1-20162016

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (I) – IPS Pr. Acad. Dr. Irineu Popa  

Studiul de faţă realizează o analiză amănunţită a condiţiilor şi raporturilor unirii firilor dumnezeiască şi omenească în Ipostasul unic al Mântuitorului Hristos. Teologia Sf. Maxim Mărturisitorul este invocată în subtilităţile şi profunzimile ei, realizând, prin evocarea, de asemenea, a celorlalţi Sfinţi Părinţi fondatori ai hristologiei şi inspiratori ai Sf. Maxim – Sf. Atanasie cel Mare şi Sf. Chiril al Alexandriei –, un complex şi detaliat tablou al consecinţelor întrupării Fiului lui Dumnezeu, perihoreza hristologică a celor două firi – divină şi umană – fundamentând conlucrarea acestora în baza unui acord perfect reciproc între cele două voinţe ce exprimă aceste două firi. Nenumăratele surse moderne de interpretare a teologiei maximiene completează şi adâncesc descrierea tainei înomenirii Fiului lui Dumnezeu.
Cuvinte-cheie: – unire ipostatică, Maxim Mărturisitorul, perihoreza firilor, mântuire.
IPS Pr. Acad. Dr. Irineu Popa – Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei
Adresă : – Craiova, România
E-mail : –

DESCARCĂ PDF

Revista Teologica 2019. Toate drepturile rezervate !