Skip to main content

4/2011

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

ÎPS Dr. Laurenţiu Streza - Cuvânt pastoral la prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei.

Biserica, Mama noastră, se îngrijeşte în fiecare an să ne umple în chip minunat
cu darurile Sfântului Duh prin intermediul praznicelor din cursul anului
bisericesc. Prin Sfânta Liturghie sunt actualizate toate evenimentele vieţii Mântuitorului,
putând participa în mod real prin harul Sfântului Duh la ele. Tot prin celebrare
liturgică lăudăm, preaslăvim şi intrăm în comuniune cu toţi sfinţii, cu acei
oameni care au urmat întru totul lui Hristos şi care au trăit viaţa Lui în trupurile
lor muritoare. Prin Sfânta Liturghie înţelegem şi simţim sfinţenia, văzând în vieţile
sfinţilor modul concret în care adevărul Evangheliei poate fi transpus în viaţa
noastră de zi cu zi. Aceasta este pedagogia divină la care ne cheamă prăznuirea
sfinţilor: nu doar laudă să le aducem prin cântări, ci să le imităm pilda vieţii lor,
prin asceză, înfrânare şi păzirea poruncilor Evangheliei.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului
şi Mitropolit al Ardealului. Este decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Andrei
Şaguna din Sibiu şi profesor de Teologie Liturgică în cadrul aceleiaşi instituţii.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Editorial - Conf. dr. Ciprian-Ioan Streza

Anul 2011 a fost dedicat Tainei Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii, iar în
cadrul manifestărilor dedicate acestei teme se înscrie şi simpozionul teologic
organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, intitulat
Taina Sfântului Botez în viaţa actuală a Bisericii. Lucrările s-au desfăşurat într-o
singură zi-maraton, 7 iunie 2011, şi au fost împărţite în patru secţiuni – fiecare
din ele fiind urmată de discuţii – în care Taina Sfântului Botez a fost abordată din
perspectivă dogmatică, biblică, liturgică, misionară şi moral-duhovnicească. Au
participat numeroase cadre didactice ale Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”
din Sibiu, precum şi invitaţi din alte centre universitare şi din străinătate. Acest
număr al Revistei Teologice publică jumătate din cele 14 studii prezentate în
cadrul acestui simpozion.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Ciprian Streza, Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Câteva probleme liturgice legate de slujba Botezului
şi riturile adiacente, abordate din perspectivă istorică - Ieromonah dr. Petru PRUTEANU

Studiul propune o reevaluare a principalelor acte baptismale din perspectivă istorică, pornindu-se de la cele mai vechi manuscrise euhologice cunoscute. Autorul a încercat să marcheze faptul că în slujba de azi a Sfântului Botez există foarte multe elemente adăugate în decursul timpului care au dus la o divagare de la sensul originar al rânduielilor adiacente ritualului baptismal, dar şi elemente originare care nu îşi mai găsesc locul şi relevanţa pentru creştinii contemporani.
Cuvinte-cheie: - Botez, mirungere, rânduieli liturgice
Ieromonah dr. Petru Pruteanu, lector la Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău, Republica Moldova.
Adresă : - Chişinău, Republica Moldova
E-mail : - ierompetru@gmail.com
Descarcă PDF

Despre Mirungere şi Botez în Moldova anului 1785 – stareţul
Paisie Velicikovski în dialog epistolar cu eruditul ieromonah
Dorotheos Vulismas - Arhid. Ioan I. ICĂ jr.

Autorul prezintă corespondenţa unică dintre două mari personalităţi duhovniceşti – Paisie Velicikovski şi Dorotheos Vulismas – care abordează problema spinoasă a primirii eterodocşilor în Biserica Ortodoxă. Lucrarea ilustrează faptul că, potrivit celor doi mari învăţaţi, nu doar cei din Apus care vin la Ortodoxie ar trebui să fie botezaţi, ci şi greco-catolicii şi apusenii care nu au primit decât Mirungerea. Acestora nu li se poate aplica principiul iconomiei, ci doar cel al acriviei sacramental-liturgice.
Cuvinte-cheie: - Botez, Mirungere, primirea eterodocşilor în Biserica Ortodoxă, Paisie Velicikovski, Dorotheos Vulismas
Arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr, Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com
Descarcă PDF

Paternitatea lui Dumnezeu şi darul filiaţiei adoptive
baptismale - πνευ̃μα υίοθεσία, spiritum adoptionis filiorum -
(Romani 8, 15) - Pr. conf. dr. Nicolae MOŞOIU

Articolul tratează despre tema paternităţii lui Dumnezeu, aşa cum este reflectată în Noul Testament, precum şi în relaţie cu procesul înfierii baptismale. Ca o consecinţă a primirii formei, frumuseţii, Fiului înomenit, sau a hristomorfizării, Dumnezeu Tatăl ne recunoaşte la Botez ca fii şi fiice – υίοθεσία baptismală. Acest nou statut al omului este cel mai important dar primit prin Sfânta Taină a Botezului, având o semnificaţie crucială pentru viaţa noastră duhovnicească. Articolul se referă şi la răspunsul smerit al omului la iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu, exprimat prin martiriu, prin adoptarea copiilor abandonaţi sau prin paternitatea/maternitatea duhovnicească.
Cuvinte-cheie: - paternitate, Botez, primirea formei lui Hristos (hristomorfizare), syngeneia, înfiere baptismală – υίοθεσία, martiriu, adopţie
Pr. dr. Nicolae Moşoiu, conferenţiar la catedra de Teologie Dogmatică la Facultatea de Teologie
Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Braşov, România
E-mail : - nicolaemosoiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Botezul ca „renaştere” şi „înnoire” în primele două secole
creştine. Implicaţii pastoral- misionare - Pr. prof. dr. Aurel PAVEL

Acest studiu expune şi analizează câteva dintre cele mai importante mărturii patristice din primele două secole ale Bisericii cu privire la semnificaţia misticosimbolică a Tainei Botezului. Se evidenţiază importanţa deosebită a acestei Taine în viaţa creştinilor, pentru ca în final să fie contextualizat şi actualizat – împotriva unor critici sectare – sensul necesităţii primirii apei baptismale ca o condiţie indispensabilă pentru „viaţa în Hristos”.
Cuvinte-cheie: - Botez, Biserica în primele două secole, Clement Romanul, Tertulian, Clement Alexandrinul.
Pr. prof. dr. Aurel Pavel, Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian
Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ethosul baptismal al creştinismului sirian
din secolul al III-lea după Didascalia apostolorum - Pr. conf. dr. Daniel BENGA

Studiul de faţă reface drumul unui „pelerin” între două lumi, cea politeistă antică şi cea creştină, aşa cum poate fi reconstituit din Didascalia apostolorum, un „Statut bisericesc” de mare valoare pentru refacerea vieţii creştine în timpul preconstantinian. Botezul constituie o adevărată schimbare de identitate prin asumarea unei noi relaţii cu Dumnezeu, care generează consecinţe majore pentru viaţa de zi cu zi a celui botezat. În acest studiu este prezentat parcursul catehumenal şi ritualul baptismal din spaţiul siro-palestinian în veacul al III-lea. Accentul pus pe naşterea din Duhul Sfânt şi pe ungerea baptismală cu untdelemn sunt caracteristici ale spiritualităţii siriene, documentate astfel şi în alte texte contemporane Didascaliei, ca Faptele lui Toma. Cristelniţa botezului este un pântece din care omul se naşte a doua oară. Temeiul biblic al acestei înţelegeri provine din tradiţia ioaneică a botezului în Iordan, înţeles în mod fundamental ca pogorâre şi părtăşie la Sfântul Duh. Prin cuvintele rostite de episcop neofitului: „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut”, noua identitate creştină dobândită devine evidentă. Această naştere din nou în credinţa creştină are consecinţe fundamentale pentru noul mod de a fi al celui botezat, care are de înfruntat în societatea majoritară păgână toate consecinţele practice ale monoteismului teoretic.
Cuvinte-cheie: - Botez, catehumenat, ethos, Siria, regula fidei, filiaţie
Pr. conf. dr. Daniel Benga, Facultatea de Teologie Patriarhul Justinian, Universitatea Bucureşti.
Adresă : - Bucureşti, România
E-mail : - daniel.benga@yahoo.de
Descarcă PDF

A fi şi a trăi în Hristos: de la prezenţa tainică (μυστικῶς)
la experierea harului baptismal prin lucrarea poruncilor
(ἐνεργῶς) - o viziune filocalică - Conf. dr. Ciprian STREZA

Studiul abordează Taina Sfântului Botez din perspectiva spiritualităţii ortodoxe, în special a scrierilor Sf. Marcu Ascetul (sec. V-VI?), autorul arătând că în Ortodoxie există o tainică întrepătrundere între mistică şi asceză, o armonioasă corelare între a fi şi a trăi în Hristos, care exprimă întreaga dinamică a trecerii omului de la chip la asemănarea cu Dumnezeu. Prin împlinirea poruncilor, prin viaţa de asceză omul pune în lucrare harul primit prin Sfântul Botez, fortificându-şi firea şi păzind libertatea dăruită în apele baptismale.
Cuvinte-cheie: - Botez, spiritualitate, asceză, Sfântul Marcu Ascetul, liturghie interioară
Dr. Ciprian Streza, conferenţiar la catedra de Teologie Liturgică la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

„Apa vieţii” (΄υδωρ ζων): semnificaţia utilizării apei
în ritualul Botezului şi al Euharistiei - Ciprian Iulian TOROCZKAI

Acest studiu porneşte de la importanţa semnificaţiei apei în textele Noului Testament, pentru ca apoi să expună simbolismul utilizării sale în ritualul Tainei Botezului şi a Euharistiei. Baza e constituită de comentariile liturgice ale sfinţilor Simeon al Tesalonicului, Nicolae Cabasila şi Gherman al Constantinopolului. În final sunt extrase implicaţiile ecumenice şi mai ales ecologice pe care le are viziunea liturgică a Bisericii Ortodoxe asupra creaţiei. În Sfintele Taine materia răspunde vocaţiei sale originare de a fi „trup” al comuniunii între om şi Dumnezeu, şi deci între toţi oamenii. Epiclezele acestor acte sacramentale continuă Cincizecimea, se roagă Tatălui pentru a trimite Duhul Sfânt asupra materiei darurilor tocmai cu scopul de a transfigura creaţia.
Cuvinte-cheie: - simbolismul apei, Botez, Euharistie, Simeon al Tesalonicului, Nicolae Cabasila, Gherman al Constantinopolului, Ortodoxie şi ecologie.
Dr. Ciprian Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

Curs interortodox de formare ecumenică
«Sfânta Taină a Botezului şi implicaţiile ei eclesiologice
privite din perspectivă ecumenică»
Sibiu, 16-20 octombrie 2011 - Pr. lect. dr. Daniel Buda

În perioada 16-20 octombrie anul curent, a avut loc la Sibiu cursul interortodox de formare ecumenică cu tema Sfânta Taină a Botezului şi implicaţiile ei ecumenice privite din perspectivă eclesiologică. Organizat de Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu, acest curs este parte a unui program mai larg de cursuri interortodoxe de formare ecumenică iniţiat de CMB în colaborare cu Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Tesalonic (Grecia), Sibiu (România) şi Balamand (Liban), ca o implementare practică a programului propus de consultarea internaţională inter-ortodoxă Mişcarea ecumenică în educaţia teologică şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe organizată de CMB în colaborare cu Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care a avut loc la Sibiu între 9-12 noiembrie 2010. Imediat după această consultare s-a decis ca CMB să organizeze o serie de trei cursuri inter-ortodoxe de formare ecumenică, având ca parteneri principali cele trei facultăţi de teologie mai sus menţionate. Tema principală a cursurilor este de natură eclesiologică. Pe lângă facultăţile partenere sunt invitate să participe, cu profesori şi studenţi, şi alte facultăţi de teologie ortodoxă din zonă. Prima fază a acestor cursuri a avut loc la Tesalonic între 3-7 aprilie şi a avut ca temă Eclesiologia ortodoxă şi provocările mişcării ecumenice, la care au fost reprezentate, pe lângă cele trei facultăţi partenere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena şi Academia Teologică Sf. Vlash din Durrës, Albania.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, lector la catedra de Istorie bisericeasacă universală la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !