Category

1-2019

John A. McGuckin, Collected Studies, St. Vladimir’s Seminary Press, Yonkers, New York, 2017: Vol. I: Witnessing the Kingdom. Studies in New Testament History and Theology, 266 pp, ISBN 978-088141-588-9 ; vol. II Seeing the Glory. Studies in Patristic Theology, 389 pp., ISBN 978-0-88141-589-6 ; vol. III Illuminated in the Spirit. Studies in Orthodox Spirituality, 408 pp, ISBN 978-0-88141-590-2 – Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Editura Seminarului Sf. Vladimir din New York a publicat în condiții grafice excelente o colecție de trei volume care cuprind studii publicate de renumitul teolog ortodox John Anthony McGuckin de-a lungul anilor. Așa cum arată Părintele John Behr, autorul unei prefețe la această colecție, McGuckin este ”unul dintre cei mai profunzi, enciclopedici și prolifici teologi ortodocși în viață și unul dintre cei mai erudiți savanți ai creștinismului primar din întreaga lume” (p. 9).
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – daniel.buda@ulbsibiu.ro

DESCARCĂ PDF

Markku Heikkilä, Simo Heininen, A History of the Finnish Church, Helsinki, 2016, 276 p., cu numeroase ilustrații, ISBN 897-952-222-732-4; ISSN 2323-7392 – Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Așa cum anunță autorii în Prefața volumului (p. 9), acesta cuprinde ”prima istorie a Bisericii din Finlanda destinată cititorilor internaționali, care începe de la sosirea creștinismului în Finlanda la sfârșitul primului mileniu și continuă până în zilele noastre.” Avem de-a face cu o lucrare ”bazată pe cercetări recente”, dar ”fără utilizarea de note de subsol și terminologie pentru specialiști.” Doar la finalul volumului există o scurtă listă bibliografică (p. 274).
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – daniel.buda@ulbsibiu.ro

DESCARCĂ PDF

Slawomir Sztajer, Jarema Drozdowicz, Changing Trajectories of Religion and Popular Culture. Cognitive and Anthropological, (Development in Humanities 15), LIT Verlag, Zürich, 2018, 158 p., ISBN: 978-3-643-91056-1 – Ciprian Iulian TOROCZKAI

Autorii cărții de față, cadre didactice la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan (Polonia), ilustrează modul în care tinerii cercetători, în fața provocărilor puse de postmodernitate la adresa studiului religiilor, adoptă o metodă de cercetare ce ține de abordările cognitive ale fenomenului religios. Astfel, încă din introducere se afirmă cu claritate că „știința cognitivă a religiilor oferă un nou cadru teoretic pentru explicarea variabilității și diversității religiilor”, un cadru care „ne poate ajuta să înțelegem originile, structura și răspândirea reprezentărilor religioase” (p. 7)
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI este lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – torocipri@gmail.com

DESCARCĂ PDF

Marina Ngursangzeli Behera, Michael Biehl, Knud Jørgensen, Mission in Secularised Contexts of Europe: Contemporary Narratives and Experiences, (Regnum Studies in Mission), Regnum, Oxford, 2018, 222p., ISBN: 978-1-912343-75-1 – Ciprian Iulian TOROCZKAI

O parte din studiile publicate în volumul de față au fost inspirate de și dezvoltă prezentări susținute la conferința „Misiunea în contexte secularizate”, care a fost ținută între 22-26 februarie 2016 la Berekfürdő, Ungaria. La invitația editorilor, s-au alăturat și alți autori care au reflectat – mai îndeaproape decât se făcuse în documentul elaborat de Consiliul Mondial al Bisericilor, „Împreună spre viață. Misiune și evanghelism în contexte în schimbare” – asupra sensului și consecințelor pe care le are secularizarea în diversele tradiții creștine.
Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI este lector al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Sfântul „Andrei Şaguna”, din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – torocipri@gmail.com

DESCARCĂ PDF

Lucian Zenoviu Bot, Dinamica unității ecleziale. Comuniunea și comunitățile, Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 p. – Pr.Dr. Sorin Cosma

Caracterul militant și de-a dreptul agresiv al secularismului din societatea postmodernă, ca și frământările spirituale aflate în derută și confuzie, determină tot mai mult apelul la eclesiologie, încât variatele aspecte eclesiologice constituie obiectivul studiilor biblice, patristice, moral-spirituale, canonice și mai ales pastoral-misionare, ce se săvârșește „in nomine Christi” și „in nomime ecclesiae”.
Pr. Dr. Sorin COSMA este profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița
Locație : – Reșița, Romania
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Arhimandrit Casian Rușeț, Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-lea: Studiu canonic, Presa Universitară Clujană, 2018, 437 p. – Pr. Dr. Sorin COSMA

O teză de doctorat ca cea de față reprezintă o încununare a activității de cercetare științifică de mai mulți ani, în măsură să se înscrie ca o lucrare de referință în literatura de specialitate. În același timp, acest studiu canonic conferă autorului, Părintelui Arhimandrit Casian Rușeț, chezășia competenței depline în activitatea pe care o desfășoară în calitate de consilier la sectorul cultural, de coordonator al Oficiului Canonico-Juridic al Episcopiei Caransebeșului, și de lector universitar la catedra de Drept bisericesc în cadrul Facultății de Teologie.
Pr. Dr. Sorin COSMA este profesor emerit al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității ”Eftimie Murgu” din Reșița
Locație : – Reșița, Romania
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

IOTA – Asociația Teologică Internațională Ortodoxă. Conferința inaugurală ”Unitate Pan-Ortodoxă și Conciliaritate” 9-12 ianuarie, Iași, România – Pr.Conf.Dr.Habil. Daniel Buda

Am decis încă de la început că voi scrie un fel de cronică despre conferința IOTA din 2019. În orice caz, aceasta este departe de a fi o cronică clasică despre un eveniment științific. Mai degrabă este o opinie sinceră și personală despre Conferința IOTA din 2019. Pentru a fi sigur că prezint aici opinia proprie și neinfluențată, am evitat în mod intenționat să citesc alte cronici despre această conferință. Știu că despre IOTA au fost scrise numeroase recenzii și cronici, publicate în diferite periodice și mai ales pe internet.
Pr. Dr. Habil. Daniel BUDA este conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – daniel.buda@ulbsibiu.ro

DESCARCĂ PDF

In memoriam: Pr. Robert Taft SJ – portretul unui intelectual fascinat de ritul bizantin – Alexandru-Marius CRIȘAN

This short paper contents a short biography of Father Robert Taft SJ, as well as a brief review of his works and contribution in field of liturgical studies, as Father Taft recently passed away. His name is well known for his contribution in the theological research of the history of the Liturgy through his many books, studies and articles published, but also thanks to the students he tutored during his career at the Oriental Pontifical Institute in Rome. In the Roman Theological Faculties one can still hear the expression taftismo to catalogue Taft academic research style. On the 2nd of November, last year, the Pontifical Oriental Institute academic community announced that Father Robert Taft SJ passed away. This article is intended to be an intellectual and spiritual review of his life and activity. In the following lines we will try to summarise the main biographical stages of this great figure of both Roman and Oriental academic theology, starting from the roots of his fascination regarding the Eastern liturgy, trying to reach the main aspects of his life and activity: the importance of his publications and the ecumenical relevance of his academic career. Another aspect will be the identification of some of his students, now professors in different universities of the world and belonging to both Catholic Church and Orthodox Church who represent today a continuation of his vision about the academic research of the Liturgy.
Cuvinte-cheie: – Robert Taft; The Byzantine Rite; Liturgy; The Great Entrance; Pontifical Oriental Institute; the story of the Liturgy.
Dr. Alexandru-Marius Crișan este colaborator la Centrul de Cercetare Ecumenică Sibiu din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – alexandru_marius@yahoo.com

DESCARCĂ PDF

Sf. Ioan Hrisostom, Cu privire la întoarcerea din Asia / De regressu (CPG 4394) – Dragoş BOICU

The homily De regressu (CPG 4394) is one of the chrisostomic sermons with an undeniable authenticity that gives us a wonderful picture of how St. John relates to his audience and at the same time offers a demonstration of strength to his rival, Bishop Severian of Gabala, whom he tries to get him to abandon his plans for usurpation of the archbishop’s throne.
Cuvinte-cheie: – St. John Chrysostom; Severian of Gabala; Palladius of Helenopolis; De regressu; Ephesus; Constantinople; homiletics.
Asist. Dr. Dragoş Boicu este asistent la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Locație : – Sibiu, România
E-mail : – dragos.boicu@ulbsibiu.ro

DESCARCĂ PDF

Omilia la Nașterea Domnului a celui între Sfinți, Părintelui nostru Atanasie (PG 28, 959-972): Introducere și traducere – Cornel TOMA

The translation of the Homily to the Nativity of St. Athanasius is an attempt to complete the Athanasian corpus in Romanian. Its importance lies in the Christological dogmatic value, which refers to the theology of the hypostatic union of Jesus Christ and its consequences: the communication of the attributes between the divine nature and the human nature, the Theotokos, the chenosis, the uniqueness of the divine hypostasis of the Logos and deification.
The homily is remarcable for its emphasis on the divinity of Christ, a theological feature of the Alexandrian School and its representatives.
Cuvinte-cheie: – Athanasius; Homily; Birth of God; Son of God; Mother of God; Birth of Being; Incarnation iconomy; Holy Virgine
Pr. Cornel TOMA este doctor în Teologie Dogmatică și preot paroh la Biserica „Sfinților Ioan Botezătorul și Mina” din Brașov.
Locație : – Brașov, România
E-mail : – evphymia@gmail.com

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !