Category

2-2016

Reconciliere prin aducere aminte O privire de ansamblu asupra metologiei Vindecării memoriei – Rev. Drd. Dieter Brandes  

Vindecarea memoriei este o metodologie care a fost, mai întâi, dezvoltată în Africa de Sud spre a ajuta la depășirea istoriei înghețate și a „istorisirilor” (istorisirile spuse), punând accent pe acele voci care nu au fost încă ascultate, cele care au fost ignorate, sau nu au fost luate în seamă până acum. Vindecarea memoriei ca proces post-conflictual cu multiple aspecte, contribuie la procesul de reconciliere și pace sustenabilă în următoarea ordine: transformarea conflictului, dreptate tranzițională, vindecarea memoriei și cultura amintirii. În mod obișnuit, Vindecarea memoriei este subordonată procesului transformării conflictului și justiției tranziționale și supraordonată dezvoltării culturii aducerii aminte. Însă, în funcție de diferitele contexte, aceste procese pot să se suprapună.
La origine, Vindecarea memoriei a fost dezvoltată ca un proces de consiliere în grija pastorală și în dezvoltarea reconcilierii comității. Totuși, în decursul procesului de vindecarea memoriei în Sud-Estul Europei, a devenit clar foarte devreme că în tratarea tensiunilor și a experiențelor dureroase dintre religii și culturi, este foarte important să se „adâncească fluxurile istorice” și să se modeleze identitatea persoanelor precum și a religiilor și culturilor de-a lungul timupului și să ofere – de cele mai multe ori în mod inconștient – „în memorii acumulte și atitudini, paradigmele și imaginile pentru interpretarea și clasificarea experiențelor prezente”. Pe baza acestei percepții a fost dezvoltată, cu scopul formării ecumenice, Fundația „Reconciliatio în sud-estul Europei” în Sibiu, cu o nouă metodologie a vindecării memoriei ca un „proces de reconciliere între religii, culturi și națiuni și în cadrul comunităților, orientat spre societate”.
Cuvinte-cheie: – Vindecarea memoriei; bazele teologice ale vindecării memoriei; transformarea conflictelor, nivelele macro și micro ale vindecării memoriei
Rev. Drd. Dieter Brandes – Consultant științific al Misiunii Evanghelice Unite, Germania
Adresă : – Germania
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

2016 – Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului – PS Dr. Gurie Georgiu  

Mare bucurie revarsă în sufletele noastre Praznicul Învierii Domnului. Ridicarea din morți a Mântuitorului a avut repercusiuni mondiale, schimbând fața pământului și orientând în altă direcție întreaga istorie a omenirii. Dar în ce direcție, oare? În direcția vieții de dincolo, a lumii eterne, a existenței fericite în Împărăția lui Dumnezeu. Cu toții mărturisim în Crez: ,,…aștept învierea morţilor şi viața veacului ce va să fie. Amin”. Învierea Mântuitorului ne invită să trăim viața de aici pătrunsă de harurile Învierii, de realitatea vieții de dincolo, să valorizăm existența pământească pe coordonatele vieții cerești și veșnice; Învierea Domnului transformă viața pământească într-o posibilitate de pregustare a vieții veșnice, într-o deprindere cu veșnicia! Prin Învierea Sa, Mântuitorul ne-a arătat că viața noastră continuă după moarte, într-o formă superioară, la un alt nivel al realității, iar pentru a fi acolo fericiți, trebuie, de pe acum, să ne șlefuim ființa interioară, să ne disciplinăm sufletul, să eliminăm răul din viața noastră, să ne înnoim lăuntric: în limbaj creștin, să fim buni, să iubim, să iertăm. ,,Să zicem «fraților» și celor ce ne urăsc pe noi” – precum ne îndeamnă cântarea pascală.
Cuvinte-cheie: –
PS Dr. Gurie Georgiu – Episcopul Devei si Hunedoarei
Adresă : – Deva, Hunedoara
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

2016 – Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului – PS Andrei Moldovan  

Hristos a Înviat!
Cu multă bucurie în suflet, Vă trimit acum, la împlinirea unui an de la instalarea ca părinte duhovnicesc al Covasnei și Harghitei, cuvântul pastoral prilejuit de Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Prăznuim sărbătoarea luminii și a bucuriei. La miezul nopții în Sfânta noapte a Învierii, ne bucurăm la chemarea preotului: „Veniți de luați lumină!”, și cu lumânarea aprinsă în mâini, ieșim afară din Sfântul locaș și săltăm împreună cu natura înconjurătoare pentru Învierea Domnului din morți.
Este noapte, însă noi, prin rugăciune și cântare vestim ziua Luminii lui Hristos. Dumnezeu Preasfântul a dat posibilitatea omenirii care era în întunericul păcatelor prin iubirea Sa de oameni.
Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune așa în pericopa evanghelică citită la Slujba Învierii puțin mai devreme: „Și lumina luminează în întuneric, și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 5) [Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR, 2008]. Mântuitorul Iisus Hristos ne spune tuturor: „ Eu Lumină am venit în lume, ca tot omul ce crede în mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12, 46).
Cuvinte-cheie: –
PS Andrei Moldovan – Episcop al Covasnei si Harghitei
Adresă : – Miercurea-Ciuc, Harghita
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos – PS Dr. Sofronie Drincec  

Profeții falși ai duhului antihristic, vestitorii încrân­ce­nați ai așa-zisei morți a lui Dumnezeu, solii mincinoși ai structurilor oculte de tot felul s-au ostenit în zadar, de prea multă vreme, încercând să convingă pe cât mai mulți că noi nu am avea dreptate. Le-au venit și le stau și acum în ajutor ideologii înșelătoare, mecanisme sofisticate și extrem de costisitoare și, vai, îndeosebi oștiri întunecate de mercenari și năimiți din toate neamurile și din toate păturile sociale, având un singur scop: sufocarea speranței din inimile oamenilor. Numai că armiile triste ale deznădejdii nu au înțeles nimic din bunătatea lui Dumnezeu, Dumnezeul cel Viu și Nemuritor, pentru că nu pot să se apropie de Mielul lui Dumnezeu, Care ridică asupra Sa păcatele lumii, și, astfel, rămân uimiți când văd că, după atâtea atacuri și asedii, atentate și prigoniri, calomnii și îndemnuri la ură, bucuria noastră, a creștinilor, rămâne neîntinată.
Cuvinte-cheie: –
PS Dr. Sofronie Drincec – Episcop al Oradiei
Adresă : – Oradea
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

2016 – Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului – ÎPS Dr. Irineu Pop  

Iată, a venit la noi praznicul cel dorit şi mântuitor, Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, temeiul păcii, pricina împăcării, nimicirea morţii, înfrângerea diavolului.” Cu aceste cuvinte întâmpina Sfântul Ioan Gură de Aur această mare sărbătoare care revarsă bucurie şi luminează cu speranţă nezdruncinată sufletele noastre. De aceea, se cuvine să ne veselim astăzi şi, dimpreună cu Sfântul Apostol Petru, să exclamăm: „Binecuvântat să fie Dumnezeu Care, după marea Sa milă, prin Învierea din morţi a lui Iisus Hristos, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moştenire nestricăcioasă, neîntinată şi neveştejită” (I Pt. 1, 3-4).
Cuvinte-cheie: –
ÎPS Dr. Irineu Pop – Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Albei Iulia
Adresă : – Alba Iulia, Alba
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

2016 – Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului – ÎPS Dr. Laurenţiu Streza  

Cu adevărat, sfântă şi plină de bucurie este această noapte de mântuire, în care toţi suntem purtători de lumină şi alergăm la mormântul tainic al Mântuitorului Hristos, care este Sfânta Biserică, pentru a ne împărtăşi de Lumina cea veşnică a Sfintei Învieri. Suntem copleşiţi acum de o cerească stare de fericire, pe care o mărturisim prin salutul creştin: „Hristos a înviat!”, şi cu care ne întâmpinăm unii pe alţii, vestind marea bucurie care a cuprins lumea. Prin răspunsul: „Adevărat a înviat!”, emoția sfântă a acestei bucurii devine o adevărată mărturisire de credinţă. Mărturisim astfel, sincer, că prin credinţă trăim în adâncul sufletelor noastre această nouă şi minunată realitate a vieţii veşnice, pe care a adus-o în lume Învierea Mântu­itorului Hristos.
Cuvinte-cheie: –
ÎPS Dr. Laurenţiu Streza – Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !