Skip to main content
20154-2015

Arhiereul Inochentie Burghele egumen al Mănăstirii Sfântul Nicolae Popăuți (II) – Drd. Gheorghe Diaconu

Partea a doua a studiului de față prezintă obiectele bisericești și fondul de carte veche intrate în patrimoniul Mănăstirii Sfântul Nicolae Popăuți în perioada egumeniei arhiereului Inochentie Iliupoleos (1815-1840), majoritatea păstrate și recent restaurate.
Cuvinte-cheie: – Popăuți-Botoșani, Inochentie Iliupoleos, obiecte de cult, carte veche
Drd. Gheorghe Diaconu, Doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !