Skip to main content

4/2020

Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2020
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895

Care e scopul faptului de a fi discipol? – o perspectivă creștină antică - Andreas H. HEISER

Articolul analizează şi prezintă rezumativ originile şi esenţa tradiţiei creştine şi filosofic-patristice privind ucenicia şi cadrele ei religioase de manifestare şi împlinire la începutul Bisericii şi în epoca apostolică şi patristică. Sunt prezentate raporturile complexe dintre ucenicie şi apostolat, episcopat, succesiune apostolică, transmiterea tradiţiei şi întemeierea primelor noi biserici locale. Sursele şi citatele biblice, patristice şi gnostice sunt evocate spre a descrie aceste cadre, precum şi rolul formativ spiritual al instituţiei uceniciei.
Cuvinte-cheie: - discipol, ucenicie, apostol şi discipol, discipol biblic, filosof, gnostic, patristic
Andreas H. HEISER - Rector și profesor de istorie bisericească la Universitatea de Arte Aplicate Ewersbach.
Locație : - Ewersbach, Germania
E-mail : - Andreas.Heiser@THE.FeG.de.
Descarcă PDF

Enciclica Patriarhiei Ecumenice din 1920 din perspectivă lutherană - Andreas MÜLLER

Această lucrare conține o prezentare a enciclicii Patriarhiei Ecumenice emisă în 1920, în care este formulată propunerea pentru crearea unei federații de biserici după modelul Ligii Națiunilor. După o introducere și o prezentare detaliată a contextului istoric al Enciclicii, autorul evidențiază cinci puncte ale conținutului Enciclicii, care au o relevanță deosebită pentru tradiția luterană. Un ultim capitol tratează impactul istoric al Enciclicii.
Cuvinte-cheie: - Enciclica Patriarhatului Ecumenic, 1920; începutul mişcării ecumenice; preistoria CEC
Prof. Dr. Andreas Müller, Theologische Fakultät Kiel, Leibnizstr. 4, 24118 Kiel.
Locație : - Kiel, Germania
E-mail : - AMueller@kg.uni-kiel.de
Descarcă PDF

Grupurile de Tineri din Biserică – schițe pentru viitor. O experiență englezească - Daniel PUIA-DUMITRESCU

Joaca este modul prin care copilul intră în conexiune cu lumea. Îndrumați de părinți și de Biserică, copiii și tinerii pot descoperi multe adevăruri creștine prin intermediul jocului. Biserica Creștină este una dintre instituțiile care sunt implicate de secole în educația formală și nonformală a copiilor. Prin acest articol facem o demonstrație a felului în care lecțiile nonformale din biserică, joaca și jocul, au un rol important în dezvoltarea din interiorul Bisericii a copiilor și tinerilor. Exemplul lucrului cu adolescenții și copiii în cadrul Grupurilor de Tineret ale Bisericii este unul ce poate transforma tineretul lumii contemporane. Plecăm aici de la o experiență din cadrul unui Grup pentru Tineri din Mirfield, Marea Britanie. Aceasta a avut loc acum câțiva ani, în perioada studiilor de masterat în Teologie și Studii Pastorale pe care le-am urmat la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Situații de joc diverse în cadrul unui Grup pentru Tineri ajută la construirea Bisericii, la consolidarea comunității, oferindu-le copiilor și tinerilor un sens, un loc în comunitatea eclezială. Cel mai important este faptul că, prin intermediul jocului, aceștia pot învăța și înțelege mai ușor poruncile Lui Dumnezeu, căile Sale, chiar și pe Dumnezeu Însuși, drept Creator, Mântuitor și Protector. Iată, deci, un exemplu și pentru Biserica noastră, care poate fi implementat chiar prin intermediul unor programe naționale pentru tineret.
Cuvinte-cheie: - Grupuri pentru Tineri, copii, adolescenți, tineri, Biserică
Pr. Dr. Daniel Puia-Dumitrescu, Preot Parohia Ghimbav, Brașov
Locație : - Brasov, Romania
E-mail : - dpd1480@gmail.com
Descarcă PDF

Liniștea în spiritualitatea răsăriteană și lumea contemporană
- Mihai IORDACHE

Zgomotul continuu și perturbator al zilelor noastre face imposibilă trăirea unei vieți spirituale și morale autentice pentru creștinul contemporan. Căutarea și păstrarea liniștii față de zgomote este o condiție esențială pentru o viață ordonată și echilibrată iar liniștirea sufletului, a inimii și a minții face posibilă rugăciunea curată, apropierea de Dumnezeu și o cunoaștere mai bună a omului. În viziunea Părinților filocalici și a cercetărilor științifice recente, esențiale pentru liniște și liniștire sunt: înfrânarea, atenția (privegherea, trezvia), tăcerea, concentrarea (adunarea în sine a minții), răbdarea, blândețea și citirea atentă și repetată a cărților foarte folositoare.
Cuvinte-cheie: - liniștea, zgomotul, înfrânarea, atenția, tăcerea, rugăciunea, citirea
Pr. Dr. Mihail Iordache, paroh al Bisericii Olari din Bucureşti;
Locație : - Bucuresti, Romania
E-mail : - bisericaolari@gmail.com.
Descarcă PDF

O evaluare a postmodernității din perspectiva teologiei eshatologice ortodoxe - Petre Mădălin ȘTEFAN

Problema pe care ne-o propunem să o abordăm în proiectul nostru, și anume investigarea postmodernității din perspectiva teologiei eshatologice ortodoxe, își revendică importanța tocmai în antinomia tematică a acestui demers, conferită de paradoxul analizei prezentului prin raportarea la viitor. Totuși, considerăm că este mult mai veridic a realiza o investigație a stadiului actual al omenirii din perspectiva finalității ei ultime, metaistorice.
Premisele de la care pornim în cercetarea noastră sunt constituite de anumite semnale evidente provenite din starea actuală a umanității și care indică trei aspecte esențiale: 1) răsturnarea ierarhiei valorilor sau gradul mare de relativizare și contestare a axei verticale a sensului și raționalității apodictice a lumii; 2) predilecția omului contemporan pentru imanent și slăbirea acută a „gustului” pentru transcendent; 3) criza identității pe verticală și pe orizontală a persoanei.
Cuvinte-cheie: - postmodernitate, Eshatologie ortodoxă, Biserică, om, viitor

Petre Mădălin Ștefan este preot și asistent universitar dr. în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova
Locație : - Craiova, Romania
E-mail : - petrestefan50@yahoo.com
Descarcă PDF

„Scara” isihastă în versuri a monahului Teofan din „Filocalie” în trei variante, și secretele lor - Ioan I. ICĂ JR

The study is a presentation of the Romanian tradition of the only short mystical poem edited in the Greek Philokalia (1782), the enigmatic Ladder of Hesychastic Graces written by the enigmatic Byzantine monk Theophanes. His identity was recently clarified by Antonio Rigo in 2012 in a critical edition: the poem was written at the end of XIVth century by a Byzantine monk belonging to the Constantinopolitan hesychastic circle of the Kallistos and Ignatios Xanthopouloi. The poem of Theophanes was translated in Romanian for the first time at the end of XVIII-th century by a disciple of St Paisij Velickovskij, translation included in the 1911-1922 manuscript of the so-called Filocalia de la Prodromu published in 2001. Another translation in verses by an otherwise unknown monk Agathon was published by Fr. D. Stăniloae in 1948 in Sibiu in the fourth volume of his Romanian Filocalia. This Agathon is identified here as the famous poet Sandu Tudor (1896–1962), leading figure of the circle „Rugul Aprins” tonsured as monk Agathon on 3 September 1948 in Antim monastery in Bucharest (imprisoned in 1958, he died as a confessor of faith in 1962 in the communist prison of Aiud). Using the Rigo’s critical edition, the author presents in the end a new modern Romanian translation of Theophanes mystical poem.
Cuvinte-cheie: - The Ladder of Hesychastic Graces, Theophanes, Hesychasm, Philokalia, Byzantine monasticism
Arhid. Dr. Ioan I. ICĂ jr este profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - ioan.ica@ulbsibiu.ro.
Descarcă PDF

Trei omilii (LX-LXII) ale Sfântului Petru Chrysologul despre Crezul Apostolic
- Dragoș BOICU

Of the approximately 190 homilies of St. Peter Chrysologus, a group of 8 sermons [LVI-LXIIa] stands out, being dedicated to explaining the Apostles Creed. These texts represent one of the most important collections of sermons on the Old Roman Creed, ever made by a Christian author of the "Golden Age" of Patristic Literature. On the other hand, the ideas expressed indicate a crystallization of the expositio Symboli, as well as the existence of a pattern that was probably further developed in catechesis, a set of hermeneutical keys that the venerable bishop of Ravenna regularly handed over to Christians in his community. .
Cuvinte-cheie: - Peter Chrysologus, the Apostles Creed, Apostolic Symbol, Old Ro-man Creed, vetus symbolum romanum, homiletics
Dr. Dragoș Boicu, Asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - dragos.boicu@ulbsibiu.ro.
Descarcă PDF

O omilie la duminica a doua a Postului Mare atribuită sfântului Ioan Hrisostom: In paralyticum (CPG 4857) - Radu GÂRBACEA

The editors of Clavis Patrum Graecorum list among the unedited Chrysostomian homilies two texts on Christ’s healing of the paralytic at Capernaum, as found in the Gospels of Matthew, Mark and Luke. The first of these, In Paralyticum (CPG 4857), was recently published. This article provides a brief presentation of its manuscript tradition and its first translation into Romanian.
Cuvinte-cheie: - Pseudo-Chrysostom, In paralyticum, CPG 4857, the second Sunday of Lent, the healing of the paralytic
Pr. Dr. Radu Gârbacea, asistent la Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - radu_garbacea@yahoo.com.
Descarcă PDF

Declarație a Consiliului Spiritual Suprem al Bisericii Apostolice Armene - Trad. din eng de Pr. Conf. Dr. Habil Daniel BUDA

Consiliul Spiritual Suprem întrunit la Scaunul-mamă din Sfântul Etchmiadzin sub președinția Sanctității Sale Karekin II, Patriarh Suprem și Catolicos al tuturor armenilor, a emis următoarea declarație cu privire la situația de după război din Armenia și Artsakh,
Pr. Dr. Daniel BUDA, conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF


Bogoljub Sljakovic, Ad Orientem. Essays from Serbian Theology Today, (Belgrade, Los Angeles: Faculty of Orthodox Theology, St. Sebastian Orthodox Press, 2019), 373 p.
- Maxim MORARIU

The jubilee of 800 years of autocephaly of the Serbian Orthodox Church (1219-2019) determined a group of researchers and theologians from Serbian space (Belgrade, Serbian Republic and Foca, Republic of Srpska, BH) to bring together in an interesting anthology, some of their recent articles on contemporary debated topics.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Mihai-D. Grigore/Florian Kührer-Wielach (Hg.), Orthodoxa Confessio? Konfessionsbildung, Konfessionalisierung und ihre Folgen in der östlichen Christenheit Europas, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 2018, 359 p. - Marian PĂTRU


Volumul de față conține referatele susținute în cadrul conferinței cu tema Orthodoxa Confessio? Formarea confesiunii, confesionalizare și urmările lor în creștinătatea estică a Europei – secolelel 12-20, care a avut loc la Institutul de Istorie Europeană de la Mainz (IEG) între 5 și 7 martie 2015. Scopul conferinței a fost de a testa aplicabilitatea paradigmelor conceptuale Formarea confesiunii (Konfessionsbildung) și Confesionalizarea (Konfessionalisierung), care au fost folosite pentru a explica dinamica vieții religioase a creștinismului occidental începând cu Reforma protestantă, la cazul specific al istoriei crestinismului orthodox European incepând din evul mediu și până astăzi. Cei doi editori, Mihai-D. Grigore – Cercetător științific la IEG – și Florian Kührer-Wielach – Directorul Institutului pentru Cultura și Istoria Germană din Sud-Estul Europei (IKGS) – formulează astfel întrebările în jurul cărora s-au coagulat contribuțiile din acest volum: Se pate vorbi despre o „Confesiune” în cadrul Creștinătății Estice/în cadrul Biserci(lor) Ortodoxe în contextul confruntării acestora cu alte comunității de credință? În ce condiții istorice, practice, sistematice, terminologice etc. poate fi aplicat conceptul de „Confesiune” la Creștinismul Estic și ce perioadă istorică trebuie luată în considerare pentru a testa această aplicabilitate? (p. 13).
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Preot Constantin Necula, Risipitorii, Meditații la Evangheliile Duminicilor de peste an, Ed. Agnos, Sibiu, 2020, 285 p. - Pr. Mihai IOSU

O remarcă pur constatativă: de mult prea puține ori regăsim, și în scris, „cuvântul cu putere multă” pe care îl transmite (al trebui să-l transmită) predica duminicală. Conștienți, cotidian, că verba volant, luați de povara și inerenta curgere al zilei, adeseori, deloc rar însă, uităm că scrisul rămâne. Când regăsim totuși o astfel de întreprindere, o percepem asemeni unui act reparatoriu, care nu numai umple un gol, ci creează premise, ce ignorând uitarea și motivarea neputinței, conduc la câștigul pastoral-misionar așteptat. Bătrânului din Pateric i se cerea mereu cuvânt de mântuire. Predicatorului ortodox oare ce și câte i s-or fi cerând?
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Albert Dörr, Sibiul între două fronturi. Amintiri de război după însemnări de jurnal, trad. din germ. de Liliana Popa, Ed. Curs, Cluj-Napoca, 2019, 104 p., ISBN 978-606-94699-4-1 - Pr. Daniel BUDA

A apărut în limba română jurnalul publicat în limba germană în anul 1926 de către A. Dörr, care a fost primarul Sibiului în 1916, când trupele române, după decizia României de a intra în Primul Război Mondial alături de Antanta (27 august 1916), au intrat în Transilvania prin sud și au înaintat spre Sibiu. O Notă asupra ediției (p. 7-8) semnată de Martin Botesch oferă informații de bază despre volumul pus la dispoziția publicului român.
Pr. Dr. Daniel BUDA, conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Hans Joas, Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzauberung, Seria Wissenschaft, Editura Suhrkamp, Berlin, 2019, 543 p., ISBN: 978-3-518-29903-6. - Alina PĂTRU

Hans Joas (n. 1948) este unul dintre cei mai reputați sociologi ai religiei din acest moment. Lucrările sale acoperă o constelație tematică foarte variată, care se cristalizează în jurul problematicii relației dintre religie și modernitate, cu accent pe relația dintre creștinism si valorile specifice ale modernității europene.
Alina PĂTRU, Lector Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - alina.patru@ulbsibiu.ro,
Descarcă PDF

Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă (coord.), Istoria Bisericească Universală, vol. 1, Basilica, Bucureşti, 2019, 734 p. ISBN 978-606-29-0305-3 - Dragoș BOICU

După 7 ani de la constituirea comitetului de elaborare a unui nou manual de Istorie Bisericească Universală, primul volum al acestuia a văzut lumina tiparului în toamna anului trecut la Editura Basilica. Această apariţie editorială face parte din foarte amplul proiect de actualizare a materialelor didactice destinate învăţământului teologic superior, demarat la iniţiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Dragoș BOICU, asistent la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - dragosbcu@yahoo.com
Descarcă PDF

Luciano Meddi, La catechesi oltre il catechismo. Saggi di catechetica fondamentale, Urbaniana University Press, 2017, 175 pg. ISBN 978-88-401-7065-7 - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

Cunoscut specialiștilor din domeniul Cateheticii- nu doar din Italia- Luciano Meddi este profesor de Catehetică și Catehetică misionară la Facultatea de Misiologie a Universității Pontificale Urbaniana de la Roma. Președinte al Asociației Cateheților din Italia și membru al Echipei Europene de Cateheză (EEC)- calitate în care dese ori a încurajat și echipa ortodocșilor români la participare și implicare în Echipă- autor a numeroase lucrări de specialitate și redactor al unor reviste de catehetică, Luciano Meddi rămâne unul dintre cei mai ampli specialiști europeni pe relația integrativă a credinței în viața cotidiană, de convertire a cotidianului în valori ale vieții de credință. Prezentul volum - La catechesi oltre il catechismo. Saggi di catechetica fondamentale/ Cateheza dincolo de catehism. Eseuri de catehetică fundamentală (Urbaniana University Press, 2017, 175 pg) cuprinde șase studii mai ample asupra problematicii catehetice în raport cu evanghelizarea, misiologia ori pedagogia pastorală- autorul fiind și paroh în Roma cu o amplă practică în domeniul catehezei pastorale.
Pr. Constantin NECULA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Il FUTURO DELLA FEDE nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani (a cura di Rita Bichi e Paola Bignardi), Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2018, 228 pg. ISBN 978-88-343-3503-1 - Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NECULA

Rita Bichi este profesor de Sociologie generală la facultatea de Științe politice și sociale din cadrul Universității Catolice Sacro Cuore (sediul milanez) iar Paola Bignardi este coordonatoarea Observatorului pentru Tineri al Institutului Giuseppe Toniolo din Milano. Sunt cele care gestionează publicarea acestui „caleidoscop” pastoral, educațional și socio-cultural: Il FUTURO DELLA FEDE nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani (a cura di Rita Bichi e Paola Bignardi), Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2018, 228 pg. Un caleidoscop de cercetare și dialog intens care reflectă dificultatea temelor dar și speranțele care se pot naște din astfel de reflecții comune. Prezentarea cărții și proiectului (pp. VII- XXII) ca atare este realizată de Mons. Giulio Giulidoli- asistent eclesiastic general (Duhovnic, i-am spune noi, NC) al Universității Sacro Cuore din Milano și punctează aspectele legate de provocările pe care dialogul specialiștilor Bisericii cu tinerii și educatorii lor le scoate la lumină. Astfel pastorația tinerilor se așază între realism și profeție și într-adevăr lectura volumului ne descoperă la ce anume servește o astfel de construcție interogatorie și dialogică deopotrivă. Concluzia prezentării sale îmi pare a fi a întregului volum: viitorul credinței? Educația dinamică și poliedrică- cu specială privire la educația intergenerațională.
Pr. Constantin NECULA, Conferențiar Dr. la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : -
Descarcă PDF

Teodor Baconschi, Efectul de lupă. Câteva priviri asupra culturii contemporane, Ed. Polirom, 2020, 219 pp, ISBN 978-66-46-8308-6 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Am așteptat cu nerăbdare apariția acestui volum după care l-am citit pe nerăsuflate. Titlul îmi permitea să mă aștept aproape la orice. Ce ar trebui să înțeleagă cititorii acestui volum prin ”efectul de lupă” în combinație cu noțiunea de ”cultură contemporană”? Pe clapeta interioară a coperții IV, autorul ne spune că avem de-a face cu o colecție de eseuri ale căror ingrediente principale sunt ”curiozitatea politropică” și ”montajul fragmentar.” Acestea au fost publicate în diferite numere din săptămânalul cultural Dilema veche. După lecturarea volumului pot să încerc un posibil răspuns: autorul privește prin ”lupă,” adică analizează acribic, face comentarii, observă tendințe, critică, emite opinii și judecăți de valoare asupra celor mai diferite aspecte ale culturii contemporane. Cuprinsul volumului atrage atenția prin prezența repetată a cuvântului ”noi.” Prin ”noi,” Baconschi înțelege ”noi românii.” Uneori autorul se include pe sine în acest ”noi,” alteori – de multe ori – se exclude din această colectivitate pentru a critica constructiv și a propune direcții. Nu lipsește nici spiritul autocritic. Cititorul acestui volum este obligat să urmeze aceeași atitudine precum autorul: uneori se va regăsi între ”noi,” alteori se va autoexclude pentru a subscrie criticilor constructive ale autorilor.
Pr. Dr. Daniel BUDA, conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Adolf Martin Ritter, Dionys vom Areopag. Beiträge zu Werk und Wirkung eines philosophierenden Christen der Spätantike, Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, 199 pp., ISBN 978-3-16-155625-8 - Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Adolf Martin Ritter, actualmente profesor emerit al Universității Karl-Ruprecht din Heidelberg, este recunoscut la nivel internațional ca un mare specialist în viața și opera lui Dionisie (Pseudo) Areopagitul. El este editorul și traducătorul în limba germană a lucrării Despre Teologia mistică și a Scrisorilor lui Dionisie Areopagitul (Stuttgart, 1994), precum și unul dintre editorii ediției critice complete a operelor lui Dionisie publicate în Germania (1990/1991) și autor a numeroase studii despre acesta (vezi p. 177-178).

Pr. Dr. Daniel BUDA, conferențiar la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetător asociat cu Facultatea de Teologie și Științe religioase, Universitatea Pretoria, Africa de Sud
Locație : - Sibiu, Romania
E-mail : - daniel.buda@ulbsibiu.ro
Descarcă PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !