4/2018

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2018
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Unificarea lăuntrică isihastă ca expresie a relaţiei dintre Tatăl şi Fiul din Evanghelia după Ioan, descrisă în Literatura Niptică - Pr. John Lincoln Downie

O investigaţie a Relaţiei dintre Tatăl şi Fiul în evanghelia după Ioan prin viziunea părinţilor niptici ai bisericii ortodoxe. Mişcarea circulară a rugăciunii niptice este simetrică cu mişcarea de la şi înapoi la Tatăl în evanghelie. Sfinţii Dionisie şi Sfântul Maxim Mărturisitorul au tratat subiectul cel mai deplin. Relaţia dintre Tatăl şi Fiul este temelia şi modelul pentru ascultarea ortodoxă.
Cuvinte-cheie: - Evanghelia după Ioan, niptic, relaţia, Tatăl, Fiul, Filocalia, Sfântul Dionisie, Sf. Maxim, exegeză
Pr. Pr. John Lincoln Downie, este preot la Biserica Românească Sfântul Mihail (St. Michael Romanian Church), Southbridge, MA (www.stmichaelorthodox.com) şi doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Iustinian București, Teologie Ortodoxă/Studii Biblice Conducător științific: Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, susţinând teza în data de Sep 13, 2018.
Locație : - Southbridge
E-mail : - fr.john_downie71@yahoo.com
Descarcă PDF

Biserică și stat în Illyricum protobizantin în lumina izvoarelor epigrafice și literare (secolele VI-VII) - Conf. dr. Remus Mihai Feraru

Studiul nostru abordează problematica relațiilor dintre Biserică și stat în prefectura Illyricum în secolele VI-VII. Cercetarea noastră își propune să prezinte rolul și atribuțiile episcopilor în orașele Illyricului protobizantin, precum și relațiile acestora cu autoritățile municipale și provinciale. Ea se bazează pe analiza izvoarelor literare (Miracula Sancti Demetrii) și epigrafice. Legislația lui Iustinian (527-565) marchează importanța locului episcopului în cetate. În orașele bizantine din Illyricum, episcopul este conducătorul consiliului notabililor municipali și reprezentantul lor firesc. El joacă rolul de intermediar între puterea centrală și administrația municipală. O serie de inscripții descoperite la Izbičanj (în Serbia), Serdica (Sofia), Tesalonic, Gortyna (Creta) și în insula Skiathos ne furnizează câteva informații cu privire la implicarea episcopilor în executarea lucrărilor edilitare. În contextul invaziei avarilor și slavilor în Peninsula Balcanică, episcopii Tesalonicului se substituie autorităților municipale și imperiale, asigurând protecția populației și organizând rezistența împotriva invadatorilor. În 535, împăratul Iustinian a înființat arhiepiscopia autocefală Iustiniana Prima.
Cuvinte-cheie: - Biserică, stat, prefectura Illyricum, episcop, împăratul Iustinian, Ioan de Tesalonic, Sfântul Dimitrie.
Dr. Remus Mihai Feraru, Conferențiar (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Locație : - Timișoara, România
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

Conștiință națională, unitate şi emancipare prin cultură și educație în Transilvania secolului al XIX-lea - Prof. Dr. Ciprian Streza

Istoria românilor din Transilvania a fost marcată decisiv de activitatea pastoral misionară a Mitropolitului Andrei Şaguna şi care a constituit un punct esenţial în crearea viitoarei unitatăţi de neam a poporului nostru. Marele mitropolit a ştiut că un popor luminat prin cultură şi educaţie poate trece peste toate greutăţile şi provocările vremurilor. Ca un adevărat apostol al românilor a dat Bisericii toate harismele sale, toată energia sa, toată lucrarea sa şi având un remarcabil simţ al dipolmaţiei a reuşit în condiţii politice extrem de grele nu doar să întemeieze sute de şcoli dar să şi aibă grijă de ele prin manuale, prin programe de învăţământ dar şi prin formarea de cadre didactice.
Cuvinte-cheie: - Istoria Transilvaniei, Istoria Bisericii, programe de învăţământ, cultură şi artă transilvăneană
Prof. Dr. Ciprian STREZA, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Unirea cu Dumnezeu ca stare mistică realizată prin împletirea virtuţilor - Pr. Lect. dr. Vasile Bîrzu

Studiul explorează şi explică modul unirii sufletului cu Dumnezeu, reliefând, prin împletirea dintre învăţătura mistică găsită în Mystagogia Sf. Maxim Mărturisitorul privind unirea perechilor de virtuţi în sufletul ascetului, şi modul de conlucrare a centrilor neurali specifici diferitelor funcţii neuro-fiziologice descrise de noile descoperiri din neuroştiinţe, relevanţa, similitudinea şi confirmarea reciprocă a vechilor învăţături mistagogice patristice cu cele noi ale ştiinţelor neurofiziologice care revelează tot mai multe din tainele creierului şi psihicului uman. Studiul este o demonstraţie a validităţii neuroteologiei ca ştiinţă, demonstrând confirmarea unor modele funcţionale descrise de învăţătura mistagogică a Bisericii de către descoperirile ştiinţelor neurofiziologice.
Cuvinte-cheie: - Sf. Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, neuroteologie, virtuţi, creier, unirea cu Dumnezeu.
Protos. Vasile BÎRZU, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - perebasile@yahoo.fr
Descarcă PDF

Conceptul de Primat în Răsărit și Apus - Pr. Dr. Cosmin Drugan

Unul din mulţii factori care au contribuit la schisma produsă în Biserica încă de timpuriu, este lupta pentru deținerea puterii sau, teologic spus, de a avea un “primat”. Controversata, ampla și nesfârșita analiză a celui dintâi “Punct Folorentin” analizat sub toate formele: primat de drept, primat de onoare sau jurisdicțional, face obiectul studiului de faţă. Această cutumă începută în secolul al V-lea și consumată dimpreună cu altele în 1054, sub fatidica efigie de “Marea Schismă”, a făcut ca relațiile celor două Biserici de Răsărit și de Apus să fie și mai greoaie ca până atunci. Discuțiile ulterioare de încercare a restabilirii dialogului între cele două s-au concretizat prin întâlniri și sinoade fără succesul scontat. Chiar dacă acest subiect este de sorginte eclesială, pe parcursul disputelor s-a transformat într-unul de sorginte politică care a dus la acutizarea și dogmatizarea “Primatului Papal”. Biserica a încercat de-a lungul timpului stabilirea unei punți de comunicare între cele două lumi eclesiale, însă aceasta discuție nu va fi finalizată, deoarece această problemă trebuie tratată în lumina Evangheliei care zice: “Dar între voi să nu fie așa, ci care va vrea sa fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea sa fie întâi între voi, să fie tuturor slugă”.
Cuvinte-cheie: - Primat, Răsărit, Apus, Schismă, Putere, Eclesială, Politică, 1054
Pr. Drd. Cosmin Drugan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Tratatul presbiterului Timotei din Constantinopol despre modurile primirii heterodocșilor în Biserica Ortodoxă - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ jr.

The first part of this article starts with an assessment of the brilliant, but tragically ended in martyrdom, scientific career of Vladimir N. Beneševich (1874-1938) devoted to the investigation of the vast manuscript tradition of the still much needed Corpus Scriptorum iuris graeco-romani tam canonici quam civilis. In 1906 Beneševich published in St. Peterburg a critical edition of the important canonical collection of the Eastern Orthodox Church Syntagma XIV titulorum. Some Byzantine manuscripts of the Syntagma include also a double heresiological appendix: the famous treaty on 101 heresies of St. Epiphany / John Damascene, and the forgotten treaty of the Constantinopolitan presbyter Timothy concerning the three modes of reception of heretics in the Orthodox Church known as De iis qui ad ecclesiam accedunt (CPG 7016). The problems raised by the context and the content of this middle Byzantine canonical and heresiological opusculum are then critically analyzed. The second part of the article presents a richly annotated modern Romanian translation of the treaty of Timothy. Appended to a rather rapid and conventional collection of various Christian heresies from the first five centuries, the treaty offers precious sources allowing a better aquaintance of the various theological factions of the vast anti-Chalcedonian movement in the Byzantine Near East in the sixths century CE and also of the otherwise unknown Marcianist enthousiastic sect, part of the Messalian movement, radical charismatic version of Christian spirituality, active in Constantinople around 550.
Cuvinte-cheie: - acts and canons of the ecumenical and local synods, Timothy of Constantinople, heresies, messalian dispute, byzantine theological and heretical thinking, confession of faith, theological culture.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Omilia la Întâmpinarea Domnului a preotului Isihie din Ierusalim (CPG 6580) - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Hesychius of Jerusalem represents alongside his contemporary Proclus, archbishop of Constantinople (436-446), a landmark by his contribution to the development of mariology, but also gives us insights into the local Palestinian aspects of the cult of the Holy Virgin. Also in this specter of local elements we can place his homilies at the Presentation of Jesus at the Temple or Hypapante, 40 days after His Birth in Bethlehem. This translation renders the homily delivered through four Georgian homilies, as the original Greek was lost.
Cuvinte-cheie: - Hesychius of Jerusalem, Hypapante, Palestinian cult, festal homily
Dr. Dragoş Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Roberto Rezzaghi, La Voce della Festa. La via simbolica all’omelia, Edizioni Dehoniane Bologna, 2016, 104 pg. (ISBN 978-88-10-50138-2) - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Roberto Rezzaghi este Directorul Institutului de Științe ale Religiei de la Mantova (Italia), pentru diverse perioade de timp predând discipline de teologie-pastorală la Milano, Brescia, Bologna și Florența. Este autorul unui Manuale di didattica per l’IRC (Ed. La Scuola, 2012) și a volumului Il sapere della fede (EDB, 2012). În volumul acesta, La Voce della Festa. La via simbolica all’omelia (Edizioni Dehoniane Bologna, 2016, 104 pg.) își propune o analiză asupra Omiliei ca act de slujire în Biserică. Pornind de la ideea că omilia nu este un act de comunicare pur și simplu și unidimensional ci un dialog implicit care presupune constituirea unei punți de comuniune între predicator și adunare, autorul propune omilia în inima comunității, care nu poate fi evaluată doar prin sine ci prin viața transferată auditoriului.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie ,,Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Manlio Sodi- Rocco Ronzani (a cura di), La Predicazione nei Padi della Chiesa. Una Tradizione sempre attuale, Lateran University Press, 2017, 272 pg. - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Suntem dinaintea unei minunate sinteze de cercetare în domeniul Omileticii patristice. Doi profesori de marcă, Manlio Sodi (profesor emerit de liturgică și comunicare religioasă, director pentru ani buni ai Revistei Liturgica și PATH a Academiei Pontificale de Teologie, coordonator al unor coloane științifice ori concordanțe liturgice- mai ales la Sacramentariul Gregorian) și Rocco Ronzani (Superiorul Provinciei Augustiniene din Italia, profesor de filosofie și teologie la Universitatea Pontificală Gregoriană, doctor în patrologie cu lucrarea de filologie patrologică Gelasio di Roma, Lettera sulle due natur. Introduzione, testo critică, traduzione e commento (Bologna, 2011), coeditor la Analecta Augustiniana, Profesor de patristică la Augustinianum) sunt coordonatorii unei remarcabile sinteze de omiletică, adevărat Dicționar de teologie patristică. În Prezentarea realizată de Enrico dal Covolo (episcop titular de Heracleea, Rectorul Universității Pontificale Lateranense) acesta consemnează în consens cu provocarea editării: „În fapt, și în slujirea propovăduirii, precum în alte lucrări, Părinții au marcat în mod ireversibil istoria creștinismului, până acolo încât orice lucrare și misiune ce le-a urmat, dacă vrea să fie autentic, trebuie să se confrunte cu propovăduirea lor și cu misiunea îndeplinită de ei.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie ,,Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Recenzie la Hieronymus Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Münster, 1931, p. LXXp. + 57p. - Prof.Dr. Ciprian Streza

Nu se întâmplă adesea ca în istoria unei discipline teologice o lucrare să ajungă să aibă o atât de mare importanţă şi influenţă pe cât a avut-o disertaţia doctorală prezentată la Bonn în 1931 de către Hieronymus Engberding, unul din iluştrii elevi ai marelui orientalist german Anton Baumstark, întemeietorul metodei liturgice comparate. Benedictinul mânăstirii Joseph Coesfeld reuşea atunci o cercetare şi o analiză amănunţită a tuturor (!) manuscriselor anaforalei Sfântului Vasile cel Mare, păstrate în mai toate limbile cultice orientale (arabă, armeană, etiopiană, georgiană, greacă, slavonă, şi siriacă, dialectul bohairic şi cel sahidic), stabilind schema de evoluţie istorică a lor precum şi raporturile şi interferenţele între ele.
Prof. Dr. Ciprian STREZA, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Monahul Daniel Cornea, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, Editura Christiana, București, 2017, 229p, ISBN: 978-973-1913-97-1 - Drd. Cornea Ioan

Autor al unei alte lucrări provocatoare, Sexualitatea: o privire din tinda bisericii (Cristiana, București, 2014), autorul cărții de față ne-a oferit, chiar cu puțin timp înainte de trecerea la cele veșnice la vârsta de doar 45 de ani, o altă lucrare excelentă. Aceasta are ca temă o lectură teologică a cinema-ului. După cum recunoaștea însuși autorul este o temă ambivalentă, cu atât mai mult dacă ținem seama de starea de monah a autorului: pe de o parte, este din ce în ce mai dificilă astăzi să ignori ipostazele vizuale ale seducției, iar pe de alta parte, apoftegmele amintesc că, văzând în nisip o urmă de picior de femeie, un avva s-a plecat de îndată și a șters-o, pentru ca să nu ispitească pe vreun confrate mai tânăr (p. 9). O asemenea atitudine nu mai poate fi însă aplicată omului modern. Într-una dintre cele mai consistente apologii făcute culturii, monahul Cornea a demonstrat că, izolată de filonul credinței, cultura este împiedicată să-și exercite vocația slujitoarea.
Drd. Cornea Ioan, doctorand la Facultatea de Teologie ,, Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Metropolitan Kallitsos Ware, Orthodox Theology in the twenty-first century, foreword by Pantelis Kalaitzidis (Geneva, World Council of Churches Publication, 2012). - Pr. Drd. Maxim Morariu

Metropolitan of Diokleia, former Spalding Lecturer in Eastern Orthodox Churches at Oxford University and presently Emeritus Fellow of Pembroke College in Oxford, Kallistos Ware is an important personality of the contemporary Orthodox Theology. This is the reason why his texts are always expected with interest and his ideas are not only read, but also discussed by the specialists from different confessional spaces.
Pr. Drd. Maxim Morariu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Locație : - Cluj-Napoca, România
E-mail : -
Descarcă PDF