Category

2-2016

110 ani de la sfinţirea Catedralei Mitroplitane din Sibiu – Dr. Dragoş Boicu  

În luna mai a acestui an aniversăm împlinirea a 110 ani de la sfinţirea Catedralei Mitropolitane din Sibiu care s-a ridicat prin eforturile susţinute ale ierarhilor ce au păstorit Mitropolia Ardealului începând cu marele Andrei Şaguna – primul ei ctitor. Contribuţia şaguniană nu s-a mărginit doar la constituirea depozitului din care s-au finanţat lucrările de zidire a sfântului locaş, depunând însemnate sume pentru acest vis pe care nu a apucat să-l vadă împlinit, ci a operat o crucială mutaţie la nivelul conştiinţei naţionale a românilor, determinându-i să creadă în simbolismul excepţional al unui astfel de edificiu.
Cuvinte-cheie: –
Dr. Dragoş Boicu, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru, Biserica – laborator al învierii: perspective asupra eclesiologiei părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-8459-99-6 – Drd. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)  

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru este reprezentatul Patriarhiei Române la Bruxelles şi cadru didactic la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. Cartea de faţă constituie teza de doctorat a autorului, susţinută în anul 2008 la Facultatea de Teologie protestantă din Strasbourg, prezentată acum „într-o formă revăzută şi restructurată” (p. 11). Lucrarea, având subiect eclesiologic, este structurată în şapte părţi, precedate de o introducere în două secvenţe, Omul şi opera şi Eclesiologia părintelui Stăniloae, şi succedate de referinţe bibliografice. În introducere, după ce face referire la contextul dinamic al teologiei autohtone, specific secolului al XX-lea, autorul menţionează faptul că, în gândirea părintelui Stăniloae, „vocaţia teologiei este aceea de a fi ştiinţă a mântuirii şi a vieţii veşnice” (p. 9), subliniind caracterul complex, prin vastitate şi profunzimea operei teologului român căruia „un «eclesiolog specializat» de astăzi [sic!] ar putea adresa reproşul că nu a folosit mai mult şi sursele canonice ale Bisericii în argumentaţie, deoarece orice teologie sănătoasă a Bisericii ar trebui fondată pe ceea ce unii numesc «treimea eclesiologică» şi anume: teologie, liturghie şi canon” (p. 11).
Cuvinte-cheie: –
Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob), doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : – Sibiu, România.
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte Athos, traducere din limba greacă de Ieroschim. Ștefan Nițescu (Schitu Lacu, Sfântul Munte Athos), Editura Evanghelismos, București, 2016, 493 p. (ISBN 978- 606-8562-24-7) – Pr. Conf. Dr. Constantin Necula  

O carte ca un muzeu de cuvinte și oameni vii. O carte despre gândirea athonită, despre modul de a fi al Părinților Pustiei celei pline de apa cea vie a Duhului Sfânt. În traducerea Părintelui Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, de la Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos publică un volum-eveniment, aparținând Ieromonahului Eftimie Athonitul: „Din tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte Athos” (București, 2016, 492 p.). Pentru cititorul român, acest volum continuă frumoasa colecție de duh pe care inimosul traducător al izvoarelor athonite ne-o pune la dispoziție de ani buni, părând că refuză să dea dreptate unuia dintre bătrânii citați în această carte care spunea: „Acum călugării s-au schimbat. Nu mai iubesc osteneala” (p. 483).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Metropolitan Hilarion Alfeyev (ed.), St. Isaac the Syrian and His Spiritual Legacy, St. Vladimir`s Seminary Press Yonkers, New York, 2015, 288 p.; ISBN 978-0-88141-526-1 – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Acest volum conține studiile prezentate de 24 de autori din diferite țări și de diferite confesiuni în cadrul unei conferințe despre Sfântul Isaac Sirul și moștenirea sa la Institutul de Studii Postuniversitare Sfinţii Chiril și Metodiu din Moscova, între 10-11 octombrie 2013. Editor este Mitropolitul Ilarion Alfeyev de Volokolamsk, Rector al institutului organizator și Șef al Relațiilor Externe al Patriarhiei Moscovei, care semnează primul „articol introductiv” – însă, în mod oarecum curios, lipsește un cuvânt înainte. Articolul introductiv cu titlul În căutarea unei perle spirituale: Sfântul Isaac Sirul și opera sa (p. 7-27) se încheie cu exprimarea speranței Mitropolitului Ilarion ca organizator al conferinței, că studiile despre Sfântul Isaac Sirul vor cunoaște un nou început prin contribuțiile prezentate în cadrul acesteia.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Jack J. Gibson, Peter between Jerusalem and Antioch. Peter, James and the Gentiles, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 340 p., ISBN 978-3-16-151889-8 – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Acest volum este versiunea ușor modificată a tezei de doctorat pe care autorul a susținut-o în martie 2011 în studiul Noul Testament. Punctul de plecare al cercetării este textul din Galateni 2, 11-14, cunoscut între specialiști sub numele de „incidentul de la Antiohia”. Din acest fragment aflăm că Apostolul Petru, care se afla la Antiohia și mânca alături de creștinii provenind dintre neamuri, și-a schimbat total atitudinea după ce la Antiohia au ajuns „unii de la Iacov”, ceea ce i-a atras înfruntarea Apostolului Pavel. Principala întrebare în legătură cu acest text este: Care au fost motivele care l-au determinat pe Apostoul Petru să-și schimbe atitudinea față de cei dintre neamuri? Dacă cercetarea anterioară asupra acestui fragment s-a concentrat până acum pe rolul jucat de Apostolul Pavel în acest incident, autorul prezentei lucrări își propune să se concentreze pe rolul Apostolului Petru.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Armand Puig i Tàrrech, John M.G. Barclay, Jörg Frey, The Last Years of Paul, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, 608 p., ISBN 978-3-16-153346-4 – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Acest volum, de dimensiuni impresionante, cuprinde contribuțiile prezentate la congresul despre Ultimii ani ai vieții lui Pavel care a avut loc la Tarragona, Spania, între 25-29 iunie 2013 cu participarea unor specialiști din mediul german, anglo-saxon și latino-mediteranean. Contribuitorii nu au fost doar specialiști în Noul Testament sau în scrierile apocrife, ci și în istoria Imperiului Roman sau dreptul roman. Congresul a fost promovat de Facultatea de Teologie din Catalonia (Barcelona) și găzduit de Excelența Sa Jaume Pujol, Arhiepiscop de Tarragona. Deja Introducerea volumului, semnată de John M.G. Barclay, unul dintre editori, are forma unui studiu. Având subtitlul Ultimii ani ai vieții lui Pavel: Care sunt chestiunile(de abordat)? (p. 14), aceasta amintește o parte din chestiunile rămase neelucidate în legătură cu ultimii ani ai vieții Apostolului Pavel, adică de după anul 55 d. Hr., care sunt izvoarele care ne pot ajuta în elucidarea acestor chestiuni și cum anume au fost ele abordate în cercetarea modernă de până acum. Știm doar că în Romani 15, 22-25, Apostolul Pavel a formulat anumite planuri. Au fost ele duse la îndeplinire? Ce a făcut apostolul în ultimii ani de viață? Cum a fost procesul din Roma al Apostolului Pavel? Cum anume a fost sfârșitul Apostolului Pavel? Toate acestea și multe altele sunt întrebări la care studiile din acest volum încearcă să răspundă.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Bibel. Jugendbibel der Katholischen Kirche, Youcat Foundation / Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2015, 430 p.; ISBN 978-3-945148-12-9 www.youcat.org; ISBN 978-3-460-32587-6 www.bibelwerk.de – Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea  

Există cărți de care te apropii greu, pentru ca apoi să nu le mai lași din mână. E și cazul cărții de față, editată de Österreichische Bischofskonferenz (Conferința Episcopilor Catolici din Austria). Lucrarea a fost alcătuită de către un colectiv coordonat de Prof. Dr. Michael Langer (Regensburg). De Vechiul Testament s-au ocupat Prof. Dr. Georg Fischer SJ (Innsbruck) și Prof. Dr. Dominik Markl SJ (Roma), iar de Noul Testament Prof. Dr. Thomas Söding (Bochum). Lor li se adaugă numeroși colaboratori care au contribuit la redactarea lucrării. Cuvântul înainte e semnat de Papa Francisc. La realizarea proiectului au participat mulți tineri, numele lor fiind amintite pe ultima pagină (p. 430).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Constantin Oancea, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu la ceas aniversar – Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr  

Toate universităţile de tradiţie multiseculară din lume au în componenţa lor o Facultate de Teologie. De fapt, învăţământul teologic a constituit dintotdeauna un element fondator al acestor universităţi. Chiar dacă în spaţiul românesc, mai ales în cel transilvan, unde credinţa ortodoxă era doar tolerată, şi nu încadrată între religiile recepte, începuturile învăţământului teologic ortodox românesc pot fi aşezate abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, stăruinţa şi dăruirea ierarhilor şi a dascălilor români au făcut ca lucrul început să dăinuie. Ceea ce se iniţia în anul 1786 la Sibiu, sub oblăduirea episcopului Ghedeon Nichitici şi a profesorului braşovean Dimitrie Eustatievici, drept cursuri elementare de pregătire a viitorilor preoţi, s-a dezvoltat ca învăţământ teologic ortodox, de nivel seminarial, şi apoi academic-universitar, cu o existenţă neîntreruptă de 230 de ani, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu fiind, astăzi, cea mai veche instituţie de învăţământ teologic ortodox din ţară.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Nicolae Chifăr, profesor de Istoria Bisericii Universale la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Vocație și dăinuire – † Laurenţiu  

Aniversarea a 230 de ani de învăţământ teologic la Sibiu ne prilejuieşte o întreită bucurie și împlinire, în calitatea de absolvent, de profesor și de coordonator și responsabil spiritual al actualei Facultăți de Teologie, care îi poartă numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului (1808-1873), întemeietorul ei.În toamna anului 1786 se deschideau, la Sibiu, primele cursuri pentru formarea preoţilor şi a învăţătorilor ortodocşi români din Transilvania. Au trecut de atunci peste două secole, cu greutăţi şi neajunsuri, dar şi cu realizări notabile.

Cuvinte-cheie: –
Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropolit al Ardealului, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Şaguna din Sibiu şi membru de onoare al Academiei Române.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 230 de ani de învățământ teologic ortodox neîntrerupt la Sibiu, 16-22 mai 2016 – † D A N I E L  

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 230 de ani de învățământ teologic ortodox neîntrerupt la Sibiu, 16-22 mai 2016
Învățământul teologic-pedagogic ortodox sibian împlinește zilele acestea 230 de ani de existență neîntreruptă. Încă de la începutul domniei sale, împăratul Iosif II (1780-1790), de la Viena, a emis o lege specială pentru învățământul din Principatul Transilvaniei, anume Norma Regia, care prevedea dezvoltarea uniformă a învățământului mediu, prin înființarea de gimnazii confesionale. Dacă reprezentanții altor confesiuni beneficiau de un sistem de învățământ confesional organizat, cu sprijin de la Stat, ortodocșii români, fiind membri ai unei confesiuni tolerate, nu aveau dreptul la sprijin financiar din partea Statului pentru funcționarea școlilor confesionale. Abia în anul 1786 s-a aprobat finanțarea din bugetul de Stat a opt școli primare ortodoxe. Totodată, la Sibiu a fost instituit „Cursul de normă” pentru pregătirea învățătorilor și a preoților.
Cuvinte-cheie: –
Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi membru de onoare al Academiei Române.
Adresă : – București, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !