Skip to main content

2/2012

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu Streza

Sărbătoarea Naşterii Domnului este început al praznicelor şi maica tuturor sărbătorilor, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, căci ea e urmată cronologic de toate celelalte sărbători împărăteşti, adică de Bobotează, de Schimbarea la Faţă, de Sfintele Pătimiri, de Învierea Domnului, de Înălţarea la cer şi de Pogorârea Sfântului Duh. Aceste sărbători sunt unite între ele, căci prin ele noi suntem chemaţi să participăm tainic la toate actele vieţii Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi să trecem prin tot ceea ce a trecut umanitatea Lui, pentru a deveni, astfel, şi noi fraţi ai Săi şi fii ai Tatălui ceresc. Aşadar, toate sărbătorile vorbesc despre una şi aceeaşi viaţă a Fiului lui Dumnezeu întrupat, iar noi le serbăm separat doar pentru a putea aprofunda fiecare moment al acestei vieţi a lui Hristos. Sfânta Liturghie ne oferă şansa şi unica bucurie de a trăi perpetuu, prin ea, toate aceste evenimente sfinte şi sfinţitoare ale vieţii Mântuitorului. Astfel, în fiecare an, Crăciunul, Paştele, Înălţarea şi Cincizecimea sunt mereu noi, mereu pline de aceeaşi bucurie negrăită, care nu vine de la noi, ci de la Cel care S-a întrupat pentru noi, S-a jertfit pentru noi din iubire şi Care nu încetează a ne cuprinde în iubirea Sa nemărginită, la fiecare Sfântă Liturghie.
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor (Teologie Liturgică) la Facultatea de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@ yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Irineu Pop

În urmă cu două mii de ani, în timpul regelui Irod cel Mare şi al împăratului
roman Octavian Augustus, „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea” (Ga 4, 4-5). Ţinându-Şi făgăduinţele făcute lui Avraam şi urmaşilor lui, Dumnezeu L-a trimis în lume pe „Fiul Său Cel iubit” (Mc 1, 11).
Noi credem şi mărturisim că Iisus din Nazaret, născut evreu dintr-o fiică smerită a lui Israel, din Preacurata Fecioară Maria, este Fiul veşnic al lui Dumnezeu (cf. In 5, 26), Care S-a făcut om pentru mântuirea noastră. Coborât din cer, dintre cetele îngereşti, „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (In 1, 14).
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Naşterii după trup a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - PS Dr. Sofronie Drincec

Astăzi, cu strămoşii împreună, prăznuim cu bucurie, în duhul păcii, naşterea
după trup a Cuvântului lui Dumnezeu înomenit, Cel născut, după firea Sa dumnezeiască, din veci, din Tatăl ceresc, fără de maică, deofiinţă cu Tatăl, iar la plinirea vremii, după firea Sa omenească, din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, fără de tată, spre minunarea îngerilor şi a oamenilor.
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Ioan Selejan

Binecuvântat să fie Bunul Dumnezeu că, după călătoria duhovnicească din acest post, am ajuns azi cu toţii la peştera din Betleem să aducem închinare Pruncului Iisus, Fiul lui Dumnezeu.
Iată, ne-am alăturat şi noi azi magilor, păstorilor şi îngerilor.
Ce sfântă comuniune aici, în această peşteră, unde s-a întâlnit Cerul cu pământul!
Ce mare har am primit azi, să fim alături de îngeri, să cântăm şi să-L slăvim pe Hristos împreună!
O, cât s-au minunat şi azi îngerii lui Dumnezeu văzându-L pe Hristos Prunc, chiar aici, în peştera altarului bisericii noastre!
Pregătind Jertfa cea fără de sânge, preotul zice cu evlavie: „ Şi venind steaua, a stat deasupra unde era Pruncul ”.
La acest praznic împărătesc suntem în faţa unei comuniuni cosmice: Pruncul Iisus adună în jurul Său lumea cerească, prin îngeri, umanitatea, prin păstori şi, prin stea, nemărginitul univers.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan Selejan, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : - Miercurae Ciuc, România.
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - PS Dr. Gurie Georgiu

Trăim într-o lume în care adeseori durerea este ignorată; doar omul duhovnicesc devine sensibil la problema durerii; oamenii neduhovniceşti nu au ochi pentru a vedea imensa durere revărsată în lume împrejurul lor; ei nu-i văd nici pe oamenii care suferă; ei defilează prin lume tacticos şi ţanţoş fără a-şi opri privirea asupra celor care suferă, ca şi când suferinzii nici n-ar exista.
În „societatea succesului” de astăzi aproape nimeni nu-şi mai pleacă privirea spre suferinzi. Existenţa lor neagă ideologia dominantă a societăţii: convingerea eronată că poţi fi fericit prin tine însuţi şi contra celorlalţi. Pentru a fi fericit – se consideră – n-ai nevoie de ceilalţi, n-ai nevoie de dragoste: poţi fi fericit etalându-ţi doar reuşitele. N-ai nevoie de comuniune, n-ai nevoie de energia dragostei. Ceilalţi trebuie doar să te admire, iar nu să te iubească. N-ai nevoie de iubirea nimănui pentru a fi împlinit.
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu , Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : - Deva, România.
E-mail : -
Descarcă PDF

Editorial - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Ziua de 1 noiembrie 2012 a marcat zece ani de când Părintele Profesor Aurel Jivi, care a activat ca profesor de Istorie bisericească universală la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu şi care a fost de asemenea membru al corpului profesoral al altor facultăţi de teologie ortodoxă româneşti (Timişoara, Oradea), a trecut în mod neaşteptat la cele veşnice. Corpul editorial al Revistei Teologice a decis să dedice memoriei sale cel de-al patrulea număr din 2012, ca un semn de recunoaştere pentru întreaga sa carieră pedagogică şi de cercetare, dar mai ales pentru activitatea sa ca redactor şef al Revistei Teologice (1992-2002). Pentru mine a fost o mare onoare să fiu solicitat să fiu editor pentru acest număr al Revistei Teologice dedicat Părintelui Jivi. În urma consultărilor cu actualul redactor şef al Revistei Teologice, mai mulţi istorici bisericeşti şi patrologi din România
şi din străinătate care l-au cunoscut şi au colaborat cu Părintele Jivi în diferite forme, au fost rugaţi să contribuie cu studii care abordează diferite subiecte de istorie bisericească.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Martin Luther Încredere în credinţă şi responsabilitate faţă de lume- A.M. Ritter

În cei peste treizeci de ani de când susţine prelegeri în facultăţi de teologie ortodoxe din România, autorul a tratat în mare parte numai teme patristice. Nu arareori discuţiile care au urmat au condus la un punct în care ar fi putut propune auditoriului să citească şi să discute texte din Luther; astfel s-ar fi putut arăta cât de familiare ar fi putut să le fie aceste texte. Totuşi, niciodată nu s-a ajuns în acel punct. Dialogul evanghelico-lutheran oficial, la nivel bilateral sau mondial, oferă destul de rar posibilitatea să fie discutate şi explicate contextul şi consecinţele anumitor afirmaţii ale uneia sau alteia dintre tradiţiile implicate. Lipsa de texte
sursă traduse (de exemplu, din Luther până nu demult nu existau traduceri ale unor texte în limba română) face ca înţelegerea celuilalt, dincolo de aria limitată a specialiştilor, să fie adesea limitată. Prezentul studiu dedicat memoriei lui Aurel Jivi schiţează ceea ce i se pare autorului, în calitate de luteran şi prieten al Ortodoxiei, a fi esenţial în teologia lui Martin Luther în ceea ce priveşte profunzimea credinţei şi responsabilitatea faţă de lume. El consideră că tratarea acestei teme este potrivită în contextul acestui număr de revistă întrucât intră în aria de interes a lui Aurel Jivi, care în studiile sale despre Chiril Lukaris s-a ocupat de relaţiile dintre Ortodoxie şi Reformă.
Cuvinte-cheie: - Ortodoxie şi Reformă; încredere în credinţă şi responsabilitate faţă de lume astăzi
Dr. Adolf Martin Ritter, profesor emerit. A predat Istoria Bisericii Vechi şi Patrologie la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii din Heidelberg, Germania.
Adresă : - Wissentschaftlisch-Theologisches Seminar, Kisselgasse 1, DE - 69117, Heidelberg, Germania.
E-mail : - amritter@t-online.de
Descarcă PDF

Bisericile americane şi cooperarea Est-Vest în timpul războiului rece - Prof. Dr. V. Bruce Rigdon

Acest studio conţine o prezentare a cooperării dintre Est şi Vest în timpul războiului rece din perspectivă istorico-bisericească americană. Studiul se concentrează în special pe activităţile şi proiectele implementate de Consiliul Naţional al Bisericilor din SUA şi ale organizaţiei Creştinii Asociaţi pentru Relaţii cu Europa de Est. Astfel de iniţiative au făcut posibile contacte directe între bisericile şi creştinii care au fost divizaţi de Cortina de fier şi au contribuit semnificativ la procesul de pace şi reconciliere dintre cele două sisteme politice.
Cuvinte-cheie: - Războiul rece din perspectivă inter-eclezială; activităţi ale organizaţiei Creştinii Asociaţi pentru Relaţii cu Europa de Est, Relaţiile Est-Vest din perspectivă bisericească şi ecumenică
Dr. Bruce Rigdon, profesor la Seminarului Teologic Evanghelic din Detroind, SUA.
Adresă : - Detroind, SUA
E-mail : - brucerigdon@gmail.com
Descarcă PDF

Marele logofăt Theodor Metochites şi schema sa iconică a Mântuitorului din biserica Chora (Kariye Jami) din Constantinopol - Pr. Prof. Dr. J.A. McGuckin

Acest studiu cuprinde o descriere detaliată a picturii din biserica Chora (azi Kariye Jami) din Constantinopol care este principal critorie a marelui logofăt Teodor Metochites. Autorul pune de asemenea accent pe sensurile teologice ale picturii. Particularităţile acestei picturi sunt explicate în contextul timpului în care au fost realizate.
Cuvinte-cheie: - marele logofăt Teodor Metochites ; biserica Chora (Kariye Jami); picture bizantină în epoca paleologilor
Pr. Dr. John Anthony McGuckin, profesor la Universitatea Columbia, N.Y., SUA.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Mişcarea donatistă şi politica religioasă constantiniană - Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Scopul acestui studiu este de a cerceta mişcarea donatistă în contextul politicii religioase a lui Constantin cel Mare. După ce este prezentată pe scurt istoria originii şi a dezvoltării mişcării donatiste, se pune accent pe eforturile făcute în vremea împăratului Constantin spre a readuce această mişcare în comunitatea Bisericii imperial. Un loc special în cadrul acestor eforturi l-a constituit sinodul de la Arles (314). Eşecul acestei iniţiative este prezentat ca
un exemplu al inmixtiunii imperial în treburile bisericii. Autorul concluzionează că ori de câte ori o autoritate politică a intervenit într-o chestiune eclesială, adesea la cererea unor episcope, rezultatul a fost că autonomia bisericii a fost compromisă şi nu s-a ajuns la resultatele aşteptate.
Cuvinte-cheie: - mişcarea (schisma) donatistă; politica lui Constantin cu privire la donatism; sinodul de la Arles
Pr. Dr. Nicolae Chifăr, profesor (Istoria bisericească universală) la Facultatea de Teologie
Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - chifar_n2002@yahoo.com
Descarcă PDF

Reunirea Bisericilor în concepţia lui Ignaz von Döllinger - Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb

Considerat ca fiind cel mai mare istoric bisericesc al secolului al XIX-lea, Ignaz von Döllinger rămâne în istorie ca un predecesor al Mişcării Ecumenice prin eforturile depuse în slujba refacerii unităţii creştine, într-o perioadă când catolicismul apusean era confruntat pe de o parte cu ultramontanismul catolic, iar pe de altă parte cu liberalismul laicist. Deşi s-a considerat tot timpul catolic, s-a văzut alungat din Biserica Romano-Catolică întrucât s-a pronunţat împotriva infailibilităţii papale decretată de Pius al IX-lea la Concilul Vatican I şi a susţinut mişcarea vechilor-catolici din Germania şi Elveţia. El scrisese chiar înainte de acest conciliu studii în care încerca să ofere jaloane pentru refacerea unităţii bisericeşti,
dar şi după acesta, lui datorându-se organizarea vestitelor Conferinţe de la Bonn, din anii 1874 şi 1875, la care au participat reprezentanţi vechi-catolici, ortodocşi şi protestanţi, între aceştia fiind (la 1875) şi episcopii Ghenadie al Argeşului şi Melchisedec Ştefănescu al Dunării de Jos. Studiul de faţă încearcă să surprină, pe scurt, tocmai felul în care Döllinger înnţelegea să fie refăcută unitatea creştină.
Cuvinte-cheie: - Ignaz von Döllinger; reunificarea Bisericilor; mişcarea vechilor catolici
Pr. Dr. Ioan Vasile Leb, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş-
Bolyai, Cluj-Napoca, România.
Adresă : - Cluj-Napoca, România
E-mail : - lebioan@yahoo.com
Descarcă PDF

Constantinopolul, Roma şi Marsilia: etape importante ale itinerariului geografic şi spiritual al Sfântului Ioan Cassian - Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu

Acest studiu descrie amănunţit perioadele de timp petrecute de Sfântul Ioan Casian împreună cu însoţitorul său Gherman în Constantinopol, Roma şi Marseille. Aceste perioade importante din biografia Sfântului Ioan Casian sunt prezentate în special din perspectiva contribuţiei lor la gândirea spiritual a acestui Sfânt Părinte.
Cuvinte-cheie: - Sfântul Ioan Casian; formare spirituală; Constantinopol, Roma şi Marseille
Pr. Dr. Ioan Mircea Ielciu, conferenţiar (Patrologie) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - imirceaielciu@yahoo.co.uk
Descarcă PDF

Sclavia în Catehezele Baptismale ale Sfântului Ioan Gură de Aur - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Acest studiu încearcă să identifice şi să preyinte opinia Sfântului Ioan Gură de Aur despre sclavie în Omiliile Catehetice. MEtoda de cercetare se bazează în principal pe o lectură atentă a lucrării mai sus amintite, însă dă atenţia cuvenită şi rezultatelor cercetărilor altor studii de acest gen. LA finalul acestui studiu, opinia lui Hrisostom cu privire la sclavie este discutată în lumina celei mai noi definiţii moderne a sclaviei.
Cuvinte-cheie: - Sclavia la Sf. Ioan Gură de Aur; importanţa spirituală a sclaviei; eliberarea ca rezultat al Botezului
Pr. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) Consultare inter-ortodoxă dinainte de Adunarea generală: O contribuţie ortodoxă la cea de-a 10-a Adunarea a CMB „Dumnezeul vieţii,
condu-ne spre dreptate şi pace!” Kos, Grecia, 11-17 octombrie 2012 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

La iniţiativa Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), la invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi sub auspiciile generoase ale Înaltpreasfinţiei Sale Mitropolitul Natanael de Kos şi Nisyros, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale s-au întâlnit în insula Kos, Grecia, pentru a reflecta asupra temei celei de-a 10-a Adunări a CMB, pentru a se pregăti pentru Adunarea de la Busan şi pentru a furniza contribuţia lor teologică următoarei Adunări a CMB din anul 2013. Comoderarea consultaţiei a fost asigurată
de către Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Prof. Dr. Gennadios de Sassima în numele Bisericii Ortodoxe Răsăritene şi de Înaltpreasfinţia Sa Mitropolit Mor Eustathius Matta Roham în numele Bisericii Ortodoxe Orientale.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Teologie
Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program
în cadrul Departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor
(Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Provocările învăţământului teologic ecumenic în Centrul şi Estul Europei”.
Tallin, 11-14 octombrie 2012
- Prof. Dr. Stefan Tobler; Asist. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

A doua consultaţie a NELCEE (Network for Ecumenical Learning in Central and Eastern Europe - NELCEE), cu titlul „Provocările învăţământului teologic ecumenic în Centrul şi Estul Europei”, a avut loc în perioada 11-14 octombrie 2012, fiind găzduit de Institutul de Teologie din Tallinn (Biserica Evanghelică-Luterană din Estonia). Lucrările propriu-zise s-au desfăşurat în zilele de 12 şi 13 octombrie: în prima zi s-au ţinut referate de către invitaţi, prezenţi fiind şi membri ai Institutului Teologic gazdă, iar în cea de-a doua zi s-au reunit doar membrii şi observatorii NELCEE.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Ştefan Tobler, profesor la Departamentul de Teologie Evanghelică din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Fondator şi co-director al Centrului de cercetare ecumenică Sibiu.
Dr. Ciprian-Iulian Toroczkai, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - stefan.tobler@ev-theol.ro; torocipri@hotmail.com
Descarcă PDF

astoraţia persoanelor cu adicţii în Biserica Ortodox Conferinţă internaţională Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, 15-17 octombrie, 2012 - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Patriarhia Română a declarat anul 2012 „an omagial al Tainei Sf. Masul şi al îngrijirii bolnavilor” în Biserica Ortodoxă Română. O categorie aparte de persoane bolnave, cu o prevalenţă îngrijorătoare şi o incidenţă în creştere în societatea noastră, cu o continuă diversificare a formelor patologice, sunt consumatorii de substanţe psihotrope (alcool, nicotină, droguri) şi cele care au coportamente dependente/adictive. În urmă cu doi ani, Biserica Ortodoxă Română a iniţiat un Program Naţional Anti-Drog, al cărui scop declarat este „înfiinţarea de centre de consiliere, formarea de profesionişti în adicţie şi activităţi de informare în cadrul cursurilor de Pastorală a Institutelor Teologice şi în cadrul orelor de religie din şcoli/licee” (www.ortodoxantidrog.ro). Punerea în practică a acestui program este
dificilă şi din cauza lipsei unei abordări pastorale specifice, modul tradiţional de
a privi depedenţele ca patimi neacordând suficientă atenţie nici specificităţii acestora, nici aspectelor lor epidemiologice, cu toate că Biserica a fost întotdeauna înţeleasă şi ca un „spital” pentru cei ce suferă de pe urma consecinţelor, deopotrivă sufleteşti şi trupeşti, ale păcatelor.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor şi decan al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Dr. Sebastian Moldovan, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - aurelpavel@yahoo.com@yahoo.com; smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Comunicat
Colocviu patristic
„Pentru noi şi pentru a noastră mântuire” – Soteriologie în
Răsărit şi Apus, Esztergom, 3-5 octombrie 2012 -

În continuarea celor cinci colocvii patristice precedente care au avut loc din 2001
încoace sub auspiciile Fundaţiei PRO ORIENTE cu sediul la Viena şi la trei ani după ultimul colocviu patristic din Tesalonic 2009, a avut loc o nouă conferinţă în Esztergom, fosta capitală regală a Ungariei.
Conferinţa a fost organizată de Prof. Dr. Theresia Hainthaler (Colegiul de Filosofie şi Teologie „Sfântul Gheorghe”, Frankfurt am Main, Germania) în colaborare cu Preasfinţia Sa episcopul Atanáz Orosz de Mişcolţ , un membru al colocviului patristic care a invitat grupul în Ungaria. Cardinalul Erdőa propus Centrul de Conferinţe „Sf. Adalbert” din Esztergom ca loc de întâlnire.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor şi decan al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Dr. Sebastian Moldovan, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !