Skip to main content

4/2014

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2015
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu STREZA

Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Prăznuim cu bucurie cerească, an de an, Sărbătoarea cea mare şi luminoasă a Naşterii Domnului. Ne bucurăm acum că Hristos vine la noi, că ne cercetează pe noi de Sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, Soarele dreptăţii, că se revarsă peste lume Milostivirea negrăită a lui Dumnezeu pentru a ne lumina vieţile, pentru a ne dărui nouă viaţa Sa curată şi bucuria Sa veşnică. Ne bucurăm în chip minunat la acest praznic pentru că simţim că Dumnezeu vrea să ne scoată din necazurile vieţii acesteia şi Se coboară la noi în chip smerit şi plin de delicateţea unui Prunc Divin, pentru a ne vorbi despre tainele Împărăţiei Sale, pentru a ne face să gustăm din viaţa Sa, pentru a ne umple de fericirea şi bunătatea dragostei Sale. Ne copleşeşte de bucurie Taina Întrupării Fiului sau a coborârii lui Dumnezeu la noi: „Toţi să prăznuim, ne îndeamnă Sfântul Ioan Gură de Aur, văzându-L pe Dumnezeu pe pământ şi pe om în ceruri.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu STREZA, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - ipslaurentiu@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Irineu POP

Cu inimile pline de bucurie, în armonia frumoaselor colinde, întâmpinăm Naşterea după trup a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acesta este evenimentul cel mai important din istoria mântuirii neamului omenesc, „unicul nou sub soare”. Tatăl ceresc „n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (In. 3, 17). Mesia a venit în sânul istoriei stigmatizate de păcat şi de moarte, ca să realizeze înălţarea noastră duhovnicească, spre a ajunge „la starea de bărbat desăvârşit” (Efes. 4, 13).
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu POP, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia.
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului. - PS Dr. Sofronie DRINCEC

Când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie (Galateni 4, 4), pe Fiul Său cel Unul-născut, născut din veci din Tatăl, pentru a Se face om, în toate asemenea nouă, afară de păcat, pentru ca pe noi, cei mulţi şi păcătoşi, să ne răscumpere, să ne scoată din starea de umilinţă în care păcatul ne adusese, pentru a ne restaura demnitatea pierdută prin cădere, pentru a omorî moartea. Pentru noi, oamenii, El, Fiul veşnic al Tatălui, deofiinţă cu Tatăl, S-a smerit; bogat fiind, pentru noi a sărăcit, pentru ca noi cu sărăcia Lui să ne îmbogăţim (II Corinteni 8, 9).
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Sofronie DRINCEC, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Ioan SELEJAN

Iată, prin mila lui Dumnezeu, am ajuns să ne împărtășim azi din bucuria îngerilor la acest mare Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Îngerii sunt slugile neadormite ale Preasfintei Treimi Dumnezeu.
Îngerii, aceste ființe cerești, L-au însoțit pe Hristos din Cer și până aici, în peștera din Betleem, unde S-a născut din Preacurata Fecioară Maria.
Iată locul unde s-au întâlnit Cerul cu pământul, Dumnezeu, îngerii și omul.
Oare de ce aici, în peșteră, în staulul oilor?!
Se pare că acesta era cel mai nepătat loc de pe pământ. Ieslea a fost tronul lui Dumnezeu pe pământ.
Ieslea a fost și altarul la care a slujit Fiul lui Dumnezeu mai întâi omului. Aici au primit binecuvântare cete de îngeri care au adus vestea nașterii Fiului lui Dumnezeu păstorilor și întregii lumi.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan SELEJAN, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului - PS Dr. Gurie GEORGIU

Nașterea Mântuitorului, pe care astăzi o prăznuim, ne invită să reflectăm profund asupra existenţei de dincolo de materie: de unde a venit acest Prunc? De ce venirea Lui în materie și în istorie este un eveniment unic, irepetabil, cu consecinţe majore asupra întregii omeniri? Cu ce scop a venit El pe pământ? Cât de importantă este lumea aceasta în raport cu cealaltă? Cât de realişti şi de credibili suntem când mărturisim, în Crez, că ,,aşteptăm viaţa veacului ce va să fie”?
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Gurie GEORGIU, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Noţiunile creştine de sine, clasice şi bizantine, şi semnificaţia lor astăzi - John Anthony MCGUCKIN

Pentru cea mai mare parte a istoriei ideilor, Persoana nu a fost semnificativă deloc ca substantiv; cu siguranţă nu în lumile marilor sisteme religioase antice. În sistemele clasice pre-creştine ale cosmologiei, care cuprind scheme ciclice ale venirii la existenţă şi ale ajungerii la disoluţie, persoana a fost o categorie accidentală. Creştinii au fost cei care au adus în prim-planul culturii şi gândirii umane această idee a centralităţii persoanei, noul concept al naturii substantive a persoanei; creştinii au fost cei care, în epoca bizantină, au oferit noua şi rafinata semantică pentru una dintre cele mai mari progrese în gândirea despre conştiinţa umană pe care a înregistrat-o istoria. Dacă creştinii au fost primii care au adus noţiunea de persoană ca un substantiv în agenda lumii, atunci s-ar putea ca noi să ne aflăm în situaţia de a repara noţiunea într-un timp în care aceasta a fost în mod clar stricată fie de către cei care nu-i înţeleg universalitatea (şi astfel elimină drepturile persoanei), fie de cei care par a nu înţelege funcţia acesteia ca termen de comunicare (şi astfel propun drepturile persoanei ca o agendă separată de termenii mai largi ai culturii morale). Noi, creştinii, care am dat cândva această idee civilizaţiei vestice, trebuie să fim mai eficienţi în reschiţarea premiselor pe care le-am oferit pentru a realiza Europa: conceptul de persoană spirituală care stă la baza valorilor morale şi sociale.
Cuvinte-cheie: - Sine, persoană, ipostas, Platon, Aristotel, neoplatonism, creștinism bizantin, drepturile omului
Pr. Dr. John Anthony McGUCKIN, profesor specialist în istoria Bisericii. Profesor (Istorie bisericească timpurie) la Union Theological Seminary şi profesor de studii creştine bizantine la Columbia University (New York), USA.
Adresă : - New York, USA
E-mail : -
Descarcă PDF

Învățătura despre Maica Domnului la Sfântului Chiril al Alexandriei și Nestorie - Alin-Mihai BOBOC

Disputele dogmatice din prima jumătate a secolului al V-lea au început ca răspuns la respingerea de către Nestorie a termenului Theotokos (Născătoare de Dumnezeu) ca titlu al Fecioarei Maria. Potrivit lui Nestorie, Sfânta Fecioară a dat naştere unui om obişnuit care doar ulterior a fost locuit de Logosul divin. Chiril al Alexandriei considera că termenul Theotokos era o denumire cu totul firească pentru Maria, deoarece ar reprezenta un criteriu al mărturisirii învăţăturii ortodoxe cu privire la maternitatea divină a Sfintei Fecioare.
Cuvinte-cheie: - mariologie, Theotokos, Sf. Chiril al Alexandriei, Nestorie
Alin-Mihai Boboc, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - bobocalin20@yahoo.com
Descarcă PDF

Decretul Typos al împăratului Constant al II-lea (648) - Remus Mihai FERARU

Studiul nostru are ca obiect decretul imperial Typos, promulgat în august-septembrie 648 de către împăratul Constant al II-lea. Typos-ul avea drept scop eliminarea divergențelor dogmatice din sânul Bisericii și impunerea unității politice și a păcii sociale în Imperiul Bizantin, scindat de schisma dintre calcedonieni și monoteliți. Edictul interzice discuțiile de orice fel cu privire la una sau două lucrări, respectiv la una sau două voințe în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. El a fost condamnat de Biserica romană și de către Sfântul Maxim Mărturisitorul care îl consideră o imixtiune imperială inacceptabilă în dogmele de credință. Typos-ul se dovedește a fi o soluție de compromis și o expresie evidentă a „cezaropapismului” imperial.
Cuvinte-cheie: - Decretul Typos, împăratul Constant al II-lea, monotelismul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, cezaropapism.
Dr. Remus Mihai Feraru, lector (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Adresă : - Timişoara, România
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

Ontologia persoanei și energia divină – un corectiv palamit - Nichifor TĂNASE

Marginalizarea ființei dumnezeiești, care este izvorul energiilor, operată de Ioannis Zizioulas, îl determină pe acesta să ignore practic energiile dumnezeiești în viziunea teologiei sale euharistice și personaliste. Pe de altă parte, Christos Yannaras acordă o anumită importanță distincției dintre ființă și energii, dar ajunge să lege energiile de persoană. Însă unul din câștigurile teologiei patristice a fost acela de a lega în mod clar energiile de natură, atât în domeniul teologiei trinitare, cât și în cel al hristologiei și al antropologiei, în timp ce multe erezii îl legau de persoană. Prin urmare, este necesar să distingem între ipostas și energie: o singură energie în trei ipostasuri. Întrucât relația dintre categoriile gândirii palamite și discursul despre „persoană” din teologia ortodoxă contemporană este încă neclară, în studiul nostru ne propunem să arătăm că re-angajarea teologiei palamite ar putea ajuta la echilibrarea existenţialismului normativ al lui Ch. Yannaras și I. Zizioulas.
Cuvinte-cheie: - Persoană, natură, ipostas, energie, Grigorie Palama, I. Zizioulas, Ch. Yannaras
Pr. Dr. Nichifor Tănase, lector la Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei din cadrul Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa.
Adresă : - Reşiţa, România
E-mail : - pr.nichifor_tanase@yahoo.com
Descarcă PDF

Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici (1818-1895).
Preocupări muzicale - Mihai BRIE

Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici este o personalitate eclesială, dar şi muzicală a primei jumătăţi a sec. al XIX-lea, formându-se la Mitocul Dragomirnei şi mai apoi la Institutul Teologic de la Cernăuţi, unde îşi face o cultură bogată şi complexă pe multiple ramuri: teologică, culturală şi muzicală. Devine prin decretul curţii vieneze, arhiepiscop şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei, hirotonit la Viena în 6 aprilie 1880. În această calitate, păstoreşte cu vrednicie şi responsabilitate poporul bucovinean până la moartea sa, în 1895. În prezenta cercetare am vizat activitatea sa eclesială şi emblematica sa lucrare „Psaltichia bisericească”, ce cuprinde majoritatea cântărilor esenţiale desfăşurării cultului liturgic. Prin lucrarea de faţă mitropolitul mai sus amintit se evidenţiază ca un păstrător şi promotor al muzicii bisericeşti de tradiţie bizantină în Bucovina.
Cuvinte-cheie: - Andrievici, teologie, cultură, muzică, cult
Pr. Dr. Mihai Brie, conferențiar la Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Oradea.
Adresă : - Oradea, România
E-mail : - mihaibrie@yahoo.com
Descarcă PDF

Dr. Nicolae Mladin, erudit dascăl de Teologie şi vrednic arhipăstor al Mitropoliei Ardealului
– centenarul naşterii – - Pr. Prof. Dr. Dumitru ABRUDAN

Catedrele Şcolii teologice andreiene de la Sibiu şi, în egală măsură, tronul arhieresc al Mitropoliei Ardealului au fost onorate, în chip pilduitor, de către personalităţi de excepţie, unele dintre acestea validându-se succesiv în ambele statute de dascăli şi ierarhi. Într-o astfel de dublă postură s-a aflat şi fericitul întru adormire profesor şi, mai apoi, mitropolit al Ardealului, dr. Nicolae Mladin, căruia îi datorăm recunoştinţă şi o pioasă aducere-aminte, la acest moment al centenarului naşterii sale.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Dumitru ABRUDAN, profesor emerit al Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

John Anthony McGuckin – Doctor Honoris Causa
al Universităţii „Lucian Blaga” - Redacţia

Renumitul profesor de teologie şi preot ortodox din Statele Unite ale Americii, John Anthony McGuckin, a primit în data de 13 noiembrie, titlul de „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Titlul a fost acordat la propunerea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, ca semn de apreciere pentru lucrarea misionară de a promova credinţa răsăriteană şi Biserica Ortodoxă Română pe pământ american.
Cuvinte-cheie: -
Redacţia
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - revista_teologica@yahoo.com
Descarcă PDF

LAUDATIO
Părintelui Prof. Dr. John Anthony McGuckin - Pr. Conf. Dr. Daniel BUDA

Născut în anul 1952 într-o familie anglo-irlandeză de tradiție romano-catolică, Prof. McGuckin a studiat teologie la mai multe universități și colegii prestigioase din Regatul Unit: Colegiul Heythrop, Universitatea din Londra, Universitatea Newcastle upon Tyne, Universitatea Durham unde în 1980 a obținut doctoratul, Universitatea Southamptom. McGuckin și-a început cariera academică în calitate de lector pentru Patrologie și teologie bizantină la Universitatea din Leeds. În 1997 a devenit profesor Nielsen de istoria creștinismului primar la Union Theological Seminary și profesor de studii bizantine creștine la Universitatea Columbia din New York City. Union Thelogical Seminary este una dintre cele mai bune școli de teologie din SUA, iar Universitatea Columbia este parte a celor mai
bine cotate universități din lume. Prof. McGuckin este binecunoscut studenților și colegilor lui din New York ca un om de știință care predă istoria creștinismului primar și studiile creștine bizantine cu entuziasm și pasiune, promovând cu perseverență și afecțiune valorile acestora și scoțând în evidență importanța lor pentru creștinismul global de astăzi. Maniera sa simplă, dar științifică de predare, disponibilitatea sa de a răspunde la întrebările și preocupările studenților și, nu în ultimul rând, umorul său fac cursurile sale, atât de la Union Theological Seminary, cât și de la Universitatea Columbia, foarte atractive. Activitatea sa de predare nu este limitată doar la cele două instituții academice amintite mai sus. În calitate de profesor vizitator, el a predat în mai multe instituții academice, precum: Universitatea din Kiev – Academia Movilă, Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Sibiu și Baia Mare, Academia Regală a Norvegiei: Institutul de Studii Avansate din Oslo, Universitatea Queens din Belfast, Universitatea Pontificală Sfânta Cruce, Roma, Sergei Posad – Academia Teologică a Patriarhiei Moscovei etc.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - daniel77bde@yahoo.de
Descarcă PDF

Zilele academice andreiene
(Sibiu, 25 și 27 noiembrie 2014) - Conf. Sebastian MOLDOVAN

Începând cu acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, purtătoare a numelui și a tradiției marelui ierarh ardelean, Sf. Andrei Șaguna, organizează în săptămâna dinaintea zilei de prăznuire a patronului ei (30 noiembrie) un program academic dedicat, în special, dar nu în mod exclusiv, împărtășirii preocupărilor de cercetare ale studenților doctoranzi și ale cadrelor didactice proprii cu ceilalți membri ai comunității academice locale, și nu numai. Prima din cele două zile este dedicată teologilor doctoranzi sibieni, care își prezintă studiile în curs în cadrul unei sesiuni de referate. În cea de-a doua zi are loc un mini-simpozion în care cadre didactice ale facultății și invitați ai acesteia prezintă preocupările de cercetare actuale.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvinte de aur. Volumul IV: Milostenia, inima virtuții,
trad. Pr. Victor Manolache, Editura Egumenița, 2013, 328 p. - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

Traducerile, reeditări sau inedite, din cea mai bogată operă omiletică patristică răsăriteană, sunt apariții constante pe piața de carte religioasă românească. De curând, Editura Egumenița a început publicarea traducerii unei ample antologii de texte hrisostomiene, prelucrare în limba neogreacă realizată de eruditul ieromonah aghiorit Benedict, de la Nea Skiti (aparținând de mănăstirea Sf. Pavel), ajunsă deja la a cincea ediție. (De remarcat că, între timp, P. Benedict a realizat câte o culegere similară și pentru ceilalți doi Sfinți ai troiței arhierești: Sf. Vasile cel Mare și Sf. Grigorie Teologul.) Este vorba de o antologie tematică, în opt volume, dedicată celor mai importante aspecte ale vieții creștine: virtuțile teologice (vol. 1); aprecierea de sine și a celorlalți, cu patologiile lor (smerenia, mândria, slava deșartă, lauda) (vol. 2); viața conjugală (vol. 3); milostenia (vol. 4); rugăciunea (vol. 5); pocăința, spovedania și împărtășirea (vol. 6); moartea (vol. 7); suferința (vol. 8). În comparație cu alte antologii din Sf. Ioan Gură de Aur, începute în limba română de volumele buzoiene „Împărțirea de grâu” și „Puțul” (1833), de cele realizate de MelchisedecȘtefănescu (1883) și Dumitru Fecioru (1942), ca și altele, mai recente, colecția de față este evident cea mai bogată și, prin urmare, cea mai generoasă, atât pentru uzul pastoral, cât și pentru cel personal. Precedate fiecare de câte un scurt cuvânt introductiv al ierom. Benedict, iar în versiunea română și de prologul la întreaga colecție, aparținând editurii, textele sunt selectate și reorganizate tematic în capitole și paragrafe purtând titluri și subtitluri rezumative, date de editorul aghiorit, care le-a tradus și identificat în opera originală după Patrologia Graeca a abatelui J.P. Migne și după Ellines Pateres tes Ekklesias (EPE), varianta anastatică contemporană a primeia.
Cuvinte-cheie: -
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Dr. Dr. Thomas Mark Németh, Josef von Zhishman (1820–1894) und die
Orthodoxie in der Donaumonarchie (= Kirche und Recht 27), Freistadt 2012,
402 p., 9 il. - Prof. Dr. Paul BRUSANOWSKI

Lucrarea lui Thomas Mark Németh, profesor pentru Istoria Bisericilor Orientale și Teologie ecumenică la Facultatea de Teologie Catolică a Universității Würzburg și director al Institutului pentru Bisericile Orientale de la aceeași universitate, prezintă pentru prima oară biobibliografia unuia din marii specialişti occidentali de Drept Canonic ortodox, anume Josef von Zhishman. Lucrarea cuprinde 11 mari capitole şi patru anexe. La început, autorul prezintă o biografie destul de detaliată a canonistului Zhishman, insistând în special asupra contextualizării evenimentelor aflate în centrul preocupărilor acestuia, şi asupra cărora şi-a pus amprenta prin redactarea de referate la cererea conducerii Ministerului Cultelor de la Viena. Al doilea capitol analizează situaţia Ortodoxiei din cadrul monarhiei dualiste, în special din Bucovina. Abia în următoarele capitole sunt analizate în detaliu opiniile şi contribuţiile concrete ale canonistului Zhishman cu privire la anumite chestiuni politico-bisericeşti: înfiinţarea şi organizarea Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Cernăuţi (cap. III); organizarea canonică a Bisericilor Ortodoxe din monarhie, în special din Provinciile reprezentate în Senatul imperial (adică partea austriacă a monarhiei dualiste), unite canonic în Mitropolia Bucovinei şi Dalmaţiei (cap. IV); problema constituirii Congresului bisericesc autonom în Eparhia Bucovinei (cap. V); organizarea comunităţilor ortodoxe din ţările apusene ale monarhiei austriece, în special Austria propriu-zisă şi Cehia (cap. VI), dar şi din Bosnia-Herţegovina (cap. VII); relaţiile bisericeşti cu Patriarhia Ecumenică şi cu Regatul Serbiei (cap. VIII); participarea laicilor în administrarea treburilor bisericeşti (cap. IX), precum şi alte chestiuni juridice şi canonice (cap. X-XI).
Cuvinte-cheie: -
Dr. Paul BRUSANOWSKI, profesor la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - pbrusan@yahoo.de
Descarcă PDF

Maica Gavrilia, Asceta iubirii, Editura Episcopiei Giurgiului, 2014, 685 p. - Conf. Dr. Sebastian MOLDOVAN

Maica Gavrilia (Papayannis) nu a fost un ascet obișnuit: a trăit mai „în lume” decât monahul tipic, dar, probabil, și mai puțin „din lume”. S-a născut și a copilărit în Constantinopol, s-a mutat la Tesalonic, ulterior la Londra, apoi la Atena, ca mai departe să locuiască în India, Palestina, din nou în Grecia, și să călătorească în Europa, Africa de Est, Statele Unite. Viața ei s-a întins aproape pe întreg parcursul secolului trecut (1897-1992). A trăit în feciorie, a devenit monahie la mijlocul vieții și schimonahie la sfârșitul ei. Poliglotă, a practicat podologia, fizioterapia și psihoterapia, dar principala sa profesiune a fost ajutorarea celor care o solicitau, persoane cu diverse probleme, care aveau nevoie de însoțitor. A petrecut mai mulți ani în India, slujind în leprozerii. De fiecare dată, Pronia era cea care desemna următoarea destinație, și nu primea ca răsplată decât strictul necesar pentru viața de zi cu zi. Un fragment de dialog semnificativ: „–Ești misionară? Răspundeam: – Nu. Ei bine,[...] cine te-a trimis, atunci? – Hristos. – Ce ți-a spus? – «India» și «Urmează-Mă»” (p. 338).
Cuvinte-cheie: -
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : - smoldova@yahoo.com
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !