Category

2017

Ana Smith Iltis şi Mark J. Cherry (sub redacția), La temeliile bioeticii creștine. Eseuri critice asupra gândirii lui H. Tristram Engelhardt jr., Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, 402 p., ISBN: 978-606-607-018-8. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

O cu totul remarcabilă apariție editorială – și care justifică o recenzie oricât de tardivă – ne oferă colecția „Bioetica” a editurii Renașterea, colecție coordonată de pr. prof. univ. Ștefan Iloaie. Prezent în România începând cu 2005, profesorul Hugo/Herman Tristram Engelhardt jr., cel mai renumit bioetician ortodox, a devenit ulterior, alături de unii dintre colaboratorii săi apropiați, un participant interesat și relativ frecvent al unor manifestări teologice academice anuale, precum cele de la București, Alba-Iulia, Cluj-Napoca și Bistrița.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Nicolae Mitropolitul Mesoghiei și al Lavreotichiei, Omul la răscruce, trad. din limba greacă de Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2012, ISBN 978-606-550-091-4, 112 p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră. A suferit îndelungat de insuficiență hepatică, motiv pentru care volumul de față – care cuprinde o selecție de texte din volumul original, apărut în 2005 – are o valoare de mărturie aparte. Toate capitolele cărții sunt diverse prezentări ocazionale ale unicei teme – sensul suferinței în viziunea Tradiției creștine răsăritene – de unde o anumită redundanță a ideilor. Autorul recurge extensiv la învățăturile Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți din vechime, dar și ale unor părinți contemporani (Cuvioșii Porfirie și Paisie, părinții Sofronie de la Essex și Iacov Tsalikis ș.a.) după care, deși suferința nu este opera lui Dumnezeu, aceasta este îngăduită ca una dintre cele mai potrivite căi de vindecare a sufletului și reorientare către El.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Monahul Moise Aghioritul, Suferinţa spre sfinţenie. Ucenicie la școala suferinței care apare în viața noastră, trad. pr. Iulian Eni, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Ulrich H.J. Körtner, Curs fundamental de etica îngrijirii, trad. din germană Daniel Buda, Ed. Schiller, Sibiu, 2012, 978-3941271722, 247p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Colaborarea dintre Așezământul diaconal de la Neuendettelsau al Bisericii Evanghelice din Germania și eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române a produs, printre alte rezultate, și lansarea unei serii editoriale intitulate „Biblioteca teologică germanoromână”, coordonată de pastorul dr. Jürgen Henkel și conf. dr. Radu Preda, al cărei prim volum îl reprezintă cartea de față.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Daniel B. Hinshaw, Suferința și natura vindecării, trad. Florin Caragiu, Ed. Sophia, București, 2016, ISBN 978-973-136-534-3, 416p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Doctorul Daniel B. Hinshaw, profesor de chirurgie la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan, SUA, împreună cu soția sa, Jane Hinshaw, doctor psihiatru, sunt doi dintre medicii „fără de arginți” contemporani. Specializați în îngrijirile paliative, cei doi și-au dedicat o mare parte a timpului lor dezvoltării acestei ramuri tot mai semnificative a medicinei prin activități de formare în țări precum Uganda, Etiopia, Liban, Serbia și România. Prezenți anual la noi în țară de mai bine de un deceniu, soții Hinshaw oferă gratuit cursuri și conferințe pentru cei implicați în îngrijirile paliative: personalul centrelor specializate (hospice), preoți, studenți în medicină, psihologie, asistență socială și teologie ș.a. De România îi mai leagă însă și relația spirituală apropiată cu regretatul părinte arhim. Roman Braga (1922-2015) de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“, Rives Junction, Michigan, pe care l-au îngrijit în ultimii ani până în ceasul trecerii sale la Domnul. Recent, Dr. Daniel Hinshaw a devenit titularul unui curs de pastorație a bolnavilor și a stărilor terminale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Vladimir din New York, urmându-i aici Părintelui John Breck, unul dintre veteranii bioeticii creștin-ortodoxe.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cântarea „corală” în cultul şi propovăduirea Bisericii Ortodoxe. Raportul cu problemele unităţii de credinţă – Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN

Cântarea „corală” în cultul şi propovăduirea Bisericii Ortodoxe. Raportul cu problemele unităţii de credinţă – Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN

Corul reprezintă o realitate liturgică ce nu poate fi redusă doar la aspectele sale muzicale, deoarece în Biserică el este un simbol al unității și comuniunii. Numeroase paradigme, antice sau creștine, descoperă potențialul pastoral și spiritual al ideii corale. Istoria cântării liturgice în Biserica Ortodoxă Română a ilustrat, de asemenea, numeroase ipostaze ale corului în viața Bisericii.
Cuvinte-cheie: – cor paradigme, muzică liturgică, Biserica Ortodoxă Română
Pr. Dr. Vasile GRĂJDIAN, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Părintele Gheorghe Colțea, Cugetări necugetate. ECLESIASTUL. Despre Dumnezeu, despre om, despre creație, carte tipărită cu binecuvântarea IPS Dr. Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, Editura Andreiana, Sibiu, 2016, 559 p. – Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță  

Ultimă carte a Părintelui Protopop de Bran-Zărnești se înscrie în mod firesc pe linia publicațiilor sale anterioare, din care amintim: Poteci de lumină (2013), Toiagul odrăslit (2015) și Cuvioșii Pustnici din Bucegi (2015), toate publicate cu binecuvântarea IPS Mitropolit Laurențiu la Sibiu. Din prefața Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit la cartea de față am reținut că aceste Cugetări necugetate „pe care ni le propune Părintele Protopop Gheorghe Colțea vin să împingă limitele și granițele instituite din varii motive până acum și să îi determine pe cititori să vadă dincolo de sensurile cu care erau deprinși până acum” (p. 7). Citind cu atenție cartea Părintelui Protopop și revenind la unele pasaje de mai multe ori, precizările Părintelui Mitropolit s-au confirmat atât de pregnant încât am ajuns la concluzia că în setea lui de adevăr și de evidențiere a dragostei nesfârșite a lui Dumnezeu pentru oameni, autorul pune întrebări și dă răspunsuri cu adevărat provocatoare.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniță – Profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Bucureşti, România.
Adresă : – Bucuresti, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Arhimandritul Zaharia Zaharou, Omul – ținta cercetării dumnezeiești, trad. din limba engleză de Monahia Porfiria și Monahia Tecla, Doxologia, Iași, 2016, 262 p., ISBN 978-606-666-585-8 – Pr. Conf. Dr. Constantin Necula  

Luminosul teolog al moștenirii Sfântului Siluan Athonitul și al Părintelui Sofronie de la Essex, Părintele Zaharia Zaharou, propune teologiei românești o nouă temă de aprofundare prin lectură și înțelegere: Omul – ținta cercetării dumnezeiești (Doxologia, 2016, 262 p.). Având ca text antifonic al teologhisirii textul din Cartea lui Iov (7, 17-20) Părintele Zaharia caută să răspundă în amănunt tocmai întrebărilor din retorica acestuia: „Ce este omul, că l-ai mărit pe el sau că iei aminte spre el? De ce îl cercetezi în fiecare dimineață și de ce îl urmărești în orice clipă? (…) De ce m-ai luat țintă pentru săgețile Tale?”. Lucrarea se deschide printr-o atentă teologhisire asupra relației dintre voia lui Dumnezeu și puterea noastră de receptare și conlucrare cu ea. Autorul consemnează: „Domnul este mereu aproape, mereu lângă noi, cercetându-ne în fiecare zi și în fiecare clipă. Fericit este omul care-i înțelege cercetarea!
Cuvinte-cheie: –
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula – Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale/ Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Ecovery of cultural identity, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2016, 1013 p. – Pr. Conf. Dr. Constantin Necula  

Volumul acesta de bibliografie românească veche în cuprinsul Imperiului Habsburgic (1691-1830) constituie unul dintre cele mai importante monumente de recuperare a memoriei istorice a demnității românești, culturale și duhovnicesc-intelectuale deopotrivă. Studiul introductiv al Evei Mârza (p. 6-64, varianta engleză p. 65-134) urmat de o Bibliografie remarcabilă (p. 135-169) deschide o istorie abia acum cristalizată bibliografic la adevărata măsură. Se doreşte o deschidere spre Europa a colecției realizate de Ioan Bianu, Nerva Hodoș și Dan Simionescu (Bibliografia românească veche, 1508-1830, I-IV, București, 1903-1944) prin identificarea și consemnarea culturii românești cu specific transilvănean în zona de carte românească apărută în Transilvania aflată sub stăpânirea habsburgică, „care s-a configurat în ansamblul realităților geo-politice și culturale din Principat și Marele Principat, purtând amprenta locală” (p. 6).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula – Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Arhimandrit Benedict Ghiuș, Predici și îndrumări omiletice, Scrieri I, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2016, 321 p. – Pr. Conf. Dr. Constantin Necula  

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a PF Sale Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care prefațează ediția, a apărut la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei lucrarea Părintelui Arhimnadrit Benedict Ghiuș, Predici și îndrumări omiletice (Scrieri I) (București, 2016, 321 p.). Încă din Binecuvântare (p. 5-7), semnată de PF Sa PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cititorul face cunoștință cu o serie de date generale asupra vieții Părintelui Benedict, ca și cu icoana pe care el ne-a lăsat-o vie, surprinsă astfel de cuvintele Arhipăstorului: „Cei care l-au cunoscut ca preot slujitor al Catedralei și duhovnic încercat dau mărturie despre cuvântul său cald și mângâietor, convingător și ziditor, erudit și cuceritor, despre sobrietatea și firescul slujirii sale, despre bunăvoința pe care o manifesta față de toți cei care îi cereau îndrumarea și binecuvântarea. Tuturor le insufla nădejde, reamintindu-le că nici un păcat pentru care facem pocăință nu covârșește infinita iubire de oameni a lui Dumnezeu. A fost, neîndoielnic, un monah împodobit cu mari daruri duhovnicești, între care îl remarcăm pe cel al paternității sau îndrumării spirituale; a fost un avvă sau gheron în sensul deplin al cuvântului, un îndrumător cu mare discernământ, însoțitor încercat și fierbinte rugător pentru fiii săi aflați pe calea urcușului duhovnicesc. A trăit învățăturile pe care le picura în sufletele fiilor săi duhovnicești, iar aceștia, cu nemărginită dragoste și evlavie, au depus mărturie despre bunătatea și smerenia sa desăvârșite, despre blândețea și discernământul său, despre noblețea și sensibilitatea sa. De asemenea, fiii săi duhovnicești au mărturisit despre harisma străvederii cu care străbătea adâncul inimii interlocutorului, despre puterea și greutatea cuvântului său și plinătatea iubirii pe care o purta celor care se aflau sub îndrumarea sa. Era o prezență luminoasă, care revărsa în jurul său pacea dumnezeiască, roadă a sălășluirii lui Hristos în inima sa curată și smerită” (p. 6-7).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula – Conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !