Skip to main content

4/2017

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † LAURENŢIU

În această Mare Zi de prăznuire a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sufletele noastre sunt cuprinse de lumină și de bucurie sfântă și netrecătoare, care coboară din Ceruri. Este bucuria dumnezeiască negrăită pe care au vestit-o îngerii și au trăit-o magii și păstorii, care au văzut cu ochii lor, în ieslea săracă din Betleem, frumusețea și slava Pruncului Împărat – Începătorul Vieții –, smerenia Preasfintei Fecioare, dar și înțelepciunea și cuvioșia Dreptului Iosif.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu STREZA, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † IRINEU

Cu aproximativ şapte secole înaintea erei creştine, Evanghelistul Vechiului Testament, prorocul Isaia (740-686 î.Hr.) mărturisea următoarele: „Iată, fecioara va purta în pântece şi va naşte fiu şi-L vor chema cu numele de Emanuel” (Is. 7, 14), care înseamnă „Cu noi este Dumnezeu”. Această naştere minunată a avut loc la „plinirea vremii” (Gal. 4, 4). Profeţia lui Isaia, alături de toate celelalte profeţii, ne ajută să înţelegem bine că, prin Întruparea Sa de la Duhul Sfânt (cf. Mt. 1, 20) şi din Fecioara Maria şi, mai ales, prin Naşterea Sa ca Om, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, intră în umanitate. Domnul rămâne „până la sfârşitul veacului” (Mt. 28, 20) prezent în mijlocul oamenilor care cred în El şi-L iubesc pe El.
Cuvinte-cheie: -
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu POP, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Locație : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos - † SOFRONIE

Trăim cu emoție sfântă clipele fericite și binecuvântate ale marii noastre sărbători creștine, un timp al păcii și bucuriei, al liniștii și iertării. Pentru că Dumnezeu, „Cel ce este” (Ieșirea 3, 14), „Începutul și Sfârșitul” (Apocalipsa 22, 13), Domnul oștirilor cerești a hotărât ca pe pământ să coboare pacea și liniștea, pentru ca în oameni să se așeze bucuria împăcării, izvorul nesecat al iertării, împăcare cu Dumnezeu-Creatorul și întreolaltă, întru dobândirea iertării divine, prin iertarea noastră reciprocă, a unora de către alții.
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Sofronie DRINCEC, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Locație : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † ANDREI

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost prilej de mare bucurie pentru lumea nevăzută a îngerilor care cântau: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire” (Luca 2, 14), dar și pentru Fecioara Maria și Bătrânul Iosif, pentru păstori și pentru magi. Fecioara Maria a trăit cel mai intens bucuria nașterii. Nașterea Pruncului Iisus în ieslea din peștera Bethleemului a adus o stare sufletească plină de nenumărate bucurii logodnicului și protectorului Fecioarei Maria, Bătrânului Iosif cel smerit și drept.
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Andrei MOLDOVAN, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei
Locație : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † GURIE

Mare este bucuria Crăciunului, când Dumnezeu Se smerește și Se întrupează, venind în lume cu o mare ofertă de dragoste, ca Prunc nevinovat, ca „Miel”, spre a ne arăta nouă, tuturor, că Dumnezeu nu are intenții vrăjmașe, că nu este un războinic dornic să facă ordine în lume prin mijloace agresive, ci este un Părinte blajin, Care speră că noi ne vom deschide porțile inimii spre dragoste. Căci, în lumea de dincolo, legea dragostei este o lege universală
Cuvinte-cheie: -
Preasfinţitul Dr. Gurie GEORGIU, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei
Locație : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Simpozionul de Muzicologie „Cântarea bisericească în timpul păstoririi - PF Patriarh Justinian Marina (1948-1977)”

Descarcă PDF

Cântarea „corală” în cultul şi propovăduirea Bisericii Ortodoxe. Raportul cu problemele unităţii de credinţă - Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN

Corul reprezintă o realitate liturgică ce nu poate fi redusă doar la aspectele sale muzicale, deoarece în Biserică el este un simbol al unității și comuniunii. Numeroase paradigme, antice sau creștine, descoperă potențialul pastoral și spiritual al ideii corale. Istoria cântării liturgice în Biserica Ortodoxă Română a ilustrat, de asemenea, numeroase ipostaze ale corului în viața Bisericii.
Cuvinte-cheie: - cor paradigme, muzică liturgică, Biserica Ortodoxă Română
Pr. Dr. Vasile GRĂJDIAN, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Misiune și slujire pastorală prin cântarea bisericească în vremea arhipăstoririi Patriarhului Justinian Marina - Pr. Lect. Univ. Dr. Zaharia MATEI

Studiul realizează o retrospectivă istorică a introducerii muzicii uniformizate liniare în cadrul cultului şi practicii liturgice din Biserica Ortodoxă Română din secolele XIX-XX. Sunt prezentaţi succesiv, ca precursori ai ideii de uniformitate în cântarea bisericească din secolul al XIX, domnitorul Al. I. Cuza, Mitropolitul Melchisedec Ştefănescu, cântăreţii Gavriil Musicescu, Gheorghe I. Dima și Grigore I. Gheorghiu, precum şi strategia pastoral-misionară a Sfântului Sinod sub conducerea Patriarhului Justinian Marina de a introduce cântarea uniformizată omofonă și corală în Biserica Ortodoxă Română în secolul al XX-lea. De asemenea, e reliefată contribuţia importantă a unor teologi de seamă, precum Nicolae Lungu, Dumitru Stăniloae, Ene Branişte, în ceea ce priveşte susținerea şi promovarea cântării în comun a slujbelor de către credincioşi, precum şi principalele tipărituri psaltice în dublă notație publicate la Editura Patriarhiei Române.
Cuvinte-cheie: - cântarea bisericească, psaltică, uniformizată, Patriarhul Justinian Marina
Pr. Dr. Zaharia Matei, lector la Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din cadrul Universităţii din Bucureşti, România
Locație : - București, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Viaţa muzicală bisericească în Eparhia Oradiei la începutul păstoririi Patriarhului Justinian - Pr. Conf. Dr. Mihai BRIE

Patriarhul Justinian Marina a fost ales în 1948 ca șef suprem al Bisericii Ortodoxe Române. În acel timp, episcopul Nicolae Popovici din Oradea a fost îndrăzneţ și curajos și s-a opus regimului comunist prin acțiunile și predicile sale publice. În timpul petrecut în Academia Teologică din Oradea, viitorii preoți și studenții teologi au învățat muzică bisericească. În Episcopia din Oradea a fost, de asemenea, o școală renumită care a pregătit cântăreți pentru biserici, anume Școala pentru cântăreți bisericeşti. Printre profesorii care au predat la această Școală se numără Nicolae Firu, Iosif Romulus Botto, Gheorghe Laurențiu, Alexandru Voiț, Andrei Lupșa, Constantin Mureșan și Traian Codilă. Această școală de cântăreți bisericeşti a fost activă timp de 20 de ani.
Cuvinte-cheie: - muzică bisericească, Nicolae Popovici, cântăreţi bisericeşti, Oradea, comunism
Pr. Dr. Mihai Brie, conferențiar la Facultatea de Teologie din cadrul Universității din Oradea
Locație : - Oradea, România
E-mail : - mihaibrie@yahoo.com
Descarcă PDF

Polieleul în spaţiul românesc în secolul al XIX-lea - Arhid. Drd. Nicușor LĂZĂRICĂ

Secolul al nouăsprezecelea este cea mai importantă perioadă a muzicii ortodoxe bizantine românești. Începutul secolului al XIX-lea propune compoziții traduse din limba greacă. Primele compoziții polieleu au avut structuri foarte complexe. Cu timpul, ele au fost simplificate, ajungându-se la forme care ar putea fi interpretate aproape de oricine. Dacă traducerile erau preferate la începutul secolului, spre final, toate compozițiile erau originale. Simultan cu evoluția cultului divin, compozițiile de polieleu au fost ajustate în funcție de obiceiurile locale. Dintre compozitorii români foarte importanți amintim: Ieromonahul Macarie, Anton Pann, Iosif Naniescu, Visarion etc.
Cuvinte-cheie: - muzică bizantină, polieleu, secolul al XIX-lea, compozitori
Arhid. Nicuşor Lăzărică, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Coruri religioase româneşti din Orăştie în perioada interbelică - Drd. Ioan-Marius POPA

Corul de la Orăştie, o sintagmă ce presupune o întreagă tradiţie muzicală, corală şi bisericească, a cunoscut după Primul Război Mondial o puternică dezvoltareîn localitatea omonimă. Prezenţa unor profesori de muzică talentaţi şi bine pregătiţi din punct de vedere profesional, precum: Gheorghe Pârvu, Nicolae Praţia, Savel Horceag, Ioan Ienea sau Valeriu Bora, a dus la o diversificare a activităţii corale din Orăştie. Indiferent că vorbim de coruri ce aparţineau de Biserică sau de coruri ce aparţineau altor instituţii, toate aceste formaţii aveau însă un profund caracter religios şi au fost un bun mijloc de mărturisire hristologică, prin intermediul muzicii armonice.
Cuvinte-cheie: - cor bisericesc activitate corală, repertoriu, cântece liturgice, compozitor, dirijor, muzică sacră
Ioan-Marius Popa, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ţiganii. Istorie şi muzică - Pr. Prof. Dr. Adam DOMIN

Țiganii din întreaga lume, în migrația lor, s-au integrat în țările în care s-au stabilit, păstrându-și tradițiile nomade de secole. Se poate spune că muzica face parte integrantă din viața lor. Acest studiu prezintă pe scurt istoria lor în România și evoluția lor integrativă în societatea noastră, subliniind rolul muzicii în viața lor comunitară. Dacă prin starea lor de sclavie, țiganii au fost chemați să-i distreze pe oameni, astăzi ei sunt implicați în multe forme ale societății moderne. Profesia de violonist țigan este într-o perioadă de declin astăzi, dar, foarte interesant, lăutaria a avut un rol foarte important în păstrarea etosului național, a folclorului și a cântecelor.
Cuvinte-cheie: - tradiție, muzică, psaltic, autentic, promovare, cântare.
Pr. Dr. Adam Domin, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Locație : - Alba-Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

O exprimare poetică a iconomiei cosmologice şi antropologice a mântuirii - Protos. Lect. Dr. Vasile BÎRZU

Colindul tradiţional românesc, fie de factură arhaică, fie mai modernă e marcat de tonalitatea muzicii populare, mesajului său, deşi foarte frumos şi emoţionant, lipsindu-i adeseori acea bogăţie şi profunzime teologică datorită originii sale îndeosebi folclorice – populare. Există şi între colinde – creaţii populare minunate – surprinderi şi simbolizări ale tainei mântuirii şi ale teologiei sacramentale implicate în aceste praznice prin elementele naturii şi prin personajele sfinte participante la marele eveniment al mântuirii care este Naşterea Domnului Iisus Hristos. Însă o încercare de abordare amănunţită a bogăţiei teologice a evenimentelor sfinte prăznuite în perioada Sărbătorilor de iarnă, cu reliefarea unor subtile elemente de cosmologie, de soteriologie, de teologie a timpului, a lumii îngereşti ce participă la evenimentele mântuitoare, a personajelor biblice şi chiar mitologice implicate şi transfigurate de acestea, toate alcătuind o împletire logică şi fericită a simbolurilor şi dogmelor mântuirii, lipsea şi era necesară în colindul românesc. Acest fapt îl încearcă piesele lirice cuprinse în volumul Răsună Cerul de colinde. Colinde şi cântări teologice la Sărbătorile de iarnă1, adunând între coperţile sale textul şi notaţia muzicală a celor trei albume de piese originale publicate în anii din urmă.
Cuvinte-cheie: - colinde, Nașterea Domnului, poezie, cosmologie, antropologie, mântuire
Protos. Dr. Vasile Bîrzu, lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - perevasile@yahoo.fr
Descarcă PDF

Suirea pe tron a Fiului lui Dumnezeu (II) - Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA

This translation regards four homilies of St. Gregory the Great spoken by the author in the winter months of 590, describing in particular the events of the Savior‘s Birth, of his enthronement as Emperor, but also of the celebration of St. Apostle Andrew and of the followings by the Apostles of the Savior Of their Mission Statement. The reader can see how St. Gregory the Great and the ancient Roman world perceived and appropriated these great events of salvation
Cuvinte-cheie: - St. Gregory the Great, Homilies, the Birth of the Savior, St. Apostle Andrew
Pr. Dr. Constantin Necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Sărbătoarea – eveniment istoric actualizat liturgic și imbold pentru o conduită creștinească. Studiu de caz: o omilie pseudo-hrisostomică la Crăciun (BHGn 1899t; CPG 4945) - Pr. Dr. Radu GÂRBACEA

Through this paper I want to provide to the Romanian reader the text of a pseudo-chrysostomian homily on the Nativity, edited by Sever J. Voicu, and to indicate two interesting elements present in it, namely, what it means for a Byzantine preacher “to praise the Lord of the day”, and how he understands that we must celebrate the Nativity “as Christians”. The image of a Christian celebration of Christmas - as tautological as it may seem - is all the more necessary, as Christians have forgotten how to celebrate “as Christians”.
Cuvinte-cheie: - pseudo-chrysostomian homily, on Nativity, “as Christians”
Pr. Dr. Radu Gârbacea, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Prima poziție oficială a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse față de Sinodul din Creta. Câteva comentarii preliminarii pe marginea acesteia - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

The present article entitled The First Official Position of the Russian Orthodox Church Regarding the Synod in Crete. A few Preliminary Commentaries contents a presentation and analysis of the Report of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church on the Synod of Crete, as presented in form of a press release on the official website of the Russian Orthodox Church, dated November 29th 2017. The second part presents and analysis similar official positions taken by the other four Orthodox Churches which did not participated at the Synod in Crete, as well as the special position of the Serbian Orthodox Churches regarding the Synod in Crete. It ends with a presentation of the position of the Orthodox Church in America regarding the Synod in Crete.
Cuvinte-cheie: - Synod in Crete; Russian Orthodox Church; Patriarchate of Antioch; Georgian Orthodox Church; Bulgarian Orthodox Church; Orthodox Church in America
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu // Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Locație : - Sibiu/Geneva
E-mail : -
Descarcă PDF

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse își exprimă poziția față de documentele Soborului care a avut loc în Creta

Prezentând raportul din prima zi a Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Chiril al Moscovei și al Întregii Rusii a vorbit și despre chestiuni legate de relațiile externe ale Patriarhiei Moscovei. „Relațiile frățești create de-a lungul timpului cu alte Biserici Ortodoxe locale și relații binevoitoare cu alte credințe și religii sunt menținute la nivelul potrivit”, a spus Preafericirea Sa. Printre evenimentele legate de acest subiect, Preafericirea Sa a subliniat în special tema Soborului ținut în Creta.
Traducere din limba rusă de Drd. Mihail Motricală
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Zilele Şaguniene - Sibiu 22 noiembrie- 4 decembrie 2017 - Dr. Ştefan Mărculeţ

Urmând unei tradiţii încetăţenite de la canonizarea marelui ierarh Andrei Şaguna, Arhiepiscopia Sibiului şi Facultatea de Teologie au organizat şi în acest an Zilele academice Şaguniene. Evenimentul a debutat miercuri, 22 noiembrie, cu conferința susținută de maestrul Dorel Vișan în Aula Magna a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, intitulată „Omul și taina lui”.
Dr. Ştefan MĂRCULEŢ, membru al Centrului de Cercetare Teologică din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Conf. Univ. Dr. Radu Petru Mureşan, Universul religios al Martorilor lui Iehova. Repere ale unei relaţii ambivalente cu societatea contemporană, Editura Andreiana, Sibiu, 2017, 153 p. ISBN 978-606-989-017-2 - Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel

Prin susţinerea tezei de Doctorat în anul 2006 şi prin publicarea acesteia în anul 2007, intitulată „Atitudinea Bisericilor Tradiţionale Europene faţă de prozelitismul advent. Impactul în societatea contemporană”, Ed. Universităţii din Bucureşti, autorul ei, Pr. Conf. Dr. Radu Petru Mureşan, a câştigat un loc de frunte în elita cercetătorilor fenomenului religios contestatar. Prin volumul de fată, Domnia Sa se dovedeşte a fi un atent observator, şi nu numai, a unui fenomen (ne referim la Organizaţia Martorii lui Iehova) care s-ar părea a fi pe o pantă ascendentă în România. Potrivit Institutului Naţional de Statistică din România, octombrie 2013, existau în ţara noastră 49.820 de adepţi ai acestei organizaţii, respectiv 0,26 % din populaţia României anului 2011, anul recensământului. Cert este că „asistăm la o uimitoare schimbare de strategie care ne arată că Organizaţia are resursele şi capacitatea de a juca un rol important pe scena religioasă”, afirmă autorul în Argument, mai ales prin schimbarea strategiei misionare, a filmelor pe care le promovează şi adaptarea site-ului oficial al Organizaţiei la cerinţele pieţei de consum în domeniu, o schimbare de look, un „re-branding” al Organizaţiei.
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Peter Antes/RaufCeylan (ed.), Muslime in Deutschland. Historische Bestandsaufnahme, aktuelle Entwicklungen und zukünftige Forschungsfragen (Musulmanii din Germania. Inventariere istorică, evoluţii actuale şi teme de cercetare viitoare), Seria: Islam in der Gesellschaft,2017, Ed. Springer, Wiesbaden, 374p, ISBN: 978-3-658-15114-0. - Lect. Dr. habil. Alina Pătru

Musulmanii din vestul Europei sunt astăzi cap de afiş în discursul public politic sau medial. Nu de puţine ori însă, politicienii la fel ca şi mass-media operează cu concepte insuficient precizate, cu generalizări pripite şi categorizări forţate, creând astfel o imagine cu care cei in cauză nu se pot identifica. Riscul, atunci când un tablou bogat în nuanţe este redus la câteva tuşe dominante, este acela al apariţiei stereotipurilor la nivelul mentalului popular, stereotipuri care pot oricând duce la acte de violenţă cu destinatar colectiv.
Dr. Alina PĂTRU, lector la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Johannes Oeldemann (Hg.), Konfessionskunde, (Leipzig-Paderborn: Evangelische Verlagsanstalt – Bonifatius, 2015), 433p.ISBN 978-3-374-03803- 9; 978-3-89710-572-0 - Pr. Lect. Dr. Ștefan Barbu Negreanu

Volumul pe care îl aducem acum în discuție și al cărui titlu ar putea fi tradus în românește prin “Studiul confesiunilor”,se dorește a fi primul într-o serie de patru volume ce împreună alcătuiesc “Handbuch der Ökumene und Konfessionskunde”, adică un Manual de ecumenism și de studiu al confesiunilor (creștine). Colecția este editată de Institutul Ecumenic Johann-Adam-Möhler din Paderborn, Germania, fiecare volum din colecție având ca editor unul dintre directorii acestui institut, după cum aflăm din cuvântul introductiv scris de Wolfgang Thönissen, el însuși director în Institutul sus-amintit.
Pr. Dr. Ştefan BARBU NEGREANU, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad.
Locație : - Arad, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Irina Deretić, Stefan Lorenz Sorgner (eds.), From Humanism to Meta-, Post- and Transhumanism?, (Beyond Humanism: Trans- and Posthumanism/Jenseits des Humanismus: Trans- und Post-Humanismus Vol./Bd. 8), Peter Lang, Frankfurt am Main·Bern·Bruxelles·New York·Oxford·Warszawa·Wien, 2016, ISBN: 978-3-631 66258-8, 381p. - Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Sub coordonarea mai multor experți în disciplinele antropologie, istoria artei, biologie, etică, teorie literară, studii literare, filosofie, științe politice și sociologie, în urmă cu cinci ani a fost inaugurată în cadrul editurii germane Peter Lang o serie intitulată „Dincolo de umanism: trans-și post-umanismul”. Cu siguranță, având un titlu provocator, ce trimite la cartea lui Fr. Nietzsche, „Dincolo de bine și de rău”, această serie se dorește a fi un forum de dezbateri inter- și trans-disciplinare pentru monografii și colecții de eseuri ce au ca subiect această temă inovativă. De ce inovativă? Dacă umanismul a dominat, timp de secole, cultura occidentală – indiferent de tipul său: umanismul Antichității, al Renașterii, al Iluminismului, secular etc. – iată că în momentul de față provocări de ordin cultural, social, moral sau politic le ridică relația dintre umanism și „avatarurile” sale: metaumanism, postumanism și transumanism.
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI, lector la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Pr. Prof. Univ. Dr. Liviu Stan, Biserica şi dreptul. Studii de drept canonic ortodox, vol. VIII: Fragmente de curs, edit. de Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, Ed. Andreiana / ASTRA Museum, Sibiu, 2017, ISBN 978-6+06-8106-27-4, 978-606-989-009-7, 978-606-733-209-4 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Cel de-al optulea volum al seriei Biserica şi dreptul. Studii de drept canonic, coordonate şi îngrijite de către Pr. Conf. Dr. Irimie Marga, aduce în atenţia cititorilor o serie de trei lucrări mai puţin cunoscute, realizate de către Pr. Prof. Liviu Stan. Este vorba despre un curs de Drept Canonic Ortodox, şi două studii extinse despre relaţiile Biserică şi stat în decursul timpului, respectiv despre situaţia istorică şi canonică a locurilor sfinte din Răsărit.
Dr. Dragoş BOICU, asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ștefan L. Toma/Raimar Kremer, Crux Christiana, Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 174 pp., ISBN: 978-606-8602-79-0. - Nicolae-Toma Posa

În urma unei frumoase colaborării dintre Diac. Dr. Ștefan L. Toma și Editura Andreiana, s-a publicat periodic – vreme de un an (august 2012-august 2013) – o serie de materiale într-o rubrică specială – Crux Christiana – a Telegrafului Român, conținutul acestora fiind parte constitutivă într-un proiect de cercetare intercreștină și interdisciplinară coordonat de către Dr. Raimar Kremer, cu inițiativa și sprijinul Centrului de Pastorație și Consiliere al Episcopiei Evanghelice de Hessen și Nassau din Germania.
Nicolae POSA, masterand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, România.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Gina Luminiţa Scarlat, Comentariul patristic în literatura răsăriteană greacă, secolele IV-XV. Hermeneutica Sfintei Liturghii, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,Galaţi, 2016, 696 p. - Pr. Prof. Univ. Dr. Aurel Pavel

Cartea semnată de Gina Luminiţa Scarlat este o dezvoltare a ultimului capitol din teza de doctoral susţinută la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, sub întrumarea arhid. Prof. Univ. Dr. HC Constantin Voicu, în anul 2007.
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ana Smith Iltis şi Mark J. Cherry (sub redacția), La temeliile bioeticii creștine. Eseuri critice asupra gândirii lui H. Tristram Engelhardt jr., Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, 402 p., ISBN: 978-606-607-018-8. - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

O cu totul remarcabilă apariție editorială - și care justifică o recenzie oricât de tardivă – ne oferă colecția „Bioetica” a editurii Renașterea, colecție coordonată de pr. prof. univ. Ștefan Iloaie. Prezent în România începând cu 2005, profesorul Hugo/Herman Tristram Engelhardt jr., cel mai renumit bioetician ortodox, a devenit ulterior, alături de unii dintre colaboratorii săi apropiați, un participant interesat și relativ frecvent al unor manifestări teologice academice anuale, precum cele de la București, Alba-Iulia, Cluj-Napoca și Bistrița.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Nicolae Mitropolitul Mesoghiei și al Lavreotichiei, Omul la răscruce, trad. din limba greacă de Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2012, ISBN 978-606-550-091-4, 112 p. - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră. A suferit îndelungat de insuficiență hepatică, motiv pentru care volumul de față – care cuprinde o selecție de texte din volumul original, apărut în 2005 – are o valoare de mărturie aparte. Toate capitolele cărții sunt diverse prezentări ocazionale ale unicei teme - sensul suferinței în viziunea Tradiției creștine răsăritene – de unde o anumită redundanță a ideilor. Autorul recurge extensiv la învățăturile Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți din vechime, dar și ale unor părinți contemporani (Cuvioșii Porfirie și Paisie, părinții Sofronie de la Essex și Iacov Tsalikis ș.a.) după care, deși suferința nu este opera lui Dumnezeu, aceasta este îngăduită ca una dintre cele mai potrivite căi de vindecare a sufletului și reorientare către El.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Monahul Moise Aghioritul, Suferinţa spre sfinţenie. Ucenicie la școala suferinței care apare în viața noastră, trad. pr. Iulian Eni, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Ulrich H.J. Körtner, Curs fundamental de etica îngrijirii, trad. din germană Daniel Buda, Ed. Schiller, Sibiu, 2012, 978-3941271722, 247p. - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Colaborarea dintre Așezământul diaconal de la Neuendettelsau al Bisericii Evanghelice din Germania și eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române a produs, printre alte rezultate, și lansarea unei serii editoriale intitulate „Biblioteca teologică germanoromână”, coordonată de pastorul dr. Jürgen Henkel și conf. dr. Radu Preda, al cărei prim volum îl reprezintă cartea de față.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Daniel B. Hinshaw, Suferința și natura vindecării, trad. Florin Caragiu, Ed. Sophia, București, 2016, ISBN 978-973-136-534-3, 416p. - Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Doctorul Daniel B. Hinshaw, profesor de chirurgie la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan, SUA, împreună cu soția sa, Jane Hinshaw, doctor psihiatru, sunt doi dintre medicii „fără de arginți” contemporani. Specializați în îngrijirile paliative, cei doi și-au dedicat o mare parte a timpului lor dezvoltării acestei ramuri tot mai semnificative a medicinei prin activități de formare în țări precum Uganda, Etiopia, Liban, Serbia și România. Prezenți anual la noi în țară de mai bine de un deceniu, soții Hinshaw oferă gratuit cursuri și conferințe pentru cei implicați în îngrijirile paliative: personalul centrelor specializate (hospice), preoți, studenți în medicină, psihologie, asistență socială și teologie ș.a. De România îi mai leagă însă și relația spirituală apropiată cu regretatul părinte arhim. Roman Braga (1922-2015) de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“, Rives Junction, Michigan, pe care l-au îngrijit în ultimii ani până în ceasul trecerii sale la Domnul. Recent, Dr. Daniel Hinshaw a devenit titularul unui curs de pastorație a bolnavilor și a stărilor terminale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Vladimir din New York, urmându-i aici Părintelui John Breck, unul dintre veteranii bioeticii creștin-ortodoxe.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !