20173-2017

Cauzele Reformei Protestante și noțiunea de libertate la marii reformatori: Martin Luther, Jean Calvin și Ulrich Zwingli – Pr. Dr. Mihai Iordache

Intenția acestui studiu este de a cerceta cu obiectivitate cauzele reale ale izbucnirii Reformei Protestante în Apus și de a descoperi importanța noțiunii de libertate pentru gândirea marilor reformatori, Martin Luther, Jean Calvin și Ulrich Zwingli. Care sunt implicațiile acestui deziderat teologic și social pentru acțiunea revoltătoare și organizatoare a acestora și în ce măsură gândirea teologică și întreaga cultură a Occidentului este tributară gândirii acestor „noi deschizători de drumuri”? Textul de față încearcă și conturarea unui exercițiu de libertate și analizarea acestui concept în contextul Reformei Protestante, a cauzelor și efectelor acesteia. Cum și în ce fel au putut apărea marii reformatori ai secolului al XVI-lea? Care sunt premisele gândirilor și orientărilor lor și care sunt caracteristicile specifice ale teologiei fiecăruia? Care sunt implicațiile și ce rol a jucat noțiunea de libertate în opera și, mai cu seamă, în activitatea acestora?
Cuvinte-cheie: – Reforma protestantă, Biserica Protestantă, libertate, credință

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !