4/2016

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Laurenţiu Streza

Fiecare sărbătoare este o taină cerească, fiecare praznic împărătesc ne aduce daruri duhovnicești, şi astfel simţim cum viaţa noastră iese din monotonie atunci când se întâlneşte cu viaţa lui Dumnezeu şi a sfinţilor. Ce daruri minunate primim în fiecare an! Suntem chemaţi, an de an, ca în Sfânta Biserică să ne împărtăşim cu Viaţa cea nouă a Împărăției lui Dumnezeu. Suntem invitaţi la Cina Împărăţiei cerurilor, unde Hristos, Pruncul Ceresc, ne dăruiește viaţa Sa, ne face contemporani cu evenimentele vieţii Sale şi ne hrăneşte cu Trupul şi Sângele Său. Existenţa noastră dobândeşte astfel un sens binecuvântat. Ştim şi simţim că pentru Dumnezeu trăim şi putem mărturisi că „în El trăim şi ne mişcăm şi suntem” (Fapte 17, 28).
Cuvinte-cheie: -
ÎPS Laurențiu - Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - ÎPS Dr. Irineu Pop

Recensământul cezarului Octavian Augustus a obligat pe Dreptul Iosif şi pe Fecioara Maria să meargă să se înscrie în cetatea Betleem. Acolo, împlinindu-se profeţia (cf. Mih. 5, 1), S-a născut Fiul lui Dumnezeu, într-un staul rece, şi a fost culcat în iesle. În liniştea deplină a acelei nopţi, vocile cereşti ale îngerilor Îl lăudau pe Pruncul Mântuitor. Primii oameni care L-au întâlnit şi I s-au închinat au fost păstorii simpli şi curaţi, iar apoi magii sau înţelepţii de la Răsărit, care I-au dăruit aur, tămâie şi smirnă (cf. Mt. 2, 11).

Fenomenul ceresc ce i-a determinat pe magi să întreprindă o călătorie lungă şi obositoare a fost apariţia unei stele „ale cărei raze erau mai puternice decât soarele”, precum afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur. Magii erau astrologi ce interpretau mersul vieţii oamenilor sau al popoarelor în funcţie de mişcarea astrelor pe cer. Steaua mare, care strălucea ziua şi noaptea, le-a oferit concluzia că în poporul iudeu S-a născut un Rege, Acesta fiind Hristos, „Împăratul neamurilor” (Apoc. 15, 3).

Cuvinte-cheie: -
ÎPS Dr. Irineu Pop - Arhiepiscop al Alba Iuliei
Adresă : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - PS Dr. Sofronie Drincec

Ce declarație de dragoste dumnezeiască față de noi, nevrednicii, decât cea de mai sus? Ce făgăduință mai consistentă, ce nădejde mai tare? „Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea” (Ioan 3, 17). O, ce adânc al îndelungii răbdări și al milei negrăite față de noi, cei mulți și păcătoși, fragili și instabili, nestatornici ca ploaia în mijlocul verii! Dar cine poate măsura bunătatea dumnezeiască? Cine poate îndrăzni să vorbească despre sublima poveste de dragoste sfântă, curată și nepătimașă dintre Dumnezeu și poporul Său?
Cuvinte-cheie: -
PS Dr. Sofronie Drincec - Episcopul Oradiei
Adresă : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - PS Andrei Moldovan

Cântarea tradițională bisericească ne vestește în fiecare an cu prilejul prăznuirii Nașterii Domnului că întrupându-Se El printre noi, a „Răsărit lumina cunoștinței”. Tot din troparul sărbătorii mai aflăm că El, Cel care ne aduce „lumina cunoștinței”, El Însuși, fiind lumina (Ioan 9, 5), este recunoscut ca fiind „Răsăritul cel de sus”, pogorât din ceruri, de la Tatăl, întrupat prin lucrarea Duhului Sfânt.

Creștinismul începe în istorie cu Nașterea Domnului, întruparea Fiului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune: „Cuvântul (Logosul) trup S-a făcut” (Ioan 1, 14). Faptul că vine „de Sus” înseamnă că vine de la Dumnezeu, că e Unul din Treime, Fiul lui Dumnezeu, căci prin „Cel de Sus” noi, credincioșii, L-am înțeles întotdeauna pe Dumnezeu. Și venind „de Sus”, nu poate fi altfel decât „Soarele dreptății”, adică Acela care face dreptate, învață, aduce și răsplătește dreptate, vrea ca lumea să trăiască după dreptate. Multe alte titluri Îi vor da Mântuitorului Evangheliștii, Apostolii, marii Sfinți Părinți și teologi, dar cele mai importante, cele mai adevărate nume și le va da El Însuși, mărturisind despre Sine și arătând locul de unde vine, de la Tatăl, ca Fiu născut mai înainte de veci, de o ființă cu Tatăl prin Care toate s-au făcut, așa cum mărturisim în Simbolul credinței. Iată, iubiții mei, identitatea Celui a cărui naștere o prăznuim astăzi.

Cuvinte-cheie: -
PS Andrei Moldovan - Episcopul Covasnei si Harghitei
Adresă : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - PS Dr. Gurie Georgiu

Naşterea Domnului” este praznicul împărătesc în care rememorăm momentul unic din istoria omenirii în care Dumnezeu a coborât în timp şi în spaţiu, adică în materie, şi S-a făcut om, pentru a ne ridica pe noi din rătăcire şi din neştiinţă, pentru a ne înălţa la o cunoaştere superioară (nu doar ştiinţifică, ci şi metafizică). Spune colindul despre Pruncul Iisus: Pe-a Lui umerele / Străluceau lucefărele, / Pe degetul cel mai mic / Inelaş mândru de-argint, / Pe degetul cel mare / Inelaş de soare / Şi pe frunte luna-i plină, / Plină de Lumină! II Şi luna cu stelele / Luminează nopţile, / Soarele cu razele / Luminează zilele! [Colindul „Umblă Maica după Fiu”, în vol. Colindăm, noi colindăm. Colinde şi cântece de stea, piţărăi, oraţii şi interludii instrumentale, jocul caprei, urări de Anul Nou (culese sub îngrijirea Prof. dr. Dumitru Jompan), Edit. Eurostampa, Timişoara, 2002, p. 43]. Nu toţi cei prezenţi la eveniment erau capabili să vadă în privirea Pruncului Lumina de dincolo de lume, să intuiască statura Lui de împărat al Lumii. Şi, totuşi, El era Creatorul făcut făptură pentru recuperarea noastră pentru Cer.
Cuvinte-cheie: -
PS Dr. Gurie Georgiu - Episcopul Devei si Hunedoarei
Adresă : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pregătirea, lucrările și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe - Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă

Studiul realizează o prezentare rezumativă a istoriei pregătirii şi convocării Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, desfășurat în perioada 18-26 iunie 2016, la Academia Ortodoxă dinInsula Creta, evidenţiindu-se, de asemenea, spre informarea cititorilor, motivele numirii astfel a acestui Sinod, cauzele definitivării sau reducerii listei temelor de pe ordinea de zi, lista Bisericilor participante şi a membrilor participanţi din Patriarhia Română, lucrările efective şi hotărârile finale, structurate în şase documente tematice finale, precum şi Enciclica şi Mesajul final al participanţilor la acest important Sinod adresat credincioşilor.
Cuvinte-cheie: - Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, misiune, relaţii ecumenice, diaspora, autonomie, căsătorie, post.
Pr. Dr. Dr.h.c. Viorel Ioniţă, profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Bucureşti, România.
Adresă : - Bucureşti, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cult şi Reformă liturgică în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în secolul al XVII-lea - Prof. Dr. Ciprian Streza

În secolul Reformei și în contradicție cu o opoziție hotărâtă din Ortodoxia bizantino-slavă observată în provinciile Țării Românești și Moldovei, românii din Transilvania au reușit să găsească o modalitate de a-și prezenta limba națională în Biserică prin traducerea treptată a acelor texte care erau vitale pentru viața liturgică și spirituală a unei parohii. Analiza diverselor manuscrise din Biblioteca Facultății de Teologie din Sibiu relevă o mulțime de informații despre activitatea de pionierat pe care au trebuit să o facă preoții și ierarhii din Transilvania pentru ca limba română să fie introdusă în serviciile Bisericii.
Cuvinte-cheie: - Liturghie, Tradiţia Liturgică, Transilvania, Manuscrise Liturgice, Biserica în Transilvania
Prof. Dr. Ciprian Streza, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Adicţiile şi spiritualitatea ortodoxă. Cu privire la pasivitatea ontologică - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Studiul de faţă, parte dintr-o cercetare mai amplă dedicată raportului dintre conceptualizarea unor tulburări de comportament sub denumirea de adicţie şi conceptul de patimă din spiritualitatea creştin ortodoxă, pune în evidenţă substratul ontologic a două dintre trăsăturile cele mai remarcate şi, în acelaşi timp, mai controversate ale acestor comportamente, anume: larga lor prevalenţă şi caracterul lor involuntar. Argumentul se bazează pe opera unuia dintre teologii cei mai reprezentativi ai spiritualităţii creştine, care este Sf. Maxim Mărturisitorul.
Cuvinte-cheie: - adicţii, patimi, spiritualitate ortodoxă, ontologie, pasivitate, Sf. Maxim Mărturisitorul
Dr. Sebastian Moldovan, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Legătura dintre Spovedanie şi Euharistie în tradiţie şi contemporaneitate – în gândirea mitropolitului Antonie Plămădeală - Dr. Alexandru-Constantin Chituță

Studiul prezintă câteva aspecte ale relaţiei dintre Spovedanie şi Euharistie aşa cum această relaţie a fost definită în practica pastorală din confesiunile creştine occidentale în comparaţie cu cea din cadrul Bisericii Ortodoxe, atât în cadrul tradiţiei din secolele trecute, cât şi în contextul celei contemporane. Sunt trecute în revistă opiniile unor renumiţi teologi şi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe ca răspuns la provocările şi confuziile specifice modernităţii, într-un efort de reafirmare şi reîntoarcere la tradiţie.
Cuvinte-cheie: - Spovedanie, Euharistie, Împărtăşanie, Antonie Plămădeală, tradiţie
Dr. Alexandru-Constantin Chituţă, Şef secţie Educaţie, Comunicare, Marketing şi Secretariat al Muzeului Naţional Brukenthal, Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Legăturile anglo-saxonilor cu bizantinii până la sfârşitul secolului al XI-lea Partea întâi: Activitatea scandinavă în Insulele Britanice - Drd. Petruţ-Ciprian Terciu

Studiul realizează o incursiune în istoria invaziilor şi confruntărilor militare ce au avut loc în perioada de la începutul sec. al VIII-lea şi sfârşitul sec. al XI-lea, între vikingii şi danezii din Peninsula Scandinavă, pe de o parte, şi populaţiile şi regatele creştine din Anglia, Francia, Irlanda, pe de altă parte, urmărindu-se deopotrivă evoluţia încreştinării acestor invadatori, regate şi populaţii. Este evocată activitatea militară şi politic-religioasă a unor personalităţi de seamă ce au participat la evenimentele din această epocă, precum regele Carol cel Mare (768-814), Ludovic cel Pios (814-840), regele Merciei Aethelbald (716-757), Carol cel Pleşuv (840-877), Alfred cel Mare (871-899), regele viking Olaf Guthfrithson al Dublinului şi Constantin al II-lea al Scoţiei, regele danez Svein Forkbeard şi Olaf I Tryggvason al Norvegiei (995-1000). Totodată sunt prezentate legăturile dintre Insulele Britanice, Scandinavia, Rusia Kieveană şi Imperiul Bizantin.
Cuvinte-cheie: - istorie, vikingi, danezi, încreştinare, Alfred cel Mare, Olaf I Tryggvason
Petruţ-Ciprian Terciu, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Suirea pe tron a Fiului lui Dumnezeu - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

This translation regards four homilies of St. Gregory the Great spoken by the author in the winter months of 590, describing in particular the events of the Savior‘s Birth, of his enthronement as Emperor, but also of the celebration of St. Apostle Andrew and of the followings by the Apostles of the Savior Of their Mission Statement. The reader can see how St. Gregory the Great and the ancient Roman world perceived and appropriated these great events of salvation.
Cuvinte-cheie: - St. Gregory the Great, Homilies, the Birth of the Savior, St. Apostle Andrew
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Seminarul „Dreptul la hrană și agricultură sustenabilă” Sibiu, 1-2 noiembrie 2016 - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), prin departamentul numit Alianța Ecumenică pentru Avocatură (Ecumenical Advocacy Alliance), în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” și Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, au organizat, în perioada 1-2 noiembrie 2016, seminarul Dreptul la hrană și agricultură sustenabilă. Au participat reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Arhiepiscopiei Sibiului, protopopi, preoți, studenți la teologie și agricultură, fermieri și producători din industria alimentară, profesori, formatori de opinie în domeniul nutriției.

Obiectivul seminarului a fost de a informa, clarifica și întări rolul comunităților religioase în promovarea accesului just la hrană și la agricultura sustenabilă din România.

Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : - Sibiu / Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Massimo Carlo Giannini, I Domenicani, il Mulino, Bologna, 2016, 236 p., ISSN 978-88-15-26357-5 - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Fondat de castilianul Dominic de Guzman, ca formă de rezistență în contextul conflictelor religioase și al celor legate de conținutul mărturisitor, parte doctrinar, în primele decenii ale secolului al XIII-lea, Ordinul Dominican, al fraților predicatori, are ca țintă tocmai predicarea și evanghelizarea în interiorul ethosului misionar catolic și nu numai. Pe întreaga desfășurare a Evului Mediu, îi aflăm fie dedicați studiului, fie predicând, fie alături de iezuiți, în Marile Tribunale ale Inchiziției. Chiar dacă pozițiile critice ale unui dominican, Savonarola, vor marca filozofia și teologia ordinului cu un rug aprins în miezul luminatei Florențe pentru ca, în timp, victima intrigilor, să ajungă canonizat, de Biserica Catolică. Cu secolul al XIX-lea direcția misionară avea să se schimbe spre educație, evanghelizare și culturalizare prin inculturare. Fără a se lipsi de dezbaterea religioasă, atât de prolifică în cultura dialogului. Autorul lucrării pe care o prezentăm predă Istorie și societate în epoca modernă la Facultatea de Teologie din Teramo. Studii doctorale finalizate la Universotatea din San Marino, cu studii ample la Roma (Institutl de Istoria Germaniei) și Valladoid, unde s-a specializat în istoria politicilor în Spania și Evul Mediu. Între lucrările sale anterioare consemnăm pentru cititorul român: L’oro e la tiara. La construzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede, 1560-1620 (Il Mulino, 2005) și Papacy, Religious Orders and International Politics in Sixteenth and Seventeenth Centuries (Viella, 2015). Un volum remarcabil pentru istoriografia italiană este și Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XLVI), ediție și text critic. Membru al Academiei Ambrosiene de la Milano, realizează cercetări ample în domenii ca barocul european, politică și fracțiuni politice spaniole. Colaborează cu Universitatea Autonomă din Madrid, Institutul Universitar La Corte in Europa.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Giovanni Cucci, Insegnare agli ignoranti. Un’opera dimenticata?, Cittadella Editrice, Assisi, 2016, 136 p. - Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Un autor special. Iezuit, laureat în filozofie al Universității Catolice din Milano, urmează cursurile de teologie și își obține licența în psihologie, apoi doctoratul în filozofie la Universitatea Gregoriana de la Roma. Cunoscut autor de articole și studii la revista Civilta Cattolica, marchează pozitiv și cu acuratețe sfera sa de preocupare. La editura unde publică prezenta carte, Cittadella Editrice-Assisi, a mai propus o serie de volume interesante pentru cercetătorul în domeniul psihologiei credinței, pedagogiei și comunicării credinței. Pentru specialiști sunt cărți fundamentale: Ricoeur oltre Freud (2007), Il sapore della vita (ed. 2-a, 2015, 128 p.), L’arazzo rovesciato (în colaborare cu A. Monda, 2010), P come pardono (2011), La crisi dell’adulto (2012) și Altruismo e gratuita (2014).
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Demetrios E. Tonias, Abraham in the Works of John Chrysostom, Fortress Press, Minneapolis, 2014, 223 p.
Articole RO - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Prezenta lucrare a Părintelui Tonias, actualmente profesor asistent pentru studii religioase la Colegiul Helenic din Boston și preot principal al Catedralei Ortodoxe Bunavestire din New England, Boston, USA, a fost susținută ca teză de doctorat la Colegiul din Boston sub îndrumarea Dr. Ruth Langer. Este o monografie despre Sfântul Ioan Gură de Aur și modul în care patriarhul Avraam este perceput în imensa operă hrisostomiană. În Introducerea (p. 1-10) la acest volum, Părintele Tonias indică faptul că după ce creștinismul a depășit încercările unor eretici precum Marcion de a respinge Biblia iudaică și orice legătură istorică a creștinismului cu iudaismul, Părinții Bisericii secolelor IV-V au folosit figurile de primă mărime ale Vechiului Testament pentru a le prezenta drept modele spirituale și de virtute pentru creștini. După o scurtă biografie a Sfântului Ioan, sunt indicate principalele surse hrisostomiene în care apare patriarhul Avraam. Acesta este amintit de peste 700 de ori în corpus-ul hrisostomian. În afară de referirile pasagere la Avraam sau la „sânul” acestuia, Sfântul Ioan are referiri mai extinse despre patriarhul vetero-testamentar si o omilie dedicată exclusiv acestuia. Prin această încercare Sfântul Ioan se înscrie într-o serie întreagă de autori, patristici și moderni, care au exploatat etic și teologic figura patriarhului Avraam.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu/Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Daniel R. Schwartz, Reading the First Century. On Reading Josephus and Studying Jewish History of the First Century, Tübingen, 2013, 204 p. - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Daniel R. Schwartz este profesor de istorie iudaică la Universitatea Ebraică din Ierusalim de mai bine de treizeci de ani și o autoritate în cercetarea istoriei iudaismului de la Alexandru cel Mare până la Mahomed. Istoria iudaismului din primul secol creștin, care este tema principală a volumului de față, se îmbină însă cu începuturile creștinismului ca nouă religie și invers, începuturile creștinismului se îmbină cu istoria iudaismului, mai ales din această perioadă. De aici interesul comun pentru acest – din perspectivă creștină – „prin secol.”
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu/Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Mark Grundeken, Joseph Verheyden, Early Christian Communities between Ideal and Reality, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, ISBN 978-3-16-152670-1, 242 p. - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Există tendința, întâlnită în cele mai diferite medii creștine, de a idealiza creștinismul primar. Cum a fost însă în realitate creștinismul primar? Aceasta este întrebarea la care încearcă să răspundă acest volum care conține contribuțiile prezentate în cadrul unui simpozion internațional ținut la Universitatea din Leuven între 26 şi 28 septembrie 2012. Autorii au ales cele mai diferite teme legate de creștinismul primar, structurile lui, anumite opere produse în mediul creștinismului primar etc.
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : - Sibiu/ Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF