20163-2016

Autoritatea Anafoarei bizantine a Sfântului Vasile sub anchetă cu baza de date TLG: secțiunea Post Sanctus din Scrierile Anafoarei și Sfântului Vasile Un studiu comparativ (rezumat) – Prof. Dr. Ciprian Streza  

Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare este unul din cele mai importante şi larg răspândite texte euharistice ale Răsăritului Ortodox. Până la începutul celui de al doilea mileniu ea a fost principalul text euharistic folosit la Constantinopol şi în teritoriile aflate sub influenţa marii metropole. Astăzi ea este celebrată doar de zece ori pe an, devenind anaforaua de schimb a ritului bizantin odată cu stabilirea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur ca formularul euharistic central al cultului ortodox. Textul euharistic atribuit Sfântului Vasile cel Mare este unul din cele mai frumoase formulare euhologice ale Răsăritului ortodox în care misterul negrăit al iubirii divine arătat prin jertfa de răs­cum­părare a Fiului lui Dumnezeu întrupat apare descris într-un poem liturgic de o rară frumuseţe. Prin bogăţia şi diversi­tatea pa­sajelor biblice ce sunt ingenios şi armonios îmbinate, prin atenta structurare a expu­ne­rii şi prin stilul elevat al naraţiunii este exprimată o viziune teologică impresionantă în care opo­ziţia cuplurilor păcat – moarte şi viaţa – răscumpărare constituie elementul central al mul­ţumirii aduse în Liturghie pentru iubirea lui Dumnezeu arătată prin Jertfa Noului Adam.
Cuvinte-cheie: –
Dr. Ciprian Streza, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !