Category

4-2015

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului – Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu – 2015

† GURIE,
prin harul lui Dumnezeu,
Episcop al Devei şi al Hunedoarei,
Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal
şi drept-măritorilor creştini, sfântă binecuvântare arhierească din străvechea Cetate a Devei, cu prilejul Sfintei Zile a ÎnvieriiIubiţi credincioşi,
Venirea Mântuitorului în lume s-a realizat după milenii de așteptare. Omenirea s-a exersat mult întru răbdare, așteptând coborârea în timp, în istorie și în materie a lui Dumnezeu. Într-o lume grăbită, în care se dorește totul imediat, instantaneu, mai știm noi, oare, a pune preț pe răbdare? Ne mai poate, oare, sfinți răbdarea? Biserica, de mii de ani, proclamă răbdarea drept o mare virtute; dar o mai avem noi, oare, astăzi?

Cuvinte-cheie: –
Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei.
Adresă : – Deva, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului – Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei – 2015

† Andrei,

Din mila lui Dumnezeu,
episcop al Covasnei şi Harghitei
Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi,
părintească binecuvântareIubiţi fraţi şi surori în Domnul,
Aceasta a fost vestea pe care au adus-o îngerii din ceruri oamenilor, în noaptea cea sfântă a Nașterii Domnului Hristos. Ea cuprinde Darul pe care Tatăl cel din Ceruri L-a trimis în lume „Să Se nască și să crească/ Să ne mântuiască”. Niciodată nu a răsunat pe pământ o cântare atât de minunată ca aceea care s-a auzit în văzduhul ce împrejmuia ieslea din Betleem, în noaptea în care Fiul lui Dumnezeu S-a sălășluit printre oameni.

Cuvinte-cheie: –
Preasfinţitul Andrei Moldovan, Episcop al Episcopiei Covasnei şi Harghitei.
Adresă : – Miercurea Ciuc, România.
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec – 2015

† SOFRONIE,
DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPUL Ortodox Român al OradIei
Iubitului cler, râvnitorilor după Hristos monahi şi monahii
şi întregii plerome a Bisericii din ţinutul străbun al Bihorului,
din pământul strămoşesc al Crişanei, de la marginea dinspre apus a neamului românesc, har, binecuvântare şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos, iar de la noi, părintească îmbrăţişare şi sărutare sfântă în Duhul Sfânt Mângâietorul!
Iubiţi fii şi fiice duhovniceşti,
Noaptea sfântă a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este noaptea care a schimbat cursul istoriei omenirii. Mai precis, noaptea în care s-a schimbat istoria umanității, noaptea în care Dumnezeu a intrat în lumea oamenilor în mod tainic, mai presus de înțelegerea și de pătrunderea minții omenești, prin nașterea după trup a Fiului lui Dumnezeu, prin întruparea Cuvântului veșnic al Tatălui, prin înomenirea Celui născut din veci din Tatăl ceresc, fără de maică, născut la plinirea vremii din Maica și Fecioara, fără de tată, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei, Dumnezeu și Omul, Iisus Hristos, Logosul întrupat, înomenit, Domnul și Mântuitorul.
Cuvinte-cheie: –
Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.
Adresă : – Oradea, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului – Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop – 2015

† IRINEU,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI
Cinstitului nostru cler, cinului monahal şi bine-credincioşilor creştini din Eparhia noastră, har şi pace de la Dumnezeu,
iar de la noi, părintească binecuvântare!
Iubiţi fii duhovniceşti,
Cu negrăită bucurie sufletească, toată creștinătatea, de la un capăt la altul al pământului, sărbătorește astăzi evenimentul mântuitor al Nașterii Domnului. Ca o Mamă duhovnicească, Sfânta noastră Biserică dreptmăritoare, în armonioasele ei cântări, ne îndeamnă, așa cum i-a îndemnat, veacuri de-a rândul, pe moșii și strămoșii noștri: ,,Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L!”. Aceasta este o chemare de a răspunde cu iubire lui Hristos, Iubirea divină coborâtă pe pământ, pentru ca, „îndreptățiți fiind prin harul Său, să devenim moștenitori ai vieții veșnice” (Tit 3, 7).
Cuvinte-cheie: –
Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia.
Adresă : – Alba Iulia, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului – Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza – 2015

† LAURENŢIU,
DIN MILA LUI DUMNEZEU,
ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI
Iubitului nostru cler, cinului monahal
şi drept-credincioşilor creştini,
har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!Să mergem, dar, până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.” (Lc. 2, 15)Iubiţii mei fii duhovniceşti,
Ca în fiecare an, la Praznicul cel Mare al Nașterii Domnului, inimile noastre sunt copleşite de mare bucurie duhovnicească. Totul este plin de lumină, totul este împodobit pentru marea sărbătoare a venirii lui Dumnezeu la noi. Ploaie de daruri se revarsă peste noi. Ne cercetează pe noi, de Sus, Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, Soarele dreptăţii, Care vine în lumea noastră pentru a ne mântui pe noi, pentru a ne lumina vieţile, pentru a da sens vieţii noastre, pentru ca noi să ne împărtăşim de mila Sa nesfârşită şi de dragostea Sa jertfelnică.
Cuvinte-cheie: –
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : – ipslaurentiu@yahoo.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !