Skip to main content

4/2013

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Pastorală la Nașterea Domnului - IPS Laurenţiu Streza

În aceste zile de împărătească prăznuire, inimile noastre sunt copleşite de bucuria primirii darului ceresc al întrupării Domnului. Astăzi ne cercetează pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, Soarele dreptăţii, Care vine în lume pentru a ne lumina cu lumina cunoştinţei şi a ne oferi nouă viaţa Sa curată şi bucuria Sa deplină, ridicându-ne la Sine, pentru a fi veşnic împreună cu El în Împărăţia Sa. Precum într-o familie venirea în lume a unui copil e aşteptată cu ardoare, în acelaşi fel Sfânta Biserică, marea familie creştină, sărbătorind Crăciunul, se umple de bucuria venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. E bucuria actualizată şi mereu nouă a coborârii mântuitoare a lui Dumnezeu la om, e fericirea vederii, a auzirii şi a atingerii de El, pe care Biserica o exprimă în imnele liturgice ale acestei sărbători. Astăzi, şi noi putem exclama plini de bucurie, împreună cu Sfântul Grigorie Teologul, că „Prunc nou ni S-a născut nouă acum, ca astfel Cel care ne-a dat viaţa să ne dea acum şi fericirea… Aceasta ne este prăznuirea de acum şi aceasta o sărbătorim: venirea lui Hristos la oameni, pentru ca, prin aceasta, să ne ducem noi la Dumnezeu, sau ca să ne reîntoarcem la El – căci aşa este mai potrivit să spunem –, pentru ca, odată ce am murit prin Adam, să ne facem din nou vii în Hristos, născându-ne, răstignindu-ne, îngropându-ne şi înviind împreună cu El”[1].
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Laurențiu - Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorală la Nașterea Domnului - IPS Irineu Pop

După un drum lung şi obositor din Nazaretul Galileii până în Iudeea, Dreptul Iosif şi Fecioara Maria ajung în cetatea Betleem. Aici, ei nu găsesc loc de găzduire în nicio casă (cf. Lc. 2, 7), dar sunt primiţi, în cele din urmă, într-o peşteră săracă şi friguroasă. Acum se împlineşte cel mai mare miracol din istoria universală. Se naşte în timp Fiul lui Dumnezeu „Cel Unul-Născut” (In. 3, 16).
Cuvântul veşnic al Tatălui ceresc coboară precum roua asupra lumii chemate să-L primească pe Mesia al său. În liniştea profundă a nopţii ce învăluia toate lucrurile, răsună vocile îngerilor (cf. Lc. 2, 13-14) şi corul păstorilor, care ştiu să înţeleagă ceea ce este ascuns celor mari. În iesle este culcat Soarele dreptăţii, răsărit în mijlocul unui întuneric nesfârşit şi al umbrei morţii ce stăpânea omenirea (cf. Mt. 4, 16).
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Irineu Pop - Arhiepiscop al Alba Iuliei
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorală la Nașterea Domnului - PS Sofroniu Drincec

Astăzi sărbătorim naşterea după trup, din Fecioara Maria, a Celui născut, după firea dumnezeiască, din Tatăl, mai’nainte de veci. Astăzi serbăm naşterea din Maica-Fecioară, fără de tată, după firea omenească, a Celui deofiinţă cu Tatăl, Fiul lui Dumnezeu, „Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut”[2]. Cel născut din Tatăl fără de maică, mai înainte de toţi vecii, după firea Sa dumnezeiască, Se naşte din Maică, fără de tată, „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), după firea Sa omenească.
Cuvinte-cheie: -
PS Dr. Sofronie Drincec - Episcopul Oradiei
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorală la Nașterea Domnului - IPS Ioan Salajan

Călătoria noastră spre Peştera Betleemului s-a sfârşit. Aici am găsit Darul Cerului, pe Hristos Domnul. Noi am călătorit doar câteva săptămâni împletind rugăciunea cu munca şi cu frumoasele noastre colinde româneşti, însă drumul protopărinţilor noştri a fost mult mai lung. După căderea sa, omul a fost izgonit din libertate, iar pământul era o cetate asediată de păcat. Strămoşii noştri s-au învrednicit de bucuria Betleemului după mii de ani. Oare, cine şi cum a scurtat atât de mult drumul nostru spre Betleem?! Hristos! El S-a ostenit pentru noi atunci când călătorea spre Golgota. Hristos Domnul a călătorit în această viaţă pământească între Betleem şi Golgota, între starea de dar şi dăruire. Acestea sunt cele două repere fundamentale din viaţa creştinului. Numai pe acest drum – între Betleem şi Golgota – Îl poţi găsi şi azi pe Hristos. La Betleem Îl vedem pe Hristos înconjurat de îngeri, de păstori şi de magi, iar la Golgota Îl vedem înconjurat de cei ce poartă sabie şi piroane. Naşterea lui Hristos nu s-a făcut în neştiut. De azi, noi am ieşit din neştiut. Omul se îmbrăcase în neştiut ca să nu-L mai cunoască pe Cel ce azi S-a făcut cunoscut lumii întregi. Bucuria Betleemului se transformă în bucuria Jertfei pe Golgota, căci acolo unde este Hristos, nu poate fi decât bucurie în Duhul Sfânt.
Cuvinte-cheie: -
IPS Ioan Salajan, Arhiepiscop al Covasnei și Harghitei
Adresă : -
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorală la Nașterea Domnului - PS Gurie

Văzându-L pe Pruncul Iisus în iesle, văzând-o pe Maica Domnului îngrijindu‑L cu tandră afecţiune maternă, văzându-l pe Dreptul Iosif însoţindu-i cu atâta grijă protectivă, înţelegem care ar ficlimatul emoţional care trebuie să fie specific familiilor care se doresc a fi creştine; acest climat trebuie să fie caracterizat de o singură energie dominantă: dragostea, exersată atât pe orizontală (între membrii familiei), cât şi pe verticală (cu Dumnezeu). Nu trebuie uitat că dimensiunea orizontală a iubirii izvorăşte din dragostea care-L coboară pe Dumnezeu şi-L face Om. Doar această dragoste dumnezeiască se face cu adevărat scut şi adăpost firii omeneşti. Sub aripa dragostei dumnezeieşti, ne spune colinda, Pruncul este în aşa fel ocrotit, încât „vântul bate, nu-L răzbate, / Neaua ninge, nu-L atinge / Laudaţi şi cântaţi / Şi vă bucuraţi!” (colindul „Astăzi s-a născut Hristos”).
Cuvinte-cheie: -
PS Gurie Georgiu - Episcopul Devei si Hunedoarei
Adresă : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Părintele Profesor Ene Branişte -liturgistul, omul de cultură şi slujitorul, Repere ale unei biobibliografii teologice - AUTOR

Asimilând întreaga literatură liturgică, atât românească, cât şi străină, a epocii sale, Părintele Profesor Ene Branişte a imprimat o nouă orientare Teologiei liturgice. Dând dovadă de o rară şi precoce maturitate teologică şi fiind bun cunoscător al limbilor clasice, dar şi al celor moderne, prima preocupare a sa a fost să dea teologiei româneşti traducerile integrale ale celor mai importante texte liturgice şi mistagogice bizantine. Revizuirea cultului, problematica liturghiilor orientale, uniformitatea şi stabilitatea tipicului bisericesc, cinstirea sfinţilor, problema calendarului, explicarea Sfintei Liturghii şi a Sfintelor Taine, toate acestea au constituit temele principale ale operei sale. Aceste preocupări au ajuns apoi să fie sintetizate în cele două universitare, ştiinţifice şi sistematice de Liturgică, după o programă analitică corespunzătoare cerinţelor noi ale pastoraţiei şi progresului acestei discipline. Astfel, Părintele Profesor Ene Branişte a avut nu doar zelul de cercetare şi de parcurgere a unei imense bibliografii, cât mai ales puterea de a sintetiza creativ şi în spiritul tradiţiei ortodoxe toate informaţiile şi a pus bazele Teologiei liturgice moderne.
Cuvinte-cheie: - Teologie liturgică, Liturgică comparată, Nicolae Cabasila, cult, Liturghie, rit
bizantin
Conf. Dr. Ciprian Streza - conferențiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

Părintele Stăniloae despre eficiența studiului în activitatea pastorală - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

Ca mijloc pastoral eficient, recomandat de părintele Stăniloae, studiul reprezintă o constatare a profesionalismului dovedit de păstorul, purtător de grijă, dar şi un stadiu superior de analiză şi soluţionare a problematicii, atât interioare, a celui cu vocaţie sacerdotală, cât şi a roadelor cultivate şi valorificate, în exterior, de cel pentru care a fost chemat. Pentru cele două categorii de implicaţi, strădania va deveni utilă dacă studiul va produce limpezime în cel ce-l împărtăşeşte, disciplinat şi consecvent, precum şi claritate, dar şi accesibilitate la izbânzi, în şi între cei ce sunt beneficiarii respectivei ofrande.
Cuvinte-cheie: - profesionalism pastoral, studiu disciplinat, analiză şi soluţionare, meritocraţie,
izbândă
Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu - lector la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universităii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pr.iosu@yahoo.com
Descarcă PDF

Fenomenul religios între filozofie şi teologie - Lect. Dr. Adrian Boldișor

În anul 1942 Pr. D. Stăniloae publica cartea Poziţia Domnului Blaga faţă de Creştinism şi Ortodoxie, o „reacţie” la ideile pe care filozoful Lucian Blaga le formulase în cărţile sale, mai ales în Trilogii. Atitudinea Pr. Stăniloae nu este singulară, dar este cea care a stârnit controverse dintre cele mai interesante. Ideile de bază ale acestei cărţi, ca şi ale articolelor ce s-au scris după, au în centrul lor definirea religiei şi caracteristicile fenomenului religios, poziţiile fiind diferite: teologică şi filozofică. Deşi discuţiile nu au fost „prietenoase”, de multe ori ironia punându-şi pecetea pe scrisul celor antrenaţi în disputa de idei, consecinţele acestei controverse au avut o valoare pozitivă, punând faţă în faţă doi dintre cei mai mari gânditori români ce au creat în domenii diferite: teologic şi filozofic.
Cuvinte-cheie: - Părintele Dumitru Stăniloae, Lucian Blaga, creştinism, ortodoxie, Marele
Anonim, Spaţiul românesc (mioritic)
Lect. Dr. Adrian Boldișor - lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova
Adresă : - Craiova, România
E-mail : - adi_boldisor@yahoo.com
Descarcă PDF

Armonia canonică dintre sinodalitate și autoritate - Pr. Conf. Dr. Irimie Marga

inodalitatea este trăsătura fundamentală a Ortodoxiei. Sinodalitatea episcopală reprezintă o formă superioară a comuniunii, care nu se poate rupe de poporul dreptcredincios, pentru că episcopul este pars in toto, nu pars pro toto. Sinodalitatea devine viabilă în strânsă legătură cu o autoritate numită protos, definită prin canonul 34 apostolic. La vremuri de încercare, autoritatea protosului episcopilor a fost salvată de către autoritatea protosului poporului, adică de autoritatea împăratului. Astăzi lipsa unui protos autentic, atât în Biserică, cât şi în popor, a lăsat sinodalitatea „ca o sanie pe nisip” (Pr.Prof.Liviu Stan). Revitalizarea sinodalităţii ortodoxe va putea fi posibilă numai prin redefinirea raportului dintre sinodalitate şi autoritate (protos).

Sf. Mitropolit Andrei Şaguna a înţeles că accentuarea unilaterală a autorităţii duce la clericalism, iar accentuarea unilaterală a sinodalităţii duce la parlamentarism. Aşa a ajuns la ideea genială a redescoperirii principiului organic, potrivit căruia autoritatea în Biserică o deţineau clericii, care decideau numai împreună cu sinoadele din jurul lor. In felul acesta sinodalitatea şi autoritatea s-au armonizat, iar subiectivismul şi abuzul de putere bisericească a fost eliminat.

Cuvinte-cheie: - sinodalitate, autoritate, comuniune, protos, principiul organic, clerici, armonie,
abuz de putere, canon, statut
Pr. Conf. Dr. Irimie Marga - conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - irimiemarga@yahoo.de
Descarcă PDF

Etosul dogmatic creștin și totalitarismul politic: o perspectivă critică asupra evaluării creștinismului de către Eric Voegelin în The New Science of Politics - Marian Pătru

În acest articol voi prezenta una dintre tezele centrale ale lui Eric Voegelin din The New Science of Politics. Voegelin consideră că poate fi trasată o cauzalitate directă între felul în care creştinismul a modificat percepţia antică asupra politicului şi mişcările politice totalitare din secolul XX. Elementul-cheie în cadrul acestui proces îl reprezintă imposibilitatea realizării unei analogii între autoritatea lui Dumnezeu (Sfânta Treime) şi autoritatea politică individuală a monarhului creştin (acesta este sensul noţiunii de teologie politică la Voegelin). Argumentaţia filosofului american se bazează pe demonstrarea incompatibilităţii dintre dogma trinitară şi teologia politică, afirmaţie care cred că este falsă atât din punct de vedere metodologic (Voegelin este inconsecvent propriilor principii metodologice) cât şi teologico-istoric: monarhii creştini s-au considerat totdeauna reprezentanţii unei formule creştine de teologie politică.
Cuvinte-cheie: - creştinism, teologie politică, Eric Voegelin, mişcări politice totalitare, Grigorie
din Nazianz
Marian Pătru - doctorand al Departamentului de Teologie Ortodoxă al Universității Ludwig Maximilian din Munchen
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - marianpatru@gmail.com
Descarcă PDF

A zecea Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor: o evaluare ortodoxă - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Acest articol este o încercare de evaluare a celei de-a 10-a Adunări a Consiliului Mondial al Bisericilor dintr-o perspectivă ortodoxă. Sunt analizate cele mai importante contribuţii teologice oferite în cadrul Adunării de vorbitori ortodocşi şi prezintă, de asemenea, alte aspecte ale participării ortodoxe în Adunarea din Busan.
Cuvinte-cheie: - a 10-a Adunare a CMB; mărturie ortodoxă; valori morale
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și director de program în cadrul departamentului Biserică și Relații Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Un opuscul de retorică juridică puţin cunoscut al Sfântului Nicolae Cabasila şi lecţiile lui - Arhid. Ioan I. Ică jr

Sfântul Nicolae Cabasila (322/1323-1396) – canonizat în 1983 – e cunoscut îndeobşte ca autor al celebrelor tratate Despre viaţa în Hristos şi Despre dumnezeiasca Liturghie, în care, cu un remarcabil spirit de moderaţie şi sinteză, a schiţat temeiurile şi implicaţiile unei spiritualităţi de tipul unui isihasm pentru laici, centrat sacramental şi liturgic şi dezvoltat într-o filozofie etică de tip umanist hristocentric. Intelectual rafinat şi subtil teolog laic bizantin, Nicolae Cabasila e însă autorul unui mic corpus de 35 de scrieri, teologice (23), dar şi profane (12), a căror publicare începută în veacul al XVI-lea, s-a încheiat abia în 19811.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com.
Descarcă PDF

P. Dumitru Stăniloae – un text aproape necunoscut - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Publicăm în acest număr, ultimul dintr-un an în care a fost omagiat la 110 ani de la naşterea în această viaţă şi 20 de la naşterea în cea de apoi, un text cvasi-necunoscut al Părintele Dumitru Stăniloae, patriarhul teologiei româneşti contemporane. Descoperit ca manuscris dactilografiat în arhiva Pr. Prof. Ilie Moldovan, textul de faţă nu este identificat în nici una dintre bibliografiile P. Stăniloae publicate până acum. După toate aparenţele, textul nu a mai fost publicat în româneşte şi, din câte ştim, nu este citat până în prezent nici în literatura de la noi, nici în cea străină.
Cuvinte-cheie: -
Conf. Dr. Sebastian Moldovan - conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Pentru un nou stil de viață: Împotriva separării dintre spiritualitate și responsabilitate în lume - Profesor Dumitru Stăniloae

Este destul de răspândită opinia potrivit căreia spiritualitatea şi responsabilitatea socială a creştinului ar constitui două preocupări diferite sau chiar contrarii, sau că aspiraţia sa de a înainta în unirea cu Dumnezeu s-ar opune conştiinţei sale de a se interesa de viaţa semenilor săi şi de a contribui la îmbunătăţirea ei. Se ajunge uneori până la afirmaţia că ortodoxia găseşte mai multă bucurie în preamărirea lui Dumnezeu, alături de contemplarea Lui, şi că protestantismul nu recunoaşte nici o putere credinţei, prin care omul are certitudinea de a fi mântuit, de a se prelungi în fapte pentru binele semenilor săi. Vom expune în cele ce urmează câteva texte din Sfânta Scriptură şi din tradiţia ortodoxă privitoare la prelungirea credinţei în mântuirea pe care o primim în unire cu Hristos prin faptele ce caută binele aproapelui, sau, mai precis, referitoare la includerea responsabilităţii faţă de oameni în spiritualitatea însăşi, prin care omul înaintează în experierea unirii sale cu Dumnezeu şi în desăvârşirea morală legată de aceasta. Dorim să demonstrăm cele spuse, în primul rând, bazându-ne pe învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, confirmată de pilda vieţii şi a lucrărilor Sale. Căci nu putem contesta în Hristos nici voinţa Sa de a fi în strânsă unitate cu Tatăl, nici voinţa Sa de a Se dărui în întregime oamenilor, plin de compasiune faţă de suferinţele şi greutăţile lor.
Cuvinte-cheie: -
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Simpozionul Științific “Împăratul Constantin cel Mare și viziunea sa asupra vieții sociale, politice, religioase și culturale a Imperiului Roman”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2013 - Dragoş Boicu

În zilele de 26 şi 27 noiembrie anul curent, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu a găzduit ultima mare manifestare cu caracter ştiinţific care a marcat anul omagial dedicat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, reunind numeroşi profesori şi istorici la simpozionul intitulat: „Împăratul Constantin cel Mare şi viziunea sa asupra vieţii sociale, politice, religioase şi culturale a Imperiului Roman”.

Evenimentul, organizat de Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr şi Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, a debutat cu oficierea unui Te Deum şi alocuţiunile de întâmpinare a participanţilor, menite să precizeze coordonatele vizate de această întâlnire. Comunicările ştiinţifice au fost programate în trei sesiuni desfăşurate pe durata celor două zile dedicate simpozionului.

Cuvinte-cheie: -
Dragoş Boicu - secretar al Centrului de Cercetare Teologică al Universității Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Simpozionul Științific “Părintele Profesor Ene Braniște, ctitor de Școală liturgică românească”, 29 noiembrie 2013, Sibiu - Conf Dr. Ciprian Streza

Anul 2013 a marcat împlinirea a 100 de ani de la naşterea marelui teolog român Părintele Profesor Ene Branişte, cel care pentru mai bine de patru decenii catedra de Teologie liturgică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Pentru a marca acest eveniment, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu a organizat un simpozion intitulat: „Părintele Profesor Ene Branişte – ctitor de şcoală liturgică românească”, prin care organizatorii au urmărit să realizeze două deziderate. Primul este acela de a iniţia un amplu proces de evaluare a incomensurabilei valori a scrierilor Părintelui Ene Branişte, prin studii care să cerceteze metodic, istoric, sistematic, sincronic, ca şi diacronic opera acestui mare teolog, dar şi să o analizeze integrându-o în contextul teologiei liturgice de la începutul secolului al XX-lea, dar şi în cel al teologiei liturgice actuale. Cel de al doilea deziderat propus a fost crearea Asociaţiei Liturgiştilor Români, asociaţie care să poar­te numele Părintelui Profesor Ene Branişte şi care să-i cuprindă pe toţi urmaşii direcţi dar şi indirecţi ai acestui mare teolog. În acest scop, au fost invitaţi la Sibiu toţi liturgiştii care activează în prezent la toate facultăţile de teologie ortodoxă din România pentru a susţine referate care să ia în dezbatere receptarea scrierilor Părintelui Ene Branişte în teologia românească actuală, dar şi pentru a participa la sesiunea solemnă de înfiinţare a Asociaţiei Liturgiştilor Români.
Cuvinte-cheie: -
Conf Dr. Ciprian Streza - conferențiar la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : -Sibiu, România
E-mail : - ciprian_streza@yahoo.com
Descarcă PDF

A șasea Conferință anuală a Institutului “Sophia” cu tema Monahism, ascetism și sfințenie în creștinismul răsăritean, 6 decembrie 2013, Union Theological Seminary, New York, SUA - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

A şasea Conferinţă anuală a Institutului „Sophia” cu tema Monahism, ascetism şi sfinţenie în creştinismul răsăritean, 6 decembrie 2013, Union Theological Seminary,
New York, SUA

Institutul „Sophia” este o instituţie educaţională ortodoxă independentă găzduită de Universitatea Columbia şi Union Theological Seminary din New York, care serveşte ca un loc de întâlnire între teologi, moralişti şi învăţători spirituali ortodocşi. Numit aşa în cinstea Înţelepciunii Divine, Institutul „Sophia” intenţionează să încurajeze studiul tradiţiei creştine răsăritene – istoria, gândirea şi culturile ei spirituale –, precum şi chestiuni legate de angajamentul ei ecumenic şi socio-etic în lumea contemporană.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Lect. Dr. Daniel Buda - lector la Facultatea de Teologie Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu și director de program în cadrul departamentului Biserică și Relații Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Dreptul canonic ortodox și izvoarele lui în lumina istoriei cîteva contribuţii esenţiale - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr

Studiile privitoare la istoria dreptului canonic răsăritean apărute în ultimii ani atestă un reviriment al interesului acordat problematicii complexe a genezei transmiterii şi editării canoanelor şi colecţiilor canonice devenite normative în Biserica Ortodoxă. În diverse forme – synagōgē,syntagma, nomokanōn – şi în mai multe ediţii – începând din secolul IV, finalizate în secolul IX şi beneficiind în secolul XII de comentariile canoniştilor bizantini Aristen, Zonaras şi Valsamon – aceste colecţii constituie, grupează şi vehiculează un veritabil „corpus canonum Ecclesiae orthodoxae”. Acest corpus canonic ortodox e alcătuit dintr-un total de 770 de canoane: 85 de canoane zise „apostolice”, 190 de canoane promulgate de şase „sinoade ecumenice”, 321 de canoane provenite de la zece „sinoade locale” şi 174 de canoane extrase din scrisori canonice aparţinând unui număr de 13 „Sfinţi Părinţi”. Acesta este inventarul realizat de cel mai important istoric ortodox actual al dreptului canonic răsăritean, mitropolitul grec al Suediei şi Scandinaviei, Pavlos Menevisoglu (n. 1935) în monumentala sa Introducere istorică la canoanele Bisericii Ortodoxepublicată în 1990[1], cea mai temeinică cercetare de acest tip existentă în spaţiul ortodox.
Cuvinte-cheie: -
Arhid. Ioan I. Ică jr , profesor la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ioanicajr@gmail.com.
Descarcă PDF

Gunnar Samuelsson, Crucifixion in Antiquity. An Inquiry into the
Background and Significance of the New Testament Terminology of Crucifixion,
ediţia a doua revizuită, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 364 p., ISBN
978-3-16-152508-7 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Volumul de faţă este a doua ediţie a vestitei lucrări despre crucificare în Antichitate a pastorului Gunnar Samuelsson, publicată anul acesta după epuizarea primei ediţii apărută în 2011. Din cele spuse de autor în prefaţa la ediţia a doua (p. XI), nu s-au operat modificări în vederea editării celei de-a doua ediţii. Volumul de faţă este forma uşor modificată a tezei de doctorat cu acelaşi titlu susţinută de autor la Departamentul de literatură, istorie a ideilor şi religie a Universităţii din Gothenburg. Tema abordată de volum este una extrem de atractivă: cu toţii dorim să ştim cât mai multe despre crucificare, aşa cum se practica în Antichitate, spre a înţelege mai bine răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos. Scopul prezentului volum a fost, în primul rând, de a clarifica „preliminariile istorice” legate de răstignirea Mântuitorului, având în vedere că cea mai importantă monografie despre răstignire publicată până acum, cea a lui Martin Hengel, s-a dorit a fi o pregătire pentru o înţelegere cât mai bună a theologia crucis din Noul Testament.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Daniel Buda , lector la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de.
Descarcă PDF

Carl S. Ehrlich, Anders Runensson, Eileen Schuller, Purity, Holiness, and Identity in Judaism and Christianity. Essays in Memory of Susan Haber, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 313 p., ISBN 978-3-16 152547-6 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Aşa cum arată subtitlul volumului, acesta este dedicat cercetătoarei Susan Haber, vestită specialistă în iudaismul vechi, care include perioada de naştere şi dezvoltare a „mişcării lui Iisus”. Doamna Haber a cercetat o mulţime de teme legate de iudaism, începând cu Biblia ebraică şi terminând cu perioada celui de-al doilea templu şi textele Noului Testament, totuşi preocuparea ei principală au rămas chestiunile legate de puritate sau curăţenie în iudaism. Preocupările ei legate de puritate au fost publicate de către Societatea de Literatură biblică în vol. They Shall Purify Themselfs: Essays on Purity in Early Judaism (2000). Pornind de la interesul special al lui Susan Haber pentru chestiuni legate de curăţire şi purificare, mai mulţi autori, foşti cunoscuţi sau studenţi, s-au gândit să dedice memoriei ei un volum care are ca temă tot puritatea.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Daniel Buda , lector la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de.
Descarcă PDF

Fericitul Augustin, Predici la Crăciun, Anul Nou şi Bobotează, trad., studiu introductiv şi note de Cornel Clop, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2012, 320 p., ISBN 978-973-616-250-3 - Pr. Drd. Cătălin Crişan

Veritabil „navigator spre Dumnezeu” (p. 8), ajungând să înţeleagă în profunzime creştinismul abia după o lungă şi anevoioasă căutare care avea să-l transforme într-un adevărat miles Christi („soldat al lui Hristos”), Fericitul Augustin a rămas de-a lungul timpului „corifeul gândirii teologice a Bisericii de Apus în epoca de aur a Bisericii creştine”, când nu se făcea deosebire între Biserica Răsăritului şi Biserica Apusului (p. 7). Întinderea operei sale (PL, vol. 32-47, 16 volume) – a doua după cea a lui Origen – şi temele diverse abordate configurează calităţile intelectuale, literare şi, mai presus de toate dăruirea de care a dat dovadă episcopul Hipponei punându-şi întreaga viaţă în slujba credinţei. Toate acestea fac din Fericitul Augustin un excepţional homo universalis, „un adevărat părinte întemeietor – a founding father – al gândirii teologice” care prin activitatea sa pastoral-misionară şi literară a reuşit să cucerească cu verbul său, de-a lungul veacurilor, generaţii întregi, influenţând în mod decisiv viaţa bisericească, mai ales în Occident (p. 5).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Cătălin Crişan , doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - catalincrisan80@yahoo.com.
Descarcă PDF

Metropolitan Serafim Joantă, Treasures of Romanian Christianity.
Hesychast Tradition and Culture, expanded English version, Preface by Olivier Clément, revised translation by Iulia Bănică and Corina Hâncianu Latiş, Cross Meridian, Whitby, Ontario, 2013, 293 p., ISBN 978-1481909914 - Pr. Lect. Dr. Daniel Buda

Prezentul volum cuprinde ediţia engleză revizuită a tezei de doctorat a Mitropolitului Serafim Joantă, publicată pentru prima dată în limba franceză sub titlul: Roumanie. Tradition et culture hésychastes, în anul 1987 (cu numele laic al autorului, Romul Joantă). O primă ediţie engleză a acestui volum a fost publicată în 1992 la St. Xenia Skete, Wildwood, California. De asemenea, această lucrare a cunoscut o ediţie românească sub titlul Isihasmul. Tradiţie şi cultură românească, 1994, şi una germană, 2003. Republicarea acestui volum în limba engleză a fost considerată necesară de către autor şi Editura Cross Meridian, pentru mai buna cunoaştere a spiritualităţii româneşti în Occident (Vestul Europei şi America de Nord) în aceste vremuri în care tot mai mulţi români aleg să trăiască în aceste părţi ale lumii. De altfel, autorul însuşi a mărturisit în mai multe rânduri că acest volum a fost scris în primul rând pentru potenţiali cititori din străinătate şi abia apoi pentru românii ortodocşi care, putem presupune, îşi cunosc propria spiritualitate
isihastă.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Daniel Buda , lector la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Geneva, Elveția
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de.
Descarcă PDF

† Dr. Macarie Drăgoi, Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuţii documentare, 4 volume, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, 238 + 394 + 53 +535 p., ISBN 978-973-595-558-8, 978-973-595-554-0, 978-973-595-557-1, 978-973-595-555-1 - Dr. Emanuel Tăvală

Luaţi aminte la înaintaşii voştri… Acestea sunt cuvintele care mi-au venit în minte după adâncirea în lectura celor 4 volume de contribuţii documentare pe care cu multă trudă şi generozitate Preasfinţitul Părinte Macarie Drăgoi, episcopul ortodox român al Europei de Nord, le-a oferit cititorilor. Cele 4 volume de acum vin ca o întregire a tezei de doctorat pe care ierarhul din ţinuturile scandinave a susţinut-o la Cluj în 2008 şi pe care am prezentat-o în anul tipăririi, 2011. Volumele de acum, după cum mărturiseşte şi coordonatorul lor, încearcă o restituire integrală a documentelor identificate, studiate şi analizate în vederea întocmirii tezei de doctorat. Nu este vorba doar de o redare a acestor documente, ci autorul realizează şi o analiză a lor, fiecare caz, identificat aici cu câte o comunitate, fiind prezentat în linie cronologică, pentru că în volumul din 2011 abordarea acestor documente a fost una sintetică. După ce începi să lecturezi fiecare caz în parte, ai, de fapt, impresia că eşti în faţa unei jurisprudenţe anume. Cu fiecare document în parte „cazul” ia amploare, apoi, când totul părea că are un curs normal apare un demers făcut de cealaltă parte, demers care dă o altă direcţie întregului caz.
Cuvinte-cheie: -
Emanuel Tăvală , Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Sibiului.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - etavala@yahoo.com.
Descarcă PDF

Vladimir Petercă, Calea spre oameni, Editura Sapientia, Iaşi, 2011, 860 p., ISBN 978-973-8980-93-8 - Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea

Apărută la Editura Sapientia, în 2011, în condiţii grafice de excepţie, lucrarea reuneşte studii de teologie ale Monseniorului Pr. Prof. Vladimir Petercă, unele publicate anterior, altele elaborate în urma unor comunicări susţinute la diverse congrese teologice, de-a lungul carieriei sale academice. Autorul este profesor emerit, având o „carte de vizită” care impune respect din partea oricărui teolog, indiferent de confesiune: licenţiat în ştiinţe biblice la Institutul Pontifical Biblic din Roma (1977), doctor în teologie la Universitatea Pontificală Gregoriană din „cetatea eternă” (1981) şi, vreme de peste patru decenii, profesor de teologie biblică, exegeză şi limbi biblice la Universitatea din Iaşi şi la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfânta Tereza” din Bucureşti.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Constantin Oancea , conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com.
Descarcă PDF

Florin Şinca, Istoria Mânăstirii Râmeţ, RCR Editorial, Bucureşti, 2013,422 p., ISBN 978-606-8300-14-6 - Drd. Stoia Adrian

Folosind o bogată bibliografie, autorul acestui volum a reuşit să adune la un loc documente răspândite în studii şi articole, din arhiva mănăstirii sau a Institutului Naţional de Patrimoniu, informaţii referitoare în primul rând la istoria frământată a acestui sfânt aşezământ ortodox, „maica celor şapte biserici de pe Valea Geoagiului”, Mănăstirea Râmeţ. Aşa cum ne destăinuie autorul „dintre toate cercetările mele, această istorie m-a solicitat cel mai mult şi nici acum nu sunt încredinţat că am făcut-o cum se cuvine” (p. 25). Cele peste 400 de pagini ale lucrării par a contrazice, totuşi, cele afirmate anterior.
Cuvinte-cheie: -
Adrian STOIA, doctorand al Departamentului de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com.
Descarcă PDF

Coord. Octavian Ciocşan, Ion Reşceanu, Toma Rădulescu, Icoană şi carte veche din judeţul Hunedoara. Tezaur de cultură şi spiritualitate românească, Editura Reîntregirea/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, Deva, 2013, 120 p. - Drd. Stoia Adrian

Parte a unui proiect cultural finanţat de AFCN şi intitulat „Inventarierea, evaluarea şi promovarea culturală a bunurilor de patrimoniu din depozitul de icoană şi carte veche de la Orăştie”, în judeţul Hunedoara, la sfârşitul anului 2013, au avut loc mai multe acţiuni culturale, concretizate printr-o expoziţie de icoane şi carte veche, dar şi prin apariţia catalogului Icoană şi carte veche din judeţul Hunedoara: Tezaur de cultură şi spiritualitate românească.
Cuvinte-cheie: -
Adrian STOIA, doctorand al Departamentului de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com.
Descarcă PDF

Vasile Trif, Puterea luminii, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2011, 150 p., ISBN 978-606-536-183-6 - Drd. Stoia Adrian

Semnalăm apariţia albumului de artă, al cărui autor, preotul Vasile Trif, din anul 1974 licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, se dovedeşte a fi, iată, nu numai un păstor de suflete, ci şi un artist desăvârşit. Mărturie, stau numeroasele expoziţii de pictură (murală, de panou, pe sticlă, pânză) sau sculptură, organizate
pe parcursul a câtorva decenii de viaţă.
Cuvinte-cheie: -
Adrian STOIA, doctorand al Departamentului de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - adistoia@yahoo.com.
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !