Category

2-2016

Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu – Dr. Ștefan Mărculeț  

Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de la înființarea învățământului teologic ortodox de la Sibiu au început astăzi, 16 mai, fiind precedate de Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala mitropolitană de Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi format din cadre didactice de la facultatea menționată. La Sfânta Liturghie au participat Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Daniil, Episcop locțiitor al Episcopiei Dacia Felix, și Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.
Cuvinte-cheie: –
Dr. Ştefan Mărculeţ, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Contribuția Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între oameni și la eliminarea discriminării rasiale și a altor forme de discriminare – Traducere din engleză de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (In 3,16). Biserica lui Hristos există în lume, dar nu este a lumii (cf. In 17, 11, 14-15). Biserica, Trup al Logosului lui Dumnezeu întrupat (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia dinainte de Exil, 2 PG 52, 429), care constituie prezența” vie ca semn și imagine a Împărăției Dumnezeului Treimic în istorie, proclamă vestea cea bună a unei creații noi (2 Co 5, 17), ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea (2 Ptr 3, 13); vestea unei lumi în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu va mai fi (Ap 21, 4-5).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Documentul „Misiunea Bisericii în lumea contemporană” a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 18-26 iunie 2016, Creta, Grecia – Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Fără îndoială, evenimentul cel mai important al anului 2016 pentru Ortodoxia mondială este Sfântul și Marele Sinod Panortodox care a avut loc între 17 şi 26 iunie la Academia Ortodoxă din Creta, Grecia. Rezultatul concret al acestui Sinod sunt documentele și mesajele produse de acesta. Drept urmare am decis să traducem aici unul dintre documentele sinodale, anume „Misiunea Bisericii în lumea contemporană”.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Sibiu, Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

O omilie pseudo-hrisostomică recent editată: Despre străpungerea inimii şi înfrânare (CPG 5062) – Pr. Dr. Radu Gârbacea  

Pseudo-Chrysostomian Homily De Compunction et Continentia (CPG 5062) a fost recent editată de Guillaume Bady după un manuscris din secolul al 14-lea. Editorul său consideră că acest lucru ar potrivi corpusul “Efremului grec” și oferă două argumente în favoarea acestei viziuni. Predica este tradusă aici pentru prima dată în limba engleză și este destinată a fi o lectură utilă pentru timpul fascinant și provocator al Postului Mare și Postul Mare, pentru creștini, acordând prea multă atenție hranei postului, nu trebuie să uităm eforturile spirituale de asemenea.
Cuvinte-cheie: – Pseudo-Chrysostomian homily, corpus of „Greek Ephrem”, spiritual endeavors, useful reading, Holy and Great Lent
Pr. Dr. Radu Gârbacea , membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Un opuscul exegetic maximian ignorat pentru o aniversare uitată – Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr.  

Acest studiu reia efortul internațional de editare, evaluare și înțelegere a marelui teolog Sf. Maxim Mărturisitorul de la începuturile sale în 1941 (HU von Balthasar) și 1946 (Părintele D. Stăniloae) până în zilele noastre, când a existat o mulțime de monografii și studiile explorând bogăția teologiei Maximiene oferă un acces multidimensional la splendida bogăție a universului său teologic. Ca un tribut adus aniversării a 75 de ani de studii Maximiene și a 70 de ani de la eliberarea primului volum al Filocaliei Române la Sibiu din 1947, sondajul se încheie cu prezentarea și traducerea românească a lui Quaestiones ad Theopemptum (CPG 7696) editat de Bram Roosen și Peter Van Deun în 2013, un tratat mic și neglijat al pedagogiei ascetice și mistice scrise de Sf. Maxim ca răspuns la trei întrebări exegetice ale avocatului bizantin Theopemptus.
Cuvinte-cheie: – maximian bibliography, spiritual exegesis, Quaestiones ad Theopemptum, Eden, Tree of life, Cherubim, etc.
Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr. , profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : – ioanicajr@gmail.com

DESCARCĂ PDF

Învățământul teologic kievian – matrice a învățământului teologic românesc- Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel  

Studiul de faţă evocă câteva dintre personalităţile, momentele şi aspectele semnificativei colaborări şi convieţuiri dintre poporul rus şi cel român, dintre Bisericile Ortodoxe din cele două ţări dea lungul Evului Mediu şi în Epoca Modernă, reliefând modul în care moştenirea spirituală a marelui Ierarh Petru Movilă s-a transmis peste generaţii şi veacuri în chiar definirea tradiţiei învăţământului teologic din Transilvania şi din Sibiu. Locuri şi momente istorice mai mult sau mai puţin celebre, personalităţi istorice, politice sau culturale sunt evocate într-un tablou ce prezintă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxe Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: – relații româno-ucrainiene, influenţe slavone, Seminarul şi Academia Teologică din Sibiu
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cuviosul Paisie Velicikovscki la Academia Duhovnicească de la Kiev. Semnificaţiile unui gest – Arhim.Drd. Damaschin Luchian  

Articolul expune motivele înființării și specificitatea învățământului din cadrul Academiei Duhovnicești din Kiev, insistând pentru înțelegerea nuanțată a beneficiilor/pericolelor determinate de modelele occidentale luate ca surse de inspirație. Sunt prezentate apoi aspecte din timpul anilor de studiu ai Cuviosului Paisie de la Neamț și sunt analizate motivele invocate de către acesta pentru părăsirea învățământului teologic kievean, propriile mărturii ca și activitatea sa ulterioară proiectându-l ca un adevărat profet al necesității recursului la moștenirea patristică pentru o teologie ortodoxă veritabilă. Ultima parte a materialului analizează modul receptării în teologia academică a programului de înnoire neopatristică, precum și evidențierea actualității altor surse inspiraționale de care dispune Răsăritul, în efortul articulării unei teologii fidele Tradiției și receptivă la provocările contemporane.
Cuvinte-cheie: – Sfântul Paisie Velicikovscki, Academia Kieveană, George Florovsky, teologie neopatristică, teologie ortodoxă contemporană
Arhim. Damaschin Luchian, doctorand al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, România.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev – Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr  

Studiul de faţă prezintă succint evoluţia intelectuală, clericală şi cărturărească a câtorva dintre absolvenţii Academiei kievene din secolele XIX-XX, reliefându-se, îndeosebi, contribuţia majoră a formării lor intelectuale şi teologice în cadrul Academiei kievene, precum şi contactele ecclesiale şi culturale pe care le-au cultivat cu Biserica şi teologia rusă. Sunt prezentate astfel aspecte din viaţa şi activitatea marilor personalităţi bisericeşti Filaret Scriban (1811-1873), Melchisedec Ștefănescu (1822-1892), Silvestru Bălănescu (1838-1900), Nicodim Munteanu (1864-1948) şi Visarion Puiu (1879-1964), într-un tablou ce evocă strânsa colaborare dintre Bisericile Ortodoxă Română şi Rusă în secolele trecute.
Cuvinte-cheie: – Academia kieveană, studenţi români, Filaret Scriban, Melchisedec Ștefănescu, Silvestru Bălănescu, Nicodim Munteanu, Visarion Puiu
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr – Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna” Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Academia Teologică de la Kiev (1615-2015) – Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr  

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a decis ca în anul 2015 să se organizeze ambele manifestări legate de sărbătorirea a 400 de ani de învăţământ teologic la Kiev. Şcoala Teologică a Frăţiei din Podolsk, înfiinţată în anul 1615, a fost unită în anul 1632 cu Şcoala de la Lavra Peşterilor din Kiev, formând astfel Colegiul Teologic sub îndrumarea duhovnicească şi academică a mitropolitului de neam român Petru Movilă al Kievului. Cu timpul colegiul a fost ridicat la rang de academie, pusă sub patronajul marelui ei îndrumător, fiind numită „Academia Movilească”. În urma reformei educaţionale din anii 1817-1819, învăţământul teologic kievean era susţinut de trei instituţii distincte: Academia Teologică din Kiev, Seminarul Teologic din Kiev şi Şcoala Duhovnicească din Podolsk. Desfiinţate în timpul regimului comunist, şcolile kievene şi-au reluat activitatea după 1989, fiind redeschis mai întâi Seminarul Teologic de la Kiev, iar din 1992 funcţionând şi Academia Teologică, prin aceasta asigurându-se pregătirea personalului clerical, a celui administrativ pentru instituţiile bisericeşti şi a celui didactic pentru şcolile teologice.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr – Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna” Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (II) – ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa  

Studiul aprofundează analiza amănunţită a condiţiilor şi raporturilor unirii firilor dumnezeiască şi omenească în Ipostasul unic al Mântuitorului Hristos, reliefând, împotriva reprezentanţilor gândirii eretice vechi – Sever al Antiohiei şi Nestorie, dar şi împotriva monotelismului faptul că cele două firi, dumnezeiască şi omenească, au două lucrări şi două voinţe proprii, armonizate în unitatea Ipostasului unic al Logosului întrupat prin puterea Duhului. Expresia Sf. Chiril al Alexandriei – o singură fire a lui Dumnezeu Cuvântul întrupat, este explicată în contextul, subtilităţile şi profunzimile ei istorice şi doctrinare, în sensul confirmării teologiei diofizite şi diotelite a Sf. Maxim Mărturisitorul, realizându-se astfel argumentarea – împotriva „unirii formale” sau „deosebirii simple-formale” a firilor prevăzute de aceşti ereziarhi – „unirii şi deosebirii reale” a firilor unite în Ipostasul Logosului ca temei al mântuirii omului în Hristos. Subtila demonstraţie logică a acestui mod inefabil de unire a firilor în Hristos poate constitui un posibil actual discurs antropologic şi soteriologic în condiţiile tot mai bulversante ale postmodernităţii ce imaginează noi şi noi orizonturi şi condiţii de existenţă în viitor a omului.
Cuvinte-cheie: – hristologie, unire ipostatică, comuniunea firilor, comunicarea însuşirilor, afecte, Maxim Mărturisitorul, Chiril al Alexandriei, diofizitism, diotelism, mântuire.
ÎPS Prof. Dr. Irineu Popa – Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Adresă : – Craiova, Dolj
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !