Category

2-2017

Antonio Damasio, Sinele: construirea creierului conştient, trad. Doina Lică, ed. Humanitas, Bucureşti, 2016; ISBN: 978-973-50-5002-3. Ediţia engleză: Self comes to mind, 2010. – Protos. Lect. Dr. Vasile Bîrzu  

Traducerea şi apariţia acestei importante cărţi şi în limba română cere cu necesitate aplecarea cu atenţie asupra problematicii raportului subtil dintre neurofiziologia cerebrală şi fenomenele psihologice şi spirituale ale sinelui, conştiinţei şi persoanei. Vom rezuma, în cele ce urmează, concepţia despre sine, conştiinţă şi persoană formulată în una din ultimele apariţii din domeniu, cartea Sinele a renumitului cercetător neurofiziolog Antonio Damasio, încercând să înţelegem cum anume e implicat creierul în funcţiile specifice producerii acestor realităţi spirituale care sunt sinele, conştiinţa şi persoana.
Cuvinte-cheie: –
Protos. Dr. Vasile Bîrzu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Aa,Vv. (a cura di Giuseppe Alcamo), Far Toccare Dio. La narazzione nella catechesi, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2016, 201 pg. – Pr. Conf. Dr. Constantin Necula  

Un colectiv de specialiști în catehetica specială, coordonați de Giuseppe Alcamo, propun un demers de epistemiologie catehetică. Să-l faci pe aproapele tău să-L atingă pe Dumnezeu pe calea narațiunii aplicate în cateheză. Autorii, alcătuind o diversitate de profiluri catehetice și pastorale, plecând de la perspectiva personală ne ajută să descoperim în ce mod narațiunea, expunerea narativă a conținuturilor de credință se îmbunătățește prin conținuturi coerente și în ce mod oferă oportunitatea, celui ce povestește Evanghelia, să personalizeze narațiunea așa după cum au făcut-o și Apostolii ori mărturisitorii credinței, mărturisind cu entuziasm și curaj credința lor în Hristos, Unicul Domn. Povestirea în sine, cea evanghelică în primul rând, ajută celor ce ascultă să se lase surprinși de ceea ce este narat și, mai mult, de cel care vorbește, care, în ethosul Evangheliei este Însuși Hristos. Prezența tainică a acestui Narator, incisiv și determinant, nu conferă narațiunii catehetice numai exigență teologică ci și un contur de viață prin care propovăduitorul se restaurează ca ucenic, discipol activ. Dacă a povesti conținuturile de credință te asemănă cu cel care povestește iubirea (Introducere, pp.10-11) experiența acestui mod personal de a iubi, real și exigent, dezvoltă una dintre trăsăturile cele mai importante ale catehezei: înțelegerea ei în iubire.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Constantin necula, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Răzvan Codrescu, Introducere în Creştinism, Editura Christiana, Bucureşti, 2016, 471p. ISBN: 978-973-1913-91-9 – Pr. Prof. Dr. Dumitru Abrudan  

Eseistul, poetul, dascălul, publicistul, (redactor şef al publicaţiei „Puncte Cardinale”, redactor literar al Editurii „Anastasia”, director literar al Editurii Christiana) şi alesul om de cultură, Răzvan Codrescu, a înscris recent, în lunga listă de cărţi publicate, până în prezent, şi volumul cu titlul pe care l-am redat mai sus. Acest volum, şi nu este singurul dintre cele publicate, ne-ar îndreptăţi să adăugăm la diversitatea de profesiuni, pe care le-a onorat, şi pe cea de elevat cunoscător al istoriei şi doctrinei creştine.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Dumitru ABRUDAN, profesor emerit al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Bishop Maxim of Western America, Diary of the Council. Reflections from the Holy and Great Council at the Orthodox Academy in Crete, June 17-26, 2016, Los Angeles, 2016, ISBN 978-1-936773-29-9, 139 p., cu mai multe fotografii – Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda  

Au apărut deja cărți despre Sinodul din Creta! Este și cazul acestui volum scris de Preasfințitul Maxim, episcop sârb pentru coasta de vest a Statelor Unite, care a participat la Sinodul din Creta și care este unul dintre cei mai erudiți episcopi de azi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe și o speranță a acestei Biserici. Episcopul Maxim a publicat un fel de jurnal al Sinodului din Creta care conține în primul rând informații despre mersul acestuia, impresii generale, comentarii personale pe marginea documentelor emise de Sinod și a temelor acestora, câteva texte și scrisori prezentate Sinodului de membri ai Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum și fotografii luate în timpul Sinodului. Acest mic volum conține de asemenea două interviuri acordate de autor unor ziare înainte (ziarul sârbesc Politika; în volum este publicată o versiune extinsă a interviului sub titlul Conciliaritate în lumina zilei; p. 15-35) și după (ziarul Weekly Magazine; publicat în volum ca Postscriptum; p. 129-139) Sinod. Așa cum autorul declară în Cuvântul înainte al volumului (p. 7-10), acesta a fost scris la cererea mai multor persoane din Serbia, Franța și Statele Unite, care, știind că Preasfinția Sa va fi parte a delegației Bisericii Ortodoxe Sârbe, l-au rugat să scrie un fel de jurnal, astfel încât să afle cât mai multe despre Sinod (p. 7). De asemenea, autorul speră ca efortul său livresc să ajute la îndepărtarea unor prejudecăți legate de Sinod (p. 8). Pot deja să afirm că, în opinia mea, lecturarea acestui scurt volum ar putea îndepărta anumite prejudecăți legate de Sinod.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Jan Jorrit Hasselaar, Peter-Ben Smit (editori), An Ongoing Conversation. The Great Patriarch in the Netherlands, The Old Catholic Church of the Netherlands, 2015, 167 pp., cu numeroase ilustrații, ISBN 978-90-70596-74-3. – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Prezentul volum documentează vizita realizată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în Olanda, între 23-27 aprilie 2014. Volumul este introdus de către Joris A.O.L. Vercammen, Arhiepiscop de Utrecht și lider al Uniunii de la Utrecht, Biserica Veche-Catolică (p. 9-10) precum și de Dr. John Chryssavgis, Consilier teologic al Patriarhiei Ecumenice în chestiuni de ecologie (p. 12-13). Capitolul întâi descrie prima zi a vizitei, 23 aprilie 2014, și include textul cuvântului de bun venit rostit la aeroportul Schipol din Amsderdam de Dick Schoon, episcop vechi-catolic de Haarlem (p. 16-17).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Barbara Hellensleben (ed.), Einheit in Solidarität. Die offiziellen Dokumente der Orthodoxen Synode auf Kreta 18. bis 26. Juni 2016, Münster, 2016, IV+112 pp. – Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

A apărut deja traducerea în limba germană a documentelor oficiale ale Sinodului din Creta, prin grija renumitei profesoare romano-catolice, specialistă în relațiile dintre Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, Dr. Barbara Hallensleben, ca rezultat al muncii Institutului pentru Studii Ecumenice a Universității Freiburg/Fribourg, Elveția. După cum rezultă din Cuvântul înainte (p. I-IV ) al editoarei, traducerea germană era deja terminată pentru publicare la 17 iulie 2017, la mai puțin de o lună după Sinodul din Creta.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Treizeci de ani de la trecerea la Domnul a preotului profesor Ioan G. Coman – Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Anul acesta s-au împlinit treizeci de ani de la trecerea la Domnul a preotului profesor Ioan G. Coman (27. 11.1902 – 11. 03. 1987). Născut în judeţul Buzău, a studiat teologia ortodoxă la Bucureşti, continuându-şi studiile la Strasbourg. Aprofundarea filologiei clasice a făcut parte din formarea sa ca cercetător şi profesor de Patrologie. Autor al manualului universitar de Patrologie în trei volume, Părintele Ioan G. Coman a slujit învăţământul teologic românesc prin efortul de trasmintere a tradiţiei patristice după o metodă accesibilă care trimite constant la surse. Apreciat de Nicolae Iorga, apropiat de patriarhul Justinian Marina (1901-1977), magistrul cu dublă specializare s-a remarcat prin rigoare ştiinţifică, spirit de sistematizate şi deschidere către perspective noi de cercetare. Inedite şi captivante, lucrările părintelui Ioan G. Coman îşi păstrează actualitatea şi calitatea de a stimula cercetarea patristică. Miracolul clasic l-a fascinat, iar filosofia şi teologia patristică l-au îmbogăţit spiritual. A investit în cultură şi în suflete, trasmiţând discipolilor săi imboldul de a scrie. La Sibiu, părintele arhidiacon profesor dr. Constantin Voicu (1929-2015) a aprofundat disciplina la care şi-a susţinut doctoratul, onorându-şi îndrumătorul de la Bucureşti.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Sibiu / Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă a luat atitudine față de criza globală și a dezbătut posibile căi pentru depășirea ei – Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Adunarea Interparlamentară Ortodoxă (în engleză Interparliamentary Assembly on Orthodoxy) este o organizație interparlamentară care are ca membri parlamentari ortodocși din ambele ramuri ale Ortodoxiei mondiale (răsăriteni și orientali). Prin intermediul acestei organizații parlamentarii ortodocși încearcă să promoveze valorile specifice ale Ortodoxiei în politică și în societate. În cadrul acestei Adunări sunt reprezentate delegații parlamentare naționale din Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, Kazakhstan, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Montenegro, Slovacia și Ucraina. De asemenea adunarea include grupuri parlamentare și/sau parlamentari din Australia, mai multe țări din Asia și Africa, precum și din Statele Unite.
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Aurel Pavel, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu / Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)
Adresă : – Sibiu / Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Două omilii la Înălţarea Domnului atribuite lui Proclu al Constantinopolului: -De Ascensione Domini (CPG 5820) şi In Assumptionem Iesu Christi (CPG 5836) – Pr. Dr. Radu Gârbacea  

Conform catalogului lui Maurice Geerard din Clavis Patrum Graecorum, de la arhiepiscopul Proclus al Constantinopolului, au fost păstrate două predici despre Înălțarea Domnului. Aceste două predici par să nu fie cunoscute în spațiul teologic românesc. Această lucrare prezintă istoria textuală a omiliilor, problema autenticității lor și prima lor traducere în limba română.
Cuvinte-cheie: – predici, omilii, despre Înălțare, Proclusul din Constantinopol
Pr. Dr. Radu Gârbacea, membru asociat al Centrului de Cercetare Teologică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Arta icoanei în limitele canonice şi doctrinare ale Ortodoxiei – Pr. Prof. Dr. Gheorghe Istodor  

Iconografia ortodoxă implică existența unei ordini canonice și a unor limite fără de care icoana își pierde sensul și semnificația pentru viața liturgică a credincioșilor Bisericii. Limitele canonice trebuie să se bazeze pe marcațiile doctrinare ale Bisericii care consacră icoana ca o mărturie a misterului Întrupării, dar și ca o fereastră permanent deschisă spre veșnicie. Iconografia canonică și doctrinară a Bisericii este cu adevărat o artă, o artă liturgică care nu poate fi separată sau izolată de contextul ei eclezial, adică de Sfânta Scriptură și de contextul ei bogat în doctrină și spiritualitate. Manuscrisul bizantin al teologiei icoanei a focut posibilă eliminarea riscului așa-numitului „existențialism artistic” unde imaginația face loc halucinației și delirului, spre a transforma arta sacră a icoanei într-o ”artă brută”, ca o caracteristică primitivă a bolilor mintale care trăiesc religiozitatea lor în forma unui „coșmar mistic”, într-un primitivism absolut.
Cuvinte-cheie: – Icoană; arta icoanei; iconografie ortodoxă; artă sacră; canon; doctrină; Ortodoxie; existențialism artistic; artă brută; artă primitivă; coșmar mistic
Pr. Dr. Gheorghe ISTODOR, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa.
Adresă : – Constanţa, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !