Mărturia pacifistă a Bisericii în situații de război nu poate fi limitată doar la o simplă judecată morală. Ea nu va putea preveni razboaie. Pacea presupune mult mai mult decât o acțiune militară sau un pacifism pasiv. Evanghelia creştină îi invită pe credincioşi la o luptă duhovnicească continuă şi la un angajament public care duce, prin harul Sfântului Duh, la o pace şi dreptate mai deplină.
Cuvinte-cheie: - pace, spaţiu public, ecumenism, Biserica Ortodoxă
Pr. Dr. Emmanuel Clapsis, Professor la institutul teologic Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Boston, Massachusetts și membru al Reference Group organizat pe lângă Consiliul Mondial al Bisericilor în vederea activităţilor din programul „Decada pentru depăşirea violenţei” (2001-2010).
Adresă : - Hellenic College, 50 Goddard Ave, Brookline, MA 02445
E-mail : - eclapsis@hchc.edu
Descarcă PDF

O practică dinamică a păcii: etica socială ortodoxă şi realizarea dreaptă a păcii - Rev. Dr. Prof. Philip LeMasters

Discursul moral despre război şi pace oferă adesea o atenţie aparte întrebărilor dacă participarea la război este justificată şi dacă da, cum anume ar trebui să fie îndeplinită. Astfel de discuţii sunt în mod tragic necesare într-o lume ce tinde spre conflict armat. Viziunea liturgică şi morală a Bisericii Ortodoxe însă cheamă la o atenţie mai mare cu privire la provocările legate de susţinerea şi realizarea păcii, decât la cele cu privire la promovarea războiului. Prin analizarea mai multor surse contemporane şi istorice, acest studiu argumentează că angajamentul pentru o practică dinamică a păcii este fundamental pentru etica socială creştină ortodoxă. De asemenea, el identifică puncte comune între viziunea ortodoxă şi cea a „realizării îndreptăţite a păcii”.
Cuvinte-cheie: -
Rev. Dr. Prof. Philip LeMasters, paroh al bisericii Sfântul Luca din Abilene, TEXAS. Este decan al şcolii de ştiinţe Sociale şi Religie, profesor de religie şi director al Honors Program la Universitatea McMurry, Abilene, TEXAS.
Adresă : - 501 Sunset Dr, Abilene, TX, USA.
E-mail : - lemastep@mcm.edu
Descarcă PDF

Teoria războiului drept şi creştinismul ortodox - Dr. Marian Gh. Simion (ABD)

Pentru a investiga cum a reconciliat creştinătatea ortodoxă principiile pacifiste ale Evangheliei cu datoria ei de a-i proteja pe cei slabi şi vulnerabili în faţa abuzurilor violente, trebuie să se pornească de la o privire asupra relaţiilor Biserică-stat, a dreptului canonic bizantin, şi asupra factorilor de natură teologică, istorică, liturgică şi eclesiologică. Documentele istorice indică faptul că creştinii ortodocşi au fost adesea implicaţi în acţiuni militare brutale, cazuri în care, în sfera publică, Biserica Ortodoxă nu a izbutit să rămână loială principiilor pacifiste ale Evangheliei şi martiriului creştin primar. Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă a rezistat tentaţiilor de justificare unanimă a violenţei şi adoptării unei teorii a războiului drept.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Marian Gh. Simion (ABD), profesor de morală creştină răsăriteană şi studii de pace la Departamentul de Teologie al Graduate School of Arts and Sciences din cadrul Boston College şi studii interdisciplinare la Hellenic College din Brookline, MA. De asemenea, este director adjunct al Boston Theological Institute şi Field Education Supervisor la Harvard Divinity School. Este editor fondator al BTI Magazine şi redactor-şef al Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences –“ o publicaţie multidisciplinară a Academiei.
Adresă : - The Boston Theological Institute - 197 Herrick Rd. Newton Centre, MA, USA.
E-mail : - msimion@hchc.edu
Descarcă PDF

Pacea şi Teologia Socială în gândirea mitropolitului Nicolae Mladin al Ardealului - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Studiul de faţă prezintă conceptul de pace în opera teologică a lui Nicolae Mladin, care a fost mitropolitul Ardealului între anii 1967-1981şi a predat Teologia Morală la Facultatea de Teologie din Sibiu (1943-1967). Acest concept este analizat dintr-o perspectivă mai largă, ce cuprinde Teologia Socială şi se referă la: misiunea Bisericii în societate, problema muncii, colonialismul etc. De asemenea, gândirea teologică a lui Mladin poate fi corect expusă doar ţinând cont de contextul socio-istoric în care el a trăit – sistemul comunist ateu. Astfel, acest studiu va încerca să extragă din opera mitr. Nicolae Mladin ceea ce constituie principii teologice cu valabilitate perenă şi să delimiteze ceea ce constituie „concesii” făcute de Biserica Ortodoxă pentru supravieţuirea ei în acele vremuri dificile.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, profesor asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Alocuţiuni cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu / Hermanstadt Primului Ministru al Bavariei Horst Seehofer - Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea

Universitatea «Lucian Blaga» din Sibiu îşi permite luxul unui preşedinte de universitate german. E adevărat că acesta nu are drept de semnătură – pentru aceasta există rectorul clasic – dar este consultat în multe aspecte importante legate de universitate.
Vă rog să-mi permiteţi ca, în această funcţie, să spun câteva cuvinte despre universitatea care vă conferă astăzi titlul de Doctor honoris causa.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea, profesor la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Consultarea inter-ortodoxă internaţională despre Mişcarea ecumenică în Educaţia teologică şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe Sibiu, România, 9-12 noiembrie 2010 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

La iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), cu binecuvântarea Preafericirii Sale Patriarhul Daniel al României, cu colaborarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu şi cu Înaltpreasfinţia Sa Gennadios de Sassima (Patriarhia Ecumenică) servind ca moderator, reprezentanţi ai mai multor Biserici Ortodoxe Răsăritene (Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Moscovei, Patriarhia României, Patriarhia Bulgariei, Biserica Ciprului, Biserica Greciei, Biserica Poloniei, Biserica Albaniei, şi Biserica Ortodoxă în America; din partea Bisericilor Ortodoxe Orientale (Patriarhia Ortodoxă Siriană a Antiohiei şi a întregului Răsărit, Biserica Ortodoxă Etiopiană Tewahedo, a Conferinţei Bisericilor Europene (CBE), şi a instituţiilor teologice s-au întâlnit la Sibiu pentru a reflecta şi a face propuneri cu privire la “Mişcarea ecumenică în educaţia teologică şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe.”
Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Facultatea de Teologie Andrei şaguna din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Consultaţia inter-ortodoxă „Contribuţia ortodoxă la o teologie a păcii drepte”, 17-22 octombrie 2010, Saydnaya (Siria) - Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Continuând consultaţiile inter-ortodoxe privitoare la problema păcii de la Bucureşti (iulie 2009) şi Leros, Grecia (15-18 septembrie 2009), în perioada 17-22 octombrie 2010 a avut loc o nouă consultaţie privitoare la „Contribuţia ortodoxă la o teologie a păcii drepte” în Saydnaya, Siria. Găzduită de Patriarhia Ortodoxă Greacă a Antiohiei şi a întregului Răsărit, conferinţa a fost sponsorizată de Institutul pentru teologie şi pace (Hamburg), Consiliul Ecumenic al Bisericilor (Geneva) şi Institutul pentru studierea păcii în creştinismul răsăritean (Boston). La ea au participat reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din SUA, Siria, Liban, Iran, Grecia, Rusia, Georgia, Finlanda şi România. Urmate de discuţii de cca. 30 de minute, referatele au fost susţinute în zilele de 18-21 octombrie de către: Emmanuel Clapsis, „Coexistenţa paşnică şi colaborarea cu alte comunităţi religioase”, Pantelis Kalaitzidis, „Creştinismul Ortodox şi Islamul: de la modernitate la globalizare, de la fundamentalism la multiculturalism şi la o etică a păcii”, Kondothra M. George, „Pacea dreaptă: o perspectivă teologică ortodoxă”, Jack Khalil, „Pacea, mila şi dreptatea: reconcilierea şi judecarea lumii de către Dumnezeu”, Aida Hovhannissian, „Biserica trebuie să vorbească despre pace şi justiţie”, Phillip LeMasters, „Dezvoltând principiile unei păci drepte: reflecţii din experienţa Bisericii Ortodoxe din America de Nord”, Tamara Grdzelidze, „Pacea ca element esenţial în Liturghie: Biserica ca factor de pace în războiul ruso-georgian”, Alexandru Vasyutin, „Spre o teologie ortodoxă a păcii drepte”, Theodora Anasam Nasser, „Perspectivă istorică şi teologică”, Tuuli Lukkala, „Reflecţii ortodoxe despre pace ca subiect al săptămânii ecumenice pentru responsabilitate în Finlanda”, iar subsemnatul am vorbit despre „Pacea şi teologia socială în gândirea mitr. Nicolae Mladin al Ardealului”.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. CONSTANTIN VOICU la aniversarea a 80 de ani de la naştere - Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu

Părintele Rector Constantin Voicu a împlinit la 5 decembrie a.c. frumoasa vârstă de 80 de ani, vârstă pe care Sfânta Scriptură, prin cuvântul psalmistului David, o socoteşte că poate reprezenta încununarea unei vieţi dăruite muncii de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor. Preacucernicia Sa face parte din acea categorie aparte de oameni asupra cărora trecerea timpului nu lasă urme vizibile, iar energia, implicarea şi puterea de muncă de care dau dovadă fac imposibilă încercarea de a le intui vârsta. Evenimentul aniversar l-a surprins participând activ la lucrările Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului. De fapt, nici nu ni-l putem imagina altfel pe Părintele Rector decât mereu angajat şi dispus să pună umărul acolo unde simte că este nevoie de experienţa, priceperea şi energia sa.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu, Facultatea de Teologie Sf. Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

A VI-a Conferinţa Teologică Internaţională organizată la Moscova - Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu

În perioada 15-18 noiembrie, la Moscova, în cadrul complexului hotelier Danilovski, s-a desfăşurat a VI-a Conferinţă Teologică Internaţională cu tema „Viaţa în Hristos: morala creştină, tradiţia ascetică a Bisericii şi provocările epocii contemporane”, organizată de Comisia sinodală biblic-teologică a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Ruse. Misiunea conferinţei a fost aceea de a arăta prin ce mijloace poate ajunge mărturia creştină la societatea modernă descreştinată. Mărturia creştină nu va include doar predicarea Evangheliei mântuirii aduse de Domnul nostru Iisus Hristos, ci şi mărturia prin fapte, care înseamnă faptul de a arăta lumii experienţa vieţii în Hristos, transformarea harică, ascetismul duhovnicesc şi fidelitatea faţă de comandamentele morale ale Evangheliei.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu, Facultatea de Teologie Sf. Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Brașov, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !