2-20162016

Contribuția Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între oameni și la eliminarea discriminării rasiale și a altor forme de discriminare – Traducere din engleză de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda  

Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (In 3,16). Biserica lui Hristos există în lume, dar nu este a lumii (cf. In 17, 11, 14-15). Biserica, Trup al Logosului lui Dumnezeu întrupat (Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia dinainte de Exil, 2 PG 52, 429), care constituie prezența” vie ca semn și imagine a Împărăției Dumnezeului Treimic în istorie, proclamă vestea cea bună a unei creații noi (2 Co 5, 17), ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea (2 Ptr 3, 13); vestea unei lumi în care Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu va mai fi (Ap 21, 4-5).
Cuvinte-cheie: –
Pr. Dr. Daniel Buda, conferenţiar la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva).
Adresă : – Geneva
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !