Category

4-2017

Ana Smith Iltis şi Mark J. Cherry (sub redacția), La temeliile bioeticii creștine. Eseuri critice asupra gândirii lui H. Tristram Engelhardt jr., Edit. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011, 402 p., ISBN: 978-606-607-018-8. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

O cu totul remarcabilă apariție editorială – și care justifică o recenzie oricât de tardivă – ne oferă colecția „Bioetica” a editurii Renașterea, colecție coordonată de pr. prof. univ. Ștefan Iloaie. Prezent în România începând cu 2005, profesorul Hugo/Herman Tristram Engelhardt jr., cel mai renumit bioetician ortodox, a devenit ulterior, alături de unii dintre colaboratorii săi apropiați, un participant interesat și relativ frecvent al unor manifestări teologice academice anuale, precum cele de la București, Alba-Iulia, Cluj-Napoca și Bistrița.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Nicolae Mitropolitul Mesoghiei și al Lavreotichiei, Omul la răscruce, trad. din limba greacă de Pr. Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2012, ISBN 978-606-550-091-4, 112 p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră. A suferit îndelungat de insuficiență hepatică, motiv pentru care volumul de față – care cuprinde o selecție de texte din volumul original, apărut în 2005 – are o valoare de mărturie aparte. Toate capitolele cărții sunt diverse prezentări ocazionale ale unicei teme – sensul suferinței în viziunea Tradiției creștine răsăritene – de unde o anumită redundanță a ideilor. Autorul recurge extensiv la învățăturile Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți din vechime, dar și ale unor părinți contemporani (Cuvioșii Porfirie și Paisie, părinții Sofronie de la Essex și Iacov Tsalikis ș.a.) după care, deși suferința nu este opera lui Dumnezeu, aceasta este îngăduită ca una dintre cele mai potrivite căi de vindecare a sufletului și reorientare către El.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Monahul Moise Aghioritul, Suferinţa spre sfinţenie. Ucenicie la școala suferinței care apare în viața noastră, trad. pr. Iulian Eni, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Scriitor foarte prolific, fost secretar al Sfintei Chinotite, redactor-șef și director al periodicului athonit Protaton, regretatul gheron Moise (1952-2014) de la mănăstirea Cutlumuș a fost unul dintre marii mesageri ai culturii duhovnicești ai Sfântului Munte în vremea noastră.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Ulrich H.J. Körtner, Curs fundamental de etica îngrijirii, trad. din germană Daniel Buda, Ed. Schiller, Sibiu, 2012, 978-3941271722, 247p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Colaborarea dintre Așezământul diaconal de la Neuendettelsau al Bisericii Evanghelice din Germania și eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române a produs, printre alte rezultate, și lansarea unei serii editoriale intitulate „Biblioteca teologică germanoromână”, coordonată de pastorul dr. Jürgen Henkel și conf. dr. Radu Preda, al cărei prim volum îl reprezintă cartea de față.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Daniel B. Hinshaw, Suferința și natura vindecării, trad. Florin Caragiu, Ed. Sophia, București, 2016, ISBN 978-973-136-534-3, 416p. – Conf. Dr. Sebastian Moldovan

Doctorul Daniel B. Hinshaw, profesor de chirurgie la Facultatea de Medicină a Universității din Michigan, SUA, împreună cu soția sa, Jane Hinshaw, doctor psihiatru, sunt doi dintre medicii „fără de arginți” contemporani. Specializați în îngrijirile paliative, cei doi și-au dedicat o mare parte a timpului lor dezvoltării acestei ramuri tot mai semnificative a medicinei prin activități de formare în țări precum Uganda, Etiopia, Liban, Serbia și România. Prezenți anual la noi în țară de mai bine de un deceniu, soții Hinshaw oferă gratuit cursuri și conferințe pentru cei implicați în îngrijirile paliative: personalul centrelor specializate (hospice), preoți, studenți în medicină, psihologie, asistență socială și teologie ș.a. De România îi mai leagă însă și relația spirituală apropiată cu regretatul părinte arhim. Roman Braga (1922-2015) de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“, Rives Junction, Michigan, pe care l-au îngrijit în ultimii ani până în ceasul trecerii sale la Domnul. Recent, Dr. Daniel Hinshaw a devenit titularul unui curs de pastorație a bolnavilor și a stărilor terminale la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sf. Vladimir din New York, urmându-i aici Părintelui John Breck, unul dintre veteranii bioeticii creștin-ortodoxe.
Dr. Sebastian MOLDOVAN, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Cântarea „corală” în cultul şi propovăduirea Bisericii Ortodoxe. Raportul cu problemele unităţii de credinţă – Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN

Cântarea „corală” în cultul şi propovăduirea Bisericii Ortodoxe. Raportul cu problemele unităţii de credinţă – Pr. Prof. Dr. Vasile GRĂJDIAN

Corul reprezintă o realitate liturgică ce nu poate fi redusă doar la aspectele sale muzicale, deoarece în Biserică el este un simbol al unității și comuniunii. Numeroase paradigme, antice sau creștine, descoperă potențialul pastoral și spiritual al ideii corale. Istoria cântării liturgice în Biserica Ortodoxă Română a ilustrat, de asemenea, numeroase ipostaze ale corului în viața Bisericii.
Cuvinte-cheie: – cor paradigme, muzică liturgică, Biserica Ortodoxă Română
Pr. Dr. Vasile GRĂJDIAN, profesor la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !