Skip to main content
1-20182018

Adrian D. Covan, Subordinaţionismul ca erezie antitrinitară şi combaterea lui la primele două sinoade ecumenice, Ed. Astra Museum, Sibiu, 2016, 263 p., ISBN 978-606-733-126-4 – Andrei Fişcă

Lucrarea de faţă, elaborată ca teză de doctorat a părintelui asistent universitar Adrian Covan, propune o analiză foarte concentrată şi cuprinzătoare a problemei ereziei antitrinitare subordinaţioniste, care a tulburat Biserica secolului IV, dar este greşit să considerăm obiectul unei astfel de dezbateri -învăţătura despre Sfânta Treime- specific numai timpului respectiv. Dogma Sfintei Treimi există în Biserică de la începutul ei, dar „pentru primii creştini, Sfânta Treime reprezenta o realitate înainte de a deveni o dogmă” (p.10). Formularea dogmei s-a făcut treptat ca urmare a provocărilor care au solicitat şi potenţat Biserica „căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi” (I Cor 11, 19), spune Sf. Ap. Pavel.
Andrei Fişcă, Student anul IV, Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !