Skip to main content
20164-2016

Cult şi Reformă liturgică în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în secolul al XVII-lea – Prof. Dr. Ciprian Streza

În secolul Reformei și în contradicție cu o opoziție hotărâtă din Ortodoxia bizantino-slavă observată în provinciile Țării Românești și Moldovei, românii din Transilvania au reușit să găsească o modalitate de a-și prezenta limba națională în Biserică prin traducerea treptată a acelor texte care erau vitale pentru viața liturgică și spirituală a unei parohii. Analiza diverselor manuscrise din Biblioteca Facultății de Teologie din Sibiu relevă o mulțime de informații despre activitatea de pionierat pe care au trebuit să o facă preoții și ierarhii din Transilvania pentru ca limba română să fie introdusă în serviciile Bisericii.
Cuvinte-cheie: – Liturghie, Tradiţia Liturgică, Transilvania, Manuscrise Liturgice, Biserica în Transilvania
Prof. Dr. Ciprian Streza, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Adresă : – Sibiu, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !