Skip to main content

4/2019

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2019
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Nașterea Domnului – Schimb minunat de daruri între Dumnezeu şi om - † LAURENŢIU

This is the pastoral letter issued by HE Laurentiu, Archbishop of Sibiu and Metropolitan of Transylvania at the occasion of the Feast of the Nativity 2019. It highlights the spiritual joy Christians experience during this feast. Through His birth in the world by the Virgin Mary, Jesus Christ, our incarnated Son of God did not want to impress us, but to reveal Himself as a humble divine baby who expects from us to respond to His love with our own love. Attending the Holy Liturgy means to be part of the deep plans of God for our salvation. God`s salvation means following his commandments and being a part of his love for humankind. In order to know God`s plans, we need to read the Scriptures and attend the Holy Liturgy. The joy of the Nativity is expressed with the support of several quotations from St. John Chrysostom.
Cuvinte-cheie: - Feast of Nativity, Joy of Christmas, Holy Liturgy as the centre of Christian living, God`s love for humankind, John Chrysostom on Nativity
ARHIEPISCOP AL SIBIULUI ŞI MITROPOLIT AL ARDEALULUI
Locație : - Sibiu, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului - † IRINEU

This is the pastoral letter issued by HE Irineu, Archbishop of Alba Iulia at the occasion of the Feast of the Nativity 2019. It uses as its starting point the biblical text from John 1:14 “And the Word became flesh and dwelt among us.“ Afterward it highlights the fact that the birth of the incarnated God on earth is the fulfillment of the words of the prophets and also presents several historical (patristic) pieces of evidence on Bethlehem as the spot of Christ`s Nativity. It ends with highlighting the Nativity of Christ as joy and liberation.
Cuvinte-cheie: - Feast of Nativity, Birth of Christ as fulfilling of the prophesies, Bethlehem, Nativity as joy, Nativity as liberation
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI
Locație : - Alba Iulia, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul Sărbătorii Naşterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii - † SOFRONIE

This is the pastoral letter issued by HG Sofronie, Bishop of Oradea at the occasion of the Feast of the Nativity 2019. The focus for the pastoral letter is on the renewal of hope, strengthening of faith and lifting of the divine love in connection with the Nativity. It continues by presenting the role of the Holy Mother of God, Theotokos as the one who gave birth to the incarnated Son of God. It ends with a plea addressed to the audience to give the right honor and respect to The parents.
Cuvinte-cheie: - Feast of Nativity, Nativity as the renewal of hope, Nativity as strengthening the faith, Nativity as an expression of divine love, Theotokos, honor to be given to the parents
EPISCOPUL ORADIEI
Locație : - Oradea, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Cuvântul trup s-a făcut - † ANDREI

This is the pastoral letter issued by HG Andrei, Bishop of Covasna and Harghita at the occasion of the Feast of the Nativity 2019. Its theme is “And the Word became flesh” (John 1:14). With the support of several Biblical quotations, as well as of quotations from Fr. D. Staniloae, John of Kronstadt etc., it presents the mystery of the Incarnation of the Son of God for us and for our salvation. In the end it mentions the theme of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church in 2019: Year of the Romanian village. It also mentions the main challenges of rural Romania, especially depopulation.
Cuvinte-cheie: - Feast of Nativity, Incarnation of Christ, Year of Romanian village, depopulation in Romania
EPISCOPUL COVASNEI SI HARGHITEI
Locație : - Miercurea-Ciuc, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Declinul paternității tradiționale rurale și necesara „corecție” pedagogic-duhovnicească - † GURIE

This is the pastoral letter issued by HG Gurie, Bishop of Deva and Hunedoara at the occasion of the Feast of the Nativity 2019. Its theme is: “The decline of traditional rural paternity and the necessary pedagogical-spiritual correction.” Joseph is defined as the figure which highlights the importance of the paternal role in the life of a child. Afterward it describes the role of the father in the life of a child in traditional rural society and in today`s society. It contains several quotations from traditional Romanian poems and carols, but also from Umberto Ecco, Goethe, and Father Theophilus Paraian.
Cuvinte-cheie: - Feast of Nativity, Joseph, role of paternity, Traditional Romanian village, Umberto Ecco
EPISCOP AL DEVEI ŞI AL HUNEDOAREI
Locație : - Deva, România
E-mail : -
Descarcă PDF

Misionarizarea și încreștinarea slavilor - Andreas Müller

Misiunea în mediul rural nu este o temă preferată în cercetarea științifică occidentală de astăzi – se presupune că nu corespunde unei societăți pluraliste, multi-religioase. Misiunea a avut o mare influență culturală în Europa continentală. Acest studiu ilustrează acest lucru prin exemplul misiunii în rândul slavilor de la perioada carolingiană încoace. Aceste misiuni sunt prezentate în fazele lor diferite. O concentrare aparte se realizează pe misiunea în rândul wagrienilor din Holsteinul de Est. Despre această misiune există mărturii scrise și arheologice destul de puține. Pentru a înțelege corect misiunea rurală, este necesar ca izvoarele literare și arheologice să fie confruntate. Prin urmare, aceasta din urmă – așa cum arată exemplul orașului Oldenburg din regiunea Holstein – poate să fie corectată prin cea dintâi. Eforturile și succesul misionar pot să fie observate prin intermediul arheologiei mult mai devreme decât ne raportează lucrările de istorie și cronicile.
Misiunea a fost întotdeauna o chestiune de impunere a unor culturi. Factorii politici joacă un rol în succesul unor astfel de eforturi culturale. Deciziile politice au fost hotărâtoare pentru impunerea creștinismului în rândul nobililor regionali.
Cuvinte-cheie: - misiunea printre slavi, cruciade, abotrizii, wagrieni, cultură religioasă, arheologie creștină, misiune în teritoriile germane
Andreas Müller, Profesor la Universitatea din Kiel, Germania.
Locație : - Germania
E-mail : - AMueller@kg.uni-kiel.de
Descarcă PDF

Secularismul, secularizarea și epoca seculară – răspunsuri din teologia ecumenică indiană - Thalathayil Sam Koshy

Acest articol investighează conceptul de secular în gândirea ecumenică contemporană, europeană şi indiană, reliefând receptarea şi dezvoltarea diferită a elementelor dezbaterii seculare – conceptul de secularism (ideologie), secularizare (proces social) și vârstă seculară (perioada de timp istorică) – în Europa şi în India, în percepţia câtorva gânditori emblematici indieni. Se reliefează cadrul social diferit şi premisele religioase şi politice diferite în India faţă de Europa, unde a fost inventat iniţial termenul de secular şi modelul de convieţuire socială a diferitelor religii pe care statul indian tinde să îl cultive în cadrul dezbaterii ideii de secular.
Cuvinte-cheie: - teologie ecumenică indiană, umanism secular, secularism închis, secularism multiplu, dezbatere publică indiană, politică de stat nehruviană, armonia comunitară a gandhianului, naționalism hindus, pozitivism, dimensiunea transcendentală a vieții

Samuel Koshy Thalathayil, Profesor la Seminarul Mar Sirian Thoma, Universitatea Serampore, India
Locație : - India
E-mail : - st2399@utsnyc.edu
Descarcă PDF

Fenomenul Maglavit (1935). Ecouri de la „Locul Minunilor” - Radu Petre Mureșan

Istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică consemnează câteva revelații apocaliptice (teofanii sau mariofanii) care se exprimă în termeni asemănători cu cele din lumea catolică (Lourdes, Fatima). Dintre acestea, două se vor impune în mod deosebit prin impactul pe care l-au avut în epocă, dar și prin controversele pe care le-au generat în rândul elitei laice și ecleziastice: viziunile lui Petrache Lupu de la Maglavit (1935), respectiv viziunile Maicii Veronica de la Mănăstirea Vladimirești (1938). Deși au fost privite cu prudență de Biserica Ortodoxă Română, aceste fenomene au fost „legitimate”, la acea vreme, de credincioșii care veneau în număr mare la „locul minunilor” și dădeau mărturie despre vindecările inexplicabile pe care le trăiau. Studiul de față se preocupă de viziunile ciobanului Petrache Lupu (1907-1994) din Maglavit-Dolj în 1935 și se bazează pe relatările din presa vremii, fragmente memorialistice și diversele opinii exprimate în publicațiile bisericești în perioada iulie-octombrie 1935.
Cuvinte-cheie: - Istoria Bisericii Ortodoxe Române, teofanie, apariții mariale, apariții miraculoase, Maglavit, Fatima
Pr. Dr. Radu Petre Mureșan, Conferențiar la Universitatea din București, România
Locație : - București, România
E-mail : - radupetremuresan@gmail.com
Descarcă PDF

Slava deșartă și mândria în viziunea Sfântului Ioan Scărarul - Mircea Ielciu

Studiul prezintă cadrul mai larg al spiritualităţii secolului al IV-lea, rolul spiritualităţii sinaitice în contextul ei şi importanţa definirii doctrinelor duhovniceşti despre patimile şi virtuţile pentru care trebuie să lupte ascetul în nevoinţele sale. Între acestea slava deşartă şi mândria reprezintă cele mai importante patimi care pândesc rodul vieţuirii virtuoase, deposedând sau golind sufletul de adevăratul scop al vieţii şi de comoara harului agonisită. Falsa proiectare a imaginaţiei şi a raţiunii care atacă foarte subtil sufletul, chiar cu „mândria de a fi smerit”, reprezintă principala cauză a acestor patimi, iar paza privirii, a gândurilor şi smerenia reprezintă principala strategie de luptă împotriva lor. Limbajul plin de analogii şi exprimări plastice, specific Sf. Ioan Scărarul, dar şi altor sfinţi asceţi invocaţi, exprimă sublimitatea acestei învăţături duhovniceşti de vindecare a acestor patimi spirituale.
Cuvinte-cheie: - slava deșartă, mândria, Sf. Ioan Scărarul

Pr. Dr. Ioan Mircea Ielciu, Conferențiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - mirceaielciu@yahoo.co.uk.
Descarcă PDF

Un panegiric grecesc uitat închinat Sfântului Constantin cel Mare (1701), scris de fiul unui domn român – Sfântul Ștefan Brâncoveanu - Andrei Ion Popescu

Panegiricul grecesc brâncovenesc închinat Sfântului Constantin cel Mare, alcătuit de fiul domnitorului Constantin Brâncoveanu – Sfântul Ștefan Brâncoveanu –, a fost editat și publicat de Sfântul Antim Ivireanul în anul 1701 în București. Există și o a doua ediție a acestuia, scrisă tot în limba greacă, singura deosebire fiind anul publicării – 1702. A fost tradus în premieră de Constantin Erbiceanu și publicat în revista BOR în 1891, iar de atunci au apărut două variante diortosite ale acestei traduceri, la Editura Sofia (2014) și Cuvântul Vieții (2014). Acest panegiric este tradus aici pentru prima dată în limba franceză după varianta diortosită de L.S. Desartovici (ed.) – ediția jubiliară (1714-2014). Autorul, Sfântul Ștefan Brâncoveanu, reușește să argumenteze că, într-adevăr, împăratul Constantin cel Mare este primul împărat creștin și cel care a reușit să devină paradigmă tuturor împăraților sfinți de după el, conferindu-i totodată și o aură de ,,împărat-monah”, așa cum clar se vede din cele trei virtuți cu care îl elogiază: cumpătarea în bogăție, înfrânarea și ascultarea.
Cuvinte-cheie: - Panegiricul închinat Sfântul Constantin cel Mare, 1701, ,,împărat-monah”, paradigmă tuturor împăraților sfinți, Ștefan Brâncoveanu, Constantin Erbiceanu.

Drd Andrei Ion Popescu, Profesor de limbi clasice la Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului
Locație : - Rm. Vâlcea, România
E-mail : - apostolul30andrei@gmail.com
Descarcă PDF

Documentele Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe în cadrul celor cinci Conferințe Panortodoxe Presinodale - Anin-Alexandru Coste

Pregătirile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe au fost demarate la începutul secolului XX și au durat mult mai mult decât se crezuse inițial. Principalele discuții în această perioadă au fost cele legate de temele care urmau a fi discutate la Sfântul și Marele Sinod, acestea fiind definitivate, în mare parte, în cadrul celor cinci Conferințe Panortodoxe Presinodale desfășurate la Chambésy. În acest articol am încercat să surprind evoluția documentelor începând cu anul 1976, atunci când a avut loc prima Conferință Panortodoxă Presinodală, și terminând cu anul 2015, anul desfășurării ultimei Conferințe Panortodoxe Presinodale.

Cuvinte-cheie: - Sfântul și Marele Sinod, Conferință Panortodoxă Presinodală, documente, Chambésy, teme, delegații
Pr. Drd Coste Anin-Alexandru, Preot paroh al Parohiei Ortodoxe „Șesu Mănăstirii” – Rozavlea, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, doctorand al Facultății de Teologie „Andrei Șaguna” din Sibiu
Locație : - Rozavlea, România
E-mail : - anin_coste@yahoo.com.
Descarcă PDF

Rolul cântării chinonicului în Liturghia ortodoxă - George Indrecan

Acest studiu încearcă să reafirme rolul liturgic fundamental al chinonicului în cadrul Sfintei Liturghii. În introducere se punctează importanţa comuniunii euharistice care potenţează starea de rugăciune a omului unit tainic cu Hristos şi îl cufundă într-o atmosferă de meditaţie sau introvertire, ce atribuie specificitate psalmodiei. În contextul acestui moment liturgic, în mod cu totul special, se evidenţiază relaţia organică dintre Euharistie şi psalmodie. Apoi, analiza propriu-zisă ia în dezbatere o serie de idei şi subiecte, precum: funcţia, dezvoltarea şi genul compoziţional al chinonicului, locul acestuia în cadrul ritualului euharistic, înlocuirea neadecvată a lui cu predica sau alte cântări etc. Concluzia principală a acestei cercetări este că, în practica liturgică, în pofida gusturilor vremii, nu trebuie să se renunțe la întrebuinţarea chinoncului prin înlocuirea sau substituirea lui cu diverse rânduieli incorecte introduse relativ recent, care nu sunt conforme cu tradiția ortodoxă şi trebuie eradicate.
Cuvinte-cheie: - Sfânta Liturghie, Euharistie, chinonic, psalmodie
Pr. Dr. George Indrecan, Asistent al disciplinei Muzică bisericească şi ritual la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea.
Locație : - Oradea, România
E-mail : - indrecangeorge@yahoo.com.
Descarcă PDF

(Pseudo-)Petru Chrysologus, Trei omilii despre pace (LIII, CXXXVIII, CXLIX) - Dragoș Boicu

The Latin version of the severian homily De pace (CPG 4214) reveals the complicated and unexpected ways of transmitting the patristic texts. Known as Sermon 149 of Collectio Feliciana and attributed to Saint Peter Chrysologus, the bishop of Ravenna (†450), the severian text is along with Sermon 138 and Sermon 53 a proof of the unusual circulation of patristic exhortations, that have distinguished themselves through their brevity and enthusiasm.

Cuvinte-cheie: - Peter Chrysologus, Ravenna, Collectio Feliciana, Severian of Gabala, De pace, homiletics
Dr. Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

„Vino și vezi” – O invitație teologică la Pelerinajul pentru Dreptate și Pace - Trad. din engl. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

1. „Fericiți sunt cei care locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda.” (Ps. 83:5). Cea de-a zecea Adunare generală a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) a ales „Pelerinajul dreptății și păcii” ca temă pentru a ghida eforturile Consiliului pentru a promova o unitate mai mare între creștini și pentru a răspunde, în contextul pluralismului religios al lumii de astăzi, provocărilor cu care se confruntă familia umanității în vremea noastră. Prin abordarea temei pelerinajului, Comitetul Central al CMB din anul 2014 a subliniat faptul că s-a realizat o schimbare de la mesajul și limbajul primei Adunări generale din 1948 de la Amsterdam „Intenționăm să stăm împreună” la „Intenționăm să ne mișcăm împreună”. ...
Cuvinte-cheie: -
Pr. Dr. Daniel BUDA, Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase a Universității Pretoria, Africa de Sud.
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

IN MEMORIAM Prof. Dr. Ulrich Luz (1938-2019)

Comunitatea academică teologică internațională se află în doliu. Profesorul de Noul Testament Ulrich Luz, care a activat la Facultatea de Teologie a Universității din Berna (Elveția) între anii 1980 și 2003, a trecut la cele veșnice la data de 13 octombrie 2019, la vârsta de 81 de ani, în reședința sa din Laupen, Elveția.
Cuvinte-cheie: -
REDACȚIA
Locație : - Sibiu, România
E-mail : - revista_teologica@yahoo.com
Descarcă PDF

Dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, Biserica în actualitate sau actualitatea Bisericii, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2018, 552 p., ISBN 978-973-27-2913-7 - Masterand Andrei Fişcă

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu Popa este, din anul 2008, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. A urmat cursurile Institului Teologic din Bucureşti (1981-1985), obţinând licenţierea cu teza Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa. Apoi, până în 1990, a urmat cursurile şcolii doctorale din Bucureşti şi ale Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris, unde obţine, cu calificativul magna cum laude, titlul de doctor în teologie ca urmare a susţinerii tezei La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand. În paralel, a studiat limba şi literatura franceză la Facultatea de Litere a Universităţii din Grenoble (1986-1987), limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi arheologia biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Dovedind că între credinţă şi domeniile cunoaşterii laice există convergenţă, devine în anul 2005 doctor şi în Drept Civil cu teza Raportul dintre perceptele morale creştine şi norme juridice .
Andrei Fişcă, Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Moshe Idel, Experiența mistică la Abraham Abulafia, Cuvânt-înainte de Shlomo Pines, traducere Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, Iași, 2019, 246 p., ISBN: 978-973-46-7809-9 - Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai

Se poate spune că pentru Moshel Idel (n. 1947, Piatra Neamț) figura lui Abraham Abulafia, cabalistul și misticul evreu din secolul al XIII-lea, reprezintă un subiect de cercetare de o viață. Această cercetare a debutat cu peste patruzeci de ani în urmă, cu o teză de doctorat susținută la Universitatea Ebraică din Ierusalim (în 1976, sub îndrumarea prof. Pines, care semnează prefața cărții de față), și continuă până astăzi .
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI, Lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Direcţii ale cercetării catehetice în Europa contemporană şi importanţa lor în contextul pastoral catehumenal al Ortodoxiei româneşti, Modele ale pedagogiei catehetice italiene, iberice şi de limbă franceză, Editura Agnos, Sibiu, 2018, 96 p., ISBN 978-973-1941-76-9 - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

De-a lungul istoriei eclesiale multe au fost perioadele sau etapele în care s-a cerut imperios învăţământul religios ca modus vivendi, ca soluţie revelatoare şi reformatoare a derapajelor sau crizelor apărute în cotidianul pastoral. Reiterarea necesităţii şi utilităţii cercetării catehetice apare şi azi ca o îndatorire pentru cei îndreptăţiţi a cunoaşte şi a învăţa adevăruri, metode şi mijloace împărtăşite apoi celor ce trebuie să cunoască şi, la rândul lor, să înveţe pe alţii. Neastâmpărul Părintele Constantin Necula, şi pe această temă, este recunoscut. Cu francheţe recunoaşte că „suntem chemaţi mereu să regândim modul în care comunicăm Adevărul Revelat. Dificilă în fiecare perioadă a existenţei Bisericii, misiunea catehetică a devenit inima Vestirii, metoda fiind dublată mereu de acrivia conţinuturilor”. Deloc mărginit în zbateri, şi cu această ocazie dovedeşte interesul pentru cunoaştere, oferind, noi direcţii din prea plinul izbânzii proprii, rod al acumulării masive. Nu ne-a lăsat văduviţi nici de modelele istorice din catehetica românească (a se vedea lucrarea sa Duc in altum/Ieşiţi în larg. O introducere în catehetică. Importanţa cateheticii în propovăduirea creştină, Editura Andreiana, Sibiu, 20011). Orientarea de faţă este spre cercetarea europeană în domeniu. „Efortul făcut de şcolile de teologie din ambientul european merită aprofundat, necesitând acumulare de informaţie, dar şi descoperirea unui mecanism de cunoaştere activă, prin contact direct cu realităţile pastorale”.
Pr. Dr. Mihai Iosu, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Pr. Constantin NECULA, Pr. Eugen RĂCHITEANU, Biserica Santa Croce-punte între Orient şi Occident. Crucea de lumină a artei sacre, Edizioni Citta di Vita, Firenze, 2018, 157 p. - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

În stilul deja definit ca obişnuinţă, cu un dialog estetic şi catehetic de înaltă ţinută, cei doi autori continuă să ne încânte prin felul atât de cald şi incitant, prin care aduc argumente, induc sentimente şi conduc cititorul către împărăţia frumosului, transpusă ca „reflex al frumuseţii lui Dumnezeu”. Cartea de faţă nu deschide doar o uşă, ci tot ce poate facilita accesul la sublimul estetic şi tot ce poate limpezi înţelegerea corectă şi continuă a acordului între Dumnezeu şi om, cuprins în exclamarea: Mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale...”.
Pr. Dr. Mihai Iosu, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Guy Gibert, La solitude, Un enfer ou une chance?, Éditions Philippe Rey, Paris, 2019, 93 p., ISBN 978-2-84876-744-4 - Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu

Pornind de la acelaşi stil cu care ne-a obişnuit, părintele Guy Gibert ne tulbură din nou cu o radiografie dureroasă a unei realităţi, percepută de către unii ca un flagel, iar de alţii ca o alegere conştientă. Pe parcurs autorul pendulează între cele două stări, optica sa fiind una realist-pozitivă. Şi totuşi de ce singurătatea îl agasează? Pentru că se simte frământat fără încetare de vieţile tumultuoase ale unor tineri a căror dramă, le-o cunoscuse de-a lungul misiunii sale. Exemplele din debutul cărţii, ne impresionează peste limitele cu care ne-au obişnuit unele ştiri cotidiene. Autorul rămâne solidar cu modul lor de viaţă, păstrând legături amicale şi puternice cu aceşti năpăstuiţi. Întotdeauna lezat de singurătatea acestora, el totuşi rămâne apropiat de aceştia.
Pr. Dr. Mihai Iosu, Lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Pierre Hadot, Filozofia ca mod de viață. Convorbiri cu Jeannie Carlier și Arnold I. Davidson, traducere de Adrian Cotora, Editura Humanitas, București, 2019, 264 p., ISBN: 978-973-50-6356-6 - Conf. Dr. Daniela Preda

Dacă unii comentatori au evidențiat dimensiunea prin excelență reflexivă a filosofiei , au fost alții, printre care și Pierre Hadot (1922-2010), care au accentuat dimensiunea existențială, experiențială a actului filosofic. În cadrul acestui demers se înscrie și volumul de față , rezultat în urma convorbirilor cu Jeannie Carlier și respectiv Arnold I. Davidson – cel care a tradus opera lui Hadot în limba engleză și a făcut-o cunoscută în Statele Unite ale Americii.
Dr. Daniela PREDA, Conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și coordonator al Departamentului de Relații Internaționale al aceleiași universități.
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Pr. Georgian Păunoiu, Pr. Jean Nedelea, Bibliographia moralia, Editura Universității din București, 2019, ISBN 987-606-16-1116-4, 256 p. - Prof. Dr. Sebastian Moldovan

În colecția „Studia Theologica” a Universității din București și sub coordonarea Părintelui profesor Vasile Răducă, a fost publicat recent un excelent instrument de lucru în domeniul Teologiei Morale Ortodoxe (TMO), realizat de către doi dintre promotorii acestei discipline la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din capitală. Este vorba de o bibliografie tematică a principalelor subiecte pe care le cuprinde TMO, dar și din arii mai largi din care aceasta face parte, adică Morala, Etica, Bioetica și Spiritualitatea, după enumerarea autorilor în „Argumentul” volumului. Aceștia au identificat 43 de asemenea subiecte sau teme (avort, bioetică, bogăție, bucurie, clonare, conștiință morală, contracepție, credință, datorie, dreptate, ecologie, etică, eutanasie, familie – Taina Căsătoriei – sexualitate, feminism, fericire, fertilizare artificială (FIV), Filocalia, homosexualitate, iubire, libertate – responsabilitate, monahism, morală generală, morală socială, muncă, nebuni în Hristos, pace/război, paternitate duhovnicească, patimi, păcat, planificare familială, pocăință, post, prietenie, psihoterapie, răul, rugăciune, sinucidere, spiritualitate, suferință – boală – moarte, Taine, transplantul de organe, virtuți), la care au adăugat, la final, o listă de resurse bibliografice teologice mai generale.
Dr. Sebastian Moldovan, Profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, România
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !