Skip to main content

4/2018

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2018
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † LAURENŢIU

This text is the pastoral letter of H.E. Laurențiu, Archbishop of Sibiu and Metropolitan of Transylvania for Christmas 2018. It focuses upon the following aspects of the Feast of the Nativity: the joy of the mystery of reconciliation between God and human beings; the birth of Christ as the start of all other Christian feasts; the role of the Church in sharing the fruits of salvation among all members; Along with numerous biblical quotations, this pastoral letter contains several patristic quotations, from St. John Chrysostom, St. Basil the Great, as well as from the modern Romanian theologian Dumitru Stăniloae.

Cuvinte-cheie: - Christmas; Nativity as joy of the mystery of reconciliation; Christmas as the start of all Christian feasts; Church as medium of salvation; Holy Liturgy; Sacraments;
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu STREZA, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - secretariatma@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † IRINEU

This text is the pastoral letter of H.E. Irineu, Archbishop of Alba Iulia from Christmas 2018. The focus of this text are the following aspects of the Feast of the Nativity: the joy brought by Incarnation to the world, the light of Christ shining to all humanity in opposition to the darkness of sin. The Centenary of Romania, (which was celebrated on December 1st ) is also mentioned, as Alba Iulia is where the National Assembly of the Transylvanian population took place one hundred years ago.
Cuvinte-cheie: - Christmas; Christ, the Light of the world; the joy of Nativity; Romanian Centenary;
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu POP, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Locație : - Alba Iulia, România
E-mail : - arhiepiscopia.albaiulia@gmail.com
Descarcă PDF

Scrisoare Pastorală la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, anul mântuirii 2018 - † SOFRONIE

This text is the pastoral letter of H.G. Sofronie, Bishop of Oradea from Christmas 2018. It focuses on the following aspects of the Feast of Nativity: the meaning of Incarnation; Christmas as a feast of the family; the communitarian sense of the feast of the Nativity; the birth of Christ as a child who suffered from the lack of hospitality exhibited by some of his contemporaries. The author mentions the large diversity of the community he grew up in and the way in which Christmas joy was shared beyond confessional differences.
Cuvinte-cheie: - Christmas; Christ, the Light of the world; the joy of Nativity; the region of Banat and its confessional diversity;
Preasfinţitul Dr. Sofronie DRINCEC, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei
Locație : - Oradea, România
E-mail : - episcopiaoradiei@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului Iisus Hristos - † ANDREI

This text is the pastoral letter of H.G. Andrei, Bishop of Covasna and Harghita from Christmas 2018. It quotes from the text of the Kontakion of the Nativity: ”Today the Virgin gives birth…” which is explained in details. Likewise some carol texts are quoted.
Cuvinte-cheie: - Christmas; Kondakion of Nativity: ”Today the Virgin gives birth…”; preparation of the world for Jesus` coming.
Preasfinţitul Andrei MOLDOVAN, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei
Locație : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : - episcopia_cvhr@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Naşterea Domnului Iisus Hristos - † GURIE

This text is the pastoral letter of H.G. Gurie, Bishop of Deva and Hunedoara from Christmas 2018. The focus of which is on the following aspects of the Feast of Nativity: love which emerges from the feast of Nativity; the way this love should be spread in families, communities and in all of society. Romanian Carols are often quoted with the purpose of proving that the main ideas of the pastoral letter are witnessed in the Romanian tradition. The Centenary of Romania is also mentioned.
Cuvinte-cheie: - Christmas; love and Nativity; profound Romania; Romanian carols; love of Nativity in families, communities and in society; Romanian Centenary;
Preasfinţitul Dr. Gurie GEORGIU, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei
Locație : - Deva, România
E-mail : - secretariat@episcopiadevei.ro
Descarcă PDF

Unificarea lăuntrică isihastă ca expresie a relaţiei dintre Tatăl şi Fiul din Evanghelia după Ioan, descrisă în Literatura Niptică - Pr. John Lincoln Downie

O investigaţie a Relaţiei dintre Tatăl şi Fiul în evanghelia după Ioan prin viziunea părinţilor niptici ai bisericii ortodoxe. Mişcarea circulară a rugăciunii niptice este simetrică cu mişcarea de la şi înapoi la Tatăl în evanghelie. Sfinţii Dionisie şi Sfântul Maxim Mărturisitorul au tratat subiectul cel mai deplin. Relaţia dintre Tatăl şi Fiul este temelia şi modelul pentru ascultarea ortodoxă.
Cuvinte-cheie: - Evanghelia după Ioan, niptic, relaţia, Tatăl, Fiul, Filocalia, Sfântul Dionisie, Sf. Maxim, exegeză
Pr. Pr. John Lincoln Downie, este preot la Biserica Românească Sfântul Mihail (St. Michael Romanian Church), Southbridge, MA (www.stmichaelorthodox.com) şi doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Iustinian București, Teologie Ortodoxă/Studii Biblice Conducător științific: Pr. Prof. Dr. Constantin Coman, susţinând teza în data de Sep 13, 2018.
Locație : - Southbridge
E-mail : - fr.john_downie71@yahoo.com
Descarcă PDF

Biserică și stat în Illyricum protobizantin în lumina izvoarelor epigrafice și literare (secolele VI-VII) - Conf. dr. Remus Mihai Feraru

Studiul nostru abordează problematica relațiilor dintre Biserică și stat în prefectura Illyricum în secolele VI-VII. Cercetarea noastră își propune să prezinte rolul și atribuțiile episcopilor în orașele Illyricului protobizantin, precum și relațiile acestora cu autoritățile municipale și provinciale. Ea se bazează pe analiza izvoarelor literare (Miracula Sancti Demetrii) și epigrafice. Legislația lui Iustinian (527-565) marchează importanța locului episcopului în cetate. În orașele bizantine din Illyricum, episcopul este conducătorul consiliului notabililor municipali și reprezentantul lor firesc. El joacă rolul de intermediar între puterea centrală și administrația municipală. O serie de inscripții descoperite la Izbičanj (în Serbia), Serdica (Sofia), Tesalonic, Gortyna (Creta) și în insula Skiathos ne furnizează câteva informații cu privire la implicarea episcopilor în executarea lucrărilor edilitare. În contextul invaziei avarilor și slavilor în Peninsula Balcanică, episcopii Tesalonicului se substituie autorităților municipale și imperiale, asigurând protecția populației și organizând rezistența împotriva invadatorilor. În 535, împăratul Iustinian a înființat arhiepiscopia autocefală Iustiniana Prima.
Cuvinte-cheie: - Biserică, stat, prefectura Illyricum, episcop, împăratul Iustinian, Ioan de Tesalonic, Sfântul Dimitrie.
Dr. Remus Mihai Feraru, Conferențiar (Istorie Bisericească Universală) la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Locație : - Timișoara, România
E-mail : - remusferaru@yahoo.fr
Descarcă PDF

Conștiință națională, unitate şi emancipare prin cultură și educație în Transilvania secolului al XIX-lea - Prof. Dr. Ciprian Streza

Istoria românilor din Transilvania a fost marcată decisiv de activitatea pastoral misionară a Mitropolitului Andrei Şaguna şi care a constituit un punct esenţial în crearea viitoarei unitatăţi de neam a poporului nostru. Marele mitropolit a ştiut că un popor luminat prin cultură şi educaţie poate trece peste toate greutăţile şi provocările vremurilor. Ca un adevărat apostol al românilor a dat Bisericii toate harismele sale, toată energia sa, toată lucrarea sa şi având un remarcabil simţ al dipolmaţiei a reuşit în condiţii politice extrem de grele nu doar să întemeieze sute de şcoli dar să şi aibă grijă de ele prin manuale, prin programe de învăţământ dar şi prin formarea de cadre didactice.
Cuvinte-cheie: - Istoria Transilvaniei, Istoria Bisericii, programe de învăţământ, cultură şi artă transilvăneană
Prof. Dr. Ciprian STREZA, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian.streza@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Unirea cu Dumnezeu ca stare mistică realizată prin împletirea virtuţilor - Pr. Lect. dr. Vasile Bîrzu

Studiul explorează şi explică modul unirii sufletului cu Dumnezeu, reliefând, prin împletirea dintre învăţătura mistică găsită în Mystagogia Sf. Maxim Mărturisitorul privind unirea perechilor de virtuţi în sufletul ascetului, şi modul de conlucrare a centrilor neurali specifici diferitelor funcţii neuro-fiziologice descrise de noile descoperiri din neuroştiinţe, relevanţa, similitudinea şi confirmarea reciprocă a vechilor învăţături mistagogice patristice cu cele noi ale ştiinţelor neurofiziologice care revelează tot mai multe din tainele creierului şi psihicului uman. Studiul este o demonstraţie a validităţii neuroteologiei ca ştiinţă, demonstrând confirmarea unor modele funcţionale descrise de învăţătura mistagogică a Bisericii de către descoperirile ştiinţelor neurofiziologice.
Cuvinte-cheie: - Sf. Maxim Mărturisitorul, Mystagogia, neuroteologie, virtuţi, creier, unirea cu Dumnezeu.
Protos. Vasile BÎRZU, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - perebasile@yahoo.fr
Descarcă PDF

Conceptul de Primat în Răsărit și Apus - Pr. Dr. Cosmin Drugan

Unul din mulţii factori care au contribuit la schisma produsă în Biserica încă de timpuriu, este lupta pentru deținerea puterii sau, teologic spus, de a avea un “primat”. Controversata, ampla și nesfârșita analiză a celui dintâi “Punct Folorentin” analizat sub toate formele: primat de drept, primat de onoare sau jurisdicțional, face obiectul studiului de faţă. Această cutumă începută în secolul al V-lea și consumată dimpreună cu altele în 1054, sub fatidica efigie de “Marea Schismă”, a făcut ca relațiile celor două Biserici de Răsărit și de Apus să fie și mai greoaie ca până atunci. Discuțiile ulterioare de încercare a restabilirii dialogului între cele două s-au concretizat prin întâlniri și sinoade fără succesul scontat. Chiar dacă acest subiect este de sorginte eclesială, pe parcursul disputelor s-a transformat într-unul de sorginte politică care a dus la acutizarea și dogmatizarea “Primatului Papal”. Biserica a încercat de-a lungul timpului stabilirea unei punți de comunicare între cele două lumi eclesiale, însă aceasta discuție nu va fi finalizată, deoarece această problemă trebuie tratată în lumina Evangheliei care zice: “Dar între voi să nu fie așa, ci care va vrea sa fie mai mare între voi, să fie slujitor al vostru. Şi care va vrea sa fie întâi între voi, să fie tuturor slugă”.
Cuvinte-cheie: - Primat, Răsărit, Apus, Schismă, Putere, Eclesială, Politică, 1054
Pr. Drd. Cosmin Drugan, doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Tratatul presbiterului Timotei din Constantinopol despre modurile primirii heterodocșilor în Biserica Ortodoxă - Arhid. Prof. Dr. Ioan I. ICĂ jr.

The first part of this article starts with an assessment of the brilliant, but tragically ended in martyrdom, scientific career of Vladimir N. Beneševich (1874-1938) devoted to the investigation of the vast manuscript tradition of the still much needed Corpus Scriptorum iuris graeco-romani tam canonici quam civilis. In 1906 Beneševich published in St. Peterburg a critical edition of the important canonical collection of the Eastern Orthodox Church Syntagma XIV titulorum. Some Byzantine manuscripts of the Syntagma include also a double heresiological appendix: the famous treaty on 101 heresies of St. Epiphany / John Damascene, and the forgotten treaty of the Constantinopolitan presbyter Timothy concerning the three modes of reception of heretics in the Orthodox Church known as De iis qui ad ecclesiam accedunt (CPG 7016). The problems raised by the context and the content of this middle Byzantine canonical and heresiological opusculum are then critically analyzed. The second part of the article presents a richly annotated modern Romanian translation of the treaty of Timothy. Appended to a rather rapid and conventional collection of various Christian heresies from the first five centuries, the treaty offers precious sources allowing a better aquaintance of the various theological factions of the vast anti-Chalcedonian movement in the Byzantine Near East in the sixths century CE and also of the otherwise unknown Marcianist enthousiastic sect, part of the Messalian movement, radical charismatic version of Christian spirituality, active in Constantinople around 550.
Cuvinte-cheie: - acts and canons of the ecumenical and local synods, Timothy of Constantinople, heresies, messalian dispute, byzantine theological and heretical thinking, confession of faith, theological culture.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - ioan.ica@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Omilia la Întâmpinarea Domnului a preotului Isihie din Ierusalim (CPG 6580) - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Hesychius of Jerusalem represents alongside his contemporary Proclus, archbishop of Constantinople (436-446), a landmark by his contribution to the development of mariology, but also gives us insights into the local Palestinian aspects of the cult of the Holy Virgin. Also in this specter of local elements we can place his homilies at the Presentation of Jesus at the Temple or Hypapante, 40 days after His Birth in Bethlehem. This translation renders the homily delivered through four Georgian homilies, as the original Greek was lost.
Cuvinte-cheie: - Hesychius of Jerusalem, Hypapante, Palestinian cult, festal homily
Dr. Dragoş Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Sermo in transfigurationem Domini (CPG 3939) atribuită sfântului Efrem Sirul: introducere și o nouă traducere - Pr. asist. dr. Radu GÂRBACEA

According to François Halkin’s Appendix VII of Bibliotheca Hagiographica Graeca a sermon on Transfiguration was preserved under the name of Saint Ephrem the Syrian. This paper briefly presents the editions of the homily, discusses the question of the authorship and offers a list of the Romanian and other modern translations. As a concrete result of this new screening process of the literature, the author issues a new Romanian translation.
Cuvinte-cheie: - Ephrem the Syrian, Ephraem Graecus, Transfiguration, biblical homilies, Romanian translation

Fr. Dr. Radu GÂRBACEA is associate member of the Center for Theological Research of „Lucian Blaga” University, Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com
Descarcă PDF

Rev. Prof. Dr. Jooseop KEUM – Doctor honoris causa al Universității Lucian Blaga, Sibiu, România

Rev. Dr. Jooseop Keum, actualmente profesor la Universtitatea Presbiteriană și la Seminarul Teologic Presbiterian din Seul, Coreea de Sud a fost distend cu titlul de doctor honoris causa de către Universitatea”Lucian Blaga” din Sibiu, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă ”Andrei Saguna,” așa cum consemnează decizia nr. 3473 din 26 iulie 2018 a Senatului Universității. Ceremonia decernării a avut loc la 7 noiembrie 2018 în Aula Magna a Univeristății ”Lucian Blaga” și a fost urmată de lucrările conferinței A face misiune după modelul lui Hristos VII. Noțiunea de ucenicie astăzi în diferite tradiții creștine: o abordare istorico-misionară în cadrul căreia Dr. Keum și alți teologi din mai multe țări au prezentat referate.
Rev. Dr. Jooseop Keum, actualmente profesor la Universtitatea Presbiteriană și la Seminarul Teologic Presbiterian din Seul, Coreea de Sud
Locație : - Seul, Coreea de Sud
Descarcă PDF

LAUDATIO - Prof. Dr. Jooseop KEUM - Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel

Ne-am adunat astăzi aici ca să-l onorăm pe Jooseop Keum din Coreea de Sud, care este pastor senior al Bisericii Presbiteriene din Coreea, profesor și figură de primă mărime a studiilor misionare și ecumenice, personalitate proeminentă a mișcării ecumenice și a creștinismului global.
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - aurelpavel@yahoo.com
Descarcă PDF

Cuvântarea de Acceptare rostită cu ocazia decernării Titlului De Doctor Honoris Causa de către Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu, România, la propunerea Facultății De Teologie Ortodoxă - Prof. Dr. Jooseop KEUM

Sunt cu adevărat onorat și copleșit să accept acest titlu de doctor honoris causa din partea Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, Romania, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă. Este un mare privilegiu pentru mine să fiu invitat aici, în acest centru istoric al misiunii ortodoxe și să primesc cu recunoștință titlul de doctor honoris causa din partea acestei venerabile instituții de educație teologică ortodoxă.
Rev. Prof. Dr. Jooseop KEUM – Doctor honoris causa al Universității Lucian Blaga, Sibiu, România, actualmente profesor la Universtitatea Presbiteriană și la Seminarul Teologic Presbiterian din Seul, Coreea de Sud
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Declarația de Crăciun cu privire la fenomenul migrației în Europa. Scurtă introducere și comentariu - Pr. Prof. Dr. Aurel PAVEL // Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

This short article contents a brief presentation of the so-called ”Christmas Statement” initiated by Church Commission for Migrants in Europe and Conference of European Churches and a short commentary of some of its passages, followed by a Romanian translation of the text of the statement.
Cuvinte-cheie: - Christmas Statement; Europe; migration; Church Commission for Migrants in Europe; Conference of European Churches
Pr. Dr. Aurel PAVEL, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu // Pr. Dr. Daniel BUDA, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Locație : - Sibiu, România // Geneva, Elveția
E-mail : - aurelpavel@yahoo.com // daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Roberto Rezzaghi, La Voce della Festa. La via simbolica all’omelia, Edizioni Dehoniane Bologna, 2016, 104 pg. (ISBN 978-88-10-50138-2) - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Roberto Rezzaghi este Directorul Institutului de Științe ale Religiei de la Mantova (Italia), pentru diverse perioade de timp predând discipline de teologie-pastorală la Milano, Brescia, Bologna și Florența. Este autorul unui Manuale di didattica per l’IRC (Ed. La Scuola, 2012) și a volumului Il sapere della fede (EDB, 2012). În volumul acesta, La Voce della Festa. La via simbolica all’omelia (Edizioni Dehoniane Bologna, 2016, 104 pg.) își propune o analiză asupra Omiliei ca act de slujire în Biserică. Pornind de la ideea că omilia nu este un act de comunicare pur și simplu și unidimensional ci un dialog implicit care presupune constituirea unei punți de comuniune între predicator și adunare, autorul propune omilia în inima comunității, care nu poate fi evaluată doar prin sine ci prin viața transferată auditoriului.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie ,,Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Manlio Sodi- Rocco Ronzani (a cura di), La Predicazione nei Padi della Chiesa. Una Tradizione sempre attuale, Lateran University Press, 2017, 272 pg. - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Suntem dinaintea unei minunate sinteze de cercetare în domeniul Omileticii patristice. Doi profesori de marcă, Manlio Sodi (profesor emerit de liturgică și comunicare religioasă, director pentru ani buni ai Revistei Liturgica și PATH a Academiei Pontificale de Teologie, coordonator al unor coloane științifice ori concordanțe liturgice- mai ales la Sacramentariul Gregorian) și Rocco Ronzani (Superiorul Provinciei Augustiniene din Italia, profesor de filosofie și teologie la Universitatea Pontificală Gregoriană, doctor în patrologie cu lucrarea de filologie patrologică Gelasio di Roma, Lettera sulle due natur. Introduzione, testo critică, traduzione e commento (Bologna, 2011), coeditor la Analecta Augustiniana, Profesor de patristică la Augustinianum) sunt coordonatorii unei remarcabile sinteze de omiletică, adevărat Dicționar de teologie patristică. În Prezentarea realizată de Enrico dal Covolo (episcop titular de Heracleea, Rectorul Universității Pontificale Lateranense) acesta consemnează în consens cu provocarea editării: „În fapt, și în slujirea propovăduirii, precum în alte lucrări, Părinții au marcat în mod ireversibil istoria creștinismului, până acolo încât orice lucrare și misiune ce le-a urmat, dacă vrea să fie autentic, trebuie să se confrunte cu propovăduirea lor și cu misiunea îndeplinită de ei.
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Conferențiar universitar la Facultatea de Teologie ,,Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - parintele_necula@yahoo.com
Descarcă PDF

Recenzie la Hieronymus Engberding, Das eucharistische Hochgebet der Basileiosliturgie, Textgeschichtliche Untersuchungen und kritische Ausgabe (=Theologie des christlichen Ostens 1), Münster, 1931, p. LXXp. + 57p. - Prof.Dr. Ciprian Streza

Nu se întâmplă adesea ca în istoria unei discipline teologice o lucrare să ajungă să aibă o atât de mare importanţă şi influenţă pe cât a avut-o disertaţia doctorală prezentată la Bonn în 1931 de către Hieronymus Engberding, unul din iluştrii elevi ai marelui orientalist german Anton Baumstark, întemeietorul metodei liturgice comparate. Benedictinul mânăstirii Joseph Coesfeld reuşea atunci o cercetare şi o analiză amănunţită a tuturor (!) manuscriselor anaforalei Sfântului Vasile cel Mare, păstrate în mai toate limbile cultice orientale (arabă, armeană, etiopiană, georgiană, greacă, slavonă, şi siriacă, dialectul bohairic şi cel sahidic), stabilind schema de evoluţie istorică a lor precum şi raporturile şi interferenţele între ele.
Prof. Dr. Ciprian STREZA, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - ciprian.streza@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Monahul Daniel Cornea, Cinema-ul: o lectură îmbisericită. Pentru o teologie ortodoxă a culturii, Editura Christiana, București, 2017, 229p, ISBN: 978-973-1913-97-1 - Drd. Cornea Ioan

Autor al unei alte lucrări provocatoare, Sexualitatea: o privire din tinda bisericii (Cristiana, București, 2014), autorul cărții de față ne-a oferit, chiar cu puțin timp înainte de trecerea la cele veșnice la vârsta de doar 45 de ani, o altă lucrare excelentă. Aceasta are ca temă o lectură teologică a cinema-ului. După cum recunoaștea însuși autorul este o temă ambivalentă, cu atât mai mult dacă ținem seama de starea de monah a autorului: pe de o parte, este din ce în ce mai dificilă astăzi să ignori ipostazele vizuale ale seducției, iar pe de alta parte, apoftegmele amintesc că, văzând în nisip o urmă de picior de femeie, un avva s-a plecat de îndată și a șters-o, pentru ca să nu ispitească pe vreun confrate mai tânăr (p. 9). O asemenea atitudine nu mai poate fi însă aplicată omului modern. Într-una dintre cele mai consistente apologii făcute culturii, monahul Cornea a demonstrat că, izolată de filonul credinței, cultura este împiedicată să-și exercite vocația slujitoarea.
Drd. Cornea Ioan, doctorand la Facultatea de Teologie ,, Sfântul Andrei Șaguna” Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Metropolitan Kallitsos Ware, Orthodox Theology in the twenty-first century, foreword by Pantelis Kalaitzidis (Geneva, World Council of Churches Publication, 2012). - Pr. Drd. Maxim Morariu

Metropolitan of Diokleia, former Spalding Lecturer in Eastern Orthodox Churches at Oxford University and presently Emeritus Fellow of Pembroke College in Oxford, Kallistos Ware is an important personality of the contemporary Orthodox Theology. This is the reason why his texts are always expected with interest and his ideas are not only read, but also discussed by the specialists from different confessional spaces.
Pr. Drd. Maxim Morariu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca

Locație : - Cluj-Napoca, România
E-mail : - maxim@radiorenasterea.ro
Descarcă PDF

Arhimandrit Emilianos Simonopetritul, Tâlcuire la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Capete despre dragoste, Traducere din limba greacă și Cuvânt introductiv de Ieromonah Agapie (Corbu), Arad, Editura Sfântul Nectarie, 2017, 163 p. - Florin Crîșmăreanu

În ultimii ani, la editura arădeană Sfântul Nectarie au fost publicate o serie de cărți de-a dreptul excepționale, majoritatea dintre ele traduceri, precum Grigorie de Nyssa, Omilii la Praznicele împărătești, Chiril de Schitopolis, Viețile pustnicilor Palestinei (ediție bilingvă), Pierre Hadot (Exerciții spirituale și filosofie antică, Studii de filosofie antică) și mai multe Tâlcuiri la Filocalie, semnate de monahi athoniți Theoclit Dionisiatul, Evsevios Vittis și mai ales Emilianos Simonopetritul.
Florin Crîșmăreanu, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași

Locație : - Iași, România
E-mail : - fcrismareanu@gmail.com
Descarcă PDF

Autobiografia lui Bertrand Russell, introducere de Michael Foot, traducere din engleză și note de Anca Bărbulescu, Editura Humanitas, București, 2018, 411p, ISBN: 978-973-50-6262-0 - Conf. Univ. Dr. Daniela Preda

Publicată în original într-o serie de trei cărți, cuprinzând anii 1872-1914, 1914-1944 și 1944-1967, traducerea românească a autobiografiei lui Bertrand Russell reprezintă un eveniment editorial. (Menționăm că, în perioada comunistă, la Editura Politică, a fost tradus primul volum.)
Daniela PREDA este conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și coordonator al Departamentului de Relații Internaționale al aceleiași universități.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dana.preda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Hannah Arendt, Viața spiritului, traducere din engleză de S.G. Drăgan, Editura Humanitas, București, 2018, 471p., ISBN: 978-973-50-6238-5 - Conf. Univ. Dr. Daniela Preda

Publicată postum, în 1975, The Life of the Mind („Viața spiritului”) este o carte neterminată; ea cuprinde, în esență, o serie de conferințe ținute în 1973, celebrele Gifford Lectures, pe care autoarea ar fi vrut să le extindă sub forma a trei volume: „Gândirea”, „Voința” și „Judecata”. În cele din urmă, au fost finalizate abia primele două, care se regăsesc acum integral traduse și în limba română (din cea de-a treia sunt redate doar fragmente de lucru).
Daniela PREDA este conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și coordonator al Departamentului de Relații Internaționale al aceleiași universități.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dana.preda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

David Bentley Hart, Ateismul: o amăgire. Revoluţia creştină şi adversarii ei, traducere de Eva Damian, editor Dragoş Mârşanu, Ed. Doxologia, Iaşi, 2017, 306 p., ISBN 978-606-666-652-7 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

În cadrul colecţiei Historia Christiana, la Editura Doxologia a fost publicată o carte-eveniment: traducerea lucrării apologetice a cunoscutului eseist american David Bentley Hart, Atheist Delusions: The Christian Revolution and Its Fashionable Enemies (Yale University Press, 2009).
Dr. Dragoş BOICU este asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Paul Siladi, Oraşul – deşert. Reflecţii citadine despre Părinţii pustiei, prefaţă de Nicolae Turcan, Ed. Trinitas, Bucureşti, 2018, 376 p., ISBN 978-973-155-168-5 - Asist. Dr. Dragoş Boicu

Din dorinţa de a răspunde pe măsură provocărilor societăţii postmoderne Biserica încearcă din răsputeri să-şi adapteze mesajul mizând pe teologi creativi care vor relansa în forme noi principiile evanghelice, trecând cu vederea impactul pe care încă îl pot avea textele nemuritoare ale vechilor asceţi.
Dr. Dragoş BOICU este asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Elisabeth Bach, Angela Berlis, Siegfried J. Thuringer (editori), Ignaz von Döllinger zum 125. Todestag. Spurensuche. Schlaglichter auf ein aussergewöhnliches Leben, München, 2015, 186 pp., cu numeroase ilustrații, ISBN 978-3-934610-88-0 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Acest volum a fost publicat în anul 2015 spre a marca împlinirea a 125 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Ignaz (Ignațiu) von Döllinger, născut la 10 ianuarie 1890, considerat cel mai mare istoric bisericesc al vremii sale și cel mai important părinte spiritual al mișcării vechi-catolice care s-a opus deciziilor Conciliului Vatican I și care a devenit ceea ce astăzi cunoaștem sub numele de Biserica Veche-Catolică. Cuprinde cuvântările rostite cu ocazia festivităților organizate la München în ianuarie 2015 pentru a marca această aniversare.
Pr. Dr. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor Geneva, Elveția.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Frances Andries, Charlotte Methuen, Andrew Spicer (editori), Doubting Christianity: The Church and Doubt, Studies in Church History 52, Cambridge University Press, 2016, 455 pp., ISBN 798-1-107-18073-4; ISSN 0424-2084 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Societatea (britanică) de Istorie Bisericească publică anual un volum de studii care au fost anterior prezentate în cadrul unor conferințe organizate în diferite universități britanice. Volumul publicat în anul 2016 a fost dedicat temei îndoielii (sau subiectivității) în Biserică și în gândirea teologică. Cuprinde, în afară de Introducere, douăzeci și patru de studii pe această temă, prezentate în două conferințe organizate în iulie 2014 la Universitatea Sheffield și în ianuarie 2015 la Londra. Pentru prima dată, volumul din seria de Studii de istorie bisericească a Societății (britanice) de Istorie Bisericească a fost publicat ca periodic al Presei Universitare Cambridge (Cambridge University Press).
Pr. Dr. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor Geneva, Elveția.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !